Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes226
mod_vvisit_counterVčera193
mod_vvisit_counterTento týden713
mod_vvisit_counterMinulý týden2082
mod_vvisit_counterTento měsíc4387
mod_vvisit_counterMinulý měsíc7244
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096177442
Zápis z 18. 2. 2015 Tisk
Pondělí, 23 Únor 2015 14:48

Zápis  z jednání  ÚORVO  konaného  dne  18.02.2015  v Praze

 

Přítomni:          dle prezenční listiny

 

Zapsala:            Dagmar  Hladíková

 

Program jednání:     

1)   Zahájení jednání ÚORVO a schválení programu

2)Kontrola plnění usneseníminulého zasedání ÚORVO

3)Stav vyřizování stížností a připomínek za rok 2014

4)Stav zapracování schválených změn Stanov SH ČMS do Stejnokrojového předpisu a Statutu čestných vyznamenání a titulů

5)Stav přípravy dokumentů pro konání 5. sjezdu SH ČMS

6)Různé a organizační záležitosti – informacejednání orgánů SH ČMS

7)Rekapitulace přijatých závěrů, ukončení jednání ÚORVO

 

 

 

K bodu 1 a 2)  Zasedání ÚORVO zahájil a řídil vedoucí rady p.Lubomír Janeba. Přivítal starostu SH ČMS Ing.Richtra, který se zasedání zúčastnil. Omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady, včetně nepřítomného Ing.Aulického, který byl pracovně v Trutnově (příprava MČR v Ps), velmi pochvalně se vyjádřil k počtu přítomných na dnešním zasedání. Seznámil s programem dnešního jednání, který byl schválen bez připomínek. Dále  provedl   kontrolu  zápisu  a  plnění  přijatých  usnesení s konstatováním, že úkoly byly splněny beze zbytku.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

08/15   ÚORVO  bere na vědomí   kontrolu plnění usnesení s konstatováním –

            splněno,.

 

 

 

K bodu  3)   Vedoucí rady p.Janeba informoval, že tento bod byl již projednán na lednovém VV SH ČMS s konstatováním – Kanceláři nebyla adresována žádná stížnost, ÚKRR všechny stížnosti vyřešila a stěžovatelé byli seznámeni s výsledky šetření.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

09/15   ÚORVO    bere na vědomí    informace ke stavu vyřizování stížností

a připomínek za rok 2014.

 

 

K bodu 4)   K tomuto bodu vystoupil vedoucí rady p.Janeba, který polemizoval na téma zanesení změn z nového Občanského zákoníku – ve smyslu pobočný spolek apod. do našich vnitřních předpisů – Stejnokrojového předpisu a Statutu čestných vyznamenání a titulů. Je skutečností, že ve Stejnokrojovém předpise schází např. domovenka stravovacího a ubytovacího zařízení, nicméně není nutné ihned do tohoto předpisu zasahovat. Na základě diskuze uložil všem členům rady, aby si předpisy pozorně pročetli a upozornili na případné změny nebo doplňky těchto předpisů. Doplnění „hlavního a pobočných spolků“ do textu bude konzultováno s Mgr. Březinovou.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

10/15   ÚORVO   ukládá   všem členům provést kontrolu  Stejnokrojového předpisu

a Statutu čestných vyznamenání a titulů, a předložit případné návrhy a doplňky

těchto předpisů.

                                                                                                               T: do 10.03.2015

                                                                                 

 

K bodu 5)  Vedoucí  rady  p.Janeba  informoval přítomné o“ kosmetických úpravách“ programu 5. sjezdu SH ČMS – bylo doplněno v některých bodech …… a rozprava k danému bodu …….., upozornil, že do konce března je nutné dodat zástupce do pracovních komisí – mandátová, návrhová, volební a další – bude požadováno po starostech KSH na společném březnovém zasedání VV SH ČMS. Po dodání nového termínu konání SD OSH Středočeského kraje je možno vrátit ve Volebním řádu 5.sjezdu původní termín podání návrhů kandidátů- z 30.4.2015 na 24.4.2015. V diskuzi měl dotaz p.Slámečka – proč byla u volby náměstka vyjmuta alternativa 2) – odpověděl p.Janeba – rozhodnutí a usnesení VV SH ČMS, p.Pazdera doporučil dopracovat materiál o jeho připomínku – správnější – souhlas se zněním jako u volby starosty.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

11/15   ÚORVO   schvaluje    předložený materiál s připomínkami, ukládá  vedoucímu

            rady p.Janebovi  jeho dopracování a následné projednání

           na březnovém VV SH ČMS.

 

 

           

K bodu 6)   V různém vystoupil jako první vedoucí rady p.Janeba, předložil písemně zpracovaný materiál „Struktura řízení organizačních jednotek SH ČMS“ (organizační schéma). V diskuzi vyslovili členové ÚORVO připomínky, které budou do materiálu zapracovány.

Po diskuzi byl  přijat tento závěr:

 

            12/15   ÚORVO   schvaluje   předložený materiál s připomínkami a   ukládá   všem

členům  rady  do  pátku  20.2.2015  dodat  Kanceláři  SH ČMS  potažmo

Ing.Aulickému  případné  další  tak, aby  mohly  být  dopracován.

                                                                                                                           T: do 20.02.2015

 

 

 

Dále v různém informoval vedoucí rady p.Janeba o jednání orgánů SH ČMS, jejichž zápisy jsou umístěny na web stránkách SH ČMS – www.dh.cz. Hovořil také o připravovaném školení funkcionářů, které projednávalo také vedení SH ČMS, bylo doporučeno změnit termín na pozdější s ohledem na termíny konání SD OSH. Rovněž se zmínil, že nový ročník tříletého studia UDH byl zahájen přednáškami z oboru požární prevence. Dále seznámil přítomné s delegáty na okresní a krajská shromáždění,  upozornil, že po sjezdu bude nutné s přihlédnutím k článku v HN vytvořit nové přílohy ke Stejnokrojovému předpisu, V diskuzi pak zazněla kritika na nedávno vydanou přílohu k HN, která obsahovala nemálo chyb – odpověděl p.Janeba. K dalším diskutujícím patřili pí.Steinerová, Fabianová, p.Slámečka, p.Pazdera.

 

p.Černý – vznesl dotaz zda budou mít sbory možnost nahlédnout do programu Evidence nebo jen přes Kancelář pro obec – zodpoví Ing.Aulický

 

pí.Hladíková – informovala přítomné o „zkušebním provozu“ spuštěném Kanceláří SH ČMS k provádění změn ve spolkovém rejstříku Městského soudu. Jsou rozpracovány celkem tři okresy – Strakonice, Chrudim a Olomouc, testování bude sloužit k vytvoření harmonogramu termínů pro další OSH, během zápisů se objevují nedostatky, které zápisy brzdí – u starostek (žen) SDH je nutné do elektronického formuláře zapsat také rodné jméno, pokud je adresa uvedena na soukromou osobu – souhlas s ověřeným podpisem musí dát všichni spolumajitelé uvedení v katastru, některé formuláře nejsou vyplněny dle předlohy, jsou v nich chyby, které přehlédne v tom množství i pracovník OSH. Stále je nutné jednat s obcemi, vysvětlovat důvody proč by měli sborům ve své obci vyhovět s umístěním sídla, pokud nemají zkolaudovanou hasičárnu (bez čp.), že tato alternativa skýtá záruku, že do budoucna bude minimálně adresa neměnná. Sbory pro obce odvedou nemalý podíl své práce, tudíž je nasnadě jim vyhovět. Přesto, že jsme podali velkou část změn ze zmiňovaných okresů na Městský soud v Praze, doposud nemáme žádné informace ani usnesení o tom, že byly změny akceptovány a tudíž zapsány.

 

p.Janeba – informoval, že byl dopisem funkcionáře z Pardubického kraje osloven Ing. Aulický, dopis obsahoval žádost odborného posouzení usnesení VV OSH k volbě nových funkcionářů od p .Cermana, bylo projednáno - na dopis odpoví p. Janeba

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

            13/15   ÚORVO  bere na vědomí   veškeré body projednané v různém.

 

 

 

K bodu 7)  Na závěr dnešního zasedání ÚORVO vedoucí rady p.Janeba zhodnotil jednání kladně, poděkoval všem členům ÚORVO za účast, jejich aktivitu i za přístup při řešení vytyčených úkolů, popřál šťastnou cestu a připomenul, že další zasedání ÚORVO  je  plánováno  na  18. března  2015 opět  v Praze. Jednání bude zahájeno přednáškou ing. Lukše.

 

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017