Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes127
mod_vvisit_counterVčera300
mod_vvisit_counterTento týden1222
mod_vvisit_counterMinulý týden1279
mod_vvisit_counterTento měsíc821
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5612
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096112304
Záznam z jednání ÚORVO SH ČMS dne 16.5.2007, Praha Tisk
Neděle, 28 Prosinec 2008 09:39

Přítomni: dle prezenční listiny

Zapsala: Dagmar Hladíková

Program jednání:

 • Zahájení jednání ÚORVO a schválení programu
 • Kontrola přijatých závěrů z minulého zasedání ÚORVO
 • Návrh obsahu Metodické rukověti pro funkcionáře SDH
 • Obsahové a organizační zajištění části University 3.věku
 • Informace z jednání orgánů SH ČMS
 • Různé a organizační záležitosti
 • Rekapitulace přijatých závěrů, ukončení jednání

K bodu 1 a 2) Zasedání ÚORVO zahájil a řídil vedoucí rady p.Slámečka, omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady (viz prezenční listina), provedl kontrolu usnesení a závěrů z minulého zasedání rady. Konstatoval splnění přijatých usnesení s výjimkou č. 19/06, 22/06 a 09/07, která trvají. K usnesení č.01/07 uvedl člen ÚORVO a současně člen ÚKRR pan Kumpán, že se plně ztotožňuje s tím, aby závěry kontrol byly zveřejňovány až po jejich ukončení, konzultování a předložení VV SH ČMS, nikoliv průběžně.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:
  10/07 ÚORVO bere na vědomí kontrolu usnesení s konstatováním splněno, s výjimkou usnesení pod čísly 19/06, 22/06 a 09/07, která nadále trvají.

K bodu 3) Vedoucí rady p.Slámečka informoval přítomné o schůzce, zaměřené na vypracování pracovní verze tézí k Metodické rukověti funkcionáře SDH. Schůzka se uskutečnila dne 12.4.2007 a sešli se na ní pp.Slámečka, Janeba a Aulický. Byl vypracován „obsah“ tohoto materiálu, předložen v písemné podobě s tím, že na dnešním jednání bude doplněn o členy rady, kteří se na jeho zpracování budou podílet. K problematice se rozvinula mezi členy diskuze, na jejímž základě byl „obsah“ rozšířen o další náměty. Jeho konečnou podobu projedná ÚORVO na svém výjezdním zasedání dne 6.6.200, následně bude předložen VV SH ČMS ke schválení.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:
  11/07 ÚORVO bere na vědomí předběžný návrh připravovaného metodického materiálu, závěrečné schválení pro VV SH ČMS bude projednáno na zasedání rady dne 6.6.2007.

K bodu 4) Informace ke konání víkendu věnovanému školení funkcionářského aktivu, který je součástí dalšího běhu University 3.věku podal vedoucí rady p.Slámečka a doplnil člen ÚORVO Ing.Beran. Bylo sděleno, že se jedná o termín 7.- 9.12.2007 v ÚHŠ Jánské Koupele, obsah náplně prozatím není stanoven, předběžnou představu již mají, v diskuzi se pak objevily návrhy na „zpestření“ výkladu platných dokumentů se závěrem, že celkovou představu třídenní náplně školení projedná ÚORVO na svém zasedání v září 2007 za přítomnosti ředitele ÚHŠ Jánské Koupele Ing.Jana Kárgra.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:
  12/07 ÚORVO bere na vědomí informace a ukládá pozvat ředitele ÚHŠ Ing.Jana Kárgra na zasedání rady v září 2007, kde bude projednána obsahová náplň přednášek Univerzity 3. věku.
  Termín: 12.9.2007

