Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes185
mod_vvisit_counterVčera185
mod_vvisit_counterTento týden566
mod_vvisit_counterMinulý týden1207
mod_vvisit_counterTento měsíc1773
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096043978
Zápis z 19. 4. 2013 Tisk
Pondělí, 06 Květen 2013 12:11

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS

19. 4. 2013 v Přibyslavi

Přítomni:        

VV SH ČMS:        Ing. Richter, p. Janeba, Ing. Němečková, Doc. Ing. Liška, Ing. Salivar, Ing. Stržínková, Ing. Karger, Ing. Aulický, p. Bidmon, p. Hulec, Ing. Maděra, Ing. Majer, Mgr. Martínek, p. Navrátil, p. Páv, p. Pazdera, p. Kejmar, PhDr. Juráň, p. Pátek, p. Procházka, p. Pumprla, p. Slámečka, p. Zatloukal

Přizváni:             p. Ulrych (v zastoupení KSH Královéhradeckého), Ing. Čížek, p. Riesner, p. Žižka,p. Černý, p. Henc, p. Gargula, pí Bártková, p. Krajča, Ing. Olšanský, Ing. Jirota, p. Nitra, pí Švejdová

Omluveni:          Ing. Kuběna

Jednání zahájil a řídil starosta SH ČMS Ing. Karel Richter.

 

1)   Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání

Zapisovatel:                 pí. Tereza Švejdová

Ověřovatelé:                Stanislav Pumprla

                                   Josef Bidmon

                                                                                                                                 

Ing. Richter zahájil jednání. Přivítal přítomné členy VV SH ČMS a starosty KSH, kteří byli na toto jednání přizváni. Následně omluvil nepřítomné a informoval o tom, jak bude probíhat jednání. Dále vyjmenoval materiály, které obdrželi přítomní poštou, na místě a elektronickou poštou. Následně představil program jednání a krátce ke každému bodu pohovořil.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č.  22/2013:                        VV SH ČMS schvaluje zapisovatelku, ověřovatele
a program jednání.

2)  Kontrola plnění usnesení

 

Materiál byl předložen písemně.

Ing. Richter stručně okomentoval jednotlivé body v řešení a dlouhodobé úkoly.

Podrobněji pohovořil k usnesení číslo 60/2008 týkající se Evidence SH ČMS. Přiblížil řešení kauzy týkající se zveřejnění dat členů SH ČMS. K celé záležitosti bylo vydáno písemné stanovisko SH ČMS a bylo zasláno všem OSH.

SH ČMS zpřísní bezpečností opatření vůči využívání evidenčního programu členské základny.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 23/2013:                         1) VV SH ČMS ukládá členům VV SH ČMS a starostům KSH, aby všichni na svých úrovních trvale věnovali systematickou pozornost evidenčnímu programu SH ČMS.

2) VV SH ČMS bere „Kontrolu plnění usnesení“ na vědomí včetně připomínek.

3) Zajištění jednání shromáždění starostů OSH

 

Starosta SH ČMS přečetl body jednání SS OSH a uvedl ke každému bodu stručnou informaci včetně osoby, která bod přednese. Doporučil jako řídícího jednání SS OSH Ing. Jana Kargra. Na závěr podrobně přítomné seznámil s harmonogramem předávání Záslužného řádu českého hasičstva panu Václavu Šimákovi. Poté byla členům VV a starostům KSH rozdána Zpráva o činnosti SH ČMS, kterou přednese starosta SH ČMS. Přítomni byli vyzváni k připomínkování.

4) Stav příprav MČR dětí a dorostu

 

Ing. Němečková stručně informovala o probíhajících přípravách MČR dětí a dorostu, které se v letošním roce uskuteční v Jablonci nad Nisou. Spolupráce s OSH je na dobré úrovni a zatím vše probíhá dle plánu bez jakéhokoliv problému. Zítra na jednání SS OSH obdrží starostové OSH a KSH letáky na MČR.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 24/2013:                         VV SH ČMS bere na vědomí stav příprav MČR dětí a dorostu.

5) Stav příprav MČR v PS a MČR v klasických disciplínách CTIF

 

Ing. Aulický stručně informoval o plánovaném MČR v PS, které se i letos uskuteční ve spolupráci s HZS ČR. MČR v PS se bude konat ve dnech 23. – 25. srpna 2013 v Mladé Boleslavi. Spolupráce s HZS Středočeského kraje probíhá na dobré úrovni. V rámci příprav je naplánovaná schůzka s hejtmanem středočeského kraje. Následně pozval všechny přítomné členy na konání MČR v PS a upozornil, že je nutné se včas přihlásil, jelikož je omezená kapacita ubytování.

Dále stručně informoval o přípravách MČR v klasických disciplínách CTIF, které se bude konat 28. září a již tradičně se den před tím uskuteční školení rozhodčích. Tato akce je každý rok stejná tudíž se nepředpokládají žádné změny. Na tuto akci opět pozval všechny přítomné členy VV SH ČMS a starosty KSH.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 25/2013:                         VV SH ČMS bere na vědomí stav příprav MČR v PS a MČR v klasických disciplínách CTIF.

6) Návrhy na vyznamenání

 

p. Bidmon uvedl nedoporučit udělení vyznamenání Medaile za Zásluhy o výchovu – paní Michaele Vondráčkové (OSH Kutná Hora) s ohledem na nedostatečné zdůvodnění.

 p. Slámečka požádal přítomné o udělení výjimky při udělení řádu sv. Floriána pro hejtmana kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka. Hejtman kraje Vysočina dělá maximum pro DH a u příležitosti svátku sv. Floriána by mu KSH Vysočina chtělo udělit vyznamenání Řád sv. Floriána.

p. Hulec vyjádřil nesouhlas s udělením vyznamenání ZMZ pro Josefa Borusíka (OSH Uherské Hradiště), Vlastimila Neťuku, Ladislava Tůmu, Petra Bartáka (OSH Kutná Hora), Petra Albrecha a Karla Kužela (OSH Semily) s ohledem na nedostatečné zdůvodnění.

Následně na toto téma proběhla krátká diskuse, ze které vyplynulo usnesení.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 26/2013:                         1) VV SH ČMS neschvaluje udělení vyznamenání Medaile za Zásluhy o výchovu paní Michaele Vondráčkové (OSH Kutná Hora).

                                                              2) VV SH ČMS neschvaluje udělení vyznamenání ZMZ pro pány Josefa Borusíka, Vlastimila Neťuku, Ladislava  Tůmu, Petra Bartáka (OSH Kutná Hora), Petra Albrecha a Karla Kuželu (OSH Semily) s ohledem na nedostatečné zdůvodnění a doporučuje příslušnému OSH návrh dopracovat.

                                                              3) VV SH ČMS schvaluje udělení výjimky vyznamenání řádu sv. Floriána pro hejtmana kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka.

                                                              4) VV SH ČMS schvaluje ostatní návrhy na vyznamenání.

 

7) Různé

 

Ing. Aulický informoval o návrhu KSH Ústeckého kraje. Z jednání VV KSH vzešel návrh na jmenování starosty KSH do VV SH ČMS, pana Pavla Suchého do ÚORV a pana Jaroslava Kosiny jako člena ÚORP.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 27/2013:                         VV SH ČMS schvaluje pana Pavla Suchého jako člena ÚORV a pana Jaroslava Kosinu jako člena ÚORP.

Ing. Stržínková přednesla žádost o převodu majetku SH ČMS na obec Štěňovice, který přednese a celý přečte na sobotním jednání SS OSH a navrhne tuto žádost zapracovat do usnesení SS OSH. Dále přednesla žádost ve věci převodu majetku HVP, a. s. do vlastnictví SH ČMS týkající se Hotelu Přibyslav. Tuto záležitost také přednese na jednání SS OSH s žádostí o pověření VV SH ČMS jednat ve věci převodu Hotelu Přibyslav z majetku HVP, a. s. do vlastnictví SH ČMS, aby převod majetku byl oficiálně schválen na říjnovém jednání SS OSH.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 28/2013:                         1) VV SH ČMS schvaluje předložit jednání SS OSH žádost o převod majetku SH ČMS do vlastnictví obce Štěňovice.

                                                              2) VV SH ČMS schvaluje předložit jednání  SS OSH žádost o pověření VV SH ČMS ve věci převodu majetku HVP, a. s. do vlastnictví SH ČMS týkající se Hotelu Přibyslav.

 

Ing. Karger přítomným rozdal zápis z posledního jednání ÚORVZ, které se konalo 16. 4. v ÚHŠ Jánské Koupele. Rada se mimo jiné zabývala možností aktivního zapojení seniorů do činnosti v SH ČMS. Proto ÚORVZ navrhuje, aby v rámci SH ČMS vznikla „Koncepce pro činnost se seniory“ (jakási obdoba směrnic pro činnost s mládeží), která by nabídla této věkové skupině v rámci naší organizace možnost zajímavých a prospěšných aktivit, současně by to byl i způsob poděkování za vše co vykonali. Dále podal informaci, že ÚHŠ Jánské Koupele uspěla s projektem “Dětská univerzita – vzdělávání mladých záchranářů” směrovaný na operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost a zaměřený na zlepšování podmínek pro výuku technických, přírodovědných oborů a řemesel, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech. Prioritně je určen mladým hasičům. Partnery projektu je VŠB – TU Ostrava, HZS MSK, KSH MSK a Střední škola techniky a služeb Karviná. Prozatím není uzavřená smlouva, jelikož není tento projekt schválen VV SH ČMS. Následně na to, požádal VV SH ČMS o schválení.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 29/2013:                         VV SH ČMS schvaluje projekt UNIVERSITA JUNIOR a doporučuje uzavřít smlouvu s partnery projektu.

 

Ing. Majer přítomným okomentoval písemný materiál – Výňatek z Metodického pokynu SH ČMS k provádění přípravy k získání odbornosti SH ČMS v oblasti požární prevence. ÚORP chce především připomenout článek VIII. z důvodu končící platnosti odbornosti "preventista II a preventista III" získaných před rokem 2008 (platnost odborností končí dnem 31.12.2013), neboť platnost odbornosti byla Metodickým pokynem z r. 2008 omezena na dobu 5-ti let. Odbornosti získané po r. 2008 mají pětiletou platnost ode dne jejich získání. Pro znovuzískání odbornosti bude nutné podrobit se novému ověření znalostí podle zásad platného Metodického pokynu SH ČMS č.2/2008.

Dále okomentoval výňatek z návrhu propozic pro soutěž SH ČMS – Požárních ochrana očima dětí (POOD) pro rok 2014, kde ÚORP pro rok 2014 zkouší „pilotní“ rozšíření kategorií soutěže POOD o části zpracovávané s pomocí digitálních technologií - konkrétně počítačové prezentace nebo krátkého videa popř. animace. Návrh rozšiřujících podmínek je uveden ve výňatku návrhu propozic.

Na závěr uvedl, že po skončení jednání VV SH ČMS bude pokřtěna brožura „Hasič a komíny“, kterou vydává SH ČMS. Příští rok je naplánovaná brožura „Senior a hasič“.

Následně vznikla diskuse ohledně možností aktivního zapojení seniorů do činnosti SH ČMS a rozšíření kategorií v soutěži PO očima dětí.

p. Žižka informoval o setkání s předsedou Rady seniorů. Schůzka se týkala žádosti Rady seniorů, aby KSH Jihočeského kraje zvážilo kolektivní členství v radě Seniorů.

Starosta SH ČMS reagoval na informaci p. Žižky a uvedl, že s předsedou Rady seniorů telefonicky hovořil a jsou domluveni na osobní schůzce.

Ing. Maděra přednesl návrhy Redakční rady na změny členů v radě. Vlastní žádost na uvolnění z rady podal p. Martin Mrázek. Redakční rada navrhuje nahradit Doc. Ing. Jiřího Lošáka, CSc za Doc. Dr. Ing. Miloše Kvarčáka.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 30/2013:                         VV SH ČMS schvaluje výměnu Doc. Ing. Jiřího Lošáka, CSc. Za Doc. Dr. Ing. Miloše Kvarčáka a bere na vědomí žádost o uvolnění z Redakční rady pana Martina Mrázka.

 

p. Navrátil zmínil problém v Libereckém kraji s ČHJ. Členové SH ČMS v Libereckém kraji mají dvojí členství, jak v ČHJ, tak v SH ČMS. Uvedl, že není přesvědčen, že je to tak v pořádku.

Ing. Richter reagoval na příspěvek p. Navrátila a uvedl, že tento problém bude probírat Vedení SH ČMS na svém jednání a eventuálně domluví schůzku s prezidentem ČHJ.

Na toto téma vznikla diskuse.

Následně starosta SH ČMS představil přítomným vzorky medailí slovenských kolegů, kteří si medaile nechávají vyrábět v Číně. Informoval, že cena je o 1/3 nižší a termín od objednání do dodávky je 14 dní.

 

Na závěr jednání vystoupil Ing. Kubeš a informoval členy VV SH ČMS a starosty KSH o zítřejším vystoupení předsedy Představenstva HVP, a. s. Ing. Zdeňka Beránka. Dále Ing. Kubeš nabídl SH ČMS k odkoupení nemovitost „Hotel Přibyslav“ za cenu stanovenou znalcem odsouhlaseným soudem. Důvodem je především zlepšení struktury aktiv HVP, a. s.

            

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 31/2013:                         VV SH ČMS souhlasí s tím, aby záměr na odkoupení nemovitosti „Hotel Přibyslav“ od HVP, a. s. byl předložen SS OSH konaného dne 20. 4. 2013 v Přibyslavi.

 

 8) Závěr jednání

 

Ing. Richter poděkoval za aktivní přístup k jednání a popřál přítomných šťastný návrat domů. 

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Pondělí, 06 Květen 2013 12:12
 

plakat chp-2017