Domů » Ochrana obyvatelstva » Zápis ze 3. 11. 2015
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes617
mod_vvisit_counterVčera396
mod_vvisit_counterTento týden2093
mod_vvisit_counterMinulý týden2082
mod_vvisit_counterTento měsíc5767
mod_vvisit_counterMinulý měsíc7244
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096178822

Kontaktní osoby úseku ochrany obyvatelstva

Jan Slámečka (náměstek pro ochranu obyvatelstva)
Telefon: 731 155 963
Adresa: Husova 300, Přibyslav, 582 22

 

Mgr. Bohumír Martínek, Ph.D. (vedoucí ÚOROO)
Telefon: 606 033 603, 725 082 284
Adresa: Neustupného 1838/10, Praha 5, 155 00

 

Ing. Jan Aulický
Email: jan.aulicky@dh.cz
Telefon: 222 11 95 04, 606 690 376
Adresa: Římská 45, Praha 2, 121 07
Zápis ze 3. 11. 2015 Tisk
Čtvrtek, 10 Prosinec 2015 13:15

Zápis z jednání ÚOROO

Termín: 3. 11. 2015

Místo: Hasičský dům Praha

Účast:

Přítomni:  Jan Slámečka, Martínek Bohumír, Bartoň Tomáš, Capil Vojtěch, Čížek Martin

Dudek Richard, Hrubý Václav, Jankovský Václav, Maděra Antonín, Strejc Vladislav, Štyndl Pavel, Šustr Jiří, Tašlová Johana, Vacek Miroslav v.z., Vícha Petr,

Omluveni: Doubrava Jan, Job Lukáš, Maslák Pavel, Ryba František, Vondruška Vladimír

Program:

 1. Kontrola plnění úkolů z minulých jednání
 2. Stav plnění dlouhodobých úkolů
 3. Informace z jednání vedení a VV SH ČMS
 4. Informace z činnosti KOROO a odborníků
 5. Organizační záležitosti
 6. Upřesnění konkrétních úkolů plánu činnosti ÚOROO na rok 2016
 7. Zaměření činnosti v oblasti ochrany obyvatelstva v podmínkách KSH,OSH a SDH po V. sjezdu SHČMS
 8. Metodický návod SHČMS pro starosty SDH k zapojování SDH do plnění úkolů ochrany obyvatelstva – stav, další postup
 9. Kursy odborností ochrany obyvatelstva v ÚHŠ, stav, požadavky na odbornou pomoc a aktualizaci obsahu, vydávání osvědčení a odznaků u TOO (kursy u HZS)
 10. Přehled lektorů pro oblast ochrany obyvatelstva a jejich využitelnost pro potřeby vzdělávacích zařízení SHČMS
 11. Různé

Program a poznámky:

Úvod:

Vedoucí ÚOROO přivítal členy rady a náměstka Jana Slámečku. S uspokojením konstatoval, že rada se rozrostla z minulých 12 členů na 20.  Vznikla ponecháním většiny původních členů (po IV. sjezdu) a doplněním dalších členů dle návrhů KSH. Složení bylo schváleno VV SHČMS 23. 10. 2015.  Členové rady se navzájem seznámili. Byl upřesněn adresář členů.

Ad 1 Kontrola plnění úkolů z minulých jednání

Vedoucí ÚOROO seznámil členy s tím (vzhledem k zásadním změnám ve složení), co se řešilo od začátku vzniku ÚOROO, zejména v období po IV. sjezdu v Ostravě:

