Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes90
mod_vvisit_counterVčera187
mod_vvisit_counterTento týden870
mod_vvisit_counterMinulý týden1241
mod_vvisit_counterTento měsíc90
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5715
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096036481
Záznam z jednání ÚORHM SH ČMS dne 15.9. 2006, Přibyslav Tisk
Neděle, 28 Prosinec 2008 10:17

Přítomni: Jiří Pátek, Lubomír Janeba, doc.Václav Liška, Mgr. Josef Sobek, JUDr. Miroslav Řepiský, Alois Vláčil, PhDr.Jaromír Tausch,CSc., Karel Boháč, Lubomír Haluška, Jan Horský, Mgr. Miroslav Kružík

Omluveni: Zdeněk Moutelík, Bohumil Klement, Ladislav Dvořák, Marie Šantorová, Miroslav Menšík

Pořad jednání dle programu (uveden na pozvánkách).

Jednání zahájil vedoucí OR Jiří Pátek.

Následovala kontrola zápisu z minulého jednání s doplněním některých údajů. Bylo konstatováno, že úkoly z posledního zasedání byly průběžně plněny.

 • o aktuálním stavu v SH ČMS informoval náměstek starosty doc.Václav Liška. Seznámil přítomné s průběhem jednání zástupců vedení SH ČMS s ministrem vnitra Ivanem Langerem. Na pořadu jednání byly otázky materiálního a ekonomického charakteru, zabezpečení práce dobrovolných hasičů, problematika hasičských muzeí a aktivity hasičských sborů. Snahou zástupců hasičů bylo získat více finančních prostředků na činnost z rozpočtu MV ČR.
 • Byla podána informace o přestavbě hotelu Garni, který by po rekonstrukci měl mít ubytování na současné úrovni hotelového charakteru
 • přípravě knihy určené pro sběratele, která by měla vyjít příští rok
 • jednání výkonných výborů a shromáždění starostů a úkolech z toho vyplývajících.

O připravovaných XIV.mezinárodních rozhovorech referoval dr.J.Tausch, který uvedl, že jednání se zúčastní šest delegátů za ČR. Lubomír Janeba, Jiří Pátek, JUDr. Miroslav Řepiský, Alois Vláčil, PhDr .Jaromír Tausch a Mgr. Stanislav Bárta. V diskusi vystoupí s příspěvky dr.Tausch o Vystrčilově továrně v Telči, Vláčil o hasičských výrobcích firmy Lutín Olomouc, Bárta o firmě Flander v Černém Potoku. Informaci doplnil ředitel Jiří Pátek o způsobu dopravy a uhrazení nákladů spojených s cestou a pobytem v Jonsdorfu.

K návštěvnosti a aktivitám CHH promluvil ředitel J.Pátek a dodal: návštěvnost v r.2006 dosáhla počtu 4.430 osob. CHH získalo nové exponáty, které obohatily stávající expozice. Výstava byla doplněna o nové výstavní panely, došlo k rozšíření počtu vystavených uniforem o dánskou, chorvatskou a slovinskou; nově byla upravena výstava Požární ochrana očima dětí. Z Muzea Vysočiny, pobočka Polná jsme dostali přenosnou stříkačku. Dobrou návštěvnost měla také expozice regionálních dějin Přibyslavska. Dluhem cizincům zůstává skutečnost, že jsme nestihli opatřit vybrané exponáty navíc německými a anglickými popisky na jmenovkách.

Podíleli jsme se na výstavách spolu s muzeem v Prešově a na výstavě P.Trojana.

Lubomír Janeb a přednesl některé informace z vedení a to především o novém stejnokrojovém předpisu, který bude schvalovat shromáždění starostů ( po připomínkách je připraven ke schválení), o vyznamenání, jež se jeví jako potřebné, bude zavedeno vyznamenání za mezinárodní spolupráci ( pro zahraniční hosty apod.) ve třech stupních jako výběrovém vyznamenání. Dále informoval o tom, že byly schváleny nové statuty odborných rad (obsah práce, postavení atd.). Na návrhu odbor.rady pro historii a muzejnictví se podílelo CHH. Došlo k některým dílčím změnám k zaměření odborné rady, zůstává nadále jen na celostátní úrovni.

