Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes251
mod_vvisit_counterVčera605
mod_vvisit_counterTento týden1749
mod_vvisit_counterMinulý týden2188
mod_vvisit_counterTento měsíc7261
mod_vvisit_counterMinulý měsíc7497
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096070551
Zápis z 28. 1. 2016 Tisk
Úterý, 10 Květen 2016 07:55

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS

28. 1. 2016 v Dolních Měcholupech

Přítomni:

VV SH ČMS:        K. Richter, R. Dudek,L. Janeba, J. Salivar, J. Slámečka, J. Bidmon, J. Brychcí,     J. Henc, R. Kejmar, R. Kučera, L. Kuběna, O. Lacina, A. Maděra, J. Majer,          B. Martínek, J. Orsák, J. Pátek, A. Pazdera, S. Pumprla, J. Zips

Přizváni:             M. Čížek, J. Aulický, J. Netík, J. Kubeš, V. Ondráková, I. Jirota, H. Kolouchová, M. Wagner, O. Přibyl, T. Vosyková, M. Kolka, J. Čečrdlová, Antonín Vosyka

Omluveni:          M. Němečková, V. Hulec, J. Karger, J. Bochňák, J. Olšanský

 

Jednání zahájil a řídil starosta SH ČMS Karel Richter.

1) Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání

Zapisovatel:                 Tereza Vosyková

Ověřovatelé:                Jiří Orsák

Leo Kuběna

K. Richter přivítal přítomné členy VV SH ČMS a přizvané hosty. Omluvil nepřítomné a zmínil oslavená jubilea. Následně vyjmenoval seznam předložených materiálů a přednesl program dle pozvánky.

K. Richter informoval členy VV SH ČMS o přizvání  O. Přibyla z HN na jednání VV SH ČMS.

K. Richter představil nové zaměstnance kanceláře SH ČMS (Jaroslava Čerčrdlová PhD., Michal Kolka DiS., Tereza Vosyková)

K. Richter předal dary k jubilejním narozeninám R. Dudkovi  a J. Orsákovi, kteří nebyli přítomni na jednání VV SH ČMS v listopadu 2015.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 1/2016:  VV SH ČMS schvaluje zapisovatelku, ověřovatele
a program jednání.

2) Kontrola plnění usnesení

Materiál přiložen písemně

K. Richter zhodnotil kontrolu plnění usnesení, kde konstatoval, že je průběžně plněno dle možností celého sdružení. OSH Jeseník v závěru roku 2015 zaplatilo 50 000,-Kč. V dubnu proběhne jednání OSH Jeseník, na které bude přizván i starosta SH ČMS.

Dále informoval o spuštění nových dotací dne 27. 1. 2016 pro jednotky sborů dobrovolných hasičů určeny na nákup nové požární techniky.

Usnesení č. 2/2016: VV SH ČMS bere kontrolu plnění usnesení na vědomí.

K. Richter informoval o proběhlém jednání s hejtmany ČR za účasti K. Richtera, Z. Jandové, D. Ryby. Dále informoval o dalším plánovaném setkání s hejtmany dne 26.2.2016 ve Valči (účast D. Ryba a K. Richter).

J. Slámečka informoval o usnesení kraje Vysočina k dotacím ze dne 2.2.2016 v tomto znění: ,, Kraj Vysočina se zavazuje finančně podpořit obce, které požádají o státní dotace z programu Dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí vyhlášeno ministerstvem vnitra a v jednotlivých případech poskytne obcím dotaci ve výši 2/3 přiznané státní dotace.

J.Salivar okomentoval státní dotace a financování hasičských vozidel.

 

2) Stížnosti a náměty, souhrnná zpráva za rok 2015 (předkládají písemně předseda ÚKRR a ředitel kanceláře SH ČMS)

Jan Aulický sdělil, že na kancelář SH ČMS nebyly obdrženy v roce 2015 žádné stížnosti.


3) Činnost kanceláře SH ČMS, ÚHŠ A CHH (předkládá ředitel Kanceláře SH ŠMS a ředitelé ÚHŠ A CHH)

Materiál přiložen písemně

Jan Aulický zopakoval personální změny (dvě nové pozice). Zmínil také zajištění stěžejních akcí jako jsou V. sjezd SH ČMS, MS v požárním sportu, CTIF, republikové akce, Granty z úseku mládeže, z úseku ministerstva vnitra a další sportovní granty. Dále upozornil na plán práce kanceláře pro rok 2016.

K. Richter vyjádřil pochvalu pracovníkům Kanceláře Sdružení.

K. Richter sdělil, že navštívil s pí. D. Hladíkovou místopředsedu městského soudu. Upozornil na kontrolu z finančního úřadu. Každý starosta musí napsat Čestné prohlášení, že je způsobilý řídit sbor, je svéprávný a bezúhonný.

