Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes106
mod_vvisit_counterVčera187
mod_vvisit_counterTento týden886
mod_vvisit_counterMinulý týden1241
mod_vvisit_counterTento měsíc106
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5715
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096036497
Zápis z 26. 11. 2014 Tisk
Pondělí, 05 Leden 2015 12:35

Zápis

z jednání Ústřední odborné rady pro vzdělávání SH ČMS (ÚORVZ) dne 26.11.2014 na Střední škole techniky a služeb v Karviné (SŠTaS)

 

Přítomni: Ing. Pavel Haas, Mgr. Jan Dumbrovský, Ing. Petr Vícha,   Bc. Mojmír Studník,   Ing. Jan Karger,   Ing. Martin Čížek, Doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák

Přizvaní hosté: Ing. Josef Myslín, Eva Štichová, Svoboda (VŠMIEP)

Omluveni: Bc. Zdeněk Ondráček, Jitka Fabiánová, Plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška, Doc.  Ing. Šárka Kročová, Ph.D

V první části se členové ÚORVZ zúčastnili jednání v rámci závěrečné konference k projektu Junior univerzita- vzdělávání mladých záchranářů, která se konala na půdě partnera projektu SŠTaS Karviná. Projekt realizovala Ústřední hasičská škola Jánské Koupele a partnery jí byly VŠB –TU Ostrava, KSH MSK a SŠTaS Karviná. Řada členů UORVZ se podílela na přípravě i realizaci projektu. Studium v rámci tohoto projektu  podporuje současně technické vzdělávání mladé generace a  společenskou významnost záchranářů. Cílovou skupinou projektu  jsou děvčata a chlapci ze základních škol Moravskoslezského kraje. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Cílem konference bylo komplexně zhodnotit stávající koncept Junior univerzity a nastavit optimální podmínky pro další případné  pokračování Junior univerzity, předat a dále multiplikovat zkušenosti v oblasti mimoškolního vzdělávání dalším vzdělávacím institucím. Konference se zúčastnilo cca 40 osob a kromě zástupců realizátora projektu a partnerů projektu se konference zúčastnili i zástupci HZS MSK, Slezské univerzity Opava a Palackého univerzity Olomouc a také zástupci KSH Olomouckého kraje. Hlavním bodem bylo vystoupení manažera kurzu Ing. Kargera, který s pomocí prezentace zúčastněné seznámil s projektem, s jeho realizací a prozatím získanými závěry, které formuloval následovně:

Čím se lišila „Junior – univerzita „ od jiných dětských univerzit. Plusy i mínusy projektu.

a)         délkou a rozsahem studia – většina ostatních dětských univerzit je realizována v kratším období a s menším rozsahem předmětů (plusem je možnost získání většího množství poznatků a dovedností, mínusem větší nároky na financování, náročnější na organizační zabezpečení, vzhledem k délce studia je i nebezpečí ztráty zájmu ze strany studentů)

b)         formou studia – uplatněná forma prostřednictvím víkendových  škol a prázdninové školy je ojedinělá ( plusem je možnost nerušeně a ve větším rozsahu se věnovat studiu, jistým bonusem možnost mít dostatek času poznat nové kamarády a v rámci volného času si užít i smysluplné zábavy). Tím se také studium stává atraktivnější. Vzhledem k tomu, že během těchto soustředění je i volný čas pro studenty, pak vzhledem k jejich věku je potřeba zajistit v tomto čase jejich bezpečnost a i hodnotné naplnění tohoto času. Nezbytností proto bylo zabezpečit  kvalifikovaný pedagogický dozor.

Realizátoři projektu viděli v přípravné fázi jako možný problém zajištění dopravy na jednotlivá soustředění. Náklady na tuto dopravu také nebyly v rozpočtu projektu. I tato činnost však byla zabezpečena naprosto bezproblémově.  Dopravu zabezpečili domovské obce, jednotky sborů dobrovolných hasičů a rodiče.

c)         Na realizaci projektu se podílela i střední škola – nezjistili jsme , že u jiných dětských univerzit jsou také zainteresované střední školy. Přitom se, ale domníváme, že se jedná o velmi významný fakt, který umožňuje studentovi kromě akademického prostředí poznání i podmínek a prostředí na Střední škole a tak mu ukázat celou cestu k jeho vzdělání. Partnerství Střední školy vnímáme jako výrazné plus projektu.

