Domů » Ochrana obyvatelstva » Zápis z 18. 6. 2014
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes205
mod_vvisit_counterVčera328
mod_vvisit_counterTento týden533
mod_vvisit_counterMinulý týden2092
mod_vvisit_counterTento měsíc6983
mod_vvisit_counterMinulý měsíc9974
mod_vvisit_counterOd 25.9.20095810103

Kontaktní osoby úseku ochrany obyvatelstva

Jan Slámečka (náměstek pro ochranu obyvatelstva)
Telefon: 731 155 963
Adresa: Husova 300, Přibyslav, 582 22

 

Mgr. Bohumír Martínek, Ph.D. (vedoucí ÚOROO)
Telefon: 606 033 603, 725 082 284
Adresa: Neustupného 1838/10, Praha 5, 155 00

 

Ing. Jan Aulický
Email: jan.aulicky@dh.cz
Telefon: 222 11 95 04, 606 690 376
Adresa: Římská 45, Praha 2, 121 07
Zápis z 18. 6. 2014 Tisk
Čtvrtek, 03 Červenec 2014 06:26

Zápis z jednání ÚOROO

 

Termín: 18.6.2014

Místo: CHH Přibyslav

Účast

Přítomni:  Mgr. Martínek Bohumír,Ph.D., Ing. Čížek Martin, Štyndl Pavel,DiS, , Capil Vojtěch, Ing. Jan Doubrava, Ing.Vícha Petr,

Omluveni: Doc. Liška Václav, prof.h.c., Ing.Hrubý Václav, Ing. Vondruška Vladimír, Jíra Albert, Šustr Jiří, Ing. Job Lukáš

Nepřítomen: Dolanský Miroslav.

 

Program:

 1. 1.Kontrola plnění úkolůminulých jednání
 2. 2.Stav plnění dlouhodobých úkolů
 3. 3.Informacejednání vedení, VV SH ČMS a shromáždění starostů OSH
 4. 4.Informacečinnosti KOORO, odborníků
 5. 5.Kurs techniků ochrany obyvatelstva a specialistů ochrany obyvatelstvaÚHŠ Bílé Poličany - zkušenosti
 6. 6.Informace o realizaci projektu Moravskoslezského kraje
 7. 7.Novelizace Metodického pokynu SH ČMS k provádění přípravy k získání odbornosti Sdružení v oblasti ochrany obyvatelstva - stav
 8. 8.Základní kursy velitelů (předmět Ochrana obyvatelstva a CO)- zapojení ÚOROO
 9. 9.Metodický návodzapojování SDH do řešení ochrany obyvatelstva
 10. 10.Stav expozice ochrany obyvatelstvaCHH Přibyslav – návrhy na zlepšení
 11. 11.Různé

 

Ad 1 Kontrola plnění úkolů z minulých jednání

Poslední jednání se uskutečnilo 1.4.2014. V zápise z tohoto jednání:

 • Bod 3- Informace z jednání vedení, VV SHČMS a shromáždění starostů OSH bylo uvedeno, že se na jednání vedení Sdružení a GŘ HZS otevřela otázka možností zapojení SDH do plnění úkolů ochrany obyvatelstva, s tím, že konkrétní další jednání se uskuteční do 30.4.2014. Jednání za účasti ředitele odboru IZS, ředitele odboru krizového řízení a ochrany obyvatelstva a vedoucího ÚOROO proběhlo 14.4.2014. (podrobnosti bod 9 tohoto zápisu).
 • Další informace vyplývající ze zápisu z 1.4.2014 jsou rozpracovány v samostatných bodech, zejména 6-9.

 

Ad 2 Stav plnění dlouhodobých úkolů

Dlouhodobé úkoly jsou průběžně plněny. Do 15.9. bude zpracován (pro zářijové jednání VV SHČMS) návrh zaměření činnosti v oblasti ochrany obyvatelstva po V.sjezdu. Případné návrhy zašlete vedoucímu ÚOROO do 31.7.2014. Celkový návrh zašle vedoucí ÚOROO členům rady do 31.8.2014 k připomínkám.

