Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes203
mod_vvisit_counterVčera185
mod_vvisit_counterTento týden584
mod_vvisit_counterMinulý týden1207
mod_vvisit_counterTento měsíc1791
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096043996
Zápis z 19. 9. 2013 Tisk
Pátek, 04 Říjen 2013 10:19

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS 19. 9. 2013 v Přibyslavi

 

Přítomni:
VV SH ČMS: Ing. Richter, Ing. Němečková, Ing. Salivar, Ing. Karger, p. Janeba, p. Bidmon, p. Hulec, p. Henc, Mgr. Martínek, p. Navrátil, p. Orsák, p. Pátek, p. Páv, p. Pazdera, p. Pumprla, p. Zatloukal, Ing. Kuběna, p. Kejmar, Ing. Aulický
Přizváni: Ing. Čížek, p. Kumpán, Ing. Jirota, p. Nitra, pí. Švejdová
Omluveni: Doc. Ing. Liška, Ing. Stržínková, p. Slámečka, PhDr. Juráň, Ing. Maděra, Ing. Majer, p. Procházka, Ing. Olšanský, CSc.
Jednání zahájil a řídil starosta SH ČMS Ing. Karel Richter.

 

1) Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání
Zapisovatel: pí. Tereza Švejdová
Ověřovatelé: Ing. Aulický
Milan Navrátil
Ing. Richter zahájil jednání. Přivítal přítomné členy VV SH ČMS a p. Kumpána, který zastupoval ÚKRR. Následně omluvil nepřítomné a informoval o tom, jak bude probíhat jednání. Dále vyjmenoval materiály, které obdrželi přítomní poštou, na místě a elektronickou poštou. Následně představil program jednání a krátce ke každému bodu pohovořil. Na závěr představil Ing. Miloše Frýberta, předsedu dozorčí rady firmy SINTEX, a. s. Společnost se zabývá výrobou kvalitních oděvů pro složky IZS a požádali o malou prezentaci na nejbližším jednání VV SH ČMS.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 48/2013: 1) VV SH ČMS schvaluje zapisovatelku, ověřovatele a program jednání.


2) VV SH ČMS schvaluje krátkou prezentaci firmy SINTEX, a. s. přednesenou Ing. Milošem Frýbertem.
PREZENTACE FIRMY SINTEX, a. s.


2) Kontrola plnění usnesení
Materiál byl předložen písemně.
Ing. Richter stručně okomentoval jednotlivé body v řešení a dlouhodobé úkoly.
Podrobněji pohovořil k usnesení číslo 55/2007 a doporučil usnesení revokovat v souvislosti s usnesením týkající se odkoupení Hotelu Přibyslav.
Dále uvedl, že snaha Kanceláře SH ČMS týkající se usnesení č. 50/2011 je téměř dvouletá, však bezvýsledná, jelikož SDH Nový Oldřichov nekomunikuje a nijak nereaguje na dopisy z Kanceláře SH ČMS.
Následně doporučil revokaci usnesení č. 59/2011. Jako důvod uvedl, že společnosti jsou průběžně kontrolovány členy SH ČMS v orgánech těchto společnostech.
Pohovořil o změně šéfredaktora v časopisu Alarm Revue. Krátce pohovořil o nabídce časopisu Rescue. Vedení časopisu Rescue projevilo zájem o spojení jejich časopisu s časopisem SH ČMS. Starosta SH ČMS uvedl, že se jedná zatím o návrh nikoliv o jednání.
V souvislosti s usnesením č. 23/2013 podrobněji starosta SH ČMS pohovořil o proběhnuté kontrole z Úřadu na ochranu osobních údajů a následně i nápravě SH ČMS týkající se zpřísnění zabezpečení osobních údajů členů SH ČMS v programu Evidence SH ČMS. Kancelář SH ČMS podala písemnou žádost o zprostředkování odborné přednášky na jednání SS OSH pracovníkem ÚOOÚ. (žádosti bylo později vyhověno).
p. Janeba navrhl rozšířit usnesení č. 23/2013 týkající se zabezpečení osobních údajů SH ČMS v souvislosti s kontrolou z Úřadu na ochrany osobních údajů.
Ing. Richter podrobněji informoval členy VV SH ČMS o podepsání smlouvy s HVP, a. s. týkající se koupi nemovitosti Hotel Přibyslav. Dále informoval o smlouvě s bankou týkající se úvěru SH ČMS z důvodu koupi nemovitosti.
Po příspěvku starosty SH ČMS vznikla mezi členy VV SH ČMS diskuse týkající se minulosti SH ČMS ve vtahu k HVP, a. s. a aktuálních problémech pojišťovnictví v celé ČR.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 49/2013: 1) VV SH ČMS schvaluje revokaci usnesení č. 55/2007
2) VV SH ČMS schvaluje upravit plnění usnesení č. 50/2011 – problém se nepodařilo vyřešit z důvodu nekomunikace SDH Nový Oldřich. Chování SDH Nový Oldřich je nemorální.
3) VV SH ČMS schvaluje revokaci usnesení č. 59/2011.
4) VV SH ČMS schvaluje rozšířit usnesení č. 23/2013 o bod 2) VV SH ČMS ukládá Vedení ve spolupráci s ÚORVO rozpracovat závěry rozhodnutí Úřadu na ochranu osobních údajů týkající se technickoorganizačního opatření činnosti s programem Evidence SH ČMS.
5) VV SH ČMS bere kontrolu plnění usnesení na vědomí včetně připomínek.


