Domů » Ochrana obyvatelstva » Zápis z 13. - 14. 11. 2014
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes52
mod_vvisit_counterVčera308
mod_vvisit_counterTento týden1162
mod_vvisit_counterMinulý týden2118
mod_vvisit_counterTento měsíc7224
mod_vvisit_counterMinulý měsíc11285
mod_vvisit_counterOd 25.9.20095800370

Kontaktní osoby úseku ochrany obyvatelstva

Jan Slámečka (náměstek pro ochranu obyvatelstva)
Telefon: 731 155 963
Adresa: Husova 300, Přibyslav, 582 22

 

Mgr. Bohumír Martínek, Ph.D. (vedoucí ÚOROO)
Telefon: 606 033 603, 725 082 284
Adresa: Neustupného 1838/10, Praha 5, 155 00

 

Ing. Jan Aulický
Email: jan.aulicky@dh.cz
Telefon: 222 11 95 04, 606 690 376
Adresa: Římská 45, Praha 2, 121 07
Zápis z 13. - 14. 11. 2014 Tisk
Středa, 19 Listopad 2014 09:18

 

 

Termín:13.-14. 11.2014

Místo: ÚHŠ Bílé Poličany

Účast

Přítomni:  Mgr. Martínek Bohumír,Ph.D., Ing. Čížek Martin, Štyndl Pavel,DiS, , Capil Vojtěch, Ing.Vícha Petr, Ing. Vondruška Vladimír, Šustr Jiří.

Omluveni: Doc. Liška Václav, prof.h.c., Ing. Jan Doubrava,Ing.Hrubý Václav, Jíra Albert, Ing. Job Lukáš

Nepřítomen: Dolanský Miroslav.

 

Program:

1.Kontrola plnění úkolůminulých jednání

2.Informacejednání vedení, VV SH ČMS a shromáždění starostů OSH

-          Nové Stanovy SH ČMS

-          Zaměření činnosti SH ČMS v roce 2015

-          Program činnosti SH ČMS na léta 2015-2020

3.Informacečinnosti KOORO, odborníků

4.Hodnocení činnosti ÚOROO od IV. sjezdu – návrh

5.Činnost ÚOROO po V.sjezdu - návrh

6.Informace o realizaci projektu Moravskoslezského kraje

7.Metodický pokyn SH ČMS k provádění přípravy k získání odbornosti Sdružení v oblasti ochrany obyvatelstva – po připomínkách

8.Metodický návodzapojování SDH do řešení ochrany obyvatelstva

9.Expozice ochrany obyvatelstvaCHH Přibyslav – návrhy na zlepšení

10.„Hasičská čítanka“ – námětyoblasti ochrany obyvatelstva

11.Různé (statistika, grandy MV-GŘ HZS ČR,…)

 

Ad 1 Kontrola plnění úkolů z minulých jednání

Poslední jednání se uskutečnilo 18.6.2014. V zápise z tohoto jednání vyplynulo:

-          Zpracovat návrh zaměření činnosti po V.sjezdu – splněno, viz bod 5

-          Zapracovat připomínky k návrhu metodického pokynu k provádění přípravy k získání odbornosti ochrany obyvatelstva – připomínky nebyly, navrhované znění odpovídá zkušenostem z přípravy lektorů ochrany obyvatelstva v ÚHŠ Jánské Koupele (poslední modul byl proškolen v září a říjnu 2014), návrh metodického pokynu předloží vedoucí ÚOROO na VV SHČMS v lednu 2015

-          Zpracovat návrh metodického návodu k zapojování SDH do řešení úkolů ochrany obyvatelstva – splněno, viz bod 8

 

Ad 2 Informace z jednání vedení, VV SH ČMS a shromáždění starostů OSH

-          Nové Stanovy SH ČMS byly schváleny shromážděním starostů OSH dne 17.10., projdou ještě jazykovou úpravou. Členové rady byli seznámeni s obsahem.

-          Program činnosti SH ČMS na léta 2015-2020 a Zaměření činnosti SH ČMS v roce 2015 – členové rady byli seznámeni s programem a  zaměřením s důrazem na oblast ochrany obyvatelstva

 

Ad 3 Informace z činnosti KOORO, odborníků

         Členové rady ing.Vícha a Štyndl připravili fotodokumentaci z projektu Msk a některá DVD a prezentace z Libereckého kraje.

ÚHŠ Bílé Poličany připravuje ve spolupráci s HZS Khk kurs techniků ochrany obyvatelstva (jednotky 1+5) v měsíci květnu.