 • rozvíjet spolupráci s HZS ČR v oblasti ochrany obyvatelstva a rozvíjet koncepci ochrany obyvatelstva, zejména v oblasti vzdělávání, preventivně výchovné činnosti (PVČ) a využití nevládních neziskových organizací při řešení mimořádných událostí. K oblasti vzdělávání a PVČ jsou zaměřeny kursy odborností ochrany obyvatelstva a k další oblasti je zpracováván materiál s názvem „Metodický návod SH ČMS pro starosty (starostky) SDH k zapojení sborů dobrovolných hasičů do plnění úkolů ochrany obyvatelstva“.
 • ÚOROO se aktivně podílela na činnosti Komise Bojového řádu GŘ HZS ČR. Výsledkem je vydání 9 metodických listů pro činnost JPO v oblasti ochrany obyvatelstva. Podle metodických listů byl společně připraven návrh osnovy přípravy odbornosti technik ochrany obyvatelstva. Byl vydán jako Pokyn generálního ředitele ve Sbírce interních aktů řízení GŘ HZS ČR v lednu 2014. Na jeho základě je zaveden specializační kurs TOOB-16 pro tuto odbornost. K provádění specializačních kursů jsou využívány obě ÚHŠ.
  • podporovat specializované kurzy v ÚHŠ SH ČMS a CHH Přibyslav

Po IV. sjezdu byly zahájeny konkrétní kroky k zavádění „samostatného“ systému odborného vzdělávání členů SH ČMS v ochraně obyvatelstva. Dne 16. 6. 2011 schválil VV SHČMS historicky první návrh dokumentu SHČMS z oblasti ochrany obyvatelstva a to „Metodiku a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva“. Poté dne 14. 6. 2012 schválil Metodický pokyn k provádění přípravy k získání odbornosti SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva.

K této přípravě byla vydána Institutem ochrany obyvatelstva ČR a SH ČMS „Příručka pro přípravu techniků ochrany obyvatelstva (1. díl – organizace činnosti jednotek při plnění úkolů ochrany obyvatelstva). Byla vydána v počtu 500 ks a je k dispozici na stránkách www.dh.cz.

Další vývoj v oblasti vzdělávání dobrovolných hasičů v oblasti ochrany byl realizován na základě výsledků projektu „Zabezpečení přípravy lektorů dalšího vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech v Moravskoslezském kraji“. Projekt byl zahájen 1. 8. 2012 a ukončen 30. 6. 2015. V rámci projektu bylo proškoleno 30 lektorů ochrany obyvatelstva, v rámci ověřovací výuky nových lektorů pak 30 techniků, 30 specialistů a 30 preventistů ochrany obyvatelstva z řad SDH, obcí, podniků a firem, škol a dalších subjektů v kraji. Centrem realizace projektu byla ÚHŠ Jánské Koupele. Hlavními partnery byly KSH Moravskoslezského kraje a Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Projekt byl realizován v úzké spolupráci s HZS Moravskoslezského kraje a vybranými odborníky z ÚOROO. Zkušenosti budou využity pro celou ČR. Pro potřeby vzdělávání byly v rámci projektu vydány 4 metodické manuály zaměřené na všechny 3 odbornosti a jeden na problematiku vzdělávání dospělých.

Na základě výsledku výše uvedeného projektu byl novelizován Metodický pokyn k provádění přípravy k získání odbornosti SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva (na stránkách Sdružení, pod Ochranou obyvatelstva www.dh.cz).  Je zde rozšířen počet odborností ze 2 na 3 a to:

 • technik ochrany obyvatelstva – odborná funkce v jednotce SDH obce či podniku se znalostmi provádění technických opatření jako je stavba protipovodňových stěn, improvizované řešení záchytu kontaminované vody, opravy narušených stavebních konstrukcí, ale i se znalostmi organizačních opatření (evakuace, varování, nouzové přežití, psychosociální pomoc)

Metodický manuál je k dispozici na www.vzdelavani-dh.cz a na stránkách MV-GŘ HZS/JPO/ www.vzdelavani.cz,

 • specialista ochrany obyvatelstva – odborník pro přípravu a řešení mimořádných událostí v obci
 • instruktor preventivně výchovné činnosti využitelný pro provádění PVČ v obcích, zejména ve směru k dospělé populaci a to jak v oblasti ochrany obyvatelstva (ochrana a sebeochrana při povodních, atmosférických poruchách, úniku nebezpečných látek), tak i v oblasti požární ochrany (povinnosti fyzických osob, péče o komíny, chování v tunelech, podzemních garážích, chování v případě paniky,…)

