Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes263
mod_vvisit_counterVčera605
mod_vvisit_counterTento týden1761
mod_vvisit_counterMinulý týden2188
mod_vvisit_counterTento měsíc7273
mod_vvisit_counterMinulý měsíc7497
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096070563
Zápis z 23. 4. 2015 Tisk
Pondělí, 25 Květen 2015 10:14

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS

23. 04. 2015 v Přibyslavi

Přítomni:        

VV SH ČMS:        Ing. Richter, p. Janeba, Ing. Němečková, Doc. Ing. Liška , Ing. Karger, Ing. Salivar, Ing. Stržínková, Ing. Aulický, p. Bidmon, p. Hulec, p. Henc, Ing. Kuběna, p. Kejmar, Ing. Maděra, Ing. Majer, Mgr. Martínek, p. Navrátil, p. Pátek, p. Páv, p. Pazdera, p. Procházka, p. Pumprla, p. Slámečka, p. Zatloukal, Ing. Čížek

Přizváni:             PhDr. Juráň, p. Netík, Ing. Kubeš, Ing. Ondráková, Ing. Jirota, p. Nitra, pí Kolouchová

Omluveni:          p. Orsák, Ing. Olšanský, CSc.

 

Jednání zahájil a řídil starosta SH ČMS Ing. Karel Richter.

1) Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání

Zapisovatel:                 Helena Kolouchová

Ověřovatelé:                Ing. Markéta Stržínková

                                 Ing. Jan Majer

                                                                                                                                

Ing. Richter přivítal přítomné členy VV SH ČMS a přizvané hosty. Následně přednesl program dle pozvánky a požádal o připomínky a náměty. Dále přečetl seznam materiálů, které přítomní obdrželi poštou a před začátkem jednání.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 20/2015:  VV SH ČMS schvaluje zapisovatelku, ověřovatele
a program jednání.

                                              

2)  Kontrola plnění usnesení

Materiál byl předložen písemně.

Ing. Richter zhodnotil kontrolu plnění usnesení, kde konstatoval, že je průběžně plněno dle možností celého sdružení. K usnesení č. 14/2015 pak uvedl, že byl vypracovaný materiál               Dozorčí radou HVP, a.s. a ekonomickým oddělením kanceláře SH ČMS. Oba tyto dokumenty obdrželi všichni členové VV SH ČMS spolu se zaslanými materiály k dnešnímu jednání.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 21/2015:               VV SH ČMS bere kontrolu plnění usnesení na vědomí.

3) Zajištění jednání starostů OSH

Ing. Richter  přítomné seznámil s průběhem jednání SS OSH, podrobněji okomentoval některé 

body programu předložené pozvánky.  Navrhl na úvod jednání zařadit jednotlivé představení

všech přítomných starostů, členů ÚKRR a VV SH ČMS. Dále byl upřesněn a doplněn přehled

navržených členů návrhové komise.

Ing. Aulický navrhl na začátek bodu 7. zařadit informace k organizačnímu zabezpečení sjezdu.

P. Janeba navrhl změnu v programu a sice jako bod číslo 8. předložit návrh doplňku Statutu

čestných vyznamenání a titulů SH ČMS.

Ing. Richter tato úprava programu bude navržena SS OSH.

4) Stav přípravy MČR dětí a dorostu

Ing. Němečková stručně zhodnotila stav příprav mistrovství, průběh označila jako standardní.

Ing. Maděra rovněž krátce informoval o stavu příprav z pozice místního organizátora. Dále uvedl,

že grant na magistrát hl. m Prahy byl řádně podaný a záštita MV je potvrzena.

 

5) Stav příprav MČR v klasických disciplínách CTIF a  MČR v PS

Ing. Richter k tomuto bodu jen krátce uvedl, že příprava obou soutěží probíhá standardním

způsobem. Spolupráce s HZS a Krajským úřadem královéhradeckého kraje funguje velice dobře.

Ing. Aulický stručně okomentoval předložený předpokládaný časový harmonogram MČR 2015.

 

6)Stav příprav V. sjezdu SH ČMS

K tomuto bodu byly předložené písemné materiály.