Za komisi sběratelů vystoupil Alois Vláčil. V úvodu vzpomenul skonu aktivního hasičského historika kolegy Josefa Tauchmana. Dále uvedl, že se do skupiny přihlásili další dva zájemci a tak v současné době pracuje ve skupině 28 členů. Podíleli se na přípravě knihy o sběratelství. Z komerčních důvodů (navrácení budovy původ.majitelům) zaniklo muzeum v Nebílovech. Mapování floriánských památek pokračuje v různých regionech s rozličnou intenzitou. Na rok 2007 plánuje skupina nadále vydávat zpravodaj, aktivně se podílet na hasičských slavnostech v Litoměřicích, pokračovat ve výstavní činnosti v regionech, připravovat se na 15. mezinárodní setkání hasičských historiků. Kolega Boháč v připomínce k soupisu floriánských památek v severovýchodních Čechách uvedl,že praxe si vynucuje vydat pro soupis jednotný formulář, z něhož by bylo jasné, zda se jedná o obraz, malbu, sošku a pak i rozměry apod. a aby byly získané údaje jednotné a srovnatelné. K další motivaci bychom měli ve větší míře využít hasičských slavností v Litoměřicích. Sběratelé se podílejí také na přípravě publikace o sběratelství.

K průběhu soutěže kronikářů sdělil pan Pátek, že kronikářů ubývá. K dnešnímu dni je do soutěže přihlášeno 11 účastníků. K oživení práce s kronikami přispělo vydání zásad pro vedení kronik hasičských sborů, které připravil Mgr. Kružík. Otázka soutěže si bude vyžadovat zřejmě nový přístup nebo jiný způsob, jež by byl přitažlivější, i když je pravdou, že psaní kronik nahrazují sbory moderními formami dokumentace. Ta však nepokrývá zcela záznam činnosti sboru. Na vyhodnocení prací se budou podílet i členové odborné rady, kteří se nezúčastní soutěže. Vyhodnocení soutěže proběhne v I. pololetí roku 2007.

K návrhu plánu práce OR na rok 2007 bylo doplněno o další zasedání 15.6.2007 při hasičských slavnostech v Litoměřicích. K tomu ředitel Pátek zabezpečí podle programu noclehy a jednací místnost. Plán práce na rok 2007 byl po doplnění schválen.

Různé

 • poradě vedoucích hasičských muzeí a síní tradic seznámil členy ředitel Pátek s tím, že setkání bylo potřebné a ukazuje se nutnost pravidelně jednou za rok podobné zasedání pořádat.
 • Doc.Václav Liška informoval o návrhu vydání pasu návštěvníka hasičských muzeí- připomínky nebyly.
 • Lubomír Janeba informoval zasedání o situaci v přidělování grantů a financování dalších aktivit.
 • pochodu Krajem J.Žižky a K.Havlíčka hovořil J.Pátek, jenž uvedl, že 2.září se této akce zúčastnilo dvacet družstev, což představovalo celkem na 300 dětí. Je to tradičně dobrá akce. Z dalších pak uvedl: 18. října se bude konat setkání ZH Kraje Vysočina, 19. a 20. října proběhne na zámku udělování titulu „Zasloužilý hasič“.
 • Zastřešení nádvoří bylo památkáři zamítnuto a prostředky věnované na zmíněné úpravy budou využity na plynofikaci zámku, úpravu elektroinstalace a částečně na opravu omítek tak.
 • Pan Haluška uvedl zkušenosti ze soupisu památek, kdy se obrátil na ostravsko-opavské biskupství, které poskytlo dobrý přehled o floriánských památkách v kraji. Dále poznamenal, že od r.2000 věnuje větší pozornost kronikám ve sborech. Dne 6. května se konalo v Radvancích zasedání hasičských historiků kraje při přehlídce sborových praporů v místě.
 • PhDr. Tausch přednesl zdůvodnění a návrh zahájit práce na dějinách dobrovolného hasičstva v Česku.
 • Lubomír Janeba návrhl, že je třeba rozpracovat tento návrh, a s harmonogramem prací a finančním plánem předložit vedení k posouzení.
 • U nás jsou na toto téma pouze dílčí práce. V Německu, Rakousku a Polsku tato historie byla už zpracována. V diskusi zaznělo, že se o tomto projektu mluví už delší dobu. Je třeba začít něco dělat. Sestavit autorský kolektiv a stanovit harmonogram prací. Pan Janeba navrhl, aby záměr připravilo CHH, kde bude specifikován rozsah, obsah, struktura, autoři zamýšleného díla a předpokládané finance.
 • Pan Karel Boháč otevřel otázku vytvoření evidence památek s tématikou sv. Floriána. V Libereckém kraji je evidence vytvořena. O provedení soupisu v ostatních krajích by se měli více zasadit členové OR a měl by to být úkol i pro ostatní složky sdružení.
Po vyčerpání dotazů jednotlivých členů bylo ředitelem Pátkem zasedání ukončeno. Zapsali: PhDr. Jaromír Tausch, CSc. Mgr. Miroslav Kružík

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Neděle, 28 Prosinec 2008 10:19
 

plakat chp-2017