Metodický manuál je k dispozici na www.vzdelavani-dh.cz

 • získávat členy SH ČMS k základní odborné přípravě v oblasti ochrany obyvatelstva

V souladu s Metodickým pokynem k provádění přípravy k získání odbornosti SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva se ve dnech 1. − 2. listopadu 2012 uskutečnil první kurs techniků ochrany obyvatelstva v ÚHŠ Bílé Poličany. Kursu se zúčastnilo 10 dobrovolných hasičů. Kursy pokračovaly v obou ÚHŠ i u HZS krajů (technici). Do V. sjezdu bude proškoleno cca 100 techniků, 40 specialistů a 30 instruktorů PVČ.

Pro získávání členů přispívá i zavedení předmětu „Ochrana obyvatelstva“ v rámci University dobrovolného hasiče, který je přednášen od roku 2013 (2 dny).

Ad 2 Stav plnění dlouhodobých úkolů

V tomto bodu zmínil vedoucí ÚOROO 3 dokumenty, které dávají směr pro další činnost v oblasti ochrany obyvatelstva a které se většinou již začaly plnit a bude se v nich pokračovat:

 • Program činnosti Sdružení do roku 2020
 • Prohlášení delegátů V. sjezdu SHČMS
 • Hlavní zaměření na rok 2016

Všechny dokumenty obsahují úkoly v ochraně obyvatelstva a jsou na stránkách www.dh.cz (lišta V. sjezd SHČMS)

Ad 3 Informace z jednání vedení a VV SH ČMS

VV SHČMS se sešel podruhé po sjezdu, schválil složení ústředních odborných rad a jejich plány na rok 2016. 24. října se uskutečnilo shromáždění starostů OSH s významným projevem starosty, kde:

 • zhodnotil účast představitelů státu na V. sjezdu (premiér, ministr vnitra, místopředsedové vlády, předseda branně bezpečnostního výboru Sněmovny – Roman Váňa a řada dalších – bylo to poprvé v historii sjezdů dobrovolných hasičů)
 • i  z toho vyplývá, že vláda chce problémy dobrovolných hasičů řešit (viz Prohlášení delegátů….)
 • problémy byly podrobně rozpracovány a předloženy členům vlády v srpnu 2015 s názvem „Informace o některých oblastech k řešení ve věci jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a spolků působících na úseku požární ochrany“
 • projednávají se s příslušnými ministerstvy, jednání se vede s jejich náměstky a řediteli odborů – za SHČMS starosta K. Richter a náměstek J.Salivar + generální ředitel Ryba a plk. Wavera (právní záležitosti – GŘ)

Ad 4. Informace z činnosti KORP a odborníků

 • v současné době jsou ustaveny 2 KOROO (Moravskoslezský a Západočeský kraj) a jedna MSH Praha – MOR prevence a ochrany oby\vatelstva
 • V. Hrubý

-          pracovní skupina (HZS ČR) k problematice JSDHO pracuje, je vhodné dávat impulsy pro její činnost;

-          zpracovávají se nová skripta pro ochranu obyvatelstva (A.Hrubá)

-          diskutují se změny ve vyhlášce pro ochranu obyvatelstva, je potřeba reagovat na nové hrozby (např. migrace)

 

 • probíhají kursy techniků ochrany obyvatelstva u HZS krajů (Pardubický, Západočeský, Středočeský, Jihomoravský). Absolventi mohou získat osvědčení a odznaky po dohodě s ÚHŠ (viz Metodický pokyn…)

Ad 5. Organizační záležitosti

Zaměření činnosti členů ÚOROO na dílčí úkoly roku, popř. dlouhodobé (samostatná příloha)

Poznámka:  Pokusil jsem se rozdělit úkoly, které najdete v tabulce. V každém případě vždy  všechny oslovím, ale iniciativě se meze nekladou.