Ad 3 Informace z jednání vedení, VV SH ČMS a shromáždění starostů OSH

VV projednal a schválil novelizované Metodické pokyny Strojník a Hasič I.-II stupně

 

Ad 4 Informace z činnosti KOORO, odborníků

J. Doubrava předal všem členům k využití tištěnou verzi „Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030.

Ad 5 Kurs techniků ochrany obyvatelstva a specialistů ochrany obyvatelstva v ÚHŠ Bílé Poličany – zkušenosti

M. Čížek informoval o prvním kursu specialistů ochrany obyvatelstva v ÚHŠ Bílé Poličany. Jsou využívány zkušenosti z probíhajícího projektu Msk.

 

Ad 6 Informace o realizaci projektu Moravskoslezského kraje

V dubnu a říjnu proběhly 2 běhy přípravy lektorů ochrany obyvatelstva – modul technik ochrany obyvatelstva. V červnu předán do tisku poslední (čtvrtý) metodický manuál pro přípravu preventistů ochrany obyvatelstva = instruktorů PVČ.

 

Ad 7 Novelizace Metodického pokynu SH ČMS k provádění přípravy k získání odbornosti Sdružení v oblasti ochrany obyvatelstva - stav

Metodický pokyn projednán a dále upraven v užší skupině (M.Čížek, P.Vícha,             B. Martínek). Dne 2. července zaslán k „vyvěšení“ na stránky www.dh.cz  pro obecnou diskuzi. Ukončení připomínek do 31.8.2014.

Ad 8 Základní kursy velitelů (předmět Ochrana obyvatelstva a CO)- zapojení ÚOROO

ÚOROO je připravena podílet se přípravě e-learningu pro uvedený předmět (jeho část)

Ad 9 Metodický návod k zapojování SDH do řešení ochrany obyvatelstva

Na jednání 14.4 2014 (viz bod 1 tohoto zápisu) se projednaly se 3 okruhy problémů a to:

ü  Obsah možné pomoci ze strany SDH při plnění úkolů OO, zejména v obcích (pomoc při evakuaci, stavbě protipovodňových stěn, náhradní varování, distribuce humanitární pomoci,..)

ü  Spolupráce v oblasti PVČ, rovněž s důrazem na obce (instruktor PVČ – prodloužená ruka koordinátora PVČ HZS kraje v obci)

ü  Formy možného zapojení SDH (3-4 možnosti)

Závěr jednání:

ü  Vedoucí ÚOROO zpracuje návrh „Metodického návodu“ pro zapojení SDH do plnění úkolů OO (MU) – 10.5.2014

ü  Souběžně s tím připraví „pokyn“ i GŘ pro kraje, který bude konzultovat s ÚOROO

 

„Metodický návod SH ČMS pro starosty (starostky) SDH k zapojení sborů dobrovolných hasičů do plnění úkolů ochrany obyvatelstva (základní teze – návrh) byl zpracován, rozeslán ÚOROO k připomínkám a zaslán ředitelům příslušných odborů na GŘ.

Připomínky byly zaslány a do září bude dál rozpracováván „Metodický návod“

 

Ad 10 Stav expozice ochrany obyvatelstva v CHH Přibyslav – návrhy na zlepšení

 

Členové ÚOROO společně s J.Pátkem posoudili stav stávající expozici ochrany obyvatelstva v Přibyslavi a navrhli úpravy. Vzhledem k dislokaci této expozice (součást hasičské historie) bylo dohodnuto zaměření expozice na podíl (účast) hasičů při ochraně obyvatelstva. Pracovní název expozici byl navržen „ Hasič v ochraně obyvatelstva – historie a současnost“.

Změny tištěných exponátů realizovat pomocí „plotrů“ s cílem dosáhnou co nejnižší náklady.

Do konce září připraví ÚOROO „ideový záměr expozice“ . V průběhu podzimu a zimy provést úpravy tak, aby se mohly prezentovat v následující sezóně (2015).

 

Ad 11 Různé

      Další jednání ÚOROO realizovat v době konání kursu techniků OO v ÚHŠ Bílé Poličany (13. nebo 14.11.).

 

Zápis zpracoval vedoucí ÚOROO

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017