Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes201
mod_vvisit_counterVčera185
mod_vvisit_counterTento týden582
mod_vvisit_counterMinulý týden1207
mod_vvisit_counterTento měsíc1789
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096043994
Zápis z 20. 11. 2014 Tisk
Pondělí, 05 Leden 2015 14:28

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS

20. 11. 2014 v Přibyslavi

Přítomni:        

VV SH ČMS:        Ing. Richter, p. Janeba, Doc. Ing. Liška , Ing. Karger, Ing. Salivar, Ing. Aulický, p. Bidmon, p. Dudek, p. Hulec, p. Henc, Ing. Maděra, Ing. Majer, Mgr. Martínek, p. Kejmar, p. Navrátil, p. Pátek, p. Páv, p. Pazdera, p. Procházka,  p. Pumprla,   p. Slámečka, p. Zatloukal, Ing. Čížek.

Přizváni:             PhDr. Juráň, p. Brabec, Ing. Bernátík, p. Gargula, p. Hanus, p. Žižka, p. Netík

                        Ing. Kubeš, Ing. Ondráková,

                        Ing. Jirota, p. Nitra, pí Kolouchová.

Omluveni:          Ing. Němečková, Ing. Stržínková, Ing. Kuběna, p. Holásek, p. Orsák,             Ing. Olšanský, CSc.

 

Jednání zahájil a řídil starosta SH ČMS Ing. Karel Richter.

 

 

1) Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání

Zapisovatel:                 Helena Kolouchová

Ověřovatelé:                Ing. Antonín Maděra

                                   Ing. Jan Karger

                                                                                                                                            

Ing. Richter zahájil poslední jednání Výkonného výboru SH ČMS v roce 2014. Přivítal přítomné členy VV SH ČMS a přizvané hosty. Dále omluvil nepřítomné a stručně informoval o programu jednání. Následně zmínil oslavená jubilea a přečetl seznam materiálů, které krátce okomentoval.

 

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 56/2014:                         VV SH ČMS schvaluje zapisovatelku, ověřovatele
a program jednání.

                                                             

 

 

Ing. Richter následně předal slovo předsedkyni představenstva HVP a.s. Ing. Vladimíře Ondrákové, aby přítomné informovala o současné situaci v Hasičské vzájemné pojišťovně.

Ing. Ondráková rozsáhleji zhodnotila současný stav procesu navyšování kapitálu HVP a.s. Představenstvo se dle usnesení Shromáždění starostů ze dne 17.10. dále věnuje prodeji kmene životního pojištění. Jednání jsou vedena s několika pojišťovnami (Maxima a.s , ČPP a.s., Kooperativa a.s.). Následně paní předsedkyně přítomným blíže představila návrh smlouvy České podnikatelské pojišťovny a.s.

Ing. Richter upozornil na nutnost vlastních návrhů smluv v jednání s pojišťovnami, připomněl dlouhý harmonogram a blížící se termín jednání v ČNB.

Ing. Kubeš vyjmenoval některé pasáže návrhu smlouvy ČPP a.s. které navrhuje změnit.

Následně se rozvinula diskuse na téma návrh smlouvy ČPP a.s. a jednání s dalšími pojišťovnami (Ing. Richter, Ing. Kubeš, Doc. Ing. Liška.)

Ing. Kubeš následně přítomné informoval o vývoji navyšování kapitálu. Dne 15.11. vypršela lhůta smlouvy o úpisu se společností Vigo Investments a.s. Na minulém mimořádném jednání Vedení SH ČMS dne 18.11. bylo doporučeno uvést do pořádku vztahy s Vigo Investments a.s. a ostatními partnery, splnit požadavky ČNB a pokračovat v navyšování kapitálu a prodeji kmene životního pojištění. V současné době ustal tlak ze strany ČNB neboť probíhá navyšování kapitálu, tak jak bylo zadáno.

