Domů » Orgány SH ČMS » Archiv Ústřední odborná rada pedagogická Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska » Zápis z jednání Ústřední pedagogické rady SH ČMS ze dne 12.9.2006
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes90
mod_vvisit_counterVčera187
mod_vvisit_counterTento týden870
mod_vvisit_counterMinulý týden1241
mod_vvisit_counterTento měsíc90
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5715
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096036481
Zápis z jednání Ústřední pedagogické rady SH ČMS ze dne 12.9.2006 Tisk
Čtvrtek, 25 Prosinec 2008 10:07

Přítomni: Doc. Kvarčák, Bc.. Studník, Mgr. Dvořák, Ing. Karger

Program: Dokončení návrhu vzdělávacího systému v SH ČMS

  Výsledkem jednání tento návrh:

  Návrh – Koncepce vzdělávání v SH ČMS

  Výchozí situace:Sdružení hasičů, Čech,Moravy a Slezska je občanské sdružení s členskou základnou přesahující 300000 osob, jehož poslání je vyjádřeno heslem „Bližnímu ku pomoci, vlasti ku prospěchu“. Cíle nebudou naplňovány, pokud nebude probíhat i adekvátní vzdělávání pro dosažení potřebných znalostí a dovedností. Poslání dobrovolných hasičů naplňují především členové JSDHO, kterých je cca 90.000. Jejich odborná příprava je řízena HZS ČR a SH ČMS při tomto pomáhá prostřednictvím svých škol, pořádáním soutěží, systémem získávání odborností Hasič a Strojník, vydáváním literatury a napomáhá v oblasti odborné přípravy i Ústřední rada pro školení a výcvik. Svůj systém školení mají i vedoucí mládeže. Díky svým směrnicím a systému, podle kterých vykonávají mladí hasiči a dorostenci svoji činnost i oni jsou vzděláváni v problematice požární ochrany a proto mnohdy jejich znalosti předčí znalosti dospělých. O ostatních cca 200000 členů však není z hlediska vzdělanosti vůbec postaráno, ale i oni mají své postavení a úkoly v SH ČMS a je proto nutné je pro výkon jejich funkcí připravit. Konečně i ti co nemají konkrétní funkce a jsou řadovými členy SH ČMS by mněli mít základní znalosti z požární ochrany, ochrany obyvatelstva a zdravovědy, aby i oni mohli být těmito znalostmi prospěšní svému okolí a dokázali poradit, či pomoci, aby nebyli hasiči jen podle uniformy , ale i svými znalostmi. Současně je ale pravděpodobné, že řada členů je v pozici pasivních, spíše sympatizujících členů, tyto motivovat k vzdělanosti bude problematické. Nicméně, z tohoto všeho vyplývá, že je třeba vytvořit vzdělávací systém, tz. vytvořit normy znalostí pro jednotlivé úrovně funkcionářů, zpracovat odpovídající studijní materiál, navrhnout cestu jak znalosti dostat k cílové skupině (kurzem, školením, příručkou, pomocí internetu atd.), jak cílové skupiny motivovat k získání znalostí, určit zodpovědnost za provedení vzdělávací akce a také navrhnout a zajistit potřebné finance.

  Systém vzdělávání a normy znalostí - návrh

 • Všichni členové SH ČMS – základní norma znalostí

  Norma znalostí obsahuje :
  Historii dobrovolných hasičů
  Dokumenty zabezpečující vnitrosvazovou činnost a zákonné předpisy z oblasti PO
  Základy požární prevence
  Základy požární represe
  Základy práce s mládeží
  Základy první pomoci
  Základy ochrany obyvatelstva

  Normy znalostí navrhnou a zpracují jednotlivé ústřední odborné rady do 31.12.2006. Základy první pomoci ve spolupráci s ČCK. (Zajistí ÚHŠ Jánské Koupele) Materiály budou odevzdány v elektronické podobě a takto v první fázi budou umístěny na vzdělávacím portálu SH ČMS. Je již zaregistrována doména www. hasici-info.eu . Jejich papírová podoba může postupně vycházel v hasičském tisku a konečná celková papírová podoba bude příručka např. „ABC dobrovolného hasiče.“ Takto pro ty co budou mít zájem, anebo budou pro vzdělávání získáni, bude k dispozici základní informace. K úvaze ? zdali z těchto základních znalostí ještě nevybrat jen nejpodstatnější priority a z těchto vytvořit letáky, skládačku , prostě stravitelnější materiál a ten masově šířit mezi členy. Organizovat a nabízet získání základních znalostí je úkol pro vzdělavatele SDH . Financování: SDH, Ústředí, pojišťovny, projekty

