Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes164
mod_vvisit_counterVčera190
mod_vvisit_counterTento týden879
mod_vvisit_counterMinulý týden1378
mod_vvisit_counterTento měsíc3464
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096045669
Záznam z jednání ÚORVO SH ČMS dne 13.10.2005, Praha Tisk
Neděle, 28 Prosinec 2008 09:30

Přítomni: dle prezenční listiny

Zapsala: Dagmar Hladíková

Program jednání:
 • Zahájení jednání ÚORVO a představení vedoucího rady
 • Projednání návrhu plánu práce ÚORVO do konce roku 2005 a záměrů činnosti ÚORVO pro rok 2006
 • Realizace závěrů III.řádného sjezdu SH ČMS na úseku vnitroorganizační činnosti (Program činnosti SH ČMS do roku 2010)
 • Vyhodnocení diskuze III.řádného sjezdu SH ČMS týkající se vnitroorganizační činnosti
 • Různé a organizační

      Zasedání ÚORVO zahájil náměstek starosty SH ČMS a člen rady p.Janeba, přivítal všechny přítomné , omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady (viz prezenční listina) přivítal nového člena rady z Jihočeského KSH p.Ing.Josefa Sokola a představil nového vedoucího rady a člena VV SH ČMS p.Jana Slámečku. V souvislosti s tímto konstatoval, že řada okresních sdružení nemá funkční vnitroorganizační radu a jednou z výjimek je OSH Žďár nad Sázavou odkud pochází p.Slámečka, poté předal slovo novému vedoucímu rady.
P.Slámečka hovořil o struktuře rady - nebudou zde plošně zástupci ze všech krajských sdružení , ale "odborníci" na předpisy, počítá ještě s jedním zasedáním rady do konce roku 2005.
Dohodl se s přítomnými na termínu nejen dalšího zasedání - 7.12.2005, ale také na dnu vhodném pro zasedání rady tj. STŘEDA. S ohledem na odsouhlasený program příštího zasedání rady, který bude zaměřen na novelu předpisů SH ČMS (Stanovy 2005), bylo rozhodnuto, že každý člen rady pomůže zpracovat rozdíly v jednotlivých předpisech s platnými Stanovami po III.řádném sjezdu SH ČMS, a to následovně:

 • odvolávky k článkům v Organizačním řádu, Jednacím řádu a Volebním řádu zpracuje Kancelář SH ČMS
 • rozdíly v Organizačním řádu zpracuje vedoucí rady p.Slámečka
 • rozdíly v Jednacím a Volebním řádu pí.Vovsíková
 • Statut vyznamenání p.ing. Sokol
 • Stejnokrojový předpis p.Zatloukal
 • Statut odborných rad, Spisový a skartační řád, Statut škol, Statut AZH p.Janeba T: do 7.12.2005

K bodu 2a 3) K těmto bodům jednání hovořil p.Janeba, seznámil přítomné s pracovní verzí jednotlivých úkolů na rok 2006:
- cca 5 zasedání rady, z toho 3 v 1.pololetí 2006 a 2 ve 2.pololetí 2006

Hlavní cíle pro rok 2006 :

 • revize dokumentů SH ČMS
 • spolupráce, činnost KSH
 • dokument proslovů a projevů (Sborník)
 • povelová technika u shromáždění a na akcích v rámci SH ČMS
 • zahájení činností pro přípravu nových Stanov SH ČMS (stručnější, srozumitelnější)

 

V diskusi hovořil vedoucí rady o nutnosti řešit problémy spojené s nefunkčními starosty OSH v rámci jednotlivých KSH, dále konstatoval, že VV SH ČMS musí zaujmout stanovisko, nastolit filosofii pro vznik nových Stanov, souhlasí se Sborníkem povelů … mají zpracováno v rámci KSH Vysočina - velmi dobré zkušenosti s tímto "vodítkem", zvýšila se úroveň pořádaných akcí.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

23/05 ÚORVO schvaluje Hlavní cíle ÚORVO na rok 2006.

K bodu 4) Informace k tomuto bodu, písemně zpracované do oblastí témat, podal p.Janeba, bylo konstatováno, že jednotlivým diskutujícím byly Kanceláří SH ČMS odeslány jak děkovné dopisy za účast v diskuzi, tak odpovědi pokud z diskuze vyplývaly.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

24/05 ÚORVO bere na vědomí předložený materiál.

K bodu 5) V tomto bodě jednání informoval p.Aulický o přípravě materiálů na blížící se Shromáždění starostů OSH, o schválených Stanovách SH ČMS, které budou ověřené předány po jednom výtisku starostům, že budou rovněž přílohou Hasičských novin a v této podobě předány starostům OSH na počet sborů v daném okrese. Další materiál, který bude předán je Hlášení o činnosti SDH včetně Sumáře pro okres. Hovořil o materiálu GŘ HZS a náměstka MV ČR genmjr. Ing. Miroslava Štěpána, který se týká zavedení stužek k výkonnostním třídám pro soutěžící v Požárním sportu - 100 m s překážkami a výstup do 4.podlaží cvičné věže. SH ČMS se podílí na zabezpečení jejich výroby, stužky jsou určeny i pro dobrovolné hasiče (v současné době má SH ČMS cca 34 držitelů výkonnostních tříd), bylo doporučeno tyto stužky umístit na uniformě za stužky k svazovým vyznamenáním - nutná formulace do stejnokrojového předpisu (p.Zatloukal - do 7.12.2005).
Jako další byl projednáván materiál k zajištění výročních valných hromad - bylo doporučeno opravit datum období pro konání výročních valných hromad z 15.10 na 22.10.2005.
V závěru zasedání se vedoucí rady p.Slámečka vrátil ke složení a účasti členů rady na dnešním zasedání, přednesl písemný návrh Moravskoslezského KSH na člena ÚORVO - p.Libora Krále a sám doporučil člena KSH Vysočina - p.Pavla Masláka mezi členy ÚORVO. Po diskuzi k tomuto tématu bylo doporučeno vedoucímu rady p.Slámečkovi předložit složení ÚORVO výkonnému výboru ke schválení.
Současně byl schválen návrh přizývat na všechna jednání rady vedoucího AZH p.JUDr.Miroslava Řepiského.

Po diskuzi byl přijat tento závěr::

25/05 ÚORVO ukládá vedoucímu rady p.Slámečkovi předložit složení ÚORVO výkonnému výboru SH ČMS ke schválení.
T: 21.10.2005

Zasedání rady ukončil p.Slámečka, poděkoval všem členům rady za aktivní přístup na dnešním zasedání a znovu připomněl termín příštího zasedání rady - středa 7.12.2005.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017