 

Ad 4 Hodnocení činnosti ÚOROO od IV. sjezdu – návrh

            Návrh hodnocení byl rozeslán členům rady elektronicky. Připomínky nebyly. Vedoucí ÚOROO předloží na VV SHČMS.

 

Ad 5 Činnost ÚOROO po V.sjezdu – návrh a Rámcový plán činnosti ÚOROO na rok 2015

            Návrh činnosti ÚOROO po V.sjezdu byl rozeslán členům rady elektronicky. Připomínky nebyly. Rámcový plán činnosti ÚOROO na rok 2015 (návrh) byl projednán bez připomínek. Oba materiály předloží vedoucí ÚOROO na VV SHČMS.

 

Ad 6 Informace o realizaci projektu Moravskoslezského kraje

            Realizace projektu se blíží do závěrečné fáze. Lektoři prošli všemi čtyřmi plánovanými moduly (vzdělávání, technik, specialista a preventiva=instruktor PVČ). Ve dnech 3.-5.10 se uskutečnil první z „evaluačních kursů“ a to kurs techniků ochrany obyvatelstva. Další kursy proběhnou do dubna 2015 (2 kursy specialistů ochrany obyvatelstva, 2 kursy instruktorů PVČ a 1 kurs techniků ochrany obyvatelstva). Na všech 5 kursů je již přihlášen dostatečný počet zájemců.

 

Ad 7 Novelizace Metodického pokynu SH ČMS k provádění přípravy k získání odbornosti Sdružení v oblasti ochrany obyvatelstva - stav

Od 2. července 2014 je návrh „vyvěšen“ na stránkách www.dh.cz  pro obecnou diskuzi. Připomínky nebyly. Vedoucí ÚOROO předloží na lednovém VV.

 

Ad 8   Metodický návod k zapojování SDH do řešení ochrany obyvatelstva

            Vedoucí ÚROO informoval o jeho projednávání na GŘ HZS, HZS hl.m.. Prahy a Městské části Praha 9. Upravené znění bylo zasláno členům rady. Připomínka V. Hrubého se týkala názvu „družstvo ochrany obyvatelstva“. Tento název odpovídá součásti jednotky (SDH obce), ale neměl by dublovat součást SDH. Diskuse o názvu bude probíhat dál. Mezi varianty řečené na jednání rady padlo „základna ochrany obyvatelstva“, základna SDH, dobrovolnická skupina (viz čl.77 a 84 stanov SHČMS), dobrovolnická skupina pro ochranu obyvatelstva.

            Další připomínka V.Hrubého se týkala možných problémů při propojení SDH s jinými neziskovými organizacemi. Ostatní členové rady – bez připomínek.

Závěr:

Vzhledem k nutnosti získat akreditaci MV pro SH ČMS, resp. pro spolky pro dobrovolnickou činnost bylo dohodnuto na ÚOROO, aby vedoucí ÚOROO předložil na VV SHČMS v lednu 2O15 návrh tezí metodického návodu. Další postup bude záviset na získání akreditace MV.

 

Ad 9 Stav expozice ochrany obyvatelstva v CHH Přibyslav – návrhy na zlepšení

 

Vedoucí ÚOROO zpracoval návrh úprav cca poloviny panelů. Kompletní návrhy úprav zašle do konce roku 2014 k vyjádření členům ÚOROO. V měsíci lednu projedná návrh úpravy v CHH Přibyslav. Návrhy úprav jsou realizovány ve shodě s ideovým záměrem přiblížit expozici celkovému zaměření CHH. Návrh hlavního vstupního panelu by mohl být

„HASIČI A OCHRANA OBYVATELSTVA“

 nebo „OCHRANA OBYVATELSTVA A HASIČI“ 

 

Ad 10  Hasičská čítanka“ – náměty z oblasti ochrany obyvatelstva

            Vychází z hodnocení činnosti po IV.sjezdu. K textu nebyly připomínky. Text bude doplněn foto materiálem, zejména z projektu Msk dodaného P.Víchou.

 

Ad 11 Různé

Vedoucí ÚOROO informoval o připravovaných změnách ve statistice. Bude doplněna o získání odborností ochrany obyvatelstva.           

Další jednání uskutečnit v Praze v měsíci únoru. Předběžně 17.2 od 09.30 (pokud má někdo problém ať pošle zprávu.

 

 

 

Zápis zpracoval vedoucí ÚOROO

Mgr. Bohumír Martínek, Ph.D.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017