Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes167
mod_vvisit_counterVčera190
mod_vvisit_counterTento týden882
mod_vvisit_counterMinulý týden1378
mod_vvisit_counterTento měsíc3467
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096045672
Záznam z jednání ÚORVO SH ČMS dne 7.12.2005, Praha Tisk
Neděle, 28 Prosinec 2008 09:31

Přítomni: dle prezenční listiny

Zapsala: Dagmar Hladíková

Program jednání:

 • Zahájení jednání ÚORVO a schválení programu
 • Kontrola přijatých závěrů z minulého zasedání ÚORVO
 • Informace z jednání SH ČMS
 • Složení ÚORVO - informace z jednání VV SH ČMS dne 18.11.2005
 • Projednání zprávy o činnosti ÚORVO v roce 2005
 • Plán práce ÚORVO na rok 2006
 • Novela vnitřních předpisů SH ČMS (upřesnění vnitřních předpisů v návaznosti na platné Stanovy projednané na III.řádném sjezdu SH ČMS
 • Různé a organizační záležitosti
 • Rekapitulace přijatých závěrů, ukončení jednání

K bodu 1) Zasedání ÚORVO zahájil a řídil vedoucí rady p.Slámečka, přivítal všechny přítomné , omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady (viz prezenční listina), seznámil s programem jednání, který byl schválen s malou organizační změnou, jako druhý byl projednán bod č. 4). Tímto předal slovo jednotlivým členům rady, kteří se navzájem v krátkosti představili.

K bodu 4) Bylo schváleno složení rady - vedoucí rady + 14 členů.

  Vedoucí rady - Jan Slámečka - člen VV SH ČMS, náměstek starosty OSH Žďár nad Sázavou

  Členové rady - Lubomír Janeba - náměstek starosty SH ČMS, člen VV SH ČMS

  Ing.Josef Sokol - člen VV OSH Strakonice
  Miroslav Lukeš - starosta OSH Tachov
  Vlastimil Dlab - poslanec PSP ČR
  Jan Kumpán - člen ÚKRR, člen VV KSH Plzeňského kraje
  Antonín Zatloukal - člen VV SH ČMS, náměstek starosty KSH Olomouc. kraje
  Miroslav Kuchař - člen VV SH ČMS, starosta OSH Hodonín
  Josef Netík - náměstek starosty SH ČMS, člen VV SH ČMS
  Miloslav Pecinovský - starosta OSH Česká Lípa
  Eva Vovsíková - členka VV OSH Benešov
  Libor Král - člen VV KSH Moravskoslez. Kraje, 1.náměstek starosty OSH F-M
  Ing.Petr Beran - člen VV OSH Žďár n. Sázavou, vedoucí OORVO Žďár n. S.
  Ing.Vladimír Hanák - člen VV OSH Zlín
  JUDr.Miroslav Řepiský - vedoucí Aktivu ZH SH ČMS
Za Kancelář SH ČMS - Jan Aulický - ředitel, Dagmar Hladíková.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:
26/05 ÚORVO bere na vědomí 15-ti členné složení rady.

K bodu 2) Kontrolu usnesení a závěrů z minulého zasedání provedl vedoucí rady p.Slámečka.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:
26/05 ÚORVO bere na vědomí kontrolu usnesení s konstatováním splněno ve všech bodech.

K bodu 3) Informace z výjezdního zasedání VV SH ČMS v Jevíčku předal členům rady p.Janeba. Hovořil o složení a rozšíření počtu odborných rad SH ČMS o Ústřední odbornou radu pedagogickou, jejímž vedoucím se stal ing. Jan Karger - náměstek starosty SH ČMS a ředitel ÚHŠ Jánské Koupele, Ústřední odborná rada ochrany obyvatelstva - vedoucím Mgr.Bohuslav Martínek, zaměstnanec GŘ HZS Praha, Ústřední odborná rada pro školení a výcvik - vedoucím Jaroslav Krakovský - člen VV SH ČMS. Současně došlo ke změně vedoucího Ústřední odborné rady prevence - za p.Pavla Daňu tuto radu povede ing. Jan Majer - náměstek ředitele HZS Plzeňského kraje. Další informace se týkaly projednání usnesení ze SS OSH, připomínek z III.řádného sjezdu SH ČMS, rozpočtu SH ČMS, schválení plánu práce, stavu dceřiných společností HVP, a.s., plánu kontrolních prověrek na OSH ČMS, situace ve NV CTIF a příprav na soutěž v Ostravě, studijního pobytu v Bavorsku - vzájemná výměna zaměstnanců.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:
27/05 ÚORVO bere na vědomí informace z jednání VV SH ČMS v Jevíčku.

