Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes194
mod_vvisit_counterVčera185
mod_vvisit_counterTento týden575
mod_vvisit_counterMinulý týden1207
mod_vvisit_counterTento měsíc1782
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096043987
Zápis z 21. 11. 2013 Tisk
Pondělí, 09 Prosinec 2013 12:49

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS
21. 11. 2013 v Jánských Koupelích

Přítomni:
VV SH ČMS: Ing. Richter, Ing. Němečková, Ing. Stržínková, Ing. Salivar, Ing. Karger, p. Janeba, Doc. Ing. Liška, p. Bidmon, p. Hulec, p. Henc, Ing. Majer, Mgr. Martínek, p. Pátek, p. Páv, p. Pazdera, p. Procházka, p. Pumprla, p. Slámečka, p. Zatloukal, Ing. Aulický
Starostové KSH: p. Černý, pí. Bártková, p. Gargula, p. Krajča
Přizváni: p. Dudek, PhDr. Juráň, Ing. Čížek, Ing. Jirota, pí. Švejdová,
Omluveni: Ing. Maděra, Ing. Kuběna, p. Navrátil, p. Orsák, p. Kejmar, Ing. Olšanský, CSc., p. Riesner, p. Žižka, p. Nitra

Jednání zahájil a řídil starosta SH ČMS Ing. Karel Richter.

1) Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání
Zapisovatel: pí. Tereza Švejdová
Ověřovatelé: Mgr. Bohumír Martínek
Jiří Henc
Ing. Richter zahájil jednání. Přivítal přítomné členy VV SH ČMS a přizvané starosty KSH. Následně omluvil nepřítomné a informoval o tom, jak bude probíhat jednání. Dále vyjmenoval materiály, které obdrželi přítomní poštou, na místě a elektronickou poštou.
Ing. Karger krátce vystoupil a přítomné stručně seznámil s historií ÚHŠ Jánské Koupele a nedávnou rekonstrukcí v ÚHŠ.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 70/2013: 1) VV SH ČMS schvaluje zapisovatelku, ověřovatele a program jednání.

2) Kontrola plnění usnesení
Materiál byl předložen písemně.
Ing. Richter stručně okomentoval jednotlivé body v řešení a dlouhodobé úkoly.
23/2013 – starosta SH ČMS informoval o nahlédnutí do spisu v Úřadu na ochranu osobních údajů ze strany SH ČMS.
3/2013 – Ing. Richter seznámil přítomné s aktuální organizací oslav k 150. výročí vzniku dobrovolného hasičstva. Krátce pohovořil o historii SDH Velvary.
Mezi členy VV SH ČMS a starosty KSH vznikla krátká diskuse týkající se 150. výročí vzniku DH.
p. Pazdera doporučil revokovat usnesení 60/2008 z důvodu stejného obsahu usnesení č. 23/2013.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 71/2013: 1) VV SH ČMS schvaluje revokaci usnesení č. 60/2008.
2) VV SH ČMS bere kontrolu plnění usnesení na vědomí.

3) Hodnocení shromáždění starostů OSH a návrhy k realizaci jeho závěrů
Materiál byl předložen písemně.
Ing. Richter stručně okomentoval zápis z jednání SS OSH včetně diskusních příspěvků.
Následně se rozvinula diskuse týkající se návrhu do stejnokrojového předpisu, přesněji týkající se rozhodčích na soutěžích. Zda je vhodné, aby rozhodčí měli tričko se sportovní čepicí.
p. Slámečka se dotázal na důvod konání V. sjezdu SH ČMS v Pardubicích.
Starosta SH ČMS odpověděl p. Slámečkovi. OSH Pardubice si podalo žádost o uspořádání V. sjezdu SH ČMS ve městě Pardubice již před pěti lety. Od té doby se nepřihlásil nikdo jiný, aby se tato akce konala jinde. V Pardubicích proběhlo již 2. kolo jednání a starosta SH ČMS osobně navštívil prostory, které budou sloužit pro toto jednání.
Po dotazu pana Slámečky se rozvinula rozsáhlá diskuse týkající se místa konání a organizačních záležitostí V. sjezdu SH ČMS.
V návaznosti na diskusní příspěvek starostky OSH Prachatice se rozvinula diskuse týkající se financování JSDHO.
Doc. Ing. Liška navrhl sjednat osobní schůzku s premiérem ČR v souvislosti s financováním jednotek.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 72/2013: VV SH ČMS po seznámení se zápisy VV SH ČMS a SS OSH ze dne 18. a 19. října 2013 konstatuje, že všechny body jsou řádně splněny a na všechny diskusní příspěvky bylo odpovězeno Vedením SH ČMS přímo v diskusi.