d)        Zaměření technického vzdělávání na oblast záchranářství – volba zaměření na oblast záchranářů, majících ve společnosti velký kredit byla volbou přispívající k atraktivnosti studia a tím vyšší motivaci ke studiu.

e)         Hlavním organizátorem  byla škola občanského sdružení (spolku), která však měla silného partnera ve Vysoké škole, což bylo nezbytné pro zachování charakteru univerzitního vzdělávání. Zřizovatel realizátora projektu, Sdružení hasičů Čech, Moravy  a Slezska (SH ČMS) má ve svých řadách 50 tisíc dětí ve věku do 15 roků . Díky tomu bylo usnadněno získání cílové skupiny. Výstupy z této vzdělávací akce plánuje SH ČMS plošně využít při vzdělávání mladých hasičů. Ukázalo se také, že děti organizované v kolektivech mladých hasičů vykazují ve srovnání s jinými dětmi větší kázeň, což  mělo pochopitelně pozitivní dopad na výsledky projektu.  Takto to jednoznačně vyplynulo z hodnocení lektorů. Velkým plusem pro projekt byla i všestranná podpora vedení a výkonného výboru SH ČMS, zejména při překlenutí období nedostatku finančních prostředků.

f)         Zainteresování většího počtu subjektů na realizaci projektu a kvalita partnerů. Na realizaci projektu se podílelo celkem 5 subjektů. Toto umožnilo větší spektrum možností pro výuku. Všechny subjekty zapojené do projektu přitom mají svoji kvalitu a svůj nepopíratelný kredit nejen v Moravskoslezském kraji, což bylo zárukou zajištění požadované kvality a odbornosti. Navíc všichni velmi vstřícně umožnili využití své techniky, prostor, laboratoří a dílen pro potřeby výuky předmětů Junior univerzity a tím vytvořili základní předpoklady pro úspěšné zabezpečení projektu. Stejně tak ochotně zajistili své lektory. Logicky však větší počet zainteresovaných znamená vyšší nároky na organizaci a koordinaci.

g)         Lektorské zabezpečení z řad doktorantů a studentů VŠB

          Šťastnou volbou bylo, že do lektorské činnosti se zapojili i doktoranti                                  a studenti FBI. Díky jejich věku  bylo jejich lektorování našim studentům bližší, dokázali vytvořit přátelskou atmosféru, pochopitelně však bez újmy na odbornosti přednášených  předmětů.  Obdivovali jsme zájem těchto lektorů o projekt a  jejich aktivitu výrazně přesahující dohodnutý rozsah jejich činnosti. Vytvoření pozitivních vazeb mezi studenty a lektory bylo také rozhodně kladným  příspěvkem pro motivací studentů k řádnému studiu.

     h) Doplnění výuky o odborné exkurze

Užitečným zpestřením studijního plánu byly odborné exkurze. S velkým ohlasem se setkala „ Prohlídka NKP a vysoké pece č.1. a interaktivního muzea „Malý svět techniky“ v Dolní oblasti Vítkovic . Velkým plusem bylo seznámení se s nejmodernější záchranářskou technikou na Hasičském záchranném sboru v Ostravě a Záchranném útvaru v Hlučíně. S velkým zájmem také studenti přijali možnost seznámit se s technikou používanou policií ČR.

Problémem se však ukázalo zajistit exkurzi do výrobních závodů ve víkendové dny a v jednom případě se vyskytla i nespolehlivost domluveného subjektu, který na poslední chvíli zrušil naši objednávku.

   ch) Financování projektu Evropským sociálním fondem a rozpočtem ČR – asi tato dětská univerzita byla první takto financovaná. Obrovské plus pro projekt, znamenající  možnost realizovat projekt v prezentovaném rozsahu a po všech stránkách kvalitně. Nutno ocenit podporu a a vstřícný přístup Krajského úřadu  Moravskoslezského kraje a jeho pracovníků. Tento způsob financování však klade značné nároky na administraci.

Důvody proč pokračovat v projektu Junior univerzita :

Společenská potřebnost podpořit technické vzdělávání.

Střední technické \školy a Vysoké školy technického zaměření mají  možnost prostřednictvím této vzdělávací akce získávat a připravovat své budoucí potencionální studenty

Průběh studia Junior univerzity prokázal, že i předměty technického zaměření jsou pro žáky základních škol zajímavé a že je baví.