Jako další bod navrhl posunout opravu výtahu v hasičském domě a zajistit přednostně opravu střechy hasičského domu.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 3/2016:  VV SH ČMS schvaluje předložený návrh přednostně zajistit opravu střechy.

J. Pátek okomentoval písemně přiloženou výroční zprávu CHH za rok 2015.

M. Čížek seznámil přítomné s činností ÚHŠ Bílé Poličany za rok 2015.

K. Richter sdělil, že je potřeba pomoct s úklidem přilehlých prostor Bílých Poličan. Garáže,dílny apod.

R. Dudek okomentoval písemně přiloženou výroční zprávu ÚHŠ Jánské Koupele za rok 2015.

K. Richter informoval o jednání s náměstkem ústředního školního inspektora Ondřejem Andrýsem a navrhuje ho jako člena ÚORVZ.

J.Pátek sdělil informace o Nadaci SH ČMS. Krátkou konečnou zprávu dodá po auditu.

K. Richter přivítal zástupce HVP, a.s.

V. Ondráková informovala o plánu HVP,a.s. 2015. HVP,a.s. splnila obchodní plán (560 000 000,-Kč) přes 100%. Rekordní zisk 27 000 000,-Kč.

Plán na rok 2016 je 565 000 000,-Kč. Představila nové komplexní pojištění občanů a úrazové pojištění. HVP,a.s. získala k 13.1.2016  200 pojistek. 24.4.2016 budou na shromáždění starostů sděleny novinky pojištění SDH. Valná hromada bude 28.4.2016 v Bílých Poličanech.

J. Kubeš sdělil, že předaudit neodhalil žádné nedostatky. 8.2.2016 bude probíhat celkový audit. Dle nového zákona HVP, a.s. vyhovuje v solventnosti.

J. Salivar poukázal na problém kofinancování pojištění odpovědnosti hasičů ze strany státu.

 

4) Novela Statutu odborných rad SH ČMS

Materiál přiložen písemně

L. Janeba okomentoval doložený materiál Statut odborných rad.

Dále zmínil opravu čl. 3, odst./3/ počínaje druhou větou bude ve znění: "Zpracovávají návrhy Směrnic, pokynů a dalších materiálů, potřebných pro činnost na odborném úseku a předkládají je ke schválení nebo vyjádření orgánům sdružení, které je zřídily. Rozhodnutí a stanoviska rad mají povahu doporučující."

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 4/2016:  VV SH ČMS schvaluje předložený návrh včetně uvedených změn.


5) Novela Metodického pokynu odbornosti preventista

Materiál přiložen písemně

J. Majer okomentoval přiložený Metodický pokyn.

A. Pazdera navrhuje opravu odst.v XI. Metodického pokynu z ,,Vyhrazuje právo“ na ,,je oprávněna navrhnout rozšíření“.

Hlasování včetně zmiňovaných úprav: jednomyslně schváleno

Usnesení č. 5/2016:  VV SH ČMS schvaluje předložený návrh včetně uvedených změn.

 

6) Ples SH ČMS (předkládá Kancelář SH ČMS)

Materiál přiložen písemně

K. Richter okomentoval přiložený plakát a pozvánku.

7) Zahraniční spolupráce SH ČMS (předkládá písemně vedení SH ČMS z podkladů ředitele kanceláře SH ČMS)

K. Richter shrnul přiloženou Zahraniční zprávu za rok 2015.

Dále doplnil výjezd na mistrovství Evropy koněspřežných stříkaček v Polsku (XII. Europejskie i XV. Krajowe Zavody Sikawek Konnych  Šmigiel) srpen 2016– K. Richter + J. Pátek, 1 družstvo z OSH Žďár nad Sázavou+ 1 družstvo z OSH Benešov, při této příležitosti se koná i volba Miss Evropy

Dále informoval o pozvánce na oslavu 140. výročí Sdružení hasičů Chorvatska dne 7.5.2016 v Záhřebu.

8) Návrhy na vyznamenání:

Materiál přiložen písemně

VV SH ČMS nemělo připomínky k návrhům na vyznamenání.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 6/2016:          VV SH ČMS schvaluje předložené návrhy na vyznamenání.

 

9) Různé

K. Richter navrhl za Vedení SH ČMS složení nové redakční rady Hasičských novin: Ing. Antonín Maděra (předseda), Oldřich Přibyl, Jaroslava Čečrdlová PhD., plk. Ing. Pavel Nepovím, Mgr. Iva Macková, Luboš Zeman, Mgr. Bohumír Martínek, Robert Kučera, Jaroslav Vrba, Ing. Oldřich Lukš

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 7/2016:          VV SH ČMS schvaluje složení Redakční rady hasičských  novin.

