Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes165
mod_vvisit_counterVčera190
mod_vvisit_counterTento týden880
mod_vvisit_counterMinulý týden1378
mod_vvisit_counterTento měsíc3465
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096045670
Zápis z 11. 4. 2014 Tisk
Pondělí, 05 Květen 2014 07:28

Zápis  z jednání  ÚORVO  konaného  dne  11.04.2014  v Přibyslavi

 

Přítomni:          dle prezenční listiny

 

Zapsala:            Dagmar  Hladíková

 

Program jednání:     

1)   Zahájení jednání ÚORVO a schválení programu

2)Kontrola plnění usneseníminulého zasedání ÚORVO

3)Ukončení VVH SDH a okrsků SH ČMS + statistická hlášení z OSH

4)Stav předpisů a směrnic SH ČMS pro rok 2014 a 2015

5)Školení funkcionářů SH ČMS

6)Vzdělávací cyklus UDH – zkušenosti a poznatky

7)Různé a organizační záležitosti – informacejednání orgánů SH ČMS

8)Rekapitulace přijatých závěrů, ukončení jednání ÚORVO

 

 

K bodu 1 a 2)    Zasedání ÚORVO zahájil a řídil vedoucí rady p.Lubomír Janeba. Seznámil přítomné s programem dnešního jednání, který byl schválen bez připomínek. Omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady (viz  prezenční  listina), dále  provedl   kontrolu  zápisu  a  plnění  přijatých  usnesení s konstatováním, že úkoly byly splněny beze zbytku.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

10/14   ÚORVO  bere na vědomí  kontrolu plnění usnesení s konstatováním – splněno..

 

 

K bodu  3)   K bodu jednání vystoupil vedoucí rady p.Janeba, s konstatováním, že VVH byly ukončeny stejně jako sběr Hlášení o činnosti OSH, na jejich podkladě byla zpracována Výroční zpráva za rok 2013, která byla předána do tisku a bude distribuována jednotlivých okresům na dubnovém SS OSH. Seznámil členy s tabulkovou částí této zprávy – členskou základnou, počtem SDH -  kde bylo poukázáno na poměrně velký pokles členské základny (cca 8 tisíc členů a cca 30 SDH v rámci celé ČR), dále se hovořilo o oceňování našich členů, zapojení do činnosti, o počtech jednotek a zásahů, školících aktivitách. V  diskuzi se členové shodli na stanovisku – vysvětlit úbytek členů na SS OSH.

Po diskuzi byly přijaty tyto závěry:

 

11/14   ÚORVO   bere na vědomí   informace k výroční zprávě a pozastavuje se nad

nepříznivým poklesem členské základny.

 

           

12/14   ÚORVO  doporučuje  starostovi SH ČMS zmínit na SS OSH situaci s poklesem

členské základny a uvést důvod jejího poklesu.

 

 

K bodu 4)   Se stavem předpisů a směrnic seznámil přítomné vedoucí rady  p.Janeba, připomenul, že vstupujeme do předsjezdové přípravy, tudíž další novelizace nejsou nutné. Co je však zapotřebí - je upřít pozornost na úpravu stávajících Stanov SH ČMS, na přípravu Sjezdu SH ČMS a na vzdělávání členů SH ČMS.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

13/14   ÚORVO   rozhodla,  že do předpisů SH ČMS nebude zasahovat, svou aktivitu

            věnuje přípravě Sjezdu SH ČMS a úpravě stávajících Stanov SH ČMS.

 

K bodu 5)   Byl projednán program a časový harmonogram zítřejšího školení funkcionářů SH ČMS, omluven byl p.Oldřich Lukš, jehož přednáška se neuskuteční, další na programu – změny ve Statutu vyznamenání, nový občanský zákoník v životě SH ČMS, program Evidence členské základny, hasičské pojistky HVP, vzorová prezentace VVH a Volební řád SH ČMS před Sjezdem SH ČMS, Stanovy SH ČMS a nový občanský zákoník. V diskuzi zazněla prosba k vypuštění předložky „v“ u názvu organizační jednotky – sboru dobrovolných hasičů, ve stávajících stanovách.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

14/14   ÚORVO   bere na vědomí   přednesené informace k připravovanému školení

            funkcionářů SH ČMS

 

