Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes208
mod_vvisit_counterVčera193
mod_vvisit_counterTento týden695
mod_vvisit_counterMinulý týden2082
mod_vvisit_counterTento měsíc4369
mod_vvisit_counterMinulý měsíc7244
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096177424
Zápis z 18. 3. 2015 Tisk
Pondělí, 20 Duben 2015 09:08

Zápis  z jednání  ÚORVO  konaného  dne  18.03.2015  v Praze

 

Přítomni:          dle prezenční listiny

 

Zapsala:            Dagmar  Hladíková

 

Program jednání:     

1)   Zahájení jednání ÚORVO a schválení programu

2)Kontrola plnění usneseníminulého zasedání ÚORVO

3)Přednáška Ing. Lukše – k vyznamenání

4)Zhodnocení činnosti ÚORVO za volební období 2010-2015

5)Příprava školení funkcionářů SH ČMS

6)Informace o průběhu VVH a okrsků SH ČMS

7)Stav přípravy dokumentů pro konání 5. sjezdu SH ČMS

8)Různé a organizační záležitosti – informacejednání orgánů SH ČMS

9)Rekapitulace přijatých závěrů, ukončení jednání ÚORVO

 

 

 

K bodu 3)  Zasedání ÚORVO zahájil a řídil vedoucí rady p. Lubomír Janeba. Přivítal starostu SH ČMS Ing. Karla Richtra a Ing. Oldřicha Lukše, který si připravil přednášku k  vyznamenání. a současně mu předal slovo. Přednáška byla zaměřena  na - Faleristiku – pomocnou vědu historickou zabývající se historií vývoje vyznamenání. Vznik vyznamenání představoval potřebu státu ocenit zásluhy, loajalitu a vojenské zásluhy občanů v jeho službách. Z hlediska historických tradic udělování vyznamenání jsou řády nejvyšším stupněm a tomu by měla odpovídat vážnost a provedení.

Přednáška nebyla zaměřena jen na historii, informace byly rovněž směrovány do současnosti. Kriticky byl hodnocen stávající platný Statut vyznamenání SH ČMS, obsahuje nesystémová řešení, byla doporučena řada změn – úprava hierarchie členění udělovaných vyznamenání, úprava a hierarchie vzhledu etuí pro jednotlivá vyznamenání, sjednocení velikostí a rozměrů stužek vyznamenání (doporučen nosič vyznamenání), změny (sjednocení) názvů některých vyznamenání a v návaznosti úpravy barevného členění stužek, úprava vzhledu tzv.“mlčících“ medailí – vytvořit identitu medailí (jméno subjektu – SH ČMS), úprava podoby dekretů, odstranit anomálie – řády a ZH, doporučeno změnit  „Titul ZH“ na „Řád zasloužilého hasiče“.

V závěru poděkoval Ing. Oldřichu Lukšovi vedoucí rady p.Janeba, přednášku označil za podnětnou, realizovatelnou pouze s ohledem na finanční prostředky – ovšem v několika časových etapách. Případnou postupnou realizaci některých z kroků, považuje za úkol po V. sjezdu SH ČMS

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

14/15   ÚORVO  bere na vědomí   informace z přednášky Ing. Oldřicha Lukše.

 

 

 

K bodu 1 a 2) Vedoucí rady p.Janeba dále pokračoval v řízení dnešního zasedání, omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady, seznámil s programem dnešního jednání, který byl schválen bez připomínek, provedl   kontrolu  zápisu  a  plnění  přijatých  usnesení s konstatováním, že úkoly byly splněny beze zbytku. Informoval, že zpracuje konečnou verzi Volebního řádu 5.sjezdu SH ČMS, který odešle všem členům rady do konce týdne, aby následně do konce března mohli poslat případné připomínky.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

15/15  ÚORVO   bere na vědomí   kontrolu plnění usnesení s konstatováním – splněno,

           včetně informací vedoucího rady p.Janeby.

 

 

 

K bodu 4)   K tomuto bodu byla zpracována písemná zpráva – Informace k plnění „Programu činnosti SH ČMS do roku 2015“, která byla rozeslána všem členům rady. Byly  k  ní dodány požadované doplňky -  Ing.Kargrem (ředitel ÚHŠ J .Koupele) a Ing.Aulickým (ředitel Kanceláře SH ČMS). Vedoucí rady p.Janeba velmi kriticky hodnotil reakci p.Nitry (mluvčí SH ČMS), jehož doplněk byl neadekvátní a naprosto neprofesionální.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

16/15   ÚORVO   souhlasí   s  obsahem Informace k plnění „Programu činnosti SH

ČMS do roku 2015“

                                                                                                                                                                                            

 

K bodu 5)   Jarní školení funkcionářů nebude rada vnitroorganizační pořádat, vzhledem k tomu, že stále probíhají shromáždění, pro nové funkcionáře proběhne školení v pozdějším termínu. Přednášku na téma Nový občanský zákoník – změny, prvozápisy v rozsahu cca 30 minut zabezpečí na SS OSH Kancelář potažmo Ing.Aulický a D.Hladíková.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

17/15   ÚORVO   bere na vědomí   informace týkající se přípravy školení nových

funkcionářů.