Doc. Ing. Liška situaci ještě jednou shrnul a přítomným vysvětlil. K 31.12.2014 je pojišťovna v zisku a plní požadavky ČNB. Jednání s ČNB budou pokračovat, stejně tak bude představenstvo HVP a.s. pokračovat v jednání s možnými partnery.

Ing Richter připomněl, že hlavní jednání se nyní povedou v České národní bance, kdy je cílem přesvědčit zástupce ČNB, že je nutné postupovat ve prospěch sdružení, v zájmu našich pojištěnců a českého pojišťovnického trhu.

Doc. Ing. Liška důrazně upozornil na nutnost písemného dořešení jednání s Vigo Investments a.s.

P. Janeba navrhl k tomuto bodu přijmout usnesení.

Ing. Salivar stručně shrnul dosavadní vývoj procesu navyšování kapitálu HVP a.s.

P. Žižka krátce vyjádřil svůj osobní postoj a sice rozhodování o řešení situace v HVP a.s. přenechat odborníkům.

P. Slámečka vyjádřil souhlas s přijetím usnesení k tomuto bodu a zároveň konstatoval, že pro Výkonný výbor se blíží termín kdy na základě stanoviska starostů OSH rozhodne o způsobu  řešení dalšího působení HVP, a.s. na pojišťovacím trhu.

 

 

 

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 57/2014:     VV SH ČMS

1) bere na vědomí předběžné výsledky HVP a.s.  k 30.10.2014 a souběžně      vyslovuje vyslovuje poděkování vedení i zaměstnancům společnosti za tyto dosažené výsledky

 

2) ukládá  členům SH ČMS v orgánech společnosti HVP a.s.

  1. a)prokazatelně zjistit a doložit právní dopad „Smlouvy o úpisu akcií“  ze15. 9. 2014
  2. b)v součinnosti s vedením SH ČMS jednat s ČNB o zabezpečení kroků vedoucích k dosažení oprávněných a důležitých zájmů HVP a.s. s přihlédnutím k aktuálním výsledkům hospodaření HVP a.s.
  3. c)pokračovat v jednáních směřujících:

           ca) k navýšení základního kapitálu společnosti HVP a.s.

           cb) k převodu kmene životního pojištění k jiné pojišťovně.

 

2)  Kontrola plnění usnesení

Materiál byl předložen písemně.

 

Ing. Richter stručně okomentoval jednotlivé body v řešení. Vznesl dotaz na stav řešení usnesení 53/2014.

P. Pátek ohledně data založení sboru v Plaňanech bylo zahájeno šetření.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 58/2014:                         VV SH ČMS bere kontrolu plnění usnesení na vědomí.

 

 

 

 

 

 

 

3) Hodnocení shromáždění starostů OSH, návrhy k realizaci jeho závěrů                                                                 a vyhodnocení diskuse

 

Ing. Richter vyjmenoval předložené písemné materiály, které krátce okomentoval.

P. Janeba navrhl přijmout k tomuto bodu usnesení.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 59/2014:                         VV SH ČMS ukládá vedoucím ÚOR zapracovat změny stanov SH ČMS do Směrnic SH ČMS, jejichž jsou odbornými garanty, zejména pak do Organizačního, Jednacího a Volebního řádu SH ČMS.

 

 

 

4) Souhrn kontrolní činnosti v roce 2014 (starostové KSH, čl. VV SH ČMS  a Kancelář SH ČMS)

Ing. Richter krátce okomentoval předložený písemný materiál.

Přítomní starostové KSH se následně vyjádřili k průběhu kontrol v jejich krajích. Kontroly z větší části proběhly přibližně dle časového plánu a standardním způsobem.

P.  Dudek informoval o chystané kontrole v Bruntále, kde je nemocná pracovnice OSH a kontrola proběhne koncem tohoto nebo začátkem příštího roku.

PhDr Juráň krátce okomentoval provádění kontrol a zdůraznil nutnost účasti členů revizních orgánů při předávání a přebírání funkcí.

Doc. Ing. Liška vnitroorganizační směrnice je třeba přizpůsobit novému Občanskému zákoníku.

Ing. Richter ano, se změnou Občanského Zákoníku je třeba provádět změny krok za krokem. Nyní je vyřešena nová forma Stanov SH ČMS. Následně budou vnitroorganizační radou připravovány směrnice.

Následně se rozvedla rozsáhlejší diskuse na výše uvedené téma provádění kontrol v souladu s novým Občanským zákoníkem ze které vzešel návrh na přijetí usnesení.

 

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 60/2014:                    1)  VV SH ČMS bere kontrolní činnost v roce 2014 po                 

                                                              diskusy na vědomí.

                                                        2)  VV SH ČMS ukládá Kanceláři SH ČMS v   součin-                          

                                                              nosti s ÚORVO a UKRR připravit novelu směrnice                                                               

                                                          kontrolní činnosti.

 

 

 

 

 

 

5) Plány práce ÚORad na rok 2015

K tomuto bodu byly předloženy písemné materiály.

Ing. Aulický okomentovali předložený materiál Ústřední odborné rady hasičských soutěží.

P. Majer krátce okomentoval předložený záznam z jednání Ústření odborné rady prevence                 SH ČMS konaného dne 30. října 2014 Praze.

P. Pumprla informoval o činnosti Ústřední odborné rady velitelů. Zmínil diskusi ohledně školení JPO V, krajích bude systematicky probíhat proškolování velitelů. Následně zhodnotil průběh I. Mistrovství ČR v TFA ve Štramberku. Pokud se podaří zajistit pořadatele může se toto mistrovství konat každý rok.

P. Pátek okomentoval předložený plán činnosti Ústřední odborné rady historie a muzejnictví                      SH ČMS na I. pololetí roku 2015.

Ing. Karger informoval o jednání Ústřední odborné rady vzdělávání, která se sejde nadcházející týden.

P. Janeba vyjmenoval rozsáhlejší materiály Ústřední odborné rady vnitroorganizační, které byly přítomným předány před začátkem jednání.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 61/2014:                     VV SH ČMS bere plány práce ÚORad na vědomí.     

 

 

6) Činnost krajských sdružení hasičů – hodnocení činnosti za rok 2014 a plány činnosti na rok 2015 (předkládají: starostové KSH)

KSH Plzeňského kraje – p. Hanus – seznámil přítomné s plánem KSH pro rok 2015, který je zatím připravený do měsíce dubna. Pracovní zasedání proběhne v únoru a slavnostní volební zasedání proběhne v dubnu.

KSH kraje Vysočina – p. Slámečka – ve svém vystoupení hovořil o uskutečněných akcích.

Zhodnotil především průběh akce Pyrocar a slavnostní setkání s představiteli kraje v zámku Přibyslav. Plán práce bude schválen 17.12. na posledním jednání VV kraje v letošním roce.

KSH Středočeského kraje – p. Páv – uvedl, že v kraji probíhá vše podle plánu na rok 2014. Zhodnotil činnost krajského sdružení, jako hlavní prioritu označil iniciování pravidelných schůzek s hejtmanem kraje, spolupráci s komisí IZS a pořádání velitelských dnů mezi veliteli HZS a JPO.

KSH Libereckého kraje – p. Navrátil – stručněji zhodnotil plnění plánů práce  v Libereckém kraji. Připomenul a okomentoval uskutečněné akce, zejména VI. propagační jízdu v rámci oslav 150. let českého dobrovolnického hasičstva.

MSH hl. města Prahy – Ing. Maděra – informoval přítomné o shromáždění starostů sborů, které proběhne 25.11. Plán práce je průběžně plněn. Upozornil na změny politických činitelů v hlavním městě a nutnost budování dobrých vztahů s nově zvolenými představiteli. Založen byl nový sbor Praha Újezd. Radní v Praze iniciují zakládání nových sborů v lokalitách kde zatím nejsou. Dne           16. 9. 2014 bylo uzavřeno Memorandum o spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy a MSH hl. m. Prahy.

KSH Olomouckého kraje – p. Brabec informoval o změnách ve vedení kraje. Paní starostka Bártková byla z funkce odvolána a dočasně pověřený vedením do příštích voleb 9.4.2015 je starosta OSH Prostějov pan Jan Brabec.

Ing. Salivar v souvislosti s uvedeným zdůraznil nutnost odpovědného hospodaření v zájmu sdružení a budování dobrých vztahů s představiteli úřadů.

Ing. Richter – Kancelář SH ČMS dosud neobdržela oficiální zprávu o odvolání paní Bártkové a pověření pana Brabce vedením. Dodat usnesení VV KSH Olomouckého kraje o odvolání paní Bártkové a písemný závazek všech pěti okresů o podílení se na úhradě vzniklého dluhu.

KSH Jihočeského kraje - p. Žižka – krátce shrnul činnost KSH, plány se podařilo v roce 2014 splnit. Následně zhodnotil konání MČR v Českých Budějovicích. Akce proběhla za významné podpory HZS Jihočeského kraje, který z větší části mistrovství zajistil.

KHS Moravskoslezského kraje – p. Dudek informoval o činnosti KSH v oblasti prevence, ochrany obyvatelstva. KSH MSK pořádalo v roce 2014 velké množství akcí (sportovní soutěže, mezinárodní tábor, setkání delegace s hejtmanem kraje, kurzy, školení apod.) VV KSH MSK má v plánu práce pro rok 2015 akce podobného charakteru. Chystá se podepsání Memoranda o vzájemné spolupráci s hejtmanem kraje. V příštím roce je mimo jiné plánována soutěž ve vyprošťování v Třinci. Dále je jedním z bodů plánu rozvoj činnosti se seniory, kteří nejsou přímo v aktivu ZH.

V závěru svého vystoupení pan Dudek vznesl námět na dohody mezi obcemi a sbory.

KSH Karlovarského kraje – p. Kejmar  - přítomné informoval o změně hejtmana v kraji. Dále uvedl, že pohledávky OSH Sokolov budou uhrazeny do konce roku. Zdůraznil dobrou spolupráci s HZS Karlovarského kraje. Činnost KSH se nyní hlavně soustředí na přípravu voleb.

KSH Zlínského kraje – p. Bernátík zhodnotil činnost krajského sdružení v uplynulém roce. vzpomenul akce spojené s oslavami 150. let dobrovolného hasičstva, zejména pouť na Hostýně za účasti zahraniční reprezentace nebo výstavu a soutěž požárních stříkaček. Jako prioritu označil především práci s mládeží a zasloužilými hasiči. Kladně ohodnotil i spolupráci s HZS Zlínského kraje.

KSH Ústeckého kraje – p. Henc ve svém vystoupení přítomné informoval především o hojném počtu uskutečněných soutěží (Tohatsu cup, Stimax cup, Plamen) a jiných akcích  např.  den záchranářů v součinnosti s HZS a krajským úřadem nebo akci pro hendikepované děti.

KSH Jihomoravského kraje – p. Gargula – činnost sdružení v Jihomoravském kraji byla letos zaměřena na pořádání MČR mládeže a dorostu. Plán práce na příští rok bude schválen 27.11.

Dále informoval o proběhlém setkání zasloužilých hasičů a slavnostním vyhlášení ankety Dobrovolný hasič. V závěru svého vystoupení požádal přítomné členy výkonného výboru o schválení návrhu na vyznamenání řádu sv. Floriána pro hejtmana Jihomoravského kraje.

KSH Pardubického kraje – p. Bidmon – stručně shrnul činnost sdružení v Pardubickém kraji a požádal přítomné členy VV SH ČMS o schválení návrhu vyznamenání řádu sv. Floriána pro hejtmana kraje a pro senátora Radko Martínka za podporu při konání MS v požárním sportu ve Svitavách.

P. Netík předseda aktivu zasloužilých hasičů hovořil o činnosti aktivu. Vyjádřil svou spokojenost s organizací setkání a činností v krajích. Přítomným starostům krajů poděkoval za příkladnou práci.

Ing Richter na závěr vyjádřil pochvalu za dobře odvedenou práci během uplynulého roku v krajích a při konání oslav 150 let českého dobrovolnického hasičstva.

 

7) Návrhy na vyznamenání

Ing. Richter vybídl členy VV SH ČMS k připomínkování či diskusi ohledně návrhů na vyznamenání.                                                                     

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 62/2014:                         VV SH ČMS schvaluje veškeré předložené návrhy na vyznamenání.

 

 

8) Různé

P. Martínek krátce hovořil  o plánovaném semináři ve spolupráci s poslankyní Markétou Wernerovou.

Ing. Richter informoval o žádosti KSH Olomouckého kraje o bezúročnou půjčku. KSH Olomouckého kraje musí doložit potřebné náležitosti (oficiální žádost s podpisy ověřovatelů, příslib starostů okresů o splácení dluhu).

Ing. Aulický podrobně okomentoval předložený materiál dodatek Směrnice hasičských sportovních soutěží a přílohu č. 10 Lékařské potvrzení a požádal přítomné členy VV SH ČMS o schválení. Dále okomentoval materiál Ústřední odborné rady hasičských soutěží zaslaný přítomným poštou. Vyjmenoval a zdůvodnil několik hlavních změn v propozicích soutěží požárního sportu. Následně informoval o jednání s fakultou tělesné výchovy a sportu o založení trenérské školy pro požární sport.

Po vystoupení Ing. Aulického se rozvedla diskuse ohledně lékařského potvrzení, pojištění účastníků soutěží a organizovaných soutěží (p. Hanus, Ing. Aulický, Ing. Richter, Doc. Ing. Liška). Z diskuse vyplynulo na stránkách SH ČMS zveřejnit závěr k přetlakovým ventilům.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 63/2014:         1) VV SH ČMS schvaluje podmíněně bod 1) dodatku

                                                   Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a

                                                   ženy

                                              2) VV SH ČMS schvaluje bod 2) dodatku Směrnice

                                                   hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy

 

Doc. Ing. Liška odprezentoval návrh triček pro rozhodčí. Z následné diskuse vyplynulo doplnit trika o nápis rozhodčí na zádech a zvážit možnou variantu červené barvy.

P. Páv položil dotaz ohledně čísel popisných zbrojnic při zanášení do spolkového rejstříku. Následně se na toto téma rozvinula diskuse z níž vyplynulo několik možných řešení. Üřady mohou čísla popisná přidělit dodatečně, nebo sbory do příloh k registračním listům mohou uvést číslo parcely.

P. Navrátil předal poděkování za spolupráci při pořádání VI propagační jízdy starostovy KSH Ústeckého kraje panu Hencovi.

P. Janeba informoval o odstoupení člena ÚORVO pana Stejskala na vlastní žádost a požádal o schválení pana Milana Navrátila členem ÚORVO.

 

Hlasování: schváleno, zdržel se p. Navrátil

Usnesení č. 64/2014:                  VV SH ČMS schvaluje pana Milana Navrátila členem

                                                       Ústřední odborné rady vnitroorganizační.

 

9) Závěr jednání

 

Ing. Richter poděkoval za aktivní přístup k jednání a popřál přítomným šťastný návrat domů.

Předsedající:    Ing. Karel Richter                                _________________________

Zapisovatel:     Helena Kolouchová                              _________________________

Ověřovatelé:    Ing. Antonín Maděra                           _________________________

Ing. Jan Karger                                   _________________________

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017