Domů » Prevence » ÚO rada prevence » Záznam z 6. 11. 2013
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes150
mod_vvisit_counterVčera211
mod_vvisit_counterTento týden150
mod_vvisit_counterMinulý týden1378
mod_vvisit_counterTento měsíc2735
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096044940
Záznam z 6. 11. 2013 Tisk
Úterý, 12 Listopad 2013 14:23

 Záznam z jednání Ústření odborné rady prevence SH ČMS konaného dne 6. listopadu 2013 v Praze.

 

Přítomni: 

Vedoucí rady:  Ing. Jan Majer,

Za ústředí SH ČMS:  Ing. Václav Liška, prof. h.c.

Členové rady:  dle prezenční listiny

Omluveni:  dle prezenční listiny

  1. 1)Úvod,

 

Úvodem přivítal vedoucí rady ing. Majer přítomné členy rady a omluvil ty, kteří zaslali omluvné e-maily nebo vzkazy před dnem jednání.

Následně seznámil s programem jednání, který vychází z poznatků získaných na celorepublikovém instrukčně metodickém zaměstnání odboru prevence Hasičského záchranného sboru ČR a kterého se ve dnech 21. – 23. 10. 2013 vedoucí rady zúčastnil.  Program dnešního jednání je jen s malými doplňujícími tématy shodný s programem na pozvánce. Vedoucí rady pak vysvětlil posun v termínu jednání rady ze dne 24. 10. 2013 na dnešní termín.

V dalším jednání pak připomněl skutečnost, že s ohledem na termín ukončení platnosti odborností preventista II a III uplynutím roku 2013 (ve smyslu metodického pokynu starosty SH ČMS č. 2/2008, který omezil platnost odborností na 5 let) je o obnovení odbornosti ze strany stávajících nositelů ve sborech malý zájem, např. v okrese Klatovy se k novým zkouškám nepřihlásil nikdo, ač byly vypsány dva termíny (jaro a podzim 2013).

Zástupce Moravskoslezského kraje (MSK) Milan Strnadel prezentoval uskutečnění celokrajského semináře pro preventisty MSK v únoru 2013 v ÚHŠ Jánské Koupele. O seminář byl velký zájem o čemž svědčí i prodloužená přednáška s dotazy po večeři prvního dne dvoudenního semináře. Ing. Majer nabízí, v případě zájmu, lektorování obdobné akce i pro ostatní kraje, pokud ji kraj zorganizuje a ponese případné finanční náklady.

Ing. Liška promluvil o spolupráci se Svazem měst a obcí (SMO), se kterým SH ČMS navázalo spolupráci. Navrhuje, aby pro tuto instituci SH ČMS poskytlo nabídku pomoci i v oblasti prevence v podobě podpory obcí směřující k plnění jejich povinností na úseku požární ochrany, vyplývající z § 29 zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Za tím účelem zpracovat nabídku rozsahu a obsahu pomoci a poskytnout SMO.

2. Změny v právních a technických předpisech

Informace z celorepublikového IMZ prevence HZS ČR (21.-23.10.2013):

právní předpisy:

-          Připravena je změna zák. 238/2008 Sb. o HZS, § 3a úhrada nákladů, které vznikají při úmyslném založeném požáru (jak vymáhat náhrady za zásah),

-          Vyšel nový zákon o kontrole (zák. 255/2012 Sb., účinnost od 1.1.2014), v návaznosti na něj se budě novelizovat zákon o požární ochraně, novela nebyla dosud schválena.

Měnit by se měly:

-       § 31 – výkon státního požárního dozoru (SPD), zápis z kontroly orgánu SPD se bude nazývat „protokol“,  proti opatření nebude možné vznášet námitky, sjednocuje se pojem „závady“ a „nedostatky“. Příslušníci HZS budou muset mít průkaz ke kontrole, který není služebním průkazem. Toto musí být zakotveno v právním předpise, do doby schválení novely zákona o PO se bude muset pro příslušníka resp. členy kontrolní skupiny vypisovat pověření na každou kontrolu.

-       Byl zpracován věcný záměr zákona o přestupcích, bude jiná filosofie, (právnická osoba se může dopustit trestného činu, dojde také k jinému pohledu na přestupek, zřejmě i právnická osoba se bude moci dopustit přestupku).

-       Pro HZS byla vydána pracovní pomůcka pro postup při odebírání odborné  způsobilosti (odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany získané podle §11 zák. o PO)

-       Byla vydána pracovní pomůcka k projednávání přestupků na úseku PO,

-       Byl vydán pokyn k zjišťování příčin vzniku požáru (ZPP),

-       Byl vydán postup při začleňování činností u objektů, kde se shromažďuje větší počet osob

-       Bude zpracován postup SPD při kontrole obce – bude začleněn do pracovní pomůcky (kontr. obce jde podle pravidel jako kterýkoliv jiný subjekt), nelze ale dosud uložit pokutu.

-       Připravuje se pracovní pomůcka pro svařování (!)

-       Připravuje se vzor požárního řádu obce a nařízení kraje, kterým se stanovují podmínky k zabezpečení PO v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru – budou to podklady pro KÚ potažmo pro HZS.

