Domů » Prevence » ÚO rada prevence » Záznam z 11. 4. 2013
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes29
mod_vvisit_counterVčera613
mod_vvisit_counterTento týden642
mod_vvisit_counterMinulý týden3190
mod_vvisit_counterTento měsíc3007
mod_vvisit_counterMinulý měsíc11378
mod_vvisit_counterOd 25.9.20095861536
Záznam z 11. 4. 2013 Tisk
Pondělí, 06 Květen 2013 07:31

Záznam z jednání Ústřední odborné rady prevence SH ČMS konaného dne 11. dubna 2013 v Praze.

 

Přítomni: 

Vedoucí rady:  Ing. Jan Majer,

Za ústředí SH ČMS:  Ing. Václav Liška, prof. h.c.

Členové rady:  dle prezenční listiny

Omluveni:  dle prezenční listiny

Hosté:  ing. Karel Richter, starosta SH ČMS

  1. 1)Úvod,

 

Úvodem přivítal vedoucí rady ing. Majer přítomné členy rady a omluvil členy, kteří zaslali omluvné e-maily nebo vzkazy před dnem jednání. Současně přivítal hosta na jednání rady, kterým byl starosta sdružení ing. Karel Richter.

Následně seznámil s programem jednání, které je jen s malými doplňujícími tématy shodné s programem na pozvánce. Připomněl termín ukončení platnosti odborností preventista II a III uplynutím roku 2013 ve smyslu metodického pokynu starosty SH ČMS č. 2/2008, který omezil platnost odborností na 5 let. Letos končí ty, které byly získány před rokem 2008. Odbornosti získané po r. 2008 mají platnost po dobu 5 let ode dne jejich získání.

Ing. Richter promluvil úvodem o posledním dění ve sdružení, zejména o publikaci Hasič a komíny, kterou se podařilo vydat s výrazným obsahovým přispěním rady prevence, dále o soutěži POOD, ve které byla zaznamenána vzrůstající účast, o schůzce podunajské skupiny pro historii v Přibyslavi, o projednání zájmu HVP na ochraně památek - budov církve - na schůzce s arcibiskupem Graubnerem, o vydání poštovní známky ke 150. výročí českého hasičstva, o změně zákona o pojišťovnictví (podíl na financování složek IZS), o usídlení kanceláře Asociace velitelů HZS podniků v Hasičském domě a o dalších hlavních úkolech SH ČMS v nastávajícím období, zejména o připravovaných akcích na letošní rok: Hasičské slavnosti v Litoměřicích, k tomu o propagační jízdě, dále o akcích jako bude PYROS 2013 na výstavišti v Brně apod. 

2. Projednání změny propozic soutěže POOD pro rok 2014

V další části byla projednána změna resp. rozšíření propozic tradiční soutěže POOD pro rok 2014 o část, zpracovávanou digitálními technologiemi v následující podobě:

  1. 3.ČÁST ZPRACOVANÁPOMOCÍ DT: tab. Ic

poř.

kategorie

rozsah

určeno pro

I.

DT 1

počítačová prezentace

ve formátu

MS ppt

video, animace

ve formátu

MS wmv

Prezentace:

velikost max. 6 Mb

 

Video:

max. délka 3 minuty

žáci

8. - 9. ročníku ZŠ

3. - 4. ročníku osmiletých gymnasií

1. – 2. ročníku šestiletých gymnázií, (tercie, kvarta)

II.

DT 2

počítačová prezentace

ve formátu

MS ppt

video, animace

ve formátu

MS wmv

Prezentace:

velikost max. 6 Mb

 

Video:

max. délka 3 minuty

studenti

5. - 8. ročníku osmiletých gymnázií

3. – 6. ročníku šestiletých gymnázií

1. - 4. ročníku čtyřletých gymnázií, (kvinta – oktáva)

SŠ a OU

3. Změny v právních a technických předpisech

Ke změně došlo v § 31 zákona o požární ochraně a to novelou zákona č. 183/2006 Sb. – stavebního zákona (účinnost od 1.1.2013) a v ustanovení § 4 zákona o požární ochraně vydáním nového zákona č. 350/2011 Sb. – chemického zákona (účinnost již od července 2012).

Na základě novely české technické normy (ČSN) na výtahy dochází k postupné novelizaci nejméně osmi ČSN požární bezpečnosti staveb řady 73 08xx.

  1. Návrh na aktualizaci propagačních materiálů pro prevenci

vzešel od zástupce Zlínského kraje:  použitelné dřívější materiály se pokusit aktualizovat, převést do elektronické podoby a poskytnout na webových stránkách sdružení pro preventivně výchovnou činnost, popř. vytisknout a dát jako přílohu Hasičských novin. Nastává otázka, jak tento návrh zrealizovat, kdo se úkolu ujme. V současné době jde rovněž o financování, vydáním publikace Hasič a komíny byl potenciál ediční činnosti značně vyčerpán. Je možné se v budoucnu k návrhu vrátit.

  1. Preventivně výchovná činnost

Vedoucí rady představil prezentaci, která slouží pro provádění preventivně výchovné činnosti v okrese Klatovy a která je zaměřena na seniory. V okrese Klatovy proběhly již 3 přednášky ve spolupráci s HZS Plzeňského kraje, pracovištěm prevence Územního odboru  Klatovy. Do systému jsou zapojené domovy důchodců, domovy pro seniory obecně a k přednáškám jsou zvány i pracovnice center sociálních služeb, které pečují i o seniory, kteří nejsou v domovech, ale žijí sami ve svých domcích nebo bytech. V prezentaci je poukázáno na systém přivolání pomoci, orientaci v obci a krajině z hlediska lokace místa odkud je pomoc přivolávána; sociálním pracovníkům jsou vysvětlovány zásady požární bezpečnosti v domácnostech, rodinných domcích apod. a vždy je vyslovena prosba, aby tyto pracovnice při své základní činnosti vyhledávaly viditelné a zřejmé závady v domácnostech seniorů a seniory na tyto závady upozorňovaly. Prezentace byla členům rady poskytnuta prostřednictvím uložení v „elektronické úschovně“ s tím, že je nutno ji upravit na podmínky toho okresu, ve kterém bude použita.

  1. Různé

Byla diskutována otázka provádění požárních preventivních kontrol obytných domů v obcích a s tím související vybavení členů kontrolních skupin průkazkami. Návrh průkazky byl již v loňském roce zaslán z Olomouckého kraje, návrh bude se upřesňovat a po té jej vedoucí rady zašle ing. Liškovi za účelem grafické úpravy a následného vytištění.

Dále bylo diskutováno vybavení členů ÚORP průkazy členství, bude řešeno s vedoucím kanceláře sdružení.

  1. Závěr

Na závěr vedoucí rady požádal členy o účast na jednání dne 