 

 

           

K bodu 6)   Průběh VVH sborů a okrsků hodnotil vedoucí rady p.Janeba, kritiku vyslovil na adresu OSH Praha – západ, kde okrsky zasedají po termínu – konstatoval, že usnesení nejvyššího orgánu nejsou zřejmě pro některé zavazující. Informace k Hlášením o činnosti OSH za rok 2014 sdělil Ing.Aulický – členskou základnu označil za vzrůstající, počty SDH za mírně klesající, shromáždění delegátů sborů pokračují, byla zvolena řada nových starostů.

Po diskuzi byl  přijat tento závěr:

 

            18/15   ÚORVO  bere na vědomí   informace k průběhu VVH sborů a okrsků SH ČMS.

 

 

 

K bodu 7) O postupu při schvalování dokumentů pro 5.sjezd SH ČMS informoval vedoucí rady p.Janeba – VV SH ČMS projedná, následně budou schváleny na jarním SS OSH, vše je připraveno, počítá se s cca 80 hosty. Ing.Aulický doplnil informace o celkový počet hostů a delegátů – cca 450 osob, předsednictvo – cca 20 osob. Najíždět budou 3.7., ukončení 5.7.2015, nocleh – 140,- Kč/ lůžko, pokoje jsou dvoulůžkové, stravu zajišťuje Hotel Přibyslav.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

            19/15   ÚORVO  bere na vědomí  přednesené informace k přípravě 5.sjezdu SH ČMS,

                        pověřuje  vedoucího rady p.Janebu předložit VV SH ČMS.

 

 

 

K bodu 8) V různém seznámil vedoucí rady p.Janeba přítomné členy s metodickým vodítkem pro předání funkce, které rozeslala Kancelář SH ČMS na všechny okresy. Dále informoval o připomínce p.Kunze ke Statutu vyznamenání – medaili Za mezinárodní spolupráci, a nošení řádu u. brig. gen. Ing. Drahoslava Ryby (gen. ředitel HZS ČR) – odpoví p.Janeba

Dopis ze Strakonic – vedoucí OR chce být náměstkem – odpoví p.Janeba v duchu platných Stanov SH ČMS.

Olomoucký kraj – vztahové otázky – odpověděl p.Janeba, bohužel informace ze strany Olomouckého kraje nebyly úplné.

OSH Benešov – p.Vilímek – odpoví p.Janeba

Ing.Aulický – upozornil na článek v HN – k provádění změn + příloha – Stanovy SH ČMS.

pí..Hladíková – informovala o prvních reakcích Městského soudu na podávané změny v zápisech – bez výhrad, soud naše přílohy akceptuje, nemá požadavek dalších nebo jiných, po dvou námitkách ze strany SH ČMS k usnesení vydaném Městským soudem v Praze, bylo úspěšně získáno IČo pro okrsek Modleticko (OSH Praha-východ). Na SS OSH bude předložen harmonogram provádění změn po jednotlivých okresech, který bude muset být dodržován tak, abychom mohli splnit termín daný zákonem – tj. do 1.1.2017. V těch okresech, kde nemají sbory dořešena sídla, je nutné udělat vše pro nápravu, tak aby skutečnost odpovídala požadavkům pro zápis.

p.Slámečka – upozornil na nový zákon 250, vydaný FÚ, platným od 1.2.2015 – komplikace k získávání finančních prostředků ze samospráv, kriticky hovořil na adresu OSH Havl.Brod – příprava SDS, poslední informace se týkala založení dobrovolných hasičů na Zakarpatské Ukrajině – OSH Žďár nad Sázavou se přidal.

p.Janeba – doporučil členům rady poslední zasedání v končícím volebním období a to dvoudenní v Přibyslavi, ve dnech 14. – 15.5.2015 ( příjezd na 16.00 ve čtvrtek, odjezd oběd v pátek).

Po diskuzi byly přijaty tyto závěry:

 

            20/15   ÚORVO  bere na vědomí   veškeré body projednané v různém.

 

            21/15   ÚORVO   schvaluje   termín posledního zasedání rady – 14. - 15.5.2015

                         v Přibyslavi.

 

 

 

K bodu 7)  Na závěr dnešního zasedání ÚORVO vedoucí rady p.Janeba zhodnotil jednání kladně, poděkoval všem členům ÚORVO za účast, jejich aktivitu i za přístup při řešení vytyčených úkolů, popřál šťastnou cestu a připomenul, že poslední zasedání ÚORVO v tomto volebním období  je  plánováno  na  14. – 15.5.2015  v Přibyslavi.

 

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017