Domů » Orgány SH ČMS » Archiv Ústřední odborná rada pedagogická Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska » Zápis z jednání Ústřední pedagogické rady dne 25.7.2008
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes90
mod_vvisit_counterVčera187
mod_vvisit_counterTento týden870
mod_vvisit_counterMinulý týden1241
mod_vvisit_counterTento měsíc90
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5715
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096036481
Zápis z jednání Ústřední pedagogické rady dne 25.7.2008 Tisk
Čtvrtek, 25 Prosinec 2008 10:08


Přítomni: Jitka Fabianova, Doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák, Mgr. Jan Dumbrovský, Bc. Mojmír Studník , Ing. Jan Karger, Mgr. Vít Dvořák

Vstupní informace a hodnocení plnění úkolů (Ing. Karger):
 1. Pozitivně byla hodnocena Universita 3. věku (U3V). Proběhl již 3. ročník a to v obou ústředních školách se slavnostním zakončením na půdě VŠB – TÚ Ostrava v lednu 2008. Od roku 2008 z hlediska organizace přichází změna, nově průběh U3V bude kopírovat akademický rok, nikoliv rok kalendářní. ÚHŠ Jánské Koupele má již vypsány podzimní termíny a v tomto období zde bude probíhat studium zaměřené na odbornost požární ochrana. V ÚHŠ Bílé Poličany bude studium zaměřené na kompetence funkcionáře.
 2. Ing. Karger informoval o výsledcích závěrečné konference k projektům MOST, která proběhla dne 18.6.2008 v Horském hotelu na Visalajích , čímž byla završena jeho realizační část. V informativní části konference bylo mimo jiné sděleno, že v rámci projektu MOST (Moderní otevřené studium – další profesní vzdělávání dobrovolných hasičů) bylo na území Jihomoravského kraje , Moravskoslezského kraje a kraje Vysočina v 85 víkendových kurzech vyškoleno 1476 dobrovolných hasičů a pracovníků obcí v období 2006 – 2008 a to v 15 typech kurzů z oblasti ochrany obyvatelstva, počítačové gramotnosti, první pomoci a komunikace, pedagogiky a psychologie. V této souvislosti byly vytvořeny i učební materiály, výukové programy a byl zabezpečen potřebný didaktický a výukový materiál. Náklady spojené se zabezpečením kurzů byly hrazeny z Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR.
  V pracovní části konference realizační tým projektu, zástupci partnerů projektu, tvůrci učebních materiálů, lektoři a i frekventanti kurzů hodnotili projekt na základě svých vlastních zkušeností i z ohledem na možnost jeho dalšího pokračování a rozšíření do dalších krajů. Jednoznačně bylo konstatováno, že projekt MOST je pozitivním přínosem pro zvýšení odbornosti dobrovolných hasičů. S obdivem a uznáním byl přijímán zájem a přístup dobrovolných hasičů k této vzdělávací akci. Rádi svůj volný víkendový čas věnovali zvyšování svých znalostí. Taktéž bylo konstatováno, že o některé témata byl takový zájem, že nemohl být uspokojen. Na druhé straně o témata především z oblasti komunikace, pedagogiky a psychologie byl zájem neuspokojivý. Přitom Ti, co se těchto kurzů zúčastnily byli nadmíru spokojeni. Z toho musí realizační tým vyvodit závěry. V neposlední řadě bylo řečeno, že bez podpory a pomoci HZS ČR by nebylo možné projekt realizovat, protože krajská ředitelství HZS Jihomoravského kraje, Moravskoslezského kraje a kraje Vysočina a také Česká asociace hasičských důstojníků byli silnými a platnými partnery projektu. Jejich i příslušníci se podíleli na tvorbě učebních materiálů a také pracovali jako lektoři. Výše uvedená konference měla velmi otevřený, konstruktivní průběh, k čemuž přispěla i účast příslušníků GŘ HZS pana Ing. Dušana Slávika a Ing. Jaromíra Otípky.
Hlavní závěry konference : (projekt MOST prokázal) :
 1. možnost zabezpečit růst odbornosti dobrovolných hasičů a to všestranně, včetně finančního zabezpečení
 2. důležitost spolupráce SH ČMS a HZS ČR při vzdělávání
 3. ochotu a zájem dobrovolných hasičů vzdělávat se
 4. Konference navíc ukázala potřebnost pokračování tohoto typu vzdělávání a projektů i do dalších krajů. Bohužel výzvy na které by realizační tým projektu MOST mohl reagovat jsou zpožděny a budou asi až na začátku roku 2009. Do té doby je třeba hledat podporu pro tyto projekty a tím zvýšit pravděpodobnost jejich realizace. O problematice vzdělávání dobrovolných hasičů bylo hovořeno mimo jiné s předsedou vlády Topolánkem, s místopředsedou vlády Čunkem, předsedou parlamentu Vlčkem, ministrem vnitra Langerem , náměstkyní ministra vnitra Ptáčkovou. Jednání s tímto obsahem proběhla i na některých krajských úřadech a na VŠB –TÚ Ostrava s prorektorem Noskievičem. Všichni přislíbili pomoc.
 5. Nebyl splněn úkol vytvořit studijní materiály s názvem „minimum dobrovolného hasiče“, které budou zahrnovat základní znalosti ze všech oblastí činnosti SH ČMS s cílem, aby celá členská základna tyto znalosti mohla zvládnout. Přes opakované urgence zatím dodala podklady jen Ústřední rada mládeže a v podobě tézí Ústřední odborná rada ochrany obyvatelstva.
