Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes201
mod_vvisit_counterVčera185
mod_vvisit_counterTento týden582
mod_vvisit_counterMinulý týden1207
mod_vvisit_counterTento měsíc1789
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096043994
Zápis z 19. 6. 2014 Tisk
Úterý, 22 Červenec 2014 11:35

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS
19. 6. 2014 v Přibyslavi


Přítomni:
VV SH ČMS: Ing. Richter, p. Janeba, Doc. Ing. Liška, Ing. Karger, p. Bidmon, p. Hulec, p. Henc, Ing. Kuběna, Ing. Maděra, Ing. Majer, Mgr. Martínek, p. Pátek, p. Páv, p. Pazdera, p. Procházka, p. Pumprla, p. Slámečka, p. Zatloukal, Ing. Aulický
Přizváni: PhDr. Juráň, Ing. Čížek, Ing. Jirota, pí. Švejdová, p. Nitra, pí. Kolouchová
Omluveni: Ing. Salivar, Ing. Němečková, Ing. Stržínková, p. Kejmar, p. Navrátil, p. Orsák, Ing. Olšanský, CSc.
Jednání zahájil a řídil starosta SH ČMS Ing. Karel Richter.

1) Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání
Zapisovatel: pí. Tereza Švejdová
Ověřovatelé: Ing. Leo Kuběna, Josef Bidmon
Ing. Richter zahájil jednání a přivítal přítomné členy VV SH ČMS. Následně omluvil nepřítomné a informoval o tom, jak bude probíhat jednání. Dále vyjmenoval materiály, které obdrželi přítomní poštou, na místě a elektronickou poštou.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 31/2014: VV SH ČMS schvaluje zapisovatelku, ověřovatele a program jednání.

2) Kontrola plnění usnesení
Materiál byl předložen písemně.
Ing. Richter stručně okomentoval jednotlivé body v řešení.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 32/2014: VV SH ČMS bere kontrolu plnění usnesení na vědomí.

3) Hodnocení shromáždění starostů OSH, návrhy k realizaci jeho závěrů a vyhodnocení diskuse
K tomuto bodu byl předložen zápis z SS OSH včetně přiloženého usnesení z jednání SS OSH. Starosta SH ČMS okomentoval zápis včetně usnesení. Následně zkonstatoval, že na jednání SS OSH neproběhla žádná diskuse mezi přítomnými starosty OSH.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 33/2014:
1) VV SH ČMS bere na vědomí hodnocení SS OSH včetně písemného zápisu.
2) VV SH ČMS schvaluje trvalé zahájení jednání SS OSH na 9 hod.

4) Příprava VVH SDH
K tomuto bodu byl předložen písemný materiál.
p. Janeba stručně okomentoval písemný materiál a doporučil, aby byl materiál po diskusi schválen pro předložení na podzimním SS OSH.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 34/2014:
1) VV SH ČMS schvaluje body I., II. a V. v písemném materiálu Zabezpečení Výročních valných hromad.
2) VV SH ČMS bere na vědomí body III. a IV. v písemném materiálu Zabezpečení Výročních valných hromad.

5) Stav přípravy MČR dětí a dorostu, MČR v PS a MČR v tradičních disciplínách CTIF
Ing. Aulický stručně informoval o připraveném MČR v PS, které se koná v Českých Budějovicích. Všechny přípravy jsou dokončeny a nyní se řeší pouze technickoorganizační drobnosti.
Ing. Aulický informoval o přípravách MČR v tradičních disciplínách CTIF. Uvedl, že 1. 7. se bude konat první jednání, tato soutěž je pravidelná a koná se každý rok na stejném místě, tudíž i jednání probíhají každý rok podobně.
p. Bidmon stručně informoval o připraveném MČR dětí a dorostu, které se letos bude konat v Brně. Přípravy jsou v konečné fázi.
Ing. Richter avizoval na přítomné členy VV SH ČMS, aby na svých jednání OSH více diskutovali o CTIF, zvláště tam kde mají aktivní družstva v tradičních disciplínách. Následně informoval o přípravách na V. MS dorostu a III. MS juniorů do 23 let v PS, které se uskuteční 13. – 20. 7. 2014 ve Svitavách.
p. Bidmon stručně doplnil pana starostu a vyjmenoval přihlášené státy. Dále informoval o podmínkách ubytování a ostatních organizačních záležitostech, které se řeší v průběhu příprav. Na závěr poděkoval HZS za jejich plnou podporu a pomoc při jakémkoli problému a na závěr uvedl, že generální sponzor MS je HVP, a. s.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 35/2014: VV SH ČMS bere na vědomí stav příprav MČR dětí, MČR v PS a MČR v tradičních disciplínách CTIF, včetně příprav na V. MS dorostu a III. MS juniorů do 23 let v PS.

