Domů » Ochrana obyvatelstva » Zápis z 17. 2. 2015
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes209
mod_vvisit_counterVčera193
mod_vvisit_counterTento týden696
mod_vvisit_counterMinulý týden2082
mod_vvisit_counterTento měsíc4370
mod_vvisit_counterMinulý měsíc7244
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096177425

Kontaktní osoby úseku ochrany obyvatelstva

Jan Slámečka (náměstek pro ochranu obyvatelstva)
Telefon: 731 155 963
Adresa: Husova 300, Přibyslav, 582 22

 

Mgr. Bohumír Martínek, Ph.D. (vedoucí ÚOROO)
Telefon: 606 033 603, 725 082 284
Adresa: Neustupného 1838/10, Praha 5, 155 00

 

Ing. Jan Aulický
Email: jan.aulicky@dh.cz
Telefon: 222 11 95 04, 606 690 376
Adresa: Římská 45, Praha 2, 121 07
Zápis z 17. 2. 2015 Tisk
Čtvrtek, 19 Únor 2015 09:58

Zápis z jednání ÚOROO

 

Termín: 17.2.2015

Místo: Hasičský dům Praha

Účast

Přítomni:  Mgr. Martínek Bohumír,Ph.D., Štyndl Pavel,DiS, Capil Vojtěch, Ing. Doubrava Jan, Ing.Vícha Petr, Ing. Vondruška Vladimír, Jíra Albert, Šustr Jiří,

Omluveni: Doc. Liška Václav, prof.h.c., Ing.Hrubý Václav, Ing. Job Lukáš, Ing. Čížek Martin

Nepřítomen: Dolanský Miroslav.

 

Program:

 1. 1.Kontrola plnění úkolůminulých jednání
 2. 2.Stav plnění dlouhodobých úkolů:
 3. 3.Informacejednání vedení a VV SH ČMS
 4. 4.Informacečinnosti KORP a odborníků
 5. 5.Organizační záležitosti
 6. 6.Upřesnění konkrétních úkolů plánu činnosti ÚOROO na rok 2015

-            Metodický návod SHČMS pro starosty SDH k zapojování SDH do plnění úkolů ochrany   obyvatelstva – stav, další postup  (novela zákona o dobrovolnické službě)

 1. 7.Novela Metodického pokynuprovádění přípravy k získání odbornosti ochrany      obyvatelstva- stav po VV SHČMS v lednu 2015
 2. 8.Informace o konferenci „Ochrana obyvatelstva 2015“Ostravě dalších konferencích
 3. 9.Informace o realizaci projektu Moravskoslezského kraje
 4. 10.Kursy odborností ochrany obyvatelstvaÚHŠ, stav, požadavky na odbornou pomoc a       aktualizaci obsahu
 5. 11.Návrh na úpravu expozice ochrany obyvatelstvaCHH Přibyslav
 6. 12.Různé

 

Ad 1. Kontrola plnění úkolů z minulých jednání

 • Hodnocení po IV. sjezdu, které bylo projednáno na jednání v listopadu 2014 bylo zasláno Kanceláři Sdružení 15.2. 2015. Projekt Msk – bod 10
 • Metodický pokyn SH ČMS k provádění přípravy k získání odbornosti Sdružení v oblasti ochrany obyvatelstva byl schválen na VV 29.1. a vydán pod číslem 3/2015 a je vyvěšen na stránkách www.dh.cz . Blíže v bodě 8
 • Expozice ochrany obyvatelstva – bod 12
 • Hasičská čítanka s  náměty z oblasti ochrany obyvatelstva – splněno, oblast ochrany obyvatelstva je v čítance zahrnuta, včetně foto z projektu Moravskoslezského kraje

Ad 2. Stav plnění dlouhodobých úkolů

 • Viz vyhodnocení po IV sjezdu probírané na minulém jednání ÚOROO (členové rady obdrželi elektronicky)

Ad 3. Informace z jednání vedení a VV SH ČMS

 • schválen jednací a volební řád V.sjezdu a program (4.-5.7. Pardubice)

Ad 4. Informace z činnosti KORP a odborníků

 • SDH Braník i když nemá jednotku zvolila na VVH velitele sboru z důvodu organizování dobrovolnické skupiny pro ochranu obyvatelstva, na VVH padly i další náměty hostů z jiných SDH, např. využití mikrobusu pro evakuaci

Ad 5. Organizační záležitosti

 • Přítomní členové současné ÚOROO projevili zájem pracovat v radě i po V.sjezdu

Ad 6. Upřesnění konkrétních úkolů plánu činnosti ÚOROO na rok 2015

 • Byl dohodnut termín dalšího jednání ÚOROO dne 28.4. (cca od 16.00) do 29.4  v ÚHŠ Jánské Koupele. Jednání bude spojeno se seznámením s výsledky projektu přípravy lektorů ochrany obyvatelstva

Ad 7. Metodický návod SHČMS pro starosty SDH k zapojování SDH do plnění úkolů ochrany obyvatelstva – stav, další postup

 • Do června 2015 se bude pokračovat ve zpracování metodického návodu, včetně „pilotního projektu“ v SDH Braník. Na základě jednání odborné rady prevence a ochrany obyvatelstva MSH hl.m. Prahy (17.2. 2015) je zájem o zapojení do těchto aktivit i z pražských sborů
 • Metodický návod a jeho další vývoj může být ovlivněn novelou zákona o dobrovolnické službě. S jejím obsahem byli členové ÚOROO seznámeni. Podle současného znění může být „zákon“ využit na aktivity Sdružení mimo vlastní členskou základnu a to zejména při práci s dětmi a mládeží, při preventivně výchovné činnosti vůči obyvatelstvu a při činnostech spojených s pomocí obyvatelstvu přu mimořádných událostech. Nabízí řadu benefitů za podmínky získání akreditačního programu.

Ad 8. Novela Metodického pokynu k provádění přípravy k získání odbornosti ochrany obyvatelstva

 • Na  VV Sdružení dne 29.1.2015 byl metodický pokyn schválen a je vydán pod č.3/2015. Oproti poslední verzi je doplněno CHH Přibyslav jako zařízení pro organizaci odborných kursů  

Ad 9. Informace o konferenci „Ochrana obyvatelstva 2015“ v Ostravě

Konference : Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2015

Místo: Ostrava, aula VŠB – TU

Termín: 4. – 5. únor 2015

     V rámci konference byl dne 5. 2. 2015, 8:30 – 10:20 zařazen tematický blok přednášek – Příprava lektorů dalšího vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva

(Projekt „Zabezpečení přípravy lektorů dalšího vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech v moravskoslezském kraji“)

 

Obsah:

 • Místo a úloha projektu v systému dalšího vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva (včetně role ÚHŠ Jánské Koupele a ÚOROO)
 • Cíle a obsah přípravy preventistů = instruktorů PVČ v rámci projektu se zaměřením na oblast požární prevence
 • Přípravy specialistů ochrany obyvatelstva
 • Zkušenosti z praktické přípravy techniků ochrany obyvatelstva v rámci projektu a záměry jejich přípravy do budoucna
 • Komunikace s veřejností a její praktický nácvik v rámci přípravy lektorů ochrany obyvatelstva, její klady a nedostatky
 • Současný stav vzdělávání v ochraně obyvatelstva a využití zkušeností z realizace projektu v Královéhradeckém kraji a ÚHŠ Bílé Poličany

   Ad 10. Informace o realizaci projektu Moravskoslezského kraje

 • Projekt je realizován od 1. 8. 2012 a bude ukončen k 30. 6. 2015. Centrem realizace projektu je Ústřední hasičská škola Jánské Koupele a jejími hlavními partnery jsou krajské sdružení hasičů Moravskoslezského kraje a Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava, zejména Fakulta bezpečnostního inženýrství.

 Projekt je realizován v úzké spolupráci s  Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje a s vybranými odborníky.

Výstupem projektu je:

 • vytvoření nových metodických manuálů
 • vytvoření špičkového výukového zázemí,
 • proškolení 30 nových lektorů-školitelů ochrany obyvatelstva (primární cílová skupina)

V rámci evaluace noví lektoři pilotně proškolí sekundární cílové skupiny, to je 30 specialistů, 30 techniků ochrany obyvatelstva a  30 preventistů ochrany obyvatelstva (instruktorů preventivně výchovné činnosti).

Evaluací zatím úspěšně prošlo 15 nových lektorů (4 v kursu techniků a 11 v kursu preventistů). Ostatní lektoři budou evaluovaní v únoru až dubnu 2015.

Byl vytvořen vzdělávací program pro lektory ochrany obyvatelstva, který je  strukturován do 4 vzdělávacích modulů:

 • Modul  (T)- příprava lektorů ochrany obyvatelstva k zabezpečení přípravy techniků ochrany obyvatelstva
 • Modul  (S)- příprava lektorů ochrany obyvatelstva k zabezpečení přípravy specialistů ochrany obyvatelstva obcí
 • Modul  (P)- příprava lektorů ochrany obyvatelstva k činnosti v oblasti preventivně výchovné činnosti
 • Modul  (V)vzdělávání lektorů k naplnění zásad vzdělávání dospělých

Pro uvedené moduly byly vydány příslušné metodické manuály:

 • Metodický manuál pro přípravu techniků ochrany obyvatelstva
 • Metodický manuál pro přípravu specialistů ochrany obyvatelstva
 • Metodický manuál pro přípravu preventistů ochrany obyvatelstva
 • Vzdělávání dospělých

 

Všechny kursy byly organizovány v Ústřední hasičské škole Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Jánských Koupelích. Budoucí lektoři byli rozděleni do dvou skupin po 15 osobách. Kursy v jednotlivých modulech byly 16hodinové, to je v celkovém rozsahu pro jednoho účastníka 64 hodin. Celkem bylo organizováno 8 kursů a již je nebo bude organizováno 6 tzv. evaluačních kursů, jejímiž účastníky budou konkrétní zájemci o odbornosti ochrany obyvatelstva (technik, specialista či preventiva=instruktor) a ve kterých se prověří připravenost „nových“ lektorů.

 

 • Členové ÚOROO byli seznámeni s fotodokumentací o průběhu projektu a s některými výcvikovými zařízeními (polygon pro nácvik stavby protipovodňových pytlů)
 • Ing.Petr Vícha rozešle členům ÚOROO „CD“ se všemi metodickými manuály z projektu.

Ad 11. Kursy odborností ochrany obyvatelstva v ÚHŠ, stav, požadavky na odbornou pomoc a aktualizaci obsahu

-          ÚHŠ Bílé Poličany nemá požadavky na odbornou pomoc

Ad 12. Návrh na úpravu expozice ochrany obyvatelstva v CHH Přibyslav

-          Členové ÚOROO byli požádání o spolupráci na dokončení panelů (zbývá cca 1/3), tak, aby do září mohly být návrhy zkompletovány a během zimy 2015-16 provedeny úpravy expozice

Ad 13. Různé

-          ČAHD bude připravovat didaktický materiál pro preventivně výchovnou činnost vůči seniorům. Oslovilo i naše členy z odborných rad (OO, ORP) s tím, že by byl vytvořen společný materiál. Jednání k tomu proběhne v IOO Lázně Bohdaneč v měsíci březnu.

 

Zápis zpracoval vedoucí ÚOROO

 

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017