Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes264
mod_vvisit_counterVčera605
mod_vvisit_counterTento týden1762
mod_vvisit_counterMinulý týden2188
mod_vvisit_counterTento měsíc7274
mod_vvisit_counterMinulý měsíc7497
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096070564
Zápis z 31. 3. 2016 Tisk
Úterý, 10 Květen 2016 07:58

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS

31. 3. 2016 v Přibyslavi

Přítomni:

VV SH ČMS:         K. Richter, L. Janeba, J. Salivar, J. Slámečka, J. Bidmon, J. Brychcí, V. Hulec,

J. Henc, R. Kejmar, R. Kučera, L. Kuběna, O. Lacina, A. Maděra, B. Martínek,

J. Pátek, A. Pazdera, L. Procházka S. Pumprla, J. Zips

Přizváni:              M. Čížek, J. Aulický, Z. Jandová, J. Čečrdlová, J. Bernátík, I. Jirota, J. Kubeš, V. Ondráková, J. Žižka, J. Netík, O. Přibyl, R. Šimíková, V. Švubová, T. Vosyková, K. Barcuch, H. Bílková, J. Nitra

Omluveni:           R. Dudek, J. Karger, J. Majer, J. Orsák, J. Bochňák, M. Wagner,

 

Jednání zahájil a řídil starosta SH ČMS Karel Richter.

1) Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání

Zapisovatel:                  Tereza Vosyková

Ověřovatelé:                 Antonín Maděra

Oldřich Lacina

K. Richter přivítal přítomné členy VV SH ČMS a přizvané hosty. Omluvil nepřítomné a zmínil oslavená jubilea. Následně vyjmenoval seznam předložených materiálů a přednesl program dle pozvánky.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 10/2016:  VV SH ČMS schvaluje zapisovatelku, ověřovatele
a program jednání.


2) Kontrola plnění usnesení

Materiál přiložen písemně

K. Richter zhodnotil kontrolu plnění usnesení, kde konstatoval, že je průběžně plněno dle možností celého sdružení. OSH Jeseník v závěru roku 2015 zaplatilo 50 000,-Kč.

Usnesení č. 11/2016: VV SH ČMS ukládá KSH Olomouckého kraje a členům VV SH ČMS trvale věnovat pozornost OSH Jeseník.

Usnesení č. 12/2016: VV SH ČMS bere kontrolu plnění usnesení i s úpravou na vědomí.

 

3) Výroční zpráva SH ČMS za rok 2015 – statistické hlášení, výsledky hospodaření (předkládá: ředitel Kanceláře SH ČMS)

Materiál předložen písemně

J. Aulický: přednesl údaje o počtu SDH. Počty SDH klesají. Za rok 2015 je o 47 SDH méně. Letos je počet SDH 7.736. Členská základna stoupla o 6.169 členů na celkem 354 650 členů.

J. Čečrdlová: informovala, o změně formy výroční zprávy na brožurku (do 32 stran) a obsáhlejší forma bude v elektronické podobě na webu. (předložila první ilustrační verzi)

I. Jirota: seznámil přítomné s plněním rozpočtu dle přiloženého materiálu ,,Komentář k plnění rozpočtu 2015“.

Dále informoval o opravě střechy Hasičského domu, která bude probíhat letošní rok.

K. Richter: pochválil OSH za včasné zaslání dokladů a navyšování členské základny.

Usnesení č. 13/2016: VV SH ČMS bere stav Výroční zprávy SH ČMS za rok 2015 na vědomí.


4) Činnost Krajských sdružení hasičů – hodnocení činnosti za rok 2015 a plány činnosti na rok 2016 (předkládají starostové KSH)

J. Slámečka: okomentoval přiložený materiál (Plán práce KSH Vysočina). Vyzdvihl dvě akce: spolupráce s občansky-prospěšnou společností Popálky a Krajská liga TFA.

J. Bidmon: sdělil hlavní body z přiloženého materiálu. (Výroční zpráva Pardubického kraje 2015)

R. Šimíková: přednesla přiložený materiál. (Výroční zpráva KSH Liberec 2015)

J. Henc: pochválil spolupráci s HZS a s krajem. Dále okomentoval Výroční zprávu Ústeckého kraje 2015

J. Bernátík: okomentoval přiložený materiál (Zpráva o činnosti Zlínského kraje 2015)

J. Žižka: informoval o akcích, které proběhly dle výroční zprávy Jihočeského kraje za rok 2015

R. Kejmar: poukázal na dar pana hejtmana- pronajmutí kanceláře zdarma a na spolupráci s HZS.

K. Richter: děkuje R. Kejmarovi za organizaci plesu SH ČMS.

Z. Jandová: okomentovala přiložený materiál (Výroční zpráva KSH Jihomoravský kraj a Plán akcí KSH Jihomoravský kraj)

V. Švubová: přednesla Výroční zprávu Olomouckého kraje za rok 2015

Poděkovala SH ČMS a VV SH ČMS za pomoc při placení dluhů, které byly ve státní správy.