4) Předběžný souhrn kontrolní činnosti v roce 2013
Ing. Richter stručně okomentoval aktuální stav kontrolních činností v OSH, kde byla pro letošní rok schválena kontrola.
Jednotlivý členové VV SH ČMS informovali o kontrolách na příslušných OSH, kde byli kontrolou pověřeni.
V diskusi týkající se kontrol OSH zazněla připomínka k oprávnění člena ÚKRR ke kontrole. Předseda ÚKRR uvedl, že člen ÚKRR je oprávněn jednat ve věcech SH ČMS na území ČR v souladu se Stanovami SH ČMS dle čl. 12 odst. 4.


5) Plány práce ÚORad na rok 2014 včetně plánu kontrol
Starosta SH ČMS stručně okomentoval písemné materiály ÚORad.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 73/2013: VV SH ČMS bere na vědomí plány práce Ústředních odborných rad SH ČMS na rok 2014.


6) Činnost krajských sdružení – hodnocení činnosti za rok 2013 a plány činnosti na rok 2014
KSH Středočeského kraje – p. Páv – uvedl, že v kraji probíhá vše podle plánu na rok 2013. Hlavním bodem pro rok 2014 je 150. výročí vzniku dobrovolného hasičstva.
KSH Jihočeského kraje – p. Pazdera – informoval o pravidelných činnostech KSH. Uvedl, že OSH Český Krumlov kontaktovala politická strana a oslovila všechny SDH na tomto okresu. Dotázal se na stanovisko SH ČMS.
Ing. Richter reagoval na poslední příspěvek p. Pazdery a uvedl, že SH ČMS je apolitické.
KSH Plzeňského kraje – p. Černý – informoval o rezignaci pana Roberta Kučera, člena ÚORV. KSH Plzeňského kraje bude jmenovat nového vedoucího KORV pana Tomáše Kohelu. Dále stručně okomentoval personální změny pracovníků v KSH a systém v rozdělování dotací na soutěže KSH. Na závěr uvedl, že se zúčastnil jednání týkající se nového občanského zákoníku.
KSH Ústeckého kraje – p. Henc – seznámil přítomné s plánem KSH pro rok 2014, KSH se bude snažit v roce 2014 rozvíjet další kategorie soutěží na úrovni kraje. Vyzdvihl výsledky reprezentanta Tomáše Vlčka. Spolupráce s HZS i hejtmanem Ústeckého kraje probíhá na dobré úrovni.
KSH kraje Vysočina – p. Slámečka – zkonstatoval, že KSH Vysočina plán na rok 2013 splnila. Všechny akce proběhly na dobré úrovni. Informoval o nově vzniklé dohodě mezi KSH Vysočina a HZS kraje Vysočina. Konečný plán KSH Vysočina pro rok 2014 bude předložen po řádném jednání VV KSH Vysočina.
KSH Pardubického kraj – p. Bidmon – uvedl, že v Pardubickém kraji proběhl rok 2013 dle plánu. Zmínil soutěž Super pohár, kde soutěžilo mimo jiné družstvo KSH, HZS a KÚ, ve kterém soutěžil i hejtman Pardubického kraje. Dále informoval o oslavách KSH k 10 výročí vzniku KSH. Na závěr uvedl, že KSH Pardubického kraje založilo KRHaM. Hlavní činností KSH pro rok 2014 je MS dorostu v Pardubickém kraji, ve Svitavách.
KSH Jihomoravského kraje – p. Gargula – uvedl, že VV KSH se schází dle potřeby, v měsíci listopad by KSH Jihomoravského kraje mělo podepsat memorandum s Krajským úřadem Jihomoravského kraje. KSH nepořádá společné soutěže s HZS z důvodu nevyhovujícího termínu pro konání soutěže, ale ostatní spolupráce s HZS je na dobré úrovni. Informoval přítomné o slavnostním vyznamenání členů IZS, kde byli vyznamenáni i členové SH ČMS. Následně vznesl námitku na návrh úpravy Stejnokrojového předpisu pro rozhodčí soutěží. Vyjádřil názor, že by rozhodčí měli být na soutěžích v uniformě. Na závěr informoval o aktuálních přípravách MČR dětí a dorostu 2014, které proběhne v Brně.
KSH Olomouckého kraje – pí Bártková – informovala přítomné o společné soutěži v PS s KSH Moravskoslezského kraje. Uvedla, že p. Roman Mácha podal rezignaci na funkci vedoucího KORV. KORV má pracovní komisi, která zajišťuje školení a soutěže, ale termín pro pořádání soutěže PS pro dospělé je zatím nevyhovující. Pan Zatloukal z Přerova nahradí p. Máchu v ÚORV. Dále uvedla, že nebyla přítomna na jednání SS OSH dne 19. října, ale nesouhlasí s návrhem, aby rozhodčí na soutěžích nosili místo uniformy tričko se sportovní čepicí. Následně vznesla připomínku k dotacím z Krajského úřadu. Povodňové dotace dostali ti SDH, kteří nebyli u povodní. Vznesla námitku na oznámení o úmrtí pana Luďka Sýkory, které nenašla na www.dh.cz. Na závěr svého vystoupení se dotázala na více informací o koncesi na prodej alkoholu.
