Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes243
mod_vvisit_counterVčera605
mod_vvisit_counterTento týden1741
mod_vvisit_counterMinulý týden2188
mod_vvisit_counterTento měsíc7253
mod_vvisit_counterMinulý měsíc7497
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096070543
Zápis z 22. 4. 2016 Tisk
Úterý, 10 Květen 2016 07:59

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS

22. 4. 2016 v Přibyslavi

Přítomni:

VV SH ČMS:         K. Richter, L. Janeba, J. Slámečka, J. Brychcí, J. Henc, R. Kejmar, R. Kučera,         O. Lacina, A. Maděra, B. Martínek, J. Pátek, A. Pazdera, L. Procházka

Přizváni:              M. Čížek, J. Aulický, Z. Jandová, J. Čečrdlová, J. Bernátík, I. Jirota, J. Kubeš,           V. Ondráková, J. Netík, O. Přibyl, T. Vosyková,   K. Barcuch, J. Nitra

Omluveni:           J. Salivar, J. Bidmon , V. Hulec, J. Karger, L. Kuběna, J. Majer, S. Pumprla, J. Zips,  J. Orsák, J. Bochňák

 

Jednání zahájil a řídil starosta SH ČMS ing. Karel Richter.

1) Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání

Zapisovatel:                  Tereza Vosyková

Ověřovatelé:                 Richard Kejmar

Bohumír Martínek

K. Richter přivítal přítomné členy VV SH ČMS a přizvané hosty. Omluvil nepřítomné a zmínil oslavená jubilea. Následně vyjmenoval seznam předložených materiálů a přednesl program dle pozvánky.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 24/2016:  VV SH ČMS schvaluje zapisovatelku, ověřovatele
a program jednání.


2) Kontrola plnění usnesení

Materiál přiložen písemně

K. Richter zhodnotil kontrolu plnění usnesení a uvedl, že usnesení č. 10/2015 a 18/2015 jsou již splněny a budou vyřazeny.

Usnesení č. 25/2016:               VV SH ČMS bere kontrolu plnění usnesení i s úpravou na vědomí.

 

3) Informace o jednání Vedení SH ČMS

Materiál předložen písemně

K. Richter informoval o výsledcích jednání Vedení SH ČMS ze dne 5. 4. 2016. Dále okomentoval přiložený zápis z jednání Vedení SH ČMS.

Usnesení č. 26/2016:               VV SH ČMS bere na vědomí informace z jednání Vedení SH ČMS.


4) Informace z jednání ÚKRR

Z důvodu nepřítomnosti předsedy a místopředsedy ÚKRR byla Zpráva o činnosti ÚKRR za rok 2015 přednesena 23. 4. 2016 přímo na SS OSH.


5) Zajištění jednání shromáždění starostů OSH

K. Richter zopakoval složení návrhové komise SS OSH i se změnami. Z důvodu omluvy p. Slámečky navrhl za předsedu NK p. Janebu.

VV SH ČMS

p. Janeba

Praha

p. Wagner

Středočeský

p. Ledvinka

Jihočeský

p. Marek

Plzeňský

p. Frost

Karlovarský

p. Hubáček

Liberecký

p. Maxa

Královéhradecký

pí. Steinerová

Pardubický

p.  Soural

Vysočina

p. Čekal

Olomoucký

pí. Bártková

Zlínský

p. Polanský

Moravskoslezský

p. Velčovský

Ústecký

p. Mikšovský

Jihomoravský

p. Vykydal

Usnesení č. 27/2016: VV SH ČMS souhlasí se složením návrhové komise.

K. Richter přečetl pozvánku na Shromáždění starostů OSH a přednesl body pozvánky.

 

6) Stav přípravy MČR dětí a dorostu

M. Němečková sdělila, že všechny přípravy probíhají v pořádku. Ubytování a strava bude zajištěno ve studentských kolejích. Historická jízda bude vyjíždět z Českých Budějovic a přiveze poselství do Brna.

Usnesení č. 28/2016:          VV SH ČMS bere na vědomí stav příprav MČR dětí a dorostu.


7) Stav přípravy MČR v klasických disciplínách CTIF a MČR v PS  (předkládá ÚORHS)

M. Němečková informovala o řešení situace s financemi a o ubytování pro sportovce ve studentských kolejích. Dále sdělila, že přípravy probíhají dle plánu a dle stanoveného rozpočtu.

Usnesení č. 29/2016: VV SH ČMS bere na vědomí stav příprav MČR v klasických disciplínách CTIF a MČR v PS.


8) Návrhy na vyznamenání

K. Richter navrhl místo udělení řádu sv. Floriána, udělit Čestného člena OSH p. Janu Maršálkovi. (nečlen působící ve prospěch OSH)

20. 8. 2016 SDH Topol - čestný prapor SH ČMS udělí Josef Bidmon/Jan Slámečka

22. 5. 2016 SDH Jindřichov – stuha k historickému a čestnému praporu udělí J. Zips/ V. Švubová

9. 7. 2016 – SDH Trhová Kamenice - 3. Stupeň stuha- Josef Dvořák (člen ÚKRR), J. Slámečka.

 

Usnesení č. 30/2016: VV SH ČMS jednomyslně schvaluje návrhy na vyznamenání i se zmíněnými změnami.

9) Různé

V. Ondráková informovala o hospodářských výsledcích s posunem od minulého Výkonného výboru. Dále přednesla body projevu na SS OSH.

J. Kubeš sdělil posunutí termínu Valné hromady a o řízení s auditorem a ČNB. Dále o problému odkupu pojistek s životním pojištěním.

K. Richter okomentoval předložený materiál Zpráva o činnosti SH ČMS.

J. Brychcí dala podnět k doplnění materiálu Zpráva o činnosti SH ČMS o uznané rekordy.

 

Usnesení č. 31/2016: VV SH ČMS bere na vědomí Zprávu o činnosti SH ČMS i se zmíněnými změnami.

K. Richter informoval o jednání se členy úřadu vlády ohledně člena komise pro nestátní neziskové organizace. Po konzultacích s příslušným ministerstvem a odsouhlasením VV SH ČMS jím bude starosta SH ČMS a jeho stálý zástupce bude jmenován J. Salivar.

Usnesení č. 32/2016: VV SH ČMS souhlasí se návrhem, že člen komise pro NNO bude K. Richter a J. Salivar stálý zástupce.

K. Richter informoval o zaslané stížnosti z SDH Stará Červená Voda. Stížnost byla předána ÚKRR a bude řešena.

K. Richter se zúčastnil s Monikou Němečkovou 1. Středoškolského mistrovství republiky v PS. Soutěž proběhla z jeho pohledu v pořádku.

L. Janeba informoval o nových pravidlech, jak získávat peníze od státu cestou ministerstva školství.

J. Slámečka sdělil informace o řešení rozdělování majetku, které bylo jako jeden z bodů na setkání v Tišnově.

K. Richter sdělil, že tento problém se bude řešit na jednání Vedení SH ČMS a Výkonnému výboru bude předán konečný dokument.

M. Němečková informovala o stanovisku TUP k přetlakovým ventilům - ani jeden není omezovačem průtoku a tlaku.

Dále podala informace o vzniku olympijských parků- Pardubice, Ostrava, Plzeň

 

10) Závěr jednání

K. Richter poděkoval na závěr všem zúčastněným za práci a aktivní přístup při jednání.

Předsedající:            Karel Richter                          ___________________

Zapisovatelka:                  Tereza Vosyková                    ___________________

Ověřovatelé:           Richard Kejmar                     ___________________

Bohumír Martínek                        ___________________

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017