 

K. Richter navrhl změnu termínu řádného jednání Vedení SH ČMS v Praze z 16.2.2016 přesunout na 23.2.2016 v 10:00 v Praze.

Dále navrhl změnu jednání VV SH ČMS z 24.3.2016 přesunout na 31.3.2016 v 10:00 v Přibyslavi.

K. Richter informoval VV SH ČMS o jednomyslném návrhu ÚORHS , aby zástupce hlavního rozhodčího na MČR mužů a žen v PS v Brně 2016 byl ing. Tomáš Lefner. (schváleno VV SH ČMS)

K. Richter informoval o schůzce s p. Zbyňkem Průšou (předseda představenstva Agrofert,a.s.), na které bylo projednáváno téma podpory mládeže.

J. Henc předkládá za ÚORHS kvalifikační podmínky mužů a žen v klasických disciplínách CTIF na XVI. Mezinárodní soutěž CTIF 2017 Villach, Rakousko  2017 a Podmínky kvalifikace družstev mladých hasičů v disciplínách CTIF na XXI. Mezinárodní soutěž mladých hasičů v disciplínách CTIF 2017 Villach, Rakousko 2017 (viz písemné materiály)

Dále okomentoval písemně přiložený zápis z jednání ÚORHS.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 8/2016:          VV SH ČMS schvaluje podmínky kvalifikace družstev mužů a žen v klasických disciplínách CTIF na XVI. Mezinárodní soutěž CTIF 2017 a Podmínky kvalifikace družstev mladých hasičů v disciplínách CTIF na XXI. Mezinárodní soutěž mladých hasičů v disciplínách CTIF 2017.

J. Henc seznámil VV SH ČMS s žádostí J. Rosenkranze o ukončení působení v ÚORHS. Dále navrhl jako člena ÚORHS plk. Ing. Pavla Nepovíma. (po dohodě s GŘ HZS ČR)

R. Kučera rozsáhle okomentoval přiložený zápis ÚORR.

R. Kučera informoval o spuštěném webovém rozhraní Kancelář pro obec(KPO6), které zajistí komunikaci mezi orgány represe a jednotlivých sborů.

M. Wagner upozornil na některé nedostatky v KPO6 a uvedl konkrétní případy.

B. Martínek připomenul, že v zákoně č.320/2015, o hasičském záchranném sboru je stanoveno, že za stavu ohrožení státu a válečného stavu se vytvářejí odřady civilní obrany. Ty budou tvořeny jednotkami sboru dobrovolných hasičů obcí nebo jejich částmi. Zatím o tom nejsou žádné bližší informace.

J. Salivar reagoval na tuto informaci, sdělil, že se nejedná o analogii s aktivními zálohami a požádal ÚOROO, aby získávala další informace na GŘ HZS a navrhla koncepci tvorby odřadů CO.

Usnesení č. 9/2016:          VV SH ČMS ukládá učinit opatření k programu tvorby     odřadů CO.

 

J. Bidmon vyjádřil poděkování I. Jirotovi za precizně provedená školení.

Dále informoval o vyškolení 10 lektorů do funkce Vedoucí mládeže.

Upozornil na nutnost úpravy stejnokrojového předpisu (trika stejné barvy pro rozhodčí). Na jednání VV SH ČMS v březnu budou předloženy vzorky provedení ke schválení.

R. Dudek informoval o pilotním kurzu Minimum funkcionáře  SDH v ÚHŠ Jánské Koupele. Přihlášeno 30 lidí a je naplněn.

I. Jirota informoval o novele zákona o účetnictví od 1.1.2016. Metodický pokyn č. 2 z roku 2009 byl novelizován na metodický pokyn číslo 1 z roku 2016. Bude zveřejněn na dh.cz

Dále oznámil, že na ministerstvu školství usilujeme o to, aby mohli SDH vést svoje jednoduché účetnictví, i když budou příjemci dotace. OSH A KSH musí vést podvojné účetnictví.

OSH se můžou přihlásit k účetnímu programu POHODA nebo zasílat účetnictví do kanceláře SH ČMS.

K. Richter jmenoval 1. náměstkem starosty SH ČMS J. Salivara.

 

8) Závěr jednání

K. Richter poděkoval na závěr všem zúčastněným za práci a aktivní přístup při jednání. Poděkoval též SDH Dolní Měcholupy za poskytnutí zasedací místnosti pro jednání VV SH ČMS.

Na závěr popřál šťastnou cestu domů.

Předsedající:            Karel Richter                          ___________________

Zapisovatelka:                  Tereza Vosyková                    ___________________

Ověřovatelé:           Jiří Orsák                                        ___________________

Leo Kuběna                           ___________________

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017