Domů » Ochrana obyvatelstva » Zápis z 12. 5. 2016
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes597
mod_vvisit_counterVčera396
mod_vvisit_counterTento týden2073
mod_vvisit_counterMinulý týden2082
mod_vvisit_counterTento měsíc5747
mod_vvisit_counterMinulý měsíc7244
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096178802

Kontaktní osoby úseku ochrany obyvatelstva

Jan Slámečka (náměstek pro ochranu obyvatelstva)
Telefon: 731 155 963
Adresa: Husova 300, Přibyslav, 582 22

 

Mgr. Bohumír Martínek, Ph.D. (vedoucí ÚOROO)
Telefon: 606 033 603, 725 082 284
Adresa: Neustupného 1838/10, Praha 5, 155 00

 

Ing. Jan Aulický
Email: jan.aulicky@dh.cz
Telefon: 222 11 95 04, 606 690 376
Adresa: Římská 45, Praha 2, 121 07
Zápis z 12. 5. 2016 Tisk
Pondělí, 16 Květen 2016 09:17

Zápis z jednání ÚOROO

Termín: 12. 5. 2016

Místo: Hasičský dům Praha

Účast:

Přítomni: Martínek Bohumír, Hrubý Václav, Maděra Antonín, Bartoň Tomáš, Capil Vojtěch, Čížek Martin, Štyndl Pavel, Šustr Jiří, Tašlová Johana, Zuščák Jan (v.z. Vacka Miroslava), Dudek Richard, Strejc Vladislav, Ryba František, Vícha Petr, Jan Aulický

Omluveni: Jan Slámečka, Jankovský Václav, Job Lukáš, Vondruška Vladimír,  Maslák Pavel, Doubrava Jan.

Program 1. Kontrola plnění úkolů z minulých jednání

 1. 2. Stav plnění dlouhodobých úkolů
 2. 3. Informace z jednání vedení a VV SH ČMS
 3. 4. Informace členů ÚOROO o činnosti v krajích (okresech)
 4. 5. Metodický návod SHČMS pro starosty SDH k zapojování SDH do plnění úkolů ochrany obyvatelstva – stav po připomínkách z dubna 2016
 5. 6. Cíle a obsah preventivně výchovné činnosti v ochraně obyvatelstva
 6. 7. Kursy odborností ochrany obyvatelstva v ÚHŠ, stav, požadavky na odbornou pomoc a aktualizaci obsahu (Informace členů ÚOROO o stavu v krajích – technik OO a členů z ÚHŠ – všechny kursy)
 7. 8. Vzorové vybavení ÚHŠ (CHH) materiálem a technikou pro potřeby kursů v oblasti OO“
 8. 9. Návrh na úpravu expozice ochrany obyvatelstva v CHH Přibyslav

10. Různé

Poznámky k bodům programu:

Ad 1 Kontrola plnění úkolů z minulých jednání

Vedoucí rady zahájil jednání, přivítal přítomné. Poděkoval členům i nečlenům rady (V.Hrubý; Z.Hanuška a E.Tilcerová z GŘ HZS, A.Buňatovský z KÚ Pardubice) za připomínky k „Metodickému návodu SHČMS pro starosty SDH k zapojování SDH do plnění úkolů ochrany obyvatelstva“ a V. Strejcovi za náměty k materiálu PVČ v ochraně obyvatelstva.

Jedním z diskutovaných úkolů únorového jednání byla aktivace KSH a OSH v oblasti ochrany obyvatelstva. Vedoucí rady informoval o projednání této problematiky na VV SHČMS (za přítomnosti starostů KSH) dne 31.3.2016. Materiál (doporučené zaměření činnosti v oblasti ochrany obyvatelstva) byl na VV předán písemně a bylo k němu přijato usnesení č.8/2016, které ukládá členům VV, starostům KSH a OSH realizovat toto zaměření s tím, že první kontrola plnění tohoto úkolu bude v prosinci 2016. V obdobném duchu vystoupil vedoucí rady na shromáždění starostů OSH dne 23.4., kde požádal o pomoc při vytváření podmínek k plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Ad 2 Stav plnění dlouhodobých úkolů

 • úkoly jsou plněny podle plánu, stav  jejich realizace bude předmětem jednání u  jednotlivých bodů

Ad 3 Informace z jednání vedení a VV SH ČMS

Kromě informace vedoucího rady o zaměření KSH a OSH v ochraně obyvatelstva bylo zmíněno lednové usnesení VV, které uložilo řešit problematiku odřadů CO  Tento problém úzce souvisí s „válečnou organizací“ HZS, která není dosud řešena. Vedoucí rady předloží na VV SHČMS v červnu nástin osnovy řešení této problematiky z pohledu dobrovolných hasičů zapojených v jednotkách SDH.

Informaci podal rovněž J. Aulický a to ke změně stejnokrového předpisu (nošení polokošil) a ke změně zákona, kde dobrovolný hasič zraněný či nemocný při zásahu má nárok na 100% nemocenské.