Ing. Aulický reagoval na dotaz paní Bártkové. Uvedl, že Senát parlamentu ČR definitivně schválil novelu živnostenského zákona, která zavádí koncese na prodej alkoholu. Tato koncese se vztahuje na všechny podnikatele - fyzické osoby i všechny společnosti - právnické osoby, které jakýmkoliv způsobem obchodují nebo prodávají alkoholické nápoje nebo jakýmkoliv způsobem distribuují alkohol a jiné lihoviny. Tato novela vyšla dne 2. 10. 2013 ve Sbírce zákonů ČR a stala se tak platnou. Účinnou se stala 17. 10. 2013. O koncesi musí být požádáno nejpozději do 17. 4. 2014. Bez živnostenského oprávnění organizační jednotka SH ČMS nedostane koncesi na podávání alkoholu. Organizační jednotka SH ČMS musí mít oprávněnou osobu, která zažádá o živnostenský list v hostinské činnosti. Pokud tedy jakákoliv organizační jednotka SH ČMS prodává alkohol nebo lihoviny jakýmkoliv způsobem, musí mít pro takový prodej koncesní listinu.
Po vystoupení Ing. Aulického se rozvinula krátká diskuse týkající se koncese na prodávání alkoholu.
Ing. Salivar reagoval na vystoupení starostky KSH Olomouckého kraje. Uvedl, že státní dotace týkající se tzv. povodňové dotace byly rozděleny na: povodňové dotace – finanční prostředky pro
SDH, kteří se zapojili do povodní, nepovodňové dotace – finanční prostředky pro SDH, kteří nebyli přímo zapojeni na pomoc při povodních. Cíl SH ČMS je dostávat finanční prostředky pro JPO V. Uvedl, že všichni funkcionáři by měli vynaložit veškeré úsilí na pomoc pro JPO V.
Po vystoupení Ing. Salivara se mezi členy VV SH ČMS a zástupci KSH rozvinula rozsáhla diskuse týkající se financování JPO. (V diskusi vystoupil i starosta SH ČMS a uvedl, že pokud funkcionáři na všech úrovních neřeší problémy, nechávají je nepovšimnuty, nespolupracují na své úrovni s orgány státní správy a samosprávy ve prospěch naší organizace – nejsou na svém místě a měli by vůči sobě vyvozovat odpovídající závěry.)
KSH Zlínské kraje – p. Krajča – informoval o 10. Výročí KSH. Uvedl, že spolupráce s HZS Zlínského kraje a s Krajským úřadem je na dobré úrovni. Dále zmínil, že i ve Zlínském kraji se diskutuje nad novým živnostenským zákonem – doporučil druhé kolo vysvětlení. Dotázal se na nový systém ČSSZ a na závěr uvedl, že KSH v roce 2014 plánuje kromě pravidelných akcí i oslavy k 150. výročí dobrovolného hasičstva.
Ing. Salivar reagoval na vystoupení p. Krajči a vysvětlil nový systém Finančního úřadu a ČSSZ. V obou institucích od 1. 1. 2014 platí povinná elektronická komunikace pro zaměstnavatele při podávání předepsaných tiskopisů. Tak jak bylo předneseno na SS OSH Ing. Jirotou, stále platí nabídka Kanceláře SH ČMS - možnost zpracování mezd pro OSH, včetně elektronické komunikace přes účetní oddělení Kanceláře SH ČMS.
KSH Moravskoslezského kraje – p. Dudek – informoval o činnosti KSH v oblasti prevence, ochrany obyvatelstva. V KSH MSK proběhlo v roce 2013 nespočet akcí (mezinárodní tábory, výměnné pobyty, kurzy, školení apod.) VV KSH MSK má v plánu práce pro rok 2014 akce podobného charakteru včetně oslav k 150. výročí DH.


7) Návrhy na vyznamenání
p. Slámečka odůvodnil udělení výjimky pro pana Jana Tatíčka.
p. Pazdera vznesl námitku na udělení medaile ZMZ pro bratry Jaroslava a Josefa Voldřichovi z OSH Prachatice. Jako důvod uvedl nedostatečné zdůvodnění návrhu.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 74/2013: 1) VV SH ČMS neschvaluje návrhy na udělení Medaile ZMZ pro pana Jaroslava Voldřicha a Josefa Voldřicha (OSH Prachatice) s ohledem na nedostatečné zdůvodnění návrhu.