  Z výše uvedeného vyplývá úkol pro všechny organizační složky SH ČMS propagovat a vysvětlovat roli vzdělavatele SDH a tam kde není tak v SDH tuto funkci znovuzřizovat . Upozornění – na www.dh.cz, v dokumentech lze najít Rukovět funkcionáře SH ČMS , kde je popsána náplň pro vzdělavatele SDH–organizátora. Základní orientace pro náplň vzdělavatele je tedy již určena.

  Pedagogická rada navrhuje vytvořit lektorský sbor SH ČMS a to zejména pro tyto oblasti: vnitroorganizační činnost, prevence, represe, ochrana obyvatelstva, zdravotník, historie, PC a I, vzdělávání dospělých, komunikace, získávání peněz z grantů, fondů a nadací, ekonomika. Využít stávajících odborníků a těm dát možnost se vzdělat v oblasti pedagogiky, aby mohli být úspěšnými lektory a nabídnout i vzdělávací akce pro získání potřebných odborností. Školení z oblasti pedagogiky dospělých a komunikace je po obsahové a metodické stránce řešeno v projektech zpracovaných a podávaných ÚHŠ Jánské Koupele a CHH Přibyslav. Lektorské sbory ustavovat při Ústředí, KV SH ČMS a OSH, vzniklá databáze lektorů by byla k dispozici vzdělavatelům SDH, kteří by je využívali k realizaci vzdělávacích akcí v rámci SDH a i vůči veřejnosti.

 • Funkcionáři SDH – střední úroveň znalostí

  Pro funkce starosta SDH, náměstek starosty, jednatel, referentka žen – požadavky na tyto funkce stanoví ústřední odborná rada vnitroorganizační (ÚORV), z toho návrh na systém školení- termín do 31.12.2006. Zvláštní pozornost věnovat funkci referentka žen (využít zkušeností z okresu Klatovy). Možnostem uplatnění žen v naší organizaci je třeba věnovat zvýšenou pozornost.
  Vzdělavatel SDH- organizační referent, úkol pro členy pedagogické rady ve spolupráci s ÚORV navrhnout systém školení pro vzdělavatele do 31.12.2006
  referent prevence SDH a referent ochrany obyvatelstva – příslušné ústřední odborné rady zpracuji požadavky na tuto funkci do 31.12.2006 ,preventista SDH - snaha aby současně byl preventistou obce a měl odbornou způsobilost dle zákona o PO - školy SH ČMS nabízet komerční kurzy k získání odborné způsobilosti , placené obcí
  kronikář – navrhnout kurz – CHH Přibyslav - do 31.12.2006
  hospodář , revizoři – stanovit požadavky , navrhnout systém školení – ústřední rada hospodářská, ÚKRK, termín do 31.12.2006 návrh pedagogické rady nově zřizovat:
  zdravotník SDH (zařízení ochrany obyvatelstva) – převzít systém školení ČČK –Základní norma zdravotnických znalostí v rozsahu 12 hod., školení je mezinárodně certifikováno na 4 roky(doporučit, aby takto bylo ve sboru vyškoleno co nejvíce osob, i žen - je to oblast kdy nejčastěji můžeme pomoci spoluobčanům a kvalitní pomoc znamená nejcennější hodnotu, záchranu života, sekundární výsledek – zvýšení prestiže dobrovolného hasičstva)

  Poznámka : systémem školení se rozumí stanovení znalostních požadavků pro uvedenou funkci plus cesta jak se potřebné informace dostanou k příslušnému funkcionáři (internet, příručka, kurz apod.)

