Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes117
mod_vvisit_counterVčera300
mod_vvisit_counterTento týden1212
mod_vvisit_counterMinulý týden1279
mod_vvisit_counterTento měsíc811
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5612
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096112294
Činnost Ústřední pedagogické rady SH ČMS v roce 2006 Tisk
Čtvrtek, 25 Prosinec 2008 10:10

Výsledkem činnosti ústřední pedagogické rady SH ČMS byl návrh Systému vzdělávání v SH ČMS, který byl schválen v listopadu 2006 VV SH ČMS. Tento systém se netýká odborné přípravy členů JSDHO a vedoucích mládeže. Byl pochopitelně schválen jako otevřený materiál, který bude měnit svoji podobu v závislosti na potřebách SH ČMS a také na základě poznatků získaných při jeho přípravě, případně realizaci. Nutno zdůraznit, že se po dlouhé době jedná o práci zabývající se vzděláváním členů a funkcionářů SH ČMS. Přitom bezpochyby odborná úroveň členů SH ČMS rozhodující měrou ovlivňuje výsledky jejich činnosti a proto si zaslouží maximální pozornost.

Systém vzdělávání je složitý komplex úkolů, který není jednoduché smysluplně zabezpečit.. Začíná stanovením minimálních nutných znalostí, doporučených úrovní znalostí pro jednotlivé funkce, od toho se odvíjí¨osnovy vzdělávacích akcí , tvorby příruček, metodik, vyučovacích programů, zabezpečení lektorů, potřebných prostor a učebních a didaktických pomůcek, tvorba prezentací, www. stránek, zajištění, organizačního personálu, propagace vzdělávání, motivace ke vzdělávání atd., což vše sebou nese i nemalé finanční náklady a i nároky na personální zabezpečení. Přitom financí je v SH ČMS nedostatek. V rozpočtu ústředí SH ČMS je na rok pro vzdělávací akce vyčleněno 300000,- Kč, což zajistí vzdělávací akce jen v omezeném množství , nikoliv ale plošně.

Z rozpočtu ústředí se pro rok2007 počítá pro zabezpečení následujících vzdělávacích akcí (které vyplývají ze schváleného systému vzdělávání v SH ČMS)

 • Universita 3. věku I (ve spolupráci s VŠB - TÚ Ostrava) , zaměřená na odborné znalosti z oblasti PO – místo konání ÚHŠ Bílé Poličany, přihlášeno více jak 20 osob
 • Universita 3. věku II (ve spolupráci s VŠB – TÚ Ostrava), zaměřena na znalosti funkcionáře – místo konání ÚHŠ Jánské Koupele (zde je přihlášeno více jak 30 osob)
   Poznámka: záměrem organizátorů je touto formou studia návrat v podobě odpovídající současnosti k dřívější úspěšné dálkové škole PO. Absolventi , kteří absolvují obě formy university obdrží potřebné informace jak odborné z oblasti požární ochrany , tak i informace potřebné pro funkcionáře (počítačová gramotnost, jak získávat finance, základy komunikace, psychologie, pedagogiky a také znalosti z vnitrooganizační činnosti SH ČMS).
 • Kurz: Fundraising a tvorba projektů – první termín je vypsán v ÚHŠ Jánské Koupele (zatím přihlášeno více než 20 osob) a v podzimních měsících stejný kurz proběhne ve škole v Bílých Poličanech
 • Na podzimní měsíce se připravuje i kurz s pracovním názvem „dopisovatel“. předpokládaná místa konání kurzu Bílé Poličany a Přibyslav.