6) Stav příprav PYROCAR 2014
Ing. Aulický přítomné stručně informoval o časovém harmonogramu. Záštitu nad touto akcí převzal ministr vnitra a hejtman kraje Vysočina. Akce je finančně zabezpečena, vystavovatelé se stále hlásí, přihlášky aut byly zastaveny v dubnu pro maximální počet, který se vejde na letiště v Přibyslavi. Na závěr požádal přítomné, aby co nejrychleji nahlásili ubytování z důvodu kapacity hotelu Přibyslav.
Ing. Richter informoval o pozvání pro slovenského generála gen. Alexndera Nejedlého, prezidenta HaZZ Slovenské republiky.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 36/2014: VV SH ČMS bere na vědomí stav příprav akce PYROCAR 2014.

7) Projednání novelizovaných stanov Metodických pokynů Strojník a Hasič I. – II. stupně
K tomuto bodu byl předložen písemný materiál.
P. Pumprla okomentoval písemný materiál Metodický pokyn SH ČMS Strojník.
Následně vznikla krátká diskuse týkající se přezkoušení a technických úprav v materiálu.
Dále p. Pumprla okomentoval písemný materiál Metodický pokyn SH ČMS k získání odznaku HASIČ I. – III.
P. Pátek vznesl připomínku, že i v CHH Přibyslav se konají zkoušky k získání odbornosti HASIČ I. – III. jako součást UDH.
Následně proběhla krátká diskuse týkající se drobných úprav textu v písemném materiálu.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 37/2014:
1) VV SH ČMS schvaluje písemný materiál Metodický pokyn SH ČMS k získání odbornosti SH ČMS v oblasti požární represe a podmínek k získání odznaků odbornosti SH ČMS STROJNÍK včetně navržených úprav vyplývajících z diskuse.
2) VV SH ČMS schvaluje písemný materiál Metodický pokyn SH ČMS k získání odznaku HASIČ I. – III. včetně úprav vyplývajících z diskuse.

8) Návrhy na vyznamenání
Ing. Richter požádal přítomné o doplnění do návrhů o Medaili za Zásluhy pro THT Polička z důvodu 20ti letého výročí společnosti.
p. Pazdera vznesl připomínky na 2 návrhy ZMZ z OSH Nymburk a doporučil návrhy vrátit.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 38/2014:
1) VV SH ČMS schvaluje udělit panu Františku Královi a panu Václavu Stružskému (OSH Nymburk) ČU SH ČMS.
2) VV SH ČMS schvaluje ostatní návrhy na vyznamenání.
3) VV SH ČMS schvaluje ocenění pro THT Polička k 20ti letému výročí společnosti.

