Domů » Úsek mládeže » ÚO rada mládeže » Z jednání ÚORM konaného dne 10. 9. 2015 v Praze
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes12
mod_vvisit_counterVčera169
mod_vvisit_counterTento týden896
mod_vvisit_counterMinulý týden1378
mod_vvisit_counterTento měsíc3481
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096045686
Z jednání ÚORM konaného dne 10. 9. 2015 v Praze Tisk
Středa, 16 Září 2015 12:07

Vyhodnocení táborové činnosti 2015
Členové ÚORM vykonaly v roce 2015 13 kontrol na táborech, které požádaly o státní dotaci. Při vnitřních kontrolách bylo pouze v jednom případě zjištěno porušení předpisů (neprokázání zdravotní způsobilosti vedoucích – viz. §10, odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). ÚORM nedoporučuje přidělení dotace. Kancelář SH ČMS informuje písemně hlavního vedoucího tábora, M. Němečková osobně starostu (tku) příslušného OSH a informace bude podána rovněž na VV SH ČMS.
L. Smutný informoval ÚORM  o provedené kontrole z MŠMT na jednom z táborů MSH Praha, která neshledala žádné pochybení provozovatele tábora.

Vyhodnocení Letních škol instruktorů
Rada kladně zhodnotila průběh obou Letních škol instruktorů. Kladně hodnotila zejména nárůst počtu účastníků a vyslovila za tuto skutečnost poděkování zejména OSH, ze kterých se budoucí instruktoři zúčastnili.

Titul Organizace uznaná
M. Němečková informovala o podání žádosti o titul Organizace uznaná pro práci s dětmi a mládeží pro roky 2016 – 2020 u MŠMT včetně všech povinných příloh. Rada potvrdila schválení Strategického plánu rozvoje úseku mládeže SH ČMS do roku 2020 a Koncepci činnosti s kolektivy mladých hasičů do roku 2020, které byly ÚORM schváleny metodou per rollam dne 10. 7. 2015. Materiály budou umístěny na www.dh.cz po jednání VV SH ČMS.

Žádost o dotaci na MŠMT pro rok 2016
Rada projednala a schválila žádost a projekt připravenou k podání v rámci Programu statní podpory práce s dětmi a mládeží vyhlášený MŠMT ČR na rok 2016.

OZ kurzu Vedoucí mládeže I. stupně a Rozhodčí soutěží mládeže I. stupně
Rada projednala a schválila organizační a personální zabezpečení kurzů vedoucích mládeže SH ČMS I. stupně a rozhodčích soutěží mládeže I. stupně. Pozvánky na oba kurzy včetně přihlášek budou zveřejněny na www.dh.cz a rozeslány e-mailem na všechna OSH do konce září 2015.

Vyhodnocení MČR hry Plamen a dorostu v požárním sportu
Rada provedla vyhodnocení MČR hry Plamen a dorostu v požárním sportu za přítomnosti vedoucí MORM Ing. Martiny Hartmanové.
Rada vyslovuje upřímné poděkování zejména Martině Hartmanové, Ladislavu Smutnému, Jiřímu Polomisovi a Jiřímu Zlochovi a dále všem členům MSH Praha – místním organizátorům i technické četě, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě a průběhu mistrovství.
Rada projednala možné úpravy harmonogramu soutěže. Je nutno sladit časy prezence dorostu a porady vedoucích, chyběl zde čas na vyhodnocení prezence. Zvažován je souběžný průběh disciplíny PÚ CTIF a štafety dvojic.
Rada dále projednala písemný námět SDH Jarcová ohledně zařazení druhého pokusu na PÚ dorostu. Shodla se na provedení úprav v harmonogramu, které povedou k možnosti zařazení dvou pokusů v disciplíně PÚ v kategorii dorostu. Úpravy budou provedeny tak, aby zůstal zachován čas závěrečného vyhodnocení. Druhá část dopisu se týká hodnocení testů, to však vyžaduje úpravu Směrnice. Její úpravy se začnou připravovat příští rok, uvedená připomínka bude v rámci úprav diskutována.
Rada se podrobně zabývala stanovení principu přejímky materiálu při MČR. Po dlouhé diskusi se rada shodla na následujících stanoviscích:
-          při kontrole materiálu je nutné se zaměřit zejména na parametry ovlivňující provedení disciplíny,
-          v situaci, která není pro rozhodčího jednoznačná a mohla by vést ke spornému rozhodnutí, je třeba rozhodovat ve prospěch sportu a závodníka.
Velitel MČR 2016 je pověřen úkolem – osobně provést fyzickou kontrolu překážek již před konáním MČR.
V případě měření a zobrazování časů samostatnými displeji je nutno vyřešit umístění těchto displejů pro jejich dobrou viditelnost, zejména pro zapisovatele a startéra.
Je nutno posílit prezenci dorostu o dva lidi pro plynulejší průběh.
Osvědčilo se zveřejnění mapky s ubytovacími místy, ubytovací komisi ubylo mnoho dotazů a popisování cest.
Ze strany soutěžících nebyly dodrženy časy ubytování stanovené na poradě, příště stanovit již do OZ. Do přihlášek doplnit, zda využijí nabízené ubytování.
Stravování MČR je nutno zajistit vždy jen v prověřených zařízeních. Kancelář SH ČMS ověří reference i na zařízení doporučená místním spoluorganizátorem.
Je nutno předem řešit ozvučení stadionu, v případě nutnosti zajistit ozvučení externím dodavatelem.
Je nutno se zabývat omezením hluku fanoušků. Doporučení – uvést do přihlášek max. hodnotu decibelů.
Velice kladně byl hodnocen nápad s živým maskotem.

MČR 2016-2020
Rada vzala na vědomí nabídku OSH Plzeň – jih na zabezpečení MČR hry Plamen a soutěže dorostu v roce 2018.

Reprezentační výběry
Rada schválila vyhlášení otevřených výběrů do reprezentačních družstev dorostu. Vyhlášení budou zveřejněny na www.dh.cz.

Olympiáda mladých hasičů Opole 2015 a Mistrovství světa v požárním sportu dorostu Grodno 2015
Radě byla předložena informace o výjezdech reprezentačních družstev na 20. Mezinárodní soutěž MH v disciplínách CTIF, která se konala v polské Opoli a na Mistrovství světa dorostu v požárním sportu, které proběhlo v běloruském Grodnu. V Opoli získala ČR zlatou medaili zásluhou dívek z SDH Písková Lhota, chlapci z SDH Poniklá skončili ve své kategorii na 9. místě. Děvčata přivezla do ČR stříbrnou salátovou mísu, která bude k vidění na významných akcích SH ČMS. Družstvo dívek SDH Písková Lhota si vítězstvím zajistilo účast na další olympiádě, pokud tuto skutečnost potvrdí ČNV CTIF. O druhý post reprezentace CTIF na rok 2017 bude vyhlášena kvalifikační soutěž, opět pokud tuto skutečnost potvrdí ČNV CTIF.
Na MS v Grodnu vybojovali čeští dorostenci zlatou medaili a dorostenky skončily v celkovém pořadí na 4. místě.
Za obě akce vyslovuje ÚORM hluboké poděkování všem, kteří se na přípravách reprezentací podíleli.

Specializace MH
Členům rady byly rozdány konečné texty k odznakům specializací k závěrečné kontrole.

 

 

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 
Banner

plakat chp-2017