3) Příprava jednání shromáždění starostů OSH
Starosta SH ČMS přečetl body jednání SS OSH a uvedl ke každému bodu stručnou informaci včetně osoby, která bod přednese. Jednání SS OSH bude řídit Ing. Jan Karger. Doporučil bod 7 (Výsledky činnosti a hospodaření spol. s vlast. podílem SH ČMS za I. pololetí roku 2013) spojit s bodem 2 (Zpráva o činnosti SH ČMS). Zástupci společností dostanou prostor v diskusi. Jednotlivé body jednání přednesou pověření členové SH ČMS. Odbornou přednášku zprostředkuje Úřad na ochranu osobních údajů. Před zahájením jednání dostane společnost SINTEX možnost prezentace svých výrobků všem přítomným na jednání SS OSH.
Následně se rozvinula diskuse týkající se MČR v PS v roce 2014. Připomínka se týkala termínu konání společného MČR v PS a termín pro odevzdání přihlášek. Z diskuse vyplynulo usnesení.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 50/2013: 1) VV SH ČMS schvaluje termín Mistrovství ČR profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu 27. – 29. června 2014
2) VV SH ČMS upozorňuje ÚORHS, že je nutné přizpůsobit pořádání všech postupových kol pro ročník 2014 tomuto termínu
3) VV SH ČMS povoluje výjimku ze SHS čl. 9 odst. 2 a povoluje pro tento ročník postupových soutěží v požárním sportu podání přihlášky nejpozději do pěti dnů před konáním soutěže.
Ing. Aulický upozornil na změnu termínu jednání SS OSH v měsíci dubnu 2014, z důvodu konání pouti na sv. Hostýně v termínu 26. 4. se bude jednání SS OSH konat v pátek 25. 4. 2014
p. Páv namítl, že by mělo být do plánu práce doplněno významné datum – 24. 5. 2014 – zahájení oslav 150. Výročí vzniku prvního českého sboru dobrovolných hasičů na území českého království ve Velvarech.
Starosta SH ČMS uvedl, že připomínka p. Páva se do materiálu doplní.

4) Hodnocení MČR dětí a dorostu a MČR v PS
Ing. Němečková stručně informovala o konání MČR dětí a dorostu, které se v letošním roce uskutečnilo v Jablonci nad Nisou. Mistrovství hodnotila kladně. Velké poděkování vyjádřila OSH Jablonec nad Nisou a Krajskému sdružení hasičů Libereckého kraje. Vše bylo dobře připraveno, žádný zásadní problém nemusel být řešen. ÚORM si z tohoto MČR odvezla spoustu poznatků a dalších zkušeností.
Ing. Aulický informoval o proběhnutém MČR v PS, které se letos konalo na stadionu v Mladé Boleslavi. Ze strany SH ČMS a HZS Středočeského kraje nenastaly žádné větší komplikace a vše bylo řešeno tzv. za provozu. V letošním roce byly poprvé použity čerpadla ROSENBAUER. Tato akce ještě není úplně doúčtována, ale plánovaný rozpočet bude dodržen. Na závěr informoval o vážném zranění, které se stalo po ukončení MČR v SDH, které si odvezlo první místo.
Následně se rozvinula diskuse týkající se poslední informace Ing. Aulického.
Ing. Richter stručně informoval o proběhnutém Mistrovství světa dorostu v ruském Podoslku. Na závěr vybídl Ing. Němečkovou a p. Bidmona k sestavení organizačního týmu pro MS dorostu, které se v roce 2014 bude konat v ČR, ve městě Svitavy. Organizační tým by měl být sestaven do příštího jednání VV SH ČMS.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 51/2013: VV SH ČMS bere na vědomí informace o proběhnutém MČR dětí a dorostu a MČR v PS.


5) Průběžné plnění rozpočtu roku 2013 a návrh rozpočtu na rok 2014
K tomuto bodu byl předložen písemný materiál.
Ing. Jirota stručně okomentoval písemný materiál. Zdůvodnil změnu rozpočtu na rok 2013.
Následně přečetl žádost o souhlas se stavebním povolením na stavbu rodinného domu manželů Augustinových, jejíž pozemek sousedí s pozemky Hotelu Přibyslav. Žádost je směrována Výkonnému výboru SH ČMS z důvodu, že SH ČMS je vlastníkem Hotelu Přibyslav. VV s výstavbou na sousedním pozemku vyslovil souhlas.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. /2013: 1)VV SH ČMS bere na vědomí písemný materiál ekonomického úseku SH ČMS Plnění rozpočtu roku 2013 a návrh rozpočtu na rok 2014.
2) Souhlasí s návrhem na předložení změny rozpočtu na rok 2013
3) VV SH ČMS souhlasí s výstavbou rodinného domu manželů Augustinových na pozemku sousedícím s Hotelem Přibyslav.
6) Návrhy na vyznamenání


Ing. Richter vybídl členy VV SH ČMS k připomínkování či diskusi ohledně návrhů na vyznamenání. Ze strany členů VV SH ČMS nebylo připomínek a následně byly jednomyslně schváleny v předloženém znění.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 53/2013: VV SH ČMS schvaluje předložené návrhy na vyznamenání.