Atraktivní a užitečná možnost využití volného času žáků Základních škol

Výsledky projektu jsou využitelné i v organizacích a spolcích, které se věnují práci s mládeží a její výchově

Hodnocení Junior univerzity – vzdělávání mladých záchranářů

Skupina expertů (složená ze zástupců příjemce dotace a partnerů projektu) pracující v rámci tohoto projektu se shodla na pozitivním hodnocení tohoto projektu. Svůj závěr opírá  zejména o studijní výsledky studentů a o hodnocení samotných studentů vyjádřené jak verbálně, tak v rámci dotazníku, který po skončení studia vyplňovali.

Příznivé hodnocení je ale i ze strany realizátorů projektu, členů expertní skupiny a lektorů.

Splněny a překročeny byly všechny indikátory stanovené v projektové žádosti.

Na závěr svého vystoupení zhodnotil Ing. Karger instituce i osoby, které se na projektu podíleli a předal jim i písemné poděkování za jejich přístup a vykonanou práci.

Po tomto konference pokračovala diskusí, která byla obšírná, současně však velmi neformální, živá, s řadou zajímavých  podnětů a i emocionální. Z členů ÚORVZ v ní vystoupili Doc. Kvarčák, Mgr. Dumrovský, Bc. Studník a i Ing. Myslín. Z diskuse jednoznačně vyplynulo velmi pozitivní hodnocení celého projektu a zazněly i poznatky , které mohou obohatit a zkvalitnit případné pokračování tohoto projektu. Celá konference proběhla velmi zdařile. Hostitelé ze SŠTaS Karviná vytvořili pro konferenci skvělé podmínky.

Po skončení konference se ÚORVZ sešla k dalšímu jednání a to k následujícím tématům:

a) Slavnostní ukončení Univerzity dobrovolného hasiče dne 13.12.2014

Ing. Karger informoval o stavu příprav Slavnostního ukončení UDH (2012-2014), které bude 13.12.2014 ve velké aule VŠB-TU Ostrava pro všechny studenty (z ÚHŠ Bílé Poličany, Jánské Koupele a CHH Přibyslav. Ukázal jim návrh Diplomu, který společně s absolventským odznakem bude studentům předávat. Vytištění diplomů a vložení do složek zajistí CHH Přibyslav. Informoval také  o hostech, kteří byli pozváni. Scénář slavnostního závěru zpracoval Doc. Kvarčák. Bylo dohodnuto, že kulturní vystoupení zabezpečí Doc. Kvarčák a občerstvení pro zvané hosty ÚHŠ Jánské Koupele.

b) zabezpečení UDH (2015-2017)

V souladu se závěry jednání ÚORVZ (po schválení VV SH ČMS) byl vyhlášen nový běh Univerzity dobrovolného hasiče na období 2015-2017. Uzávěrka přihlášek byla stanovena na konec října 2014. Bohužel však jen do CHH Přibyslav s přihlásil očekávaný počet studentů, do škol v Bílých Poličanech a Jánských Koupelí však došlo nedostatečné množství přihlášek. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto, že obě školy mají za úkol opakovat aktivity vedoucí k získání nových studentů a to zejména konkrétním jednáním s OSH a KSH a  současně prodloužit termín pro podání přihlášek. V této souvislosti pak naplánovat první soustředění v I. ročníku UDH až na měsíc březen – duben.

Bylo dohodnuto, že pro hodnocení studijních výsledků studentů bude pro tento běh uplatněn nový systém kreditního hodnocení podobný hodnocení na vysokých školách. Tento kreditní systém zpracuje Doc. Kvarčák a Ing. Karger do konce ledna 2015.

c) stav e-learningového kurzu pro starosty Sborů dobrovolných hasičů

K tomuto bodu vystoupil Ing. Myslín a podal informaci a také prakticky ukázal fungování elektronické platformy vytvořené na jejich škole. Pro SH ČMS je tedy aktuální úkol vytvořit související studijní materiály. Bohužel z oslovených autorů jen Mgr. Martínek (ochrana obyvatelstva) a  Ing. Majer (prevence) zpracovali své materiály. Je potřeba motivovat a  působit na další autory, aby vytvořily plánované a kvalitní studijní materiály.

Bylo dohodnuto, že zveřejnění tohoto vzdělávacího portálu by mělo být v kompetenci ÚORVZ, která by měla mít nad tímto gesci.

Příští jednání ÚORVZ bude svoláno na únor 2015 s těmito hlavními body programu:

-          Hodnocení UDH (2012-2014

-          Zabezpečení UDH (2015-2017)

-          E-learningové vzdělávání

-          Vzdělávací projekty

Zapsal:  Ing. Jan Karger

Vedoucí ÚORVZ

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017