Ad 6. Upřesnění konkrétních úkolů plánu činnosti ÚOROO na rok 2016

 • Plán práce byl zaslán poštou. Připomínky nebyly.  Do plánu byl přidán bod expozice OO v Přibyslavi. V souladu s bodem 5 jsou rozčleněni členové ÚOROO, kteří budou v první fázi osloveni vedoucím k řešení dílčí problematiky. Pak se materiál rozešle ostatním členům
 • Můžeme i něco financovat -  20.000,- Kč  pro ÚOROO

 

Ad 7 Zaměření činnosti v oblasti ochrany obyvatelstva v podmínkách KSH,OSH a SDH po V. sjezdu Sdružení

Existují KOROO, popř. MORPaOO v Praze, ostatní KSH, OSH by se měli zaměřit v příštích a dalších letech na:

 • propagaci kursů odborností v ÚHŠ (zejména IPVČ, popř. SOO), u TOO je gesce HZS krajů, ale ani zde propagace neuškodí, získávat přehled kdo se na kurs přihlásil, zda jej absolvoval (využít i kontakty na ÚHŠ pro přehlednost)
 • při kontaktech s obcemi (přes SDH) upozornit na možnosti vzdělávání členů SDH, ale i pracovníků obcí ve specializovaných a odborných kursech
 • zjistit stav vytváření skupin dobrovolníků, resp. družstev OO v rámci SDH (či jednotek), a po schválení metodického návodu pomáhat SDH (tam kde se rozhodne o vytvoření SDOO) s jejich ustanovováním
 • spolupracovat (kontaktovat se ) s HZS krajů (ÚO),u každého kraje je koordinátor PVČ, zpravidla z úseku KŘ a OO nebo prevence  při PVČ , využívat absolventy kursů IPVČ pro osvětu v obcích

Měli bychom pro KSH, OSH či SDH vydat zaměření na rok nebo na celé období (do roku 2020) s tím, že se může upřesňovat na každý rok. K tomu zašlu příslušným členům (podle zaměření) návrh (nebo mohou sami navrhovat) s tím, že zaměření by mohlo být publikováno na stránkách www.dh.cz začátkem roku 2016.

Ad 8. Metodický návod SHČMS pro starosty SDH k zapojování SDH do plnění úkolů ochrany obyvatelstva – stav, další postup

Vedoucí ÚOROO seznámil s cílem metodického návodu a počátky jeho tvorby. V měsíci únoru 2014 iniciovalo SHČMS na jednání s vedením MV GŘHZS myšlenku zapojení SDH do plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Byla vytvořena úzká skupina k řešení tohoto problému složená se zástupců GŘ HZS (ředitelé odborů IZS a OO a KŘ) a vedoucího ÚOROO. Po společných jednáních, konzultacích, připomínkách vznikl materiál s názvem „Metodický návod SH ČMS pro starosty (starostky) SDH k zapojení sborů dobrovolných hasičů do plnění úkolů ochrany obyvatelstva (návrh“

Jeho hlavním smyslem je využít potenciál členské základny SH ČMS při řešení mimořádných událostí a s tím spojené ochrany obyvatelstva a to nejen činností členů Sdružení zařazených v jednotkách (zejména v jednotkách SDH obcí). Systém zapojení SDH nemá ambice konkurovat jednotkám, ale naopak je podporovat.

Tato činnost se v podstatě děje, není ojedinělá, řada členů SDH podporuje a doplňuje své jednotky i když v nich nejsou zařazeni. Jde však o to, že tyto skutečnosti nejsou tzv. „pojmenovány“, a co nemá jméno jako by neexistovalo.

Na jedné straně je to „na škodu“ Sdružení z hlediska propagace jeho činnosti ve prospěch postiženého obyvatelstva a na straně druhé, pokud se tento „systém“ rozvine, může být významným nástrojem IZS a to zejména z důvodu jeho využitelnosti ve většině obcí České publiky.