 

K bodu 6)   V tomto bodu přednesl vedoucí rady informace k Univerzitě Dobrovolného Hasiče – běží první cyklus, připravuje se druhý – 2015 – 2018, meziročník nevznikl – nebylo zapotřebí, jedná se o kladně hodnocenou formu vzdělávání. Doplňující informace předala pí.Fabianová – tento typ vzdělávání probíhá současně na 3 místek – v ÚHŠ Jánské Koupele, ÚHŠ Bílé Poličany a CHH Přibyslavi. Pí.Maděrová – účastnice tohoto vzdělávání, kladně hodnotila jednotlivé přednášky, jejich různorodost i to, že přinášejí nové poznatky, další reakce přítomných členů v diskuzi byly vesměs pozitivní.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

            15/14   ÚORVO  bere na vědomí  informace o prvním běhu Univerzity Dobrovolného

Hasiče (UDH).

 

             

 

K bodu 7)  V různém informoval vedoucí rady p.Janeba o jednání orgánů SH ČMS – VV a vedení – zápisy umístěny na web stránkách SH ČMS – www.dh.cz, znovu  připomenul oslavy ve Velvarech.

 

p.Janeba – seznámil přítomné s návrhem nového systému vzdělávání pro starosty SDH, materiál zpracoval Ing.Karger, jedná se o tzv. e-learningový kurz (e-learning je vzdělávací proces, využívající internetu k tvorbě kurzů, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení studia). Záměr vyplývá z potřeby zvýšit znalosti starostů SDH, klíčových funkcionářů SH ČMS a tím přispět ke zvýšení kvality činnosti SDH. Předpokládané využití 1) volná forma – volný přístup pro všechny zájemce, kteří podle své potřeby a zájmu  si budou moci prostudovat předkládaná témata – určitá forma elektronické knihovny, 2) organizovaná forma – zájemce se přihlásí do kurzu (ÚHŠ + CHH) odkud elektronicky dostane pokyny ke studiu a přiděleného pedagoga, bude povinen nastudovat předepsaná témata, získané znalosti ověřit dílčími testy a na závěr absolvovat závěrečný test, případně doplněný o zpracování zadaného úkolu. Pokud toto splní, bude mu vystaven certifikát o absolvování kurzu, počítá se i s variantou dalšího závěrečného prezenčního studia (např. víkendového) v podobě semináře, v jehož rámci by proběhly závěrečné zkoušky – vyšší „hodnota“ vydaného certifikátu. Tento návrh staví na spolupráci mezi Vysokou školou manažerské informatiky, ekonomiky a práva v Praze (VŠMIEP) a SH ČMS, Vysoká škola vytvoří elektronickou platformu pro tento kurz a ze strany SH ČMS budou spolupracovat ústřední odborné rady, tím, že dodají studijní materiály. Vytvořené studijní materiály musí být kvalitně zpracovány, svým obsahem odpovídat cílové skupině, být přehledné a přiměřené svým jazykem (terminologií) a odborností. Koordinace a součinnost s VŠMIEP bude náležet Ústřední odborné radě pro vzdělávání.

 

Jako poslední v bodu různém zazněl úkol pro členy ÚORVO – příští zasedání věnovat hasičským problémům ve stávajících Stanovách SH ČMS, s tím, že nejpozději v srpnu 2014 musí být připraveny Stanovy SH ČMS pro podzimní jednání SS OSH, z toho pro členy rady vyplývá připravit si do příštího jednání (odeslat před jednáním ÚOR) náměty a připomínky včetně kontroly gramatiky a sjednocení jednotlivých formulací i článků a doplnění neřešených náležitostí (zejména KSH).

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

            16/14   ÚORVO  bere na vědomí  veškeré informace, které zazněly v bodu  „Různé“.

 

 

K bodu 8)  Na závěr dnešního zasedání ÚORVO vedoucí rady p.Janeba zhodnotil jednání jako velmi prospěšné a přínosné, poděkoval všem členům ÚORVO za účast a jejich aktivitu, Závěrem pak připomenul další termín pro zasedání ÚORVO – 21. květen 2014 !!!!

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Pondělí, 05 Květen 2014 07:51
 

plakat chp-2017