 • Starosta OSH a KV SHČMS a funkcionáři VV OSH a KV - nejvyšší úroveň znalostí

  – pro tuto úroveň funkcionářů studium ve spolupráci s VŠB Ostrava s charakterem U3V, s pracovním názvem Universita dobrovolných hasičů, kombinace e-leringového učení a následných soustředění , celkem 8 soustředění během 2 let, místo konání Poličany, Přibyslav a J.K. týkající se těchto témat :
  práce s PC a I
  požární prevence – s cílem získat odznak Preventista I - ?
  požární represe – s cílem získat odznak odbornosti Hasič I - ?
  práce s mládeží
  vnitrosvazová činnost , zákonné předpisy v oblasti PO, historie dobrovolných hasičů
  základy komunikace, komunitní plánování, základy psychologie
  ochrana obyvatelstva
  zdravověda
  Pro ty co již předchozím studiem získali očekávané znalosti by byla účast na jimi již zvládnutých tématech nepovinná.
  Osnovy pro toto studium navrhne do 31.12.2006 ÚHŠ Jánské Koupele a do této doby dá i nabídku na první pilotní běh této formy studia v letech 2007 -2008

  Další kurzy pro funkcionáře na úrovni SDH, okresu , kraje a ústředí

  Využít výsledků projektů zpracovaných v ÚHŠ Jánské Koupele a díky ním nabízet kurzy z oblasti PC a I, pedagogiky a psychologie, první pomoci, ochrany obyvatelstva.

  členové okresních a krajských revizních rad – systém školení navrhne ÚKRK do 31.12.2006

  dopisovatel hasičského tisku a regionálního tisku – osnovu školení již navrhl p. Přibyl, po schválení do konce roku 2006 nabídnout kurzy v Jánských Koupelích, Přibyslavi, B. Poličanech kurzy pro předkadatele projektů – do 30.9.2006 program kurzu zpracují Doc. Dvořák a Mgr. Dvořák a do konce roku nabídnout kurzy

  Pokračovat v U3V – celoživotní vzdělávání – pro rok 2006 zabezpečeno ve spolupráci s TÚ VŠB Ostrava. Podařilo se podepsat smlouvu o spolupráci mezi VŠB a SH ČMS, je třeba možnosti nabízené smlouvou využívat. Pokračovat v této formě studia i v dalších letech.

  Navrhovaný postup pro realizování vzdělávacích akcí

  Po navržení konkrétních požadovaných znalostí pro jednotlivé funkce se vytvoří odpovídající studijní materiály, tyto se objeví v první řadě na výukovém portálu a potom se rozhodne o další její podobě. Navrhne se způsob, místo,odpovědnost za organizaci a průběh případných kurzů a budou se hledat finance na zabezpečení, buď z rozpočtu SH ČMS, anebo z projektů, či jiných zdrojů.

  Vytvoření výukového portálu – do konce roku 2006 zabezpečí ÚHŠ Jánské Koupele

  Pedagogická rada doporučuje :

  • ústřední radě mládeže kurz zavést pro začínající vedoucí mládeže v délce 1 týdne (dva zkušební kurzy proběhly v Jánských Koupelích s mimořádným ohlasem)
  • radě pro historii zpracovat materiál jak se dříve prováděla ve sborech dobrovolných hasičů spolková činnost (např. způsob přijímání nových členů, jaké akce pořádali apod.), což by mohlo být inspirující i pro současnost
  • zabezpečit možnosti vzdělávání i z kulturní oblasti (např. pro divadelní ochotníky)
  • doporučit OSH aby vytvořily databázi emailových adres svých SDH v zájmu lepší komunikace v naší organizaci

  Hlavní rizika realizace vzdělávacího systému

  • nedostatek prostoru pro projednávání této oblasti zejména na VV SH ČMS, kde většina času je věnována podnikatelským subjektům, které vlastní SH ČMS
  • nedostatek motivace členů SH ČMS ke vzdělávání
  • nedostatek financí
  • nedostatek odborníků z řad SH ČMS
  • termíny konání školení ve vazbě na možnosti funkcionářů SH ČMS (problematika uvolňování ze zaměstnání)

  Ing. Karger byl pověřen předložit výše uvedený materiál k projednání VV SH ČMS
Zpracoval na základě jednání pedagogické rady: Karger

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017