 6. Člen ÚORP Bc. Studník vystoupil s návrhem na vytvoření výukových video pořadů pro dobrovolné hasiče zaměřené na nebezpečí na požářišti ( jak toto nebezpečí zdolávat a ukázat jeho nástrahy). Statistika GŘ hovoří jasně. Každý den jeden zraněný hasič. Tedy téma jednoznačně potřebné. I podle zákona se má SH ČMS podílet na školení a toto je téma nejpotřebnější a i forma instruktážního filmu je nejpřijatelnější pro členy JSDHO. Předpokládá se vytvoření asi 12 videí - je 16 témat, které bychom chtěli zpracovat. Videa by měly být tématicky podle bojového řádu a měly by na nich být ukázané možné nebezpečí a jak jim čelit. Je plánováno videa točit na polygonu (polygon zdarma) a hasiči podílející se na natáčení také zdarma. Na projektu se bude finančně podílet také Výzbrojna PO nákupem hardwaru. Náklady by byly jen na kameramana a zpracování videí na počítači a PHM na dojíždění. Předpokládaná výše nákladů je cca 80 000,- Kč, Protože tato práce bude trvat cca 6 měsíců, platba by mohla být rozdělena na 50% rok 2008 a 2009. V případě realizace tohoto projektu bude možné instruktážní videa zaslat v podstatě všem JSDHO prostřednictvím programu KPO (kancelář pro obec)
Na základě předložených informací a diskuse členů pedagogické rady doporučuje ÚRP Výkonnému výboru SH ČMS aby schválil následující úkoly z oblasti vzdělávání členů SH ČMS
 1. Pokračovat ve spolupráci s VŠB- TÚ Ostrava v organizování University třetího věku. Na zabezpečení tohoto vzdělávání do rozpočtu 2009 naplánovat potřebné finance.(250000,- Kč). Určit povinnost (naléhavě na ně apelovat) funkcionářům z VV, starostům krajů a okresů (případně dalším), aby absolvovali oba ročníky U3V a tak se jim dostaly potřebné aktuální informace odborné z oblasti PO a i z oblasti funkcionářských kompetencí. ÚHŠ Bílé Poličany do konce srpna vyhlásí po dohodě s Doc. Kvarčákem termíny soustředění U3V. V září 2008 vyjde v Hasičských novinách článek informující o novém ročníku U3V. Zajistí Karger.
 2. členům realizačního týmu projektu MOST zabezpečit , aby studijní materiály vzniklé v rámci tohoto projektu byli nejpozději do konce roku k dispozici zájemcům z řad členů SH ČMS a to na internetových stránkách projektu MOST, SH ČMS a školy v Jánských Koupelích. Doc. Kvarčák zjistí možnost zveřejnění diplomových prací a pokud by toto bylo možné, pak diplomové práce vzniklé na FBI VŠB – TÚ Ostrava se zaměřením na problematiku dobrovolných hasičů by také byly volně přístupné na internetu. Členům realizačního týmu projektu MOST sledovat ve všech krajích možnost uplatnění projektu v dalším období. Pracovní skupině ve složení Doc. Kvarčák, Mgr. Dvořák a Ing. Karger zpracovat Studii potřeb, příležitostí a vzájemných vazeb (co chceme, co obsahem, za kolik) v oblasti vzdělávání dobrovolných hasičů a to do 30.10.2008. Členům realizačního týmu projektu MOST nabídnout členům SH ČMS (případně i jiným zájemcům) vybrané kurzy z projektu MOST komerčně a to do 15.8.2008
 3. ÚPR doporučuje, aby byla finančně podpořena iniciativa Bc. Studníka směřující k vytvoření instruktážních filmů z oblasti „ Nebezpečí na požářišti“. Současně doporučuje aby odbornou garanci nad tímto záměrem převzal Doc. Dr. Ing. Kvarčák
 4. Již jako poslední a konečný termín stanovit 30.10.2008 pro ústřední odborné rady k odevzdání podkladů za svoji oblast pro příručku „Minimum dobrovolného hasiče“.
 5. Vyzývá členy a funkcionáře SH Č MS aby do 30.8.2008 navrhly témata diplomových prací pro studenty FBI VŠB – TÚ Ostrava řešících problematiku dobrovolných hasičů a tyto doručily do školy v Jánských Koupelích.
 6. ÚPR opakovaně vyzývá : znovu ustavovat vzdělavatele SDH jako organizátory vzdělávání a společenského života, ustavovat i na úrovni okresů a krajů pedagogické rady, prosazovat aby každé SDH mělo svoji e-mailovou adresu a tímto způsobem bylo schopné komunikovat a přijímat potřebné informace , včetně informací z oblasti vzdělávání. Pokračovat tedy ve vytváření databáze e-mailových adres SDH. Pokud vzdělavatel SDH není počítačově gramotný, pak obsazovat i funkci „pomocníka“ vzdělavatele a to členem znalým práce na PC, který by zabezpečil spojení daného SDH pomocí e-mailu a také využíval internet pro potřebu SDH
 7. Vyzývá všechny organizační stupně SH ČMS k tomu, aby začali vytvářet databáze odborníků členů SH ČMS (např. lékařů a zdravotníků, právníků, politiků apod.)Těchto je potom možno využít při různých příležitostech.
 8. Navrhuje vytvořit propagační materiály (skládačky, CD apod.) informující o SH ČMS, což je odezva na skutečnost, že obecně o dobrovolných hasičích se málo ví. Doporučujeme záštitu nad tímto, aby převzalo CHH Přibyslav.
 9. Zabezpečit na podzim roku 2008 školení pro starosty KSH , OSH a VV SH ČMS z oblasti Základních dokumentů SH ČMS.

  Zapsal: Ing. Jan Karger

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017