A. Maděra: informoval o splnění plánu na rok 2015. Poukázal na zhoršující se spolupráci s Magistrátem hl. města Prahy a HZS. Dále okomentoval Výroční zprávu za rok 2015.

O. Lacina: okomentoval přiložený plán akcí KSH Středočeského kraje. Vyjmenoval každoročně pořádané akce dle Výroční zprávy Středočeského kraje za rok 2015.

L. Kuběna: zhodnotil dobré vztahy s krajem. Dále okomentoval pořádané akce v roce 2015 a plán začít ligu CTIF.

J. Brychcí: zmínila organizaci Ligy TFA v Libereckém kraji.

K. Richter: omluvil svou účast na besedě v Brně, Hradci Králové a v Liberci kvůli souběhu jiných akcí.

J. Salivar: pochválil organizaci lig v Liberci. Dále poprosil o organizaci lig TFA a CTIF

Usnesení č. 14/2016: po vyslechnutí Výročních zpráv  KSH bere VV SH ČMS aktuální informace na vědomí.

K. Richter: pozval členy VV SH ČMS na galakoncert Hradní stráže při předávání Zlatého záchranářského kříže.

 

5) Příprava shromáždění starostů OSH

K. Richter: informoval o konání jednání Výkonného výboru dne 22.4.2016 od 16:00 a vyzval přítomné členy VV SH ČMS zastupující jednotlivé kraje k navržení starostů OSH do návrhové a volební komise.

 

Shromáždění starostů OSH povede R. Dudek a návrhovou komisi Jan Slámečka.

 

VV SH ČMS

Praha

p. Wagner

Středočeský

p. Ledvinka

Jihočeský

p. Marek

Plzeňský

p. Frost

Karlovarský

p. Hubáček

Liberecký

p. Černý

Královéhradecký

pí. Steinerová

Pardubický

p.  Soural

Vysočina

p. Čekal

Olomoucký

pí Bártková

Zlínský

p. Holásek

Moravskoslezský

p Velčovský

Ústecký

p. Mikšovský

Jihomoravský

p. Vykydal

 

K. Richter: informoval členy VV SH ČMS o nutnosti dodržovat plán daný V. sjezdem SH ČMS.

Stručně vystoupí mládež, represe, prevence a pojišťovna.

L. Janeba: navrhuje změnu programu SS OSH bod 7) stejnokrojový předpis-změny.

Usnesení č. 15/2016:          VV SH ČMS změnu programu schválilo.

 

Přizvaní : J. Netík, M. Čížek, V. Ondráková, O. Lukš, I. Jirota, J. Kubeš, M. Sojka, O. Přibyl

6) Prohlášení SH ČMS přijaté V. sjezdem – reakce státních orgánů a zákonodárných sborů

K. Richter:  sdělil, že D. Ryba jedná s rezorty, které nepochopily naše záměry změn a doplnění některých zákonů týkajících se dobrovolných hasičů. Dále připravil nové dotační programy.

Dále informoval o úkolu připravit náplň práce zaměstnanců OSH a KSH. Informoval o připomínkách p. Salivara a p. Slámečky. Dále okomentoval přiložený materiál Zaměstnanec OSH a KSH 2. Verze. Ve středu musí být náplň práce zaměstnanců OSH a KSH odeslána na Asociaci krajů.

J. Salivar: zmínil, že se budou zabývat souběhy s volenými funkcemi na OSH a KSH. Řešeny budou výjimky a jestli budou placeni dle vzdělání nebo dle praxe.

Usnesení č. 16/2016: VV SH ČMS ukládá členům VV SH ČMS a starostům KSH, aby do úterý 5.4.2016 zaslali náměty a připomínky k náplni práce KSH a OSH.


7) Doporučené zaměření činnosti v oblasti ochrany obyvatelstva v podmínkách KSH,OSH a SDH po V.sjezdu

B. Martínek okomentoval přiložený materiál. Zmínil, že je to první materiál tohoto typu. Informoval o tvorbě tzv. panelů. Je to skupina v rámci ochrany obyvatelstva, která spolupracuje s občanskými sdruženími, které se zapojují do humanitární pomoci a s HZS.

Informoval o možném tvoření odřadů.

Usnesení č. 17/2016:          VV SH ČMS ukládá členům VV SH ČMS a starostům KSH a OSH realizovat doporučení zaměření činnosti oblasti ochrany obyvatelstva v podmínkách krajů, okresů a sborů. Úkol trvalý, zodpovídají starostové KSH, první kontrola v prosinci 2016.


8) Statuty ÚHŠ a CHH dle Nového občanského zákoníku

L. Janeba upozornil na změny v názvosloví dle nového občanského zákoníku dle přiložených materiálů.

Dále informoval, že opravené statuty jsou v souladu s NOZ a jsou připraveny ke schválení VV SH ČMS.

M. Čížek navrhl, aby obě školy mohly zřídit jednotku dobrovolných hasičů v součinnosti s obcí.

Usnesení č. 18/2016: VV SH ČMS jednomyslně schválil statuty ÚHŠ Jánské Koupele a Bílé Poličany a CHH Přibyslav včetně změn.


9) Stejnokrojový předpis

L. Janeba informoval o konkrétních změnách ve stejnokrojovém předpisu dle přiloženého materiálu.

M. Němečková upozornila na věkovou hranici v zahraničních soutěžích 12 let, kde na předávání ocenění bude potřeba stejnokroj.

L. Janeba upozornil na nutnost rozhodnutí nošení lodiček nebo brigadýrek.

Usnesení č. 19/2016: VV SH ČMS bere na vědomí změny Stejnokrojového předpisu a doporučuje k předložení na SS OSH.


10) Nástin změn stanov SH ČMS

L. Janeba informoval o schůzkách s pí. Deverovou. Předpokládá, že změny budou předloženy na podzimním SS OSH.

I. Jirota uvedl, že změny stanov vyplývají též dle spolkového rejstříku.

Ke zpracování účetnictví bude vystaven metodický pokyn.


11) Návrhy na vyznamenání

Usnesení č. 20/2016: VV SH ČMS jednomyslně schvaluje návrhy na vyznamenání.


12) Různé

H. Bílková informovala o téměř ukončeném auditu za rok 2015. Pojišťovna dosáhla čistý zisk 19 500 000,-Kč a hrubý výsledek byl 25 000 000,-Kč. Daň z příjmu právnických osob činila 5,2 mil korun. Audit probíhá ve všech účtech HVP, a.s..

Inventarizace se týkala veškerého majetku, rezerv, závazků a proběhla v pořádku i po provedení auditu.

V. Ondráková sdělila členům Výkonného výboru, že proběhne jednání o novém termínu Valné hromady. Nový termín bude 26. 4. 2016.

Dále informovala o jednání s Národní bankou a výběrovém řízení na ředitele pobočky v Českých Budějovicích.

Usnesení č. 21/2016:          VV SH ČMS bere zprávy o stavu HVP, a.s. na vědomí a ukládá členům v orgánech činit trvalé kroky k prosperitě HVP, a.s.

Den hasičstva

K. Richter upozornil, že mše v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava se nebude možné zúčastnit v pracovním stejnokroji.

Redakční rada

K. Richter informoval o zadání úkolu vytvořit statut Redakční rady.

K. Richter sdělil, že v termínu předávání titulu Zasloužilý hasič proběhnou i oslavy 140. let Chorvatských dobrovolných hasičů. Na předávání titulu ZH zastoupí starostu SH ČMS Jan Slámečka.

Předávání medailí za záchranu života se bude konat 21. 5. 2016.

A. Maděra předkládá návrh na změnu ÚORR-odvolání Milana Kučery. Nahradí ho Václav Šimek.

Usnesení č. 22/2016: VV SH ČMS jednomyslně schvaluje odvolání Milana Kučery z ÚORR a schvaluje do ÚORR za Prahu Václava Šimka.

R. Kučera okomentoval přiložený zápis z ÚORR. Kladně zhodnotil zkoušky Hasič I.

J. Netík informoval o historii předávání titulu Zasloužilý hasič.

Dále žádá, aby na OSH informovali oceněné zasloužilé hasiče o nutnosti nosit na předávání stejnokroje dle platného stejnokrojového předpisu.

J. Salivar sdělil, že uzavřel dotační Program MŠMT číslo 8 pro nás s dobrými výsledky a doporučil dodržovat účel tohoto programu.

M. Němečková okomentovala přiložený materiál důvodová zpráva k aktualizaci Směrnice hry Plamen. Zejména upozornila na zavedení možnosti použití jak koncovek „din“ tak  ,,rott“ v disciplíně běh na 60 m s překážkami a závěrečného úseku štafety 4 x 60 m. Zde se ÚORM přiklonila k názorové hladině sekce rozhodčích soutěží mládeže a reprezentačních trenérů, oproti názorové hladině vedoucích OORM. zavedení možnosti využití koncovek „rot“ je v souladu s mezinárodními pravidly a ÚORM se domnívá, že je třeba dát stejné možnosti k provedení disciplín PS i v národní soutěži dětí a mládeže.

Dále informovala o vydání Průvodce k plnění odznaků specializací. 20 ks bude rozdáno na OSH dále budou k prodeji.

Usnesení č. 23/2016: VV SH ČMS schvaluje aktualizaci Směrnice hry Plamen s platností od 1.9.2016

R. Kučera doplnil informace k portálu KPO6. Proběhne aktualizace rozhraní a bude funkční.

 

13) Závěr jednání

K. Richter poděkoval na závěr všem zúčastněným za práci a aktivní přístup při jednání. Na závěr popřál šťastnou cestu domů.

Předsedající:            Karel Richter                          ___________________

Zapisovatelka:                  Tereza Vosyková                    ___________________

Ověřovatelé:           Antonín Maděra                     ___________________

Oldřich Lacina                        ___________________

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017