2) VV SH schvaluje ostatní návrhy na vyznamenání.


8) Různé
Starosta SH ČMS představil přítomným MUDr. Janu Bradáčovou, MBA – vydavatelku časopisu rescue report. MUDr. Bradáčová představila přítomným návrh projektu HASIČI 150 let – SLAVÍME! Princip projektu spočívá v tom, že SDH jednotlivých obcí se vůči veřejnosti budou prezentovat nejen přivezenou technikou, ale především svými kulinářskými dovednostmi: Nejlepší grilovaná specialita, nejlepší specialita k pivu atd. Účastí v soutěžích a prodejem svým specialit si vydělají na činnosti SDH a mají možnost vyhrát i pro svou obec. Vždy by se jednalo o tzv. hasičský čtvrtek a v závěru večera by vždy vystoupila skupina ČECHOMOR. Termín odpovědi, zda o to KSH mají zájem stanovila MUDr. Bradáčová na 2. prosince.
Po vystoupení MUDr. Bradáčové se rozvinula diskuse týkající se nabídky projektu.
p. Pumprla informoval o činnosti ÚORV. Seznámil přítomné o projednání a přípravě odborného semináře pro vedoucí OORV a KORV, který se uskuteční ve dnech 15. – 16. 2. 2014 v Přibyslavi. Zkoušky Hasič I. a Strojník se bude konat dne 14. 2. 2014. ÚORV zveřejnění na www.dh.cz
nabídku školení pro rozhodčí TFA. Školení se uskuteční, pokud bude dostatečný zájem. Na závěr požádal VV SH ČMS o schválení účasti pana Miloslava Bárty na jednáních ÚORV jako odborníka.
Ing. Aulický doplnil vedoucího ÚORV. Informoval o Svazu vodáků ČR a nabídky MČR v závodech na lodích a raftech.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 75/2013: 1) VV SH ČMS souhlasí, aby Miloslav Bárta navštěvoval jednání ÚORV jako odborník
2) VV SH ČMS schvaluje konání společné soutěže SH ČMS a Svaz vodáků ČR
3) VV SH ČMS schvaluje vyhlásit nabídku školení pro rozhodčí TFA.
4) VV SH ČMS schvaluje konání odborného semináře vedoucích OORV a KORV v termínu 15. – 16. 2. 2014 v Přibyslavi.
5) VV SH ČMS schvaluje konání zkoušek Hasič I. a Strojník v termínu 14. 2. 2014 v Přibyslavi.
Ing. Salivar informoval o aktuální situaci ve Sdružení sportovních svazů ČR, kde vzniká nové financování. Kritéria pro toto financování nejsou a SH ČMS je jedno z největších sportovních organizací. Doporučil starostům KSH, aby se pokoušeli vyvíjet jednání v tomto směru na krajských úřadech s ohledem na Český olympijský výbor ČR, který rozděluje financování sportovním organizacím. Dále informoval o záznamu Slavnostního večera hasičských sportů (23. 11.), které bude přenášet ČT4 sport dne 8. 12. v 16:20. V závěru svého vystoupení uvedl, že i ve Sdružení sportovních svazů ČR je nový občanský zákoník velmi diskutované téma.
Ing. Aulický informoval o návrhu smlouvy mezi SH ČMS a společností TOI TOI. Smlouva by přinesla určité výhody pro organizační jednotky SH ČMS. Dále nabídl možnost koupě odznaku Rozhodčí instruktor PS a rozhodčí PS. Po předložení průkazky je možno si odznak koupit přes Kancelář SH ČMS.
p. Pátek informoval o komunikaci s muzeem Bechyně. Z obavy o znehodnocení písemností a z důvodu špatného uložení (v garáži) CHH nabídlo pomoc a materiál v případě dohody uloží v archivu na zámku v Přibyslavi.
Ing. Majer informoval o aktuální činnosti ÚORP v oblasti školení na úrovni krajů.
Ing. Richter na závěr seznámil přítomné s odpovědí p. Vilímka jako reakci na stanovisko VV SH ČMS ve věci neudělení titulu ZH jeho osobě. Dále informoval o konání Podunajské komise CTIF na Slovensku a uvedl, že ve dnech 26. - 27. 11. ve slovenském Ružomberoku proběhne společné jednání Vedení SH ČMS a DPO SR. Hlavním bodem jednání bude zhodnocení vzájemné spolupráce a příprava dohody o spolupráci na další období.
9) Závěr jednání
Ing. Richter poděkoval za aktivní přístup k jednání a popřál přítomných šťastný návrat domů.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017