Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes10
mod_vvisit_counterVčera169
mod_vvisit_counterTento týden894
mod_vvisit_counterMinulý týden1378
mod_vvisit_counterTento měsíc3479
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096045684
Zápis z 23. 9. 2014 Tisk
Pondělí, 06 Říjen 2014 08:21

Zápis  z jednání  ÚORVO  konaného  dne  23. 09. 2014  v Praze

 

Přítomni:          dle prezenční listiny

 

Zapsala:            Dagmar  Hladíková

 

Program jednání:     

1)  Zahájení jednání ÚORVO a schválení programu

2) Kontrola plnění usnesení minulého zasedání ÚORVO

3) Plnění harmonogramu přípravy V. sjezdu SH ČMS

4) Zkušenosti z provozování programu Evidence

5) Projednání návrhů změn Stanov SH ČMS

6) Různé a organizační záležitosti – informace jednání orgánů SH ČMS

7) Rekapitulace přijatých závěrů, ukončení jednání ÚORVO

 

 

 

 

K bodu 1 a 2)    Zasedání ÚORVO zahájil a řídil vedoucí rady p.Lubomír Janeba. Seznámil přítomné s programem dnešního jednání, který byl schválen bez připomínek. Omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady, kriticky se vyjádřil na adresu neomluvených členů (viz  prezenční  listina). Objasnil důvody zrušeného výjezdního zasedání rady do Královéhradeckého kraje a současně dal na zvážení všem členům rady, zda by poslední zasedání ÚORVO v řádném termínu, nemohlo být právě tím výjezdním – nabídl k diskuzi dvě alternativy a to – 11.-12.11.2014 nebo 12.-13.11.2014 opět v Královéhradeckém kraji s termínem potvrzení některého z nabízených termínů do 10.10.2014 !!!! Dále  provedl   kontrolu  zápisu  a  plnění  přijatých  usnesení s konstatováním, že úkoly byly splněny beze zbytku.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

24/14   ÚORVO  bere na vědomí   kontrolu plnění usnesení s konstatováním –

            splněno, dále  ukládá  všem svým členům vybrat ze dvou alternativ

            závěrečného výjezdního zasedání rady, a potvrdit svůj výběr vedoucímu rady

p.Janebovi nebo pí.Hladíkové.                                                  T: do 10.10.2014

 

 

K bodu  3)   K bodu jednání vystoupil jako první vedoucí rady p.Janeba, seznámil přítomné s jednotlivými materiály, ke kterým je nutné vyjádření ÚORVO. Členové se zabývali kontrolou a současně doporučovali konkrétní změny u – Zprávy o Výroční valné hromadě sboru, Zprávy Shromáždění delegátů sborů okresu, Zprávy Shromáždění delegátů OSH kraje a Programu činnosti SH ČMS do roku 2020 (p.Janeba, p.Pazdera, pí.Fabianová). Všechny materiály byly schváleny s doporučenými změnami.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

25/14   ÚORVO   schvaluje   předložené materiály s doporučenými změnami,

dopracováním materiálu  pověřuje  Kancelář SH ČMS potažmo

Ing.Aulického, ukládá vedoucímu rady p.Janebovi kompletní materiál předložit VV SH ČMS ke schválení.                                                                   T: 25.9.2014

 

K bodu 4)   K projednávanému bodu programu se vyjadřoval garant spolupráce Kanceláře a zadavatele programu Evidence ředitel Kanceláře Ing.Aulický – spolupráce funguje na dobré úrovni, přicházející požadavky z OSH nebo SDH p Studník a Ing.Aulický spolu konzultují. V diskuzi pak zazněly další připomínky členů rady s  požadavkem řešení, které Ing.Aulický s panem Studníkem projedná a  předá k případné realizaci.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

26/14   ÚORVO   bere na vědomí   vzájemnou spolupráci Kanceláře SH ČMS

 Potažmo Ing.Aulichého se zpracovatelem programu Evidence p.Studníkem.

.

 

K bodu 5)   Vedoucí rady p.Janeba zhodnotil činnost pracovní skupiny pro přípravu Stanov SH ČMS – p.Janeba, p.Pazdera, pí.Fabianová a Ing.Aulický. Naposledy se sešli v srpnu, posoudili všechny došlé připomínky, které rozdělili na „hasičské“ a „právní“, tyto byly postoupeny právníkům (Mgr.Březinová, JUDr.Čížková a JUDR.Kindl), jedná se o připomínky, které se vážou na nový občanský zákoník (NOZ). K dnešnímu dni přišly další 4 připomínky a to od p.Barcucha (právnický problém), p.Mikeš OSH Litoměřice – bude řešena, má věcné opodstatnění, OSH Žďár nad Sázavou – souhlas vzat na vědomí, Ing.Němečková – zákon o „dobrovolnictví“, který je nutné do nových Stanov zapracovat. Dále sdělil, že na čtvrteční zasedáni VV SH ČMS v Přibyslavi jsou pozváni také starostové KSH, jeho záměrem je otevřít diskuzi na téma připomínky ke Stanovám a apelovat na jejich včasné dodání (termín na posílání připomínek je 30.9.2014), aby podzimní SS OSH, které se bude Stanovami zabývat, mělo v tomto ohledu „hladký průběh“. Totéž platí pro členy ÚORVO a zasílání jejich připomínek ke Stanovám. Pracovní skupina si současně dohodla další schůzku a to 6.10.2014, od 13.00 hodin, v OSH Vyškov. Závěrem vyslovil spokojenost se stavem příprav změn stávajících Stanov SH ČMS.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

27/14   ÚORVO   bere na vědomí   přednesené  informace  a schvaluje  schůzku

pracovní skupiny dne 6.10.2014, od 13.00 hodin ve Vyškově k dopracování

připomínek do Stanov SH ČMS.

 

 

K bodu 6)   V různém informoval vedoucí rady p.Janeba o jednání orgánů SH ČMS – VV a vedení – zápisy umístěny na web stránkách SH ČMS – www.dh.cz

 

p.Netík – informoval přítomné o svých návštěvách dalších krajů z titulu funkce vedoucího AZH, jednalo se o Olomoucký, Ústecký, Plzeňský a Královéhradecký kraj. Pochvalně se vyjadřoval k zájmu o práci se ZH, trochu méně spokojený byl se zájmem u dlouhodobě nemocných členů, tam je stále co zlepšovat. Velmi ho těší nejen zájem našich funkcionářů, ale i hejtmanů, poslanců a senátorů. Vedoucím rady p.Janebou byla činnost p.Netíka kladně hodnocena.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

            28/14   ÚORVO  bere na vědomí  veškeré  informace, které zazněly v bodu  „Různé“.

 

 

K bodu 7)  Na závěr dnešního zasedání ÚORVO vedoucí rady p.Janeba zhodnotil jednání opět jako velmi prospěšné a přínosné, poděkoval všem členům ÚORVO za účast a jejich aktivitu, vyslovil prosbu členům – ovlivnit ve své působnosti představitele OSH, KSH, aby posílali své připomínky ke Stanovám do 30.9.2014 !!! Závěrem pak připomenul potvrzení jedné ze dvou alternativ příštího zasedání ÚORVO (viz bod 1 a2), usnesení 24/14) do 10.10.2014 !!!!

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Úterý, 07 Říjen 2014 09:10
 

plakat chp-2017