Domů » Prevence » ÚO rada prevence » Záznam z 30. 10. 2014
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes119
mod_vvisit_counterVčera211
mod_vvisit_counterTento týden119
mod_vvisit_counterMinulý týden1378
mod_vvisit_counterTento měsíc2704
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096044909
Záznam z 30. 10. 2014 Tisk
Pátek, 14 Listopad 2014 09:53

 Záznam z jednání Ústření odborné rady prevence SH ČMS konaného dne 30. října 2014 Praze.

 

Přítomni: 

Vedoucí rady:  Ing. Jan Majer,

Za ústředí SH ČMS:  nepřítomen

Členové rady:  12 dle prezenční listiny

Omluveni:  3 dle prezenční listiny

Neomluveni: 3

 1. 1)Úvod,

 

Úvodem přivítal vedoucí rady ing. Majer přítomné členy rady a představil program jednání.

 1. 2)Změny právních a technických předpisů

Za poslední období došlo ke změně některých právních a technických předpisů na úseku požární ochrany a to:

 1. Novelizace vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru vyhláškou č. 221/2014 Sb., kterou se mění vyhláška 246/2001 Sb.,
 2. Sjednocení pojmu „spalinová cesta“, s odůvodňovací zprávou, uveřejněnou ve Věstníku Úřadu pro metrologii, normalizaci a zkušebnictví (ÚNMZ) č. 9/2014 k upřesnění NV č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv,
 3. Změna 2 ČSN 73 4201 s ohledem na sjednocení pojmu „spalinová cesta“ ,
 4. Změny dalších technických předpisů z oblasti požární bezpečnosti staveb.

Ad a) – novela vyhl. 246/2001 Sb., byla provedena s ohledem na vydání a vstup v platnost nového zákona o státní kontrole (zákon č. 255/2012 Sb.), podle kterého se od 1.1.2014 provádí kontrolní činnost státního požárního dozoru. Dotčená měněná ustanovení byla podle novelizujících ustanovení vyhl. 221/2014 Sb. probrána.

Ad b) – požadavky na bezpečnost a vlastnosti spalinových cest jsou definovány v ust. § 24 vyhl. 268/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (prováděcí vyhl. ke stavebnímu zákonu). Personální a technické požadavky na revize, kontroly a údržbu spalinových cest jsou uvedeny v nařízení vlády č. 91/2010 Sb. Ke sjednocení pojmu došlo na základě jednání mezi Ministerstvem pro místní rozvoj, MV – GŘ HZS ČR a ÚNMZ. Z návaznosti a vzájemného propojení uvedených právních předpisů a technických norem vyplývá, že termín (pojem) „spalinová cesta“ je pro výklady těchto předpisů nutno definovat jednotně, tedy jako dutinu určenou k odvodu spalin do volného ovzduší bez ohledu na připojený spotřebič a druh paliva.

Bližší vysvětlení k této problematice podal prezident Společenstva kominíků ČR pan Emil Morávek.

Ad c) – s ohledem na nové vymezení pojmu „spalinová cesta) bude provedena změna 2 ČSN 73 4201.

Ad d) – očekávají se změny následujících českých technických norem:

-          ČSN 73 0872 Požární bezpečnost staveb (PBS), vzduchotechnická zařízení,

-          ČSN 73 0848 PBS, kabelové kanály, změna 2,

-          ČSN 73 0895 PBS, zachování funkční schopnosti kabelových rozvodů v podmínkách požáru, požadavky, zkoušky, klasifikace,

-          ČSN 73 0804 PBS, výrobní objekty, změna 2,

-          ČSN 73 0810 PBS, společná ustanovení – revize normy,

 1. 3)Změna metodikysoutěži POOD

Pro rok 2015 byla vydána metodika se změnami v oblasti kategorií výtvarných prací a to zavedením nové kategorie pro základní umělecké školy (ZUŠ 1 a ZUŠ 2 podle věku). Vyhlášení nových kategorií vychází z poznatků při vyhodnocování. Práce, které byly do soutěže zaslány ze základních uměleckých škol vždy výrazně svojí úrovní zpracování převyšovaly ostatní práce v dané věkové kategorii a „sbíraly body“ účastníkům soutěže z ostatních kolektivů. Současně bylo do metodiky zapracováno doporučení přihlašovat do soutěže výtvarné práce jen ve 2D provedení.