P. Janeba vyjmenoval jednotlivé materiály připravené k předložení schválení SS OSH. Program

sjezdu byl upraven dle zaslaných připomínek. Aktualizovaný je také seznam pozvaných hostů.

Jednací řád byl rovněž doplněn dle usnesení VV SH ČMS ze dne 26.3. Následně vyzval přítomné

ke zvolení jedné ze dvou alternativ uvedených v předloženém Volebním řádu.

Usnesení č. 22/2015:

Hlasování: schváleno, zdržel se 1

1)        VV SH ČMS doporučuje ve Volebním řádu volit 5 náměstků starosty SH ČMS.        

 

Hlasování: schváleno, zdržel se 1

2)        VV SH ČMS  schvaluje při volbě starosty SH ČMS alternativu č. 1

Hlasování: schváleno, proti 1, zdrželi se 3

3)        VV SH ČMS schvaluje většinou hlasů při volbě předsedy  ÚKRR alternativu č. 2

Hlasování: schváleno, proti 1, zdrželo se 9

4)      VV SH ČMS schvaluje většinou hlasů při volbě náměstka  starosty SH ČMS   

           alternativu č. 2

 

Ing. Richter předložil přítomným členům zprávu starosty o činnosti SH ČMS k prostudování a vyzval k připomínkám. Přítomní následně uvedli náměty na drobné úpravy v textu, které byly poté zapracovány.

 

7) Návrhy na vyznamenání

 

Ing. Richter vybídl členy VV SH ČMS k připomínkování či diskusi ohledně návrhů na vyznamenání.

P. Bidmon požádal o schválení výjimek pro SDH Nasavrky k předání dne 1.5.

Po následné diskuzi byly návrhy podmínky Statutu vyznamenání SH ČMS schváleny.

Návrhy na udělení ŘSF pro  pana Vlastimila Malinu a Václava Kohouta budou vráceny příslušným OSH k přepracování. Návrhy na vyjímku předložené panem Bidmonem byly schváleny.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 23/2015     1) VV SH ČMS neschvaluje ty návrhy, které nesplňují

                                              podmínky Statutu vyznamenání SH ČMS.

                                         2) VV SH ČMS schvaluje ostatní návrhy na vyznamenání.

                                         3) VV SH ČMS schvaluje vyjímky předložené p. Bidmonem       

                                              pro SDH Nasavrky.

 

          8) Různé

Ing. Aulický doporučil členům VV SH ČMS schválit materiály směrnice trenérských tříd v požárním sportu.

           

           Hlasování: jednomyslně schváleno.

            Usnesení č. 24/2015           VV SH SH ČMS schvaluje směrnici č. 4/2015 o trenérských

                                                           kvalifikacích v PS a Prováděcí a organizační pokyny k této

                                                           směrnici po zapracování připomínek Ing. Němečkové.

 

 

Ing. Richter následně předal slovo zástupcům HVP, a.s.

Ing. Ondráková, předsedkyně představenstva Hasičské vzájemné pojišťovny a.s., přítomné ve svém vystoupení informovala o již auditovaných výsledcích hospodaření. Výrok auditora je bez výhrady a pojišťovna splňuje všechny požadavky ČNB. Dále probíhají jednání o přenechání kmene životního pojištění jinému subjektu.

Ing. Richter informoval přítomné o účasti členů vedení na společenských akcích. Pan náměstek Janeba se v květnu zúčastní cesty do Slovinské Lubljaně. Ing. Salivar byl delegován na účast při slavnostní večeři se zástupci HZS. Ing. Richter přijal pozvání na XIV. sněm Svazu měst a obcí, který se bude konat 21.-22.5. a Valnou hromadu Společenstva kominíků, která proběhne v Brně 15.5.

P. Pumprla pozval všechny přítomné členy VV SH ČMS i přizvané hosty na tradiční pouť na Svatém Hostýně, která se koná dne 25.4.

 

10) Závěr jednání

 

Ing. Richter poděkoval za aktivní přístup k jednání a popřál přítomným šťastný návrat domů.

Předsedající:    Ing. Karel Richter                                ________________________

Zapisovatel:     Helena Kolouchová                              ________________________

Ověřovatelé:    Ing. Markéta Stržínková                   _________________________

 

                      Ing. Jan Majer                                 _________________________

                       

                        

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017