Na případná další školení a plošné zabezpečení vzdělávacích akcí nejsou v rozpočtu SH ČMS potřebné finance. Jako možnost řešit plošně vzdělávání dobrovolných hasičů se jeví první zkušenosti ÚHŠ Jánské Koupele a CHH Přibyslav, kterým se podařilo získat prostřednictvím projektu MOST (moderní otevřené studium) finance z sociálního evropského fondu a rozpočtu ČR na další vzdělávání dobrovolných hasičů a to v celkové výši cca 11,7 milionu korun.Zásadní výhodou tohoto projektu, že získané peníze zabezpečují vzdělávání v celé jeho šíři, je tedy zabezpečeno vytvoření příruček a jejich výroba , vytvoření výukových programů, metodik, získání počítačové techniky, didaktické technicky, výukových pomůcek, odměny lektorům a členům realizačního týmu, také ale ubytování, stravování a jízdné posluchačů. Podrobnější informace o projektu MOST lze nalézt na www.uhs.cz, kde je také vytvořen přihlašovací a rezervační systém pro přihlašování do kurzů. První kurzy již začali být realizovány v Jihomoravském kraji, v Moravskoslezském a na Vysočině začnou v podzimních měsících roku 2007. V Jihomoravském kraji je nabízeno celkem 10 různých kurzů a to tři po 15 hodinách z oblasti ochrany obyvatelstva, tři z oblasti počítačové gramotnosti (také s časovou dotací 15 hodin), další tři kurzy jsou z oblasti komunikace, pedagogiky a psychologie a opět jsou patnáctihodinové. Posledním kurzem je kurz zdravovědy, který je ale 45 hodinový. V Moravskoslezském kraji budou zabezpečovány 4 druhy kurzů 45 hodinových. Podstatné je, že vytvořené studijní materiály v tomto projektu se stávají věcí veřejnou a mohou tak sloužit dobrovolným hasičům celorepublikově. V první fázi zpracované materiály budou k dispozici na www.stránkách, v současnosti jejich vytvoření brání především nedostatečné personální možnosti. Nicméně je děláno maximum pro to, aby vzdělávací stránky pro dobrovolné hasiče vznikly co nejdříve.

První zkušenosti z již realizovaných kurzů jsou následující:

 • mimořádně velký zájem je o kurz zdravovědy, slušný zájem o kurzy z oblasti počítačové gramotnosti a ochrany obyvatelstva, minimální o kurzy z oblasti komunikace, pedagogiky a psychologie.

   

 • pozitivním poznatkem je účast spíš mladších členů SH ČMSˇ, a také účast žen

   

 • prozatím jsou velmi pozitivní ohlasy účastníků

   

 • jistým problémem je propagace projektu, probíhající ve více rovinách. Není spokojenost s s propagací cestou SH ČMS, ač k tomu byla svolána porada starostů OSH JMK (na ní se zúčastnil i hetman Jihomoravského kraje, který projekt vnímá pozitivně), byly předány i písemné podklady, účast z různých okresů je však velmi rozdílná, (v některých okresech dokonce nulová), což může svědčit i o tom, že někteří naši funkcionáři nevnímají potřebu vzdělávání jako důležitou , což je pro celý vzdělávací systém velmi nebezpečné.

   

Projekt MOST se jeví jako mimořádná možnost zabezpečit vzdělávání dobrovolných hasičů komplexně. Je šance ho rozšířit i do dalších krajů, po tom co budou vypsány další výzvy (čekají se v druhé polovině roku 2007).

V současnosti vedení SH ČMS zkoumá ale možnost uplatnit potřeby SH ČMS v oblasti vzdělávání současně na celorepublikové úrovni a to i v dlouhodobém časovém horizontu, opět s přispěním Evropských fondů. Z tohoto důvodu se také v současnosti začíná zpracovávat „Analýza potřeb organizace“, která by mněla být výchozím podkladem pro podání potřebných projektů.

Závěr: Výše uvedená fakta ukazují, že v posledních dvou letech bylo pro vzdělávání dobrovolných hasičů něco uděláno. Spokojenost ale určitě není na místě, cílem musí být celoplošné a kvalitní vzdělávání. Toto také nemůže být úkolem pro jednotlivce, ale pro týmy realizátorů. A to je úkol velký, dlouhodobý, vyžadující všeobecnou podporu. Pravděpodobně ideálním řešením bude se snažit tento úkol vyřešit s pomocí peněz EU a jak bylo výše uvedeno, vedení SH ČMS se tímto velmi vážně zabývá. Pedagogická rada také vyzývá ostatní ústřední rady, aby se vzděláváním ve svých oblastech prioritně zajímaly.

Zpracoval: Ing. Jan Karger , 17.2.2007

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017