Bylo konstatováno, že zavedení kategorie prací zpracované digitálními technologiemi se osvědčilo a bude součástí soutěže i v následujících ročnících.

 1. 4)Návrh jednatele fy Focus info s.r.o.

Na jednání rady se dostavil ing. Jaroslav Čížek, jednatel fy Focus info, s.r.o. s návrhem vytvoření jednotného informačního systému o stavebních objektech ať už ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob o přístupnosti objektů, o změnách jejich využívání, o jejich zajištění požární vodou a dalších aspektech požární bezpečnosti.

ÚORP konstatovala, že k vytvoření takového systému je potřebné jednání zejména mezi MV – GŘ HZS ČR a příslušnými dotčenými orgány (ministerstvy apod.) a takový systém sběru a vedení informací zakotvit v právních předpisech. Pak se prevence SH ČMS mohou do sběru potřebných informací a doplňování informačního systému za vymezených podmínek zapojit.

 1. 5)Plnění povinností obcí

Byla představena prezentace HZS Pardubického kraje s aktuálními výsledky kontrol státního požárního dozoru u obcí v Pardubickém kraji. Bylo konstatováno, že nejvíce nedostatků v plnění povinností obcí je v oblasti provádění preventivně výchovné činnosti (PVČ) a určování zdrojů vody pro účely hašení požárů.

Současně bylo konstatováno, že po komunálních volbách v říjnu 2014 je potřebné oslovit nově zvolené (ale i stávající) starosty obcí s vysvětlením postavení a úlohy SDH v obci (rozdíl mezi SDH a JSDHO) a s nabídkou pomoci v oblasti plnění povinností obce podle zákona o požární ochraně, zejména v PVČ a vyčleňování a péči o zdroje vody (metodika a formy provádění PVČ byly e-mailem rozeslány členům rady v červnu 2014).

 1. 6)Problematika únikových cest

V souvislosti s tragickou událostí ve škole ve Žďáru nad Sázavou se znovu objevuje problematika uzamykání dveří na únikových cestách školních budov, ostatních veřejných budov ale i bytových domů.

V této souvislosti byly uvedeny požadavky právních a technických předpisů na průchodnost únikových cest se zdůrazněním možností řešení (systém elektronického zajištění a odblokování dveří v případě evakuace, systémy panikového kování dveří apod.).

Pravidla zajišťování požární ochrany v bytových domech ve společenství vlastníků – viz příloha.

 1. 7)Návrh řešení prodlužování odbornosti preventista

Ing. Janda představil návrh na změnu v prodlužování odbornosti preventista formou podmíněné účasti na pravidelných seminářích pro preventisty SDH a okrsků. K evidenci účasti vydat pro preventisty průkaz odbornosti, ve kterém by se kromě základních identifikačních údajů uváděly záznamy o účasti na seminářích. V případě 3 neúčastí v období 5-ti let by preventista odbornost ztrácel a k jejímu opětovnému získání by se měl podrobit nové zkoušce podle vydané metodiky.

Navrhuje se tento způsob projednat na výkonném výboru SH ČMS s tím, že v případě souhlasu platil po V. sjezdu cca od 1.1.2016.

 1. 8)Plán práce rady na rok 2015 (do sjezdu)

Rada se dohodla na termínech jednání pro rok 2015 – do V. sjezdu SH ČMS takto:

-          19. března 2015 – od 10:00 hod

-          21. května 2015 – od 10:00 hod

Podrobný program jednání bude uveden v samostatném plánu práce ÚORP na rok 2015

V Praze dne 30. října 2014                                        zapsal Ing. Jan Majer 

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017