Domů » Úsek vnitroorganizační » Vnitroorganizační rada » Zápis ze 14. - 15. 5. 2015
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes203
mod_vvisit_counterVčera193
mod_vvisit_counterTento týden690
mod_vvisit_counterMinulý týden2082
mod_vvisit_counterTento měsíc4364
mod_vvisit_counterMinulý měsíc7244
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096177419
Zápis ze 14. - 15. 5. 2015 Tisk
Čtvrtek, 18 Červen 2015 13:10

Zápis z výjezdního jednání ÚORVO konaného ve dnech
14.- 15.5.2015 v Přibyslavi.

Přítomni: dle prezenční listiny

Zapsala: Dagmar Hladíková

Program jednání: 1) Zahájení jednání ÚORVO a schválení programu
2) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ÚORVO
3) Zhodnocení činnosti ÚORVO za volební období 2010-2015
4) Stav přípravy dokumentů pro konání 5. sjezdu SH ČMS
5) Různé a organizační záležitosti – informace z jednání orgánů
SH ČMS, informace z květnového zasedání AZH
6) Rekapitulace přijatých závěrů, ukončení jednání ÚORVO

K bodu 1 a 2) Zasedání ÚORVO zahájil a řídil vedoucí rady p. Lubomír Janeba. Přivítal všechny přítomné členy, omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady, seznámil s programem dnešního jednání, který byl schválen bez připomínek, provedl kontrolu zápisu a plnění přijatých usnesení s konstatováním, že úkoly byly splněny beze zbytku.
Po diskuzi byl přijat tento závěr:

22/15 ÚORVO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení s konstatováním – splněno.


K bodu 3) K tomuto bodu vystoupil vedoucí rady p.Janeba, zpracoval písemnou zprávu o činnosti ÚORVO za uplynulé volební období, která byla projednána a schválena. Konstatoval, že po celé období byla rada schopna „držet krok“ reagovat na problémy v dokumentech, které přinesly prováděcí předpisy v návaznosti na nový Občanský zákoník. Vyjádřil spokojenost – předložené dokumenty byly schváleny, uvedeny do života, v souvislosti s tvorbou Stanov se naopak vyjádřil kriticky – nedošlo k jejich zeštíhlení, nicméně plní svůj úkol, idea stávajících stanov přežívá více než 20 let, avšak záměr – jejich novelizace - pro další volební období trvá. Dále řekl, že také program Evidence byl posunut dopředu, stejně jako práce v něm na jednotlivých okresech. V závěru konstatoval, že jako kolektiv udělala rada hodně práce, která byla oceněna i na SS OSH panem starostou Ing.Richtrem, a také z pozice vedoucího rady poděkoval všem členům za odvedenou práci v uplynulém období.
Po diskuzi byl přijat tento závěr:

23/15 ÚORVO bere na vědomí hodnocení činnosti rady za uplynulé období.

K bodu 4) Vedoucí rady p.Janeba v tomto bodě jednání konstatoval, že dubnové SS OSH ukončilo činnost komise pro přípravu sjezdu, byly zpracovány všechny dokumenty, které následně byly schváleny bez závažnějších připomínek a budou předloženy 5. sjezdu SH ČMS v Pardubicích. V diskuzi vystoupil p.Pazdera, který upozornil při volbě náměstků na možnost, že všichni kandidáti získají nadpoloviční počet hlasů, tím by nastal neřešitelný problém. Bylo doporučeno schválit do textu vsuvku, která by byla východiskem z takové situace – „v případě, že všichni kandidáti získají nadpoloviční většinu hlasů, rozhoduje vyšší počet odevzdaných hlasů“. Vedoucí rady p.Janeba předloží tuto připomínku na červnový VV SH ČMS, kde bude rozhodnuto, jak s ní naloží. Dále sdělil, že je zpracován seznam hostů sjezdu, kterými budou mimo jiné i stávající členové AZH (pracující v AZH v období 2010-2015). Dále vystoupil ředitel Kanceláře Ing.Aulický, který seznámil přítomné s dalším zajišťováním 5. Sjezdu, výrobou propagačních předmětů, konstatoval, že zajištění ubytování funguje, v místě konání bude zajištěna kyvadlová doprava, výzdobu sálu zajistí zahradnická škola v Pardubicích. Současně předložil ke schválení desky na sjezdové materiály, delegační lístky pro delegáty a hosty včetně obsahu – připomínky byly zapsány a budou postoupeny tiskárně k opravě.
Po diskuzi byl přijat tento závěr:

24/15 ÚORVO bere na vědomí informace týkající se přípravy 5. sjezdu SH ČMS a
ukládá vedoucímu rady p.Janebovi, předložit VV změnu ve volebním řádu
k posouzení.


K bodu 5) V různém seznámil vedoucí AZH p.Netík přítomné se závěry květnového zasedání AZH, které se uskutečnilo v předvečer předávání titulů ZH. Byli nahrazeni 4 stávající členové AZH – za pana Šálka byl zvolen p.Páv ve Středočeském kraji, za pana Wienera byl zvolen p.Barták v Ústeckém kraji, za pana Duška byla zvolena paní Faltusová v Pardubickém kraji a za pana Sovinského byl zvolen pan Helis v Moravskoslezském kraji. Kriticky hodnotil spolupráci KSH Karlovarského kraje se zástupcem ZAH p.Třebou – po celé období 2010-2015 se stav nezměnil, bude informovat starostu Ing.Richtra. Hovořil také na téma Statut AZH, kde je zapotřebí sjednotit text týkající se přizvávání zástupců na jednání VV s platnými Stanovami. V závěru hodnotil činnost AZH v jednotlivých krajích jako dobrou až velmi dobrou, poděkoval všem členům, ale i krajským a okresním sdružením za péči – výlety, rekreace, rozhlasové relace, kterou pro své členy – držitele titulu ZH zabezpečují. Na podzim plánuje výjezdní zasedání do Ústeckého kraje na pozvání p.Bartáka, nového člena Ústeckého kraje. Vedoucí rady p.Janeba doporučil panu Netíkovi vystoupení na sjezdu, se Statutem AZH přislíbil pomoc, velmi kladně hodnotil fotoknihu ZH z Benešova, podobná existuje také v Olomouci.
p.Janeba – informoval o připomínce z KSH Plzeňského kraje – předsedy KKRR p.Karla Dlouhého, která se týkala voleb na kraji, bylo konstatováno, že je to nevratná záležitost, na jednání byl přítomen, ale nereagoval, písemně odpoví.
pí.Hladíková – podala průběžné informace z provádění změn ve spolkovém rejstříku, pochválila OSH Žďár nad Sázavou, který se svými 260 sbory měl práci velmi dobře organizačně zajištěnou, nyní pokračuje podávání změn v ostatních okresech kraje Vysočina, další okresy budou s dostatečným předstihem informovány průběžně. Stále platí – zabezpečovat sídla sborů tam, kde nemají vše v pořádku, opakovaně je připomínáno, které tiskopisy jsou zapotřebí k provádění změn. V tuto chvíli je nutné také zasílat materiály z krajských a okresních sdružení tak, aby byly změny včas provedeny z důvodu čerpání dotací. Oba organizační články o tom byly řádně informovány s upozorněním, že změny nejsou ze strany soudu prováděny ihned, proces chvíli trvá a je jen na nich, jak rychle budou mít vše v pořádku.
Po diskuzi byl přijat tento závěr:

25/15 ÚORVO bere na vědomí veškeré body projednané v různém.

K bodu 7) Na závěr dnešního zasedání ÚORVO vedoucí rady p.Janeba ještě jednou poděkoval všem přítomným členům za odvedenou práci v tomto volebním období. Popřál hodně zdraví, úspěchů nejen v dobrovolné požární ochraně, ale také v profesním životě a v soukromí, stejný dík patří rodinným příslušníkům, kteří jim čas potřebný na funkcionářskou činnost umožňují. Všem pak popřál šťastnou cestu domů.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017