Ad 4 Informace členů ÚOROO o činnosti v krajích (okresech)

Členové rady (A.Maděra- MSH, J.Šustr - Jčk, T.Bartoň - Zlk) – informovali o dění v oblasti ochrany obyvatelstva v krajích (HMP).

Obšírnější informaci sdělili členové za Zčk (V.Strejc, F.Ryba):

–          o navázání kontaktů s koordinátorem PVČ a s příslušníkem řešícím ochranu obyvatelstva            z HZS kraje,

-                 o kursu techniků ochrany obyvatelstva v Třemošné

-                 o fungujícím družstvu ochrany obyvatelstva v rámci JPO v Nýřanech

-                 o problémech s plošným pokrytím jednotkami PO kategorie V

-                 o problémech konkrétní spolupráce mezi SDH a ÚO HZS

Vedoucí rady informoval o zapojení KSH Jmk v „panelu nevládních neziskových organizací“ při krizových štábech a první spolupráci v rámci cvičení „Dálnice 2016“

 

Ad 5 Metodický návod SHČMS pro starosty SDH k zapojování SDH do plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Byly projednány a přijaty připomínky k tomuto materiálu. V. Hrubý okomentoval připomínky a zdůraznil, že je využitelný především u SDH bez jednotky.

Vzhledem k charakteru a významu dokumentu bude navržena změna názvu na Metodický pokyn…Materiál (návrh) je připraven k předložení na VV SHČMS v červnu.

Současně s tímto dokumentem bude předložen návrh na úpravu Metodického pokynu starosty SHČMS z 29.1.2015 k provádění přípravy k získání odbornosti v oblasti ochrany obyvatelstva. Úprava se bude týkat začlenění vedoucího skupiny dobrovolníků do odborné přípravy v oblasti ochrany obyvatelstva.

V budoucnu bude ve větší míře využíván program KPO 6 pro SDH vytvářející skupiny dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva. Vedoucí rady informoval o možnosti pilotního ověření tohoto programu (zdarma) u jednoho SDH. v kraji.

Ad 6 Cíle a obsah preventivně výchovné činnosti v ochraně obyvatelstva

Materiál bude dále dotvářen. Z diskuse k problematice PVČ:

-                             V.Hrubý – informoval o přípravě letáků pro obyvatelstvo k instalaci detektorů plynů a o konkrétní instalaci v domácnostech

-                             R.Dudek doplnil, že se jedná o instalaci detektorů v cca 500 bytech ve vlastnictví obce (Slezská Ostrava), kromě instalace byl zaslán dopis hejtmana starostům obcí, aby vyzvali SDH či JSDHO k poskytnutí informací o detektorech ve svých obcích

-                             V.Strejc – zdůraznil potřebu začít s PVČ u SDH, u kolektivů mladých hasičů, spolupracovat s ORM; informoval, že na propagační materiály uvolnilo KSH Zčk 15.000,- kč, je potřebné připravit vzorové formy a využít web stránky. Je vhodné se zaměřit na letní dětské tábory a organizovat v této oblasti pracovní shromáždění OSH se SDH

Vedoucí rady poznamenal, že tyto aktivity by mohly být využitelné pro všechny.

-                             T.Bartoň – informoval o vydávání periodika (1x za 3 měsíce) „Informace pro život“ ve Zlk

-                             Vedoucí rady informoval o Tématické zprávě ČŠI- Vzdělávání v bezpečnostních tématech a zdůraznil požadavek na pomoc školám (oblast propagačních materiálů, spolupráce SDH se školami, nabídka kursů pro učitele v ÚHŠ)

Ad 7  Kursy odborností ochrany obyvatelstva v ÚHŠ

Požadavky na odbornou pomoc a aktualizaci obsahu nejsou.

 

Ad 8 Vzorové vybavení ÚHŠ (CHH) materiálem a technikou pro potřeby kursů v oblasti OO“ nebyly připomínky

 

Ad 9 Návrh na úpravu expozice ochrany obyvatelstva v CHH Přibyslav

 • Návrhy předány CHH, úprava se týká cca 6-7 panelů, základem hlavní bude doprovodný text – mluvený či psaný na tabulkách u panelů
 • Změna názvu expozice „Hasiči a ochrana obyvatelstva“

Ad 10 Různé

 • · Vedoucí rady informoval o zahájení prací na novele Vyhlášky č.380/2002 Sb., k provádění úkolů ochrany obyvatelstva

 

Další jednání ÚOROO se uskuteční v ÚHŠ Jánské Koupele dne 27.10.2016 od 09.00. Možnost ubytování bude 26.10 a pro členy ze vzdálenějších krajů bude možné využít „hromadnou přepravu“ z Prahy dne 26.10 do ÚHŠ a 27.10 zpět do Prahy.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017