7) Různé
Starosta SH ČMS přítomné informoval o řešení situace týkající se stížnosti p. Vilímka na neudělení titulu ZH. Starosta SH ČMS navrhl odpovědět dotyčnému formou dopisu obsahující návrh, aby se zkontaktoval
4
s příslušným OSH a situaci vyřešili ve svém okresu, jako tomu bylo v případě jiné stížnosti v OSH Brno – venkov).
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 54/2013: VV SH ČMS schvaluje napsat dopis p. Vilímkovi ve věci jeho stížnosti s tím, aby situaci vyřešil s příslušným OSH.
p. Orsák informoval o přípravách MČR CTIF 2013, které se bude konat 28. Září ve Dvoře Králové.
Ing. Richter informoval o aktuálním zpracování grantů, které se má odevzdat do konce měsíce září, informoval o plánovaných akcí, kterého během dvou měsíců čekají včetně pozvánky na Podunajskou komisi CTIF, která se bude konat na Slovensku. Následně se zmínil o rozhovoru s Ing. Pekarem, prezidentem ČHJ o problémech na Liberecku. Prezident ČHJ uvedl, že další sbory nepřímá. Tuto situaci budou dál řešit na sněmu ČHJ.
Ing. Aulický vyzvedl výsledky SDH Hejnice, kteří se stali mistři ČR v kynologii. Dále přítomné seznámil s nabídkou firmy ROSENBAUER – nabízejí prohlídku pro cca 20 lidí v měsíci říjnu či listopadu. Jedná se o prostoru v Rakousku. Na závěr informoval o aktuální situaci ve věci nového Občanského zákoníku.
Dále byl předložen návrh na LOGO k 150. výročí vzniku DH, jedná se o první návrh, logo by mělo sloužit na razítka, odznaky, apod.) Starosta následně vybídl členy VV SH ČMS, aby své připomínky případně nové návrhy zasílali na Kancelář SH ČMS do 25. září.
Ing. Richter rozvinul diskusi týkající se jeho předešlé informace a nabídky od časopisu Recue report.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 55/2013: VV SH ČMS schvaluje společný postup časopisů Alarm Revue a Rescue report.
Ing. Němečková informovala o aktuální výzvě z MŠMT týkající se povodňových škod. Dále hovořila o změně dodatku ke Směrnici hry Plamen a dodatku ke Směrnici pro celoroční činnosti dorostu. Uvedla důvody ÚORM, které ji k tomuto dodatku vedly, zejména pak změnu systému podávání žádostí o dotaci na sportovní činnost svazů a sdružení a s tím související dokladování zapojených mladých sportovců dle kategorií a roků narození.
Ing. Salivar seznámil přítomné s aktuálními informacemi ze Sdružení sportovních svazů ČR, upozornil na změnu podávání žádostí o dotaci a změnu dokladování zapojených sportovců a požádal přítomné o maximální podporu a pomoc, jelikož ne všechny změny jsou vždy jednoduché a přináší i nesnáze v našem zaběhlém systému soutěží. Hlavním cílem SH ČMS je max. snaha do budoucna zabezpečit sportovní činnost i po finanční stránce.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 56/2013: VV SH ČMS zpětně schvaluje dodatek č.4 ke Směrnici hry Plamen a dodatek č.3 ke Směrnici pro celoroční činnosti dorostu.
Mgr. Martínek informoval o plánované akci ÚOROO, která se bude konat 17. Října na zámku Kužvart. Bude se předávat odznak technik Ochrany obyvatelstva.
p. Pátek informoval o přípravách na Mezinárodní rozhovory, které se uskuteční na zámku Přibyslav 8. – 12. 10. 2013. Následně požádal o schválení vyznamenání pro účastníky 21. Mezinárodních rozhovorů – 1x medaile sv. Floriána a 3x Medaile Za mezinárodní spolupráci II. stupně.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 57/2013: VV SH ČMS schvaluje udělit vyznamenání účastníkům 21. Mezinárodních rozhovorů v Přibyslavi – 1x medaile sv. Floriána, 3x medaile Za mezinárodní spolupráci II. stupně.
p. Páv připomínkoval tiskopis „Hlášení o činnosti SDH“ a uvedl, že tyto připomínky předá pí. Vovsíkové, člence ÚORVO.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Pátek, 04 Říjen 2013 10:25
 

plakat chp-2017