9) Různé
Ing. Richter přítomným představil nabídku hasicích přístrojů.
PhDr. Juráň přečetl přítomným anonymní stížnost na činnost VV SH ČMS.
Po vystoupení pana PhDr. Juráně proběhla krátká diskuse týkající se anonymní stížnosti.
p. Zatloukal informoval o setkání Zasloužilých hasičů v Olomouckém kraji.
Ing. Maděra vznesl dotaz na výrobu slavnostních šňůr včetně prodávané kopie.
Po vystoupení Ing. Maděry se rozvinula diskuse týkající se prodávané kopie slavnostních šňůr, ze které vyplynulo rozhodnutí, že Kancelář SH ČMS písemně upozorní společnost, která prodává kopii slavnostních šňůr (na autorství výrobku)
Ing. Aulický upozornil přítomné na změnu termínu konání Galaodpoledne požárního sportu. Nový termín je 29. 11. Dále upozornil na vydané propozice MČR TFA, které zabezpečuje KSH MSK. Na závěr okomentoval písemný materiál Návrh spolupráce ADRA.
p. Hulec informoval o právě probíhajících soutěžích v Plzeňském kraji.
Mgr. Martínek přítomné informoval o posledním jednání ÚOROO, které se konalo 18. 6. v CHH Přibyslav z důvodu rekonstrukce expozice ochrany obyvatelstva v muzeu.
p. Pazdera pochválil novou kategorii POOD DT1 a DT2. HZS Jihočeského kraje vítěznou prezentaci, kterou vyhrál kolektiv dětí prezentuje jako činnost PO.
p. Henc informoval o proběhnutém šedesátkování v Teplicích.
Ing. Majer informoval o celorepublikovém vyhodnocení POOD. Uvedl, že pokus o přidání nové kategorie DT1 a DT2 se setkalo s pozitivním ohlasem a ÚORP bude s kategorií počítat i do dalších let. Následně upozornil, že do Metodického pokynu ÚORP přidá jasné rozměry výkresu z důvodu následného scenování a převážení výkresů, také se ÚORP zamyslí nad samostatnou kategorií pro výtvarné školy.
p. Slámečka informoval o neuskutečněném děkovném koncertu se skupinou Čechomor.
Po vystoupení p. Slámečky a p. Bidmona se rozvinula rozsáhlá diskuse týkající se koncertu Čechomor.
p. Janeba stručně okomentoval zápis z ÚORVO. Krátce pohovořil o úpravě stávajících Stanov SH ČMS. Vybídl nejen členy VV SH ČMS, ale celé SH ČMS, aby své připomínky zasílali Ing. Aulickému po vyvěšení Stanov na www.dh.cz do 15. 8. 2014.
Ing. Maděra vznesl připomínku k zápisu ÚORVO.
Po vystoupení Ing. Maděry se rozvinula diskuse týkající se bodu 5) – vyznamenání, ze které vyplynulo usnesení:
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 39/2014: VV SH ČMS schvaluje připomínky a následné úpravy v zápise ÚORVO.
Ing. Richter informoval o proběhnuté svatohohostýnské pouti, Propagační jízdě, slavnostním zasedání VV SH ČMS ve Velvarech u příležitosti 150. výročí českého dobrovolného hasičstva, o proběhnutých Hasičských slavnostech v Litoměřicích. Následně poděkoval všem, kteří se zúčastnili organizace na těchto významných akcí.
Ing. Karger stručně okomentoval zápis z jednání ÚORVZ.
Následně byli na jednání přizváni generální ředitel HVP, a. s. Ing. Josef Kubeš a předsedkyně představenstva, obchodní ředitelka Ing. Vladimíra Ondráková.
Ing. Kubeš ve svém vystoupení přítomným vysvětlil průběh navyšování základního kapitálu HVP, a. s. ve vazbě na usnesení ČNB. Nejprve byl vybrán zprostředkovatel k výběru strategického partnera, a to ze 3 subjektů – stávající auditor PWC (vyloučen pro střed zájmů), VGD a AK Bakeš a partneři (- vítěz – cenově nejvýhodnější nabídka). Následně bylo vyhlášeno výběrové řízení pro strategického partnera pro navýšení kapitálu, které zprostředkovala vybraná advokátní kancelář Bakeš a partneři. Přiblížil aktuální situaci o výběru strategického partnera, stručně představil společnosti, které se přihlásili do výběrového řízení. Přesto, že právní podpora AK Bakeš a partneři je velice významná, těžiště jednání se stáčí k obsahu akcionářské smlouvy mezi SH ČMS a novým investorem. Snahou SH ČMS je získat co nejvýhodnější podmínky pro SH ČMS. Rozhodnuto o strategickém partnerovi by mělo být do druhé poloviny července.
Ing. Ondráková doplnila vystoupení generálního ředitele o výsledky obchodního úseku HVP, a.s., které jsou velice pozitivní a ve větším zisku než přikazuje plán obchodní činnosti.
Po vystoupení HVP, a. s. se rozvinula krátká diskuse, ze které vyplynulo usnesení:
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 40/2014:
1) VV SH ČMS bere na vědomí informace k navyšování základního kapitálu HVP, a. s.
2) VV S HČMS schvaluje operativně řešit situaci v HVP, a. s. mimořádným jednáním VV SH ČMS v případě závažného neodkladného rozhodnutí.

10) Závěr jednání
Ing. Richter poděkoval za aktivní přístup k jednání a popřál přítomným šťastný návrat domů.
Předsedající: Ing. Karel Richter ___________________________
Zapisovatel: pí. Tereza Švejdová ___________________________
Ověřovatelé: Ing. Leo Kuběna ___________________________
Josef Bidmon _____________________________

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017