Pracovní pomůcky a pokyny vydané GŘ HZS ČR jsou interními předpisy pro HZS, na výkon prevence SH ČMS nemají přímý vliv.

Vybrané novinky v oblasti technické prevence:

Právní předpisy:

-       Vyšlo Nařízení Evropského parlamentu a Rady 305/2011, s účinností od 1.7.2013 (dále jen Nařízení), kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady  89/106/EHS (CPR). Nařízení uvádí 6 základních požadavků na stavby: recyklovatelnost stavebních materiálů po demolici, trvanlivost používání výrobků, používání surovin a druhotných materiálů šetrných k životnímu prostředí,

-       Nařízení zavádí společný technický jazyk (všechny země EU budou mít společný výkladový slovník).

-       Proběhla novela zákona 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky - zrušil bez náhrady NV 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky s označením „CE“

-       Nový občanský zákoník – zákon 89/2012 Sb., nabývá účinnosti od 1.1.2014 – stavba se stává součástí pozemku, dočasná stavba není součástí pozemku ….

-       Od 1.1.2014 nabývá účinnost nový kontrolní řád - zákon 255/2013, o státní kontrole – viz změny ve výkonu SPD

Vybrané změny v oblasti Českých technických norem (ČSN):

-       Z3 ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb (PBS), společné zásady, platí od 1.7.2013, připravuje se Z4 73 0810

-       Změna 1 (Z1) ČSN 73 4201 – komíny – účinnost od 1.5.2013 -

-       Připravuje se Z2 ČSN 73 4201  (normalizační úkol 73/0043/13) v současné době probíhá diskuse v TNK – jde o odkouření plynových spotřebičů  v provedení C – viz materiál „Problematika spotřebičů v provedení C stále aktuální“

-       Z2 73 0842 – PBS, objekty pro zemědělskou výrobu – změna nastane s ohledem na bioplynové stanice – bude se měnit příloha D

Metodické dokumenty:

-       NV 91/2010 – vyšel výklad, samostatná publikace GŘ HZS 5/2013,

-       Vyšla Metodika pro stanovení rizika v okolí plynovodu.

3. Problematika požární bezpečnosti seniorů – viz prezentace „problematika ubytování a sociální péče pro seniory“

-       Senioři patří mezi skupinu obyvatel, která je nejvíce ohrožená požárem,

-       Senioři patří do skupiny osob s omezenou schopností pohybu a orientace nebo neschopné samostatného pohybu – domovy pro seniory jsou činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (§ 4 zákona o PO),

-       Stavby pro seniory musí mít systém autonomní detekce požáru (vyhl. 23/2008 Sb.),

-       V těchto stavbách jsou složité podmínky pro zásah = nutnost vypracování DZP,

-       Zajištění pomoci seniorům je možné: osobou blízkou, asistentem, registrovanými zařízeními, soukromými poskytovateli služeb (občanské sdružení, církevní organizace apod.),

-       Registrovaní poskytovatelé služeb – podle zák. 108/2006 Sb.,

-       Únikové cesty v zařízeních pro seniory jsou zhusta zastavěné vozíčky, prádlem, nábytkem,

-       V Česku přibude do konce roku 130 takzvaných eurozámků, které pomáhají zdravotně postiženým lidem, aby se dostali na toaletu nebo si třeba mohli odemknout výtah, potažmo zdvihací plošinu na schodech. Jejich celkový počet vzroste na 650, podle Národní rady osob se zdravotním postižením jde ale stále o kapku v moři.

4. Ochrana proti únikům plynů a požárům – viz prezentace „Ochrana proti únikům plynu a požárům“

-       V Německu je asociace, která propaguje užívání detektorů kouře v domácnosti „Rauchmelder retten Leben“. U nás se ukazuje, že i plyn je nebezpečí, viz případy výbuců plynu v letošním roce: Frenštát únor 2013, Praha Divadelní ulice duben 2013, Havířov Šumbark.

-       3 druhy plynu : Zemní plyn, PB, CO

-       Komplexní informace na www.cahd.cz – zde jsou informace, kterým bude rozumět i laik

-       Portál není ve finální podobě, bude dokončován a upřesňován

-       Česká asociace hasičských důstojníků (ČAHD) chystá seminář s majiteli a provozovateli bytů – ukázat výhody preventivní ochrany

-       Velmi žádoucí je spolupráce s obcemi, využití médií, zpravodajů apod.

5. Poznatky ze statistického sledování událostí – viz prezentaci „Střípky ze statistického sledování událostí“

-       Prezentace uvádí pohledy na statistické údaje požárnosti z nejrůznějších úhlů včetně statistiky za prvních 10 měsíců roku 2013.

  1. 6.Různé

-       Otázky pro zkoušky členů SDH k získání odbornosti preventista III a II stupně jsou dosud bez nutnosti změny (nedošlo k zásadní změně právních předpisů).

  1. 7.Závěr

Preventivně výchovnou činnost v dalším období zaměřit na seniory a bezpečnou domácnost z hlediska vzniku a následků požárů (propagace instalace autonomních hlásičů kouře a detektorů úniku plynu v domácnostech).

V Praze dne 6. listopadu 2013                                Zapsal: vedoucíÚORPing. Jan Majer

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017