Obecné využití tohoto Metodického návodu lze vidět v následujících oblastech:

 • v prvé řadě jde o využití potenciálu členů SDH nezařazených v jednotkách, kteří se chtějí aktivně podílet na činnostech ve prospěch obyvatelstva a to nejen při mimořádných událostech, ale i v oblasti preventivně výchovné činnosti
 • naplní se konkrétním obsahem ustanovení Stanov SHČMS , ať už v oblasti ochrany obyvatelstva nebo PVČ, tak i nově v oblasti dobrovolnictví
 • rozšíří se možnosti obcí i HZS (např. v rámci odřadů) řešit problematiku ochrany obyvatelstva
 • nastaví se vazby mezi SDH, obcemi a JSDHO při plnění úkolů ochrany obyvatelstva

(lze využít jako námět do diskuse pro pracovní skupinu k realizaci koncepce ochrany obyvatelstva k využití JSDHO)

Připomínky, návrhy:

Myšlenku zapojení SDH do ochrany obyvatelstva, respektive pomocí jednotkám podpořil náměstek J.Slámečka, který konstatoval, že se vlastně bude „legalizovat“ něco co již existuje.

V.Strejc – jde o novou věc, bude potřeba pořádně vysvětlit až do SDH, doplnit místo a úlohu velitele sboru, porovnat se zařízeními CO, připomněl práce na zákonu o dobrovolnictví a angažovanost Sdružení (Odpovědi na místě – velitel sboru a velitel jednotky obvykle tatáž osoba, hlavní bude velitel jednotky;zařízení CO se neujala v ČR; na zákonu o dobrovolnictví pracuje i Sdružení (náměstkyně Němečková, připomínky dal i vedoucí ÚOROO)

R.Dudek – zdůraznil význam materiálu a zdůraznil skutečnost neuspěchat jeho vydání)

Vedoucí ÚOROO: Oproti původnímu návrhu – doplnit přílohu dokumentace skupin dobrovolníků SDH.SDOO:

 • kdy výbor SDH schválil SDOO
 • kdy VVH schválila vedoucího
 • složení SDOO, změny (vč. nahlášení změn smluvním partnerům – dle dohody)
 • cvičení,
 • účast v kursech (kursy pro SDOO = malý technik OO)
 • nasazení
 • materiál a technika (vlastní, dohodnutá)
 • základna a její vybavení
 • zdravotní způsobilost?

Na základě diskuse a v zájmu kvality metodického návodu postupovat následovně:

 • zapracovat prvotní připomínky členů rady (reakce na jednání 3.11.)
 • upravit materiál do cca 30. 11. 2015 (zaslat vybraným členům - dle zaměření - k připomínkám)
 • po úpravě rozeslat k připomínkám členům ÚOROO do cca 31. 1. 2016, projednat znovu na jednání ÚOROO v únoru 2016

Ad 9. Kursy odborností ochrany obyvatelstva v ÚHŠ, stav, požadavky na odbornou pomoc a aktualizaci obsahu, vydávání osvědčení a odznaků u TOO (kursy u HZS)

 • jsou v plánech ÚHŠ a budou na 1. pololetí 2016
 • testy pro TOO jsou v pořádku, není třeba upravovat
 • testy pro SOO projedná vedoucí rady se zpracovateli metodického manuálu pro SOO
 • zvážit testy pro instruktory PVČ (po odborné části, jako vstupní před pedagogickou částí)

Ad 10. Přehled lektorů pro oblast ochrany obyvatelstva a jejich využitelnost pro potřeby vzdělávacích zařízení SHČMS

Vedoucí rady zpracuje seznam „schopných“ lektorů, jejich zaměření a použitelnost v rámci ČR (hlavně z projektu Msk)

Ad 11 Různé

 • dokončení návrhů úprav v expozici OO – CHH
 • prohlášení starostů OSH – 24.10.2015 – „komora“
 • termín příští rady – 16.únor 2016, Praha

Zpracoval: vedoucí ÚOROO

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017