K bodu 5) Zpráva o činnosti byla přeložena na první zasedání rady v roce 2006 s tím, že bude obsahovat informace z jednotlivých zasedání rady, včetně dnešního. Zprávu zpracuje pí. Dagmar Hladíková a rozešle členům rady k případnému připomínkování s předstihem tak, aby mohla být schválena na prvním zasedání rady v roce 2006.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:
28/05 ÚORVO doporučuje přeložení zprávy na první zasedání rady v roce 2006 a schvaluje její zpracování a rozeslání s předstihem k připomínkování členům rady.

K bodu 6) Plán práce ÚORVO na rok 2006 byl písemně zpracován a předložen všem členům, termíny jednotlivých zasedání byly schváleny s výjimkou změny termínu v lednu - z 11.ledna na 1.února 2006 a v září - z 6.září na 13.září. Členové rady se shodli v názoru, že programy jednání budou průběžně doplňovány o aktuální připomínky a podněty, výjezdní zasedání budou směřována do KSH a OSH podle aktuálních okolností.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:
29/05 ÚORVO bere na vědomí plán práce rady na rok 2006 se změnami termínů lednového a zářijového zasedání.

K bodu 7) Na zasedání ÚORVO předložili jednotliví členové zpracované připomínky k platným dokumentům SH ČMS tak, aby byly v souladu s platnými Stanovami, schválenými na III.řádném sjezdu v roce 2005 - dle rozdělovníku z říjnového zasedání.
Bylo konstatováno, že odvolávky Kancelář zpracovala, na vysvětlenou k opravovanému textu bylo sděleno, že škrtnutý text znamená původní znění, podtržený text je vsuvka s novou platností.
Jan Slámečka - Organizační řád SH ČMS - v textu týkajícího se okresních orgánů - výkonné orgány …. doplnit vedení (pokud je ustaveno)….., doplněna Příloha č.1 - organizační struktura SH ČMS - byly zapracovány orgány KSH.
Eva Vovsíková - Jednací a volební řád SH ČMS - připomínky dodá v písemné podobě.
Ing. Josef Sokol - Statut vyznamenání SH ČMS - III.odstavec 2) - doplnit o výjimky, za kterých lze ocenění udělit, dále zapracovat nový odznak Zasloužilý hasič do Statutu i do Stejnokrojového předpisu SH ČMS a doplnit v bodě e) 2. Titul čestný funkcionář - velitel… okrsku.
Antonín Zatloukal - Stejnokrojový předpis - v domovenkách doplnit text ….nášivky se státním znakem a znakem SH ČMS se nosí …., dále doplnit náhled pravého rukávu a návrh na funkční označení náměstka KSH ( 3 rozety zlaté, průměr 18 mm), starosta KSH (4 rozety zlaté, průměr 18 mm), zpracovat návrh slavnostní šňůry.
Lubomír Janeba - Statuty odborných rad, škol, Aktivu ZH, Skartační a spisový řád - předložen písemně v podobě odvolávek.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:
30/05 ÚORVO bere na vědomí připomínky jednotlivých členů rady s tím, že uložená dopracování a další případné připomínky k vnitřním předpisům dodají členové Kanceláři SH ČMS do 6.ledna 2006.

K bodu 8) Z OSH Žďár nad Sázavou byla předložena písemně zpracovaná Příručka pro kronikáře.Po diskuzi bylo doporučeno předat materiál Radě pro historii, která by měla být garantem pro zpracování a vydání v podobě "Metodického pokynu pro kronikáře". Dalším písemným materiálem - Veřejné vystupování hasičů, pořadový výcvik - seznámil přítomné p.Aulický, v diskuzi se pak členové rady shodli v názoru, že textová a obsahová stránka materiálu bude dopracována radou ÚORVO s tím, že bylo doporučeno členům materiál prostudovat a připomínkovat do 6.ledna 2006 a pro Pořadový výcvik bude garantem předpisu Odborná rada pro školení a výcvik. Posledním projednávaným materiálem byl dopis p. Josefa Hainzela z Černého Kostelce ohledně ustavení okrsku, bylo konstatováno, že uvedený problém řeší Organizační řád SH ČMS a bylo uloženo Kanceláři SH ČMS respektive p.Aulickému na dopis odpovědět, dále bylo vedoucímu rady p.Slámečkovi uloženo, v rámci připomínek, upřesnit text v OŘ SH ČMS .

K bodu 9) Zasedání rady ukončil p.Slámečka, poděkoval všem členům rady za aktivní přístup na dnešním zasedání, popřál vše nejlepší do Nového roku 2006, hodně zdraví, tvůrčího elánu a znovu připomněl termín příštího zasedání rady - středa 1.února 2006.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017