K bodu 5) Informace ze zasedání orgánů SH ČMS poskytl ústně vedoucí odborné rady p. Slámečka - člen VV SH ČMS. Od minulého zasedání ÚORVO proběhla celkem 2 zasedání VV SH ČMS - 15. března 2007 a 27. dubna 2007 a 1 zasedání SS OSH - 28. dubna 2007.
Jedním z nejdůležitějších bodů těchto jednání byl rozbor hospodaření HVP, a. s. a především VPO za rok 2006, záměry směřující k oživení VPO. Seznámil s usnesením SS OSH v dané věci (schválení úvěru ve výši 10 milionů, úkol o pravidelném měsíčním hodnocení situace ve společnosti VPO, zmocnění VV SH ČMS vytvořením pracovní skupiny pověřené hledáním zájemců o kapitálový vstup do HVP, a. s.).
Činnost KSH (předložili jednotlivý zástupci ve výkonném výboru)
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření SH ČMS za rok 2006 schválena SS OSH . Průběžné plnění závěrů III. řádného sjezdu SH ČMS (úkol i pro jednotlivé odborné rady).
Zpráva o činnosti ÚKRR za rok 2006
Zprávy o činnosti jednotlivých odborných rad
Diskuse ohledně možného zkvalitnění odborné přípravy zásahových jednotek SDH (především JPO V)
Příprava akcí : Litoměřické slavnosti 2007 a Pyrocar 2007
Příprava pracovního semináře Německo, Rakousko
Slavnostní otevření ubytovacích prostor hasičského hotelu v Přibyslavi (dříve, Garni hotel).

  13/07 ÚORVO bere na vědomí informace z jednání orgánů SH ČMS a ukládá vedoucímu rady p.Slámečkovi, připravit na zasedání ÚORVO návrh zprávy o plnění úkolů III.sjezdu SH ČMS v oblasti vnitroorganizační (úkol VV SH ČMS).
  Termín: 12.9.2007

K bodu 6) V různém informoval vedoucí rady p.Slámečka přítomné o změně zákona č. 342/2006 o sdružování občanů, podle níž název občanského sdružení musí obsahovat označení „občanské sdružení“, nebo zkratku „o.s.“. Stávající sdružení musí uvést svůj název do souladu s uvedeným požadavkem do 3 let od nabytí účinnosti této novely (je platná od 3.7.2006), tedy do 3.7.2009. Změnu názvu organizace může dle Stanov změnit Sjezd nebo v neodkladném a závažném případě SS OSH, pro SH ČMS připadá jako poslední termín pro přijetí změny dubnové SS OSH roku 2009. Doporučuje tuto záležitost otevřít nejpozději v dubnu 2008 na shromáždění starostů OSH. V úvahu připadají 3 alternativy názvu – Občanské sdružení hasičů ČMS, SH CMS, o.s., nebo zcela nový název. Člen rady p.Dlab potvrdil informaci o výjezdním zasedání ÚORVO v Královéhradeckém kraji v červnu 2007, uskuteční se v ÚHŠ Bílé Poličany spolu se členy VV KSH, doplněno bude o návštěvu hasičského muzea v Malých Svatoňovicích. Dopravu si budou řešit členové rady individuálně, v případě problému je možno kontaktovat Kancelář SH ČMS. Dále byl projednán náhradní termín pro výjezdní zasedání ÚORVO a to z původního 5.9.2007 na 12.9.2007, místo zůstává.

Po diskuzi byly přijaty tyto závěry:
  14/07 ÚORVO ukládá vedoucímu rady p.Slámečkovi zpracovat do zářiového zasedání VV SH ČMS návrh časového harmonogramu změny názvu SH ČMS vynucené zákonem.
  15/07 ÚORVO schvaluje změnu termínu výjezdního zasedání v měsíci září z původního 5. září 2007 na 12. září 2007.

K bodu 7) V závěru zasedání, po rekapitulaci projednaných bodů, poděkoval vedoucí rady p. Slámečka všem členům ÚORVO za jejich aktivní přístup k řešení jednotlivých úkolů. S ukončením zasedání připomněl termín příštího výjezdního jednání, který byl stanoven a schválen na středu 6. č e r v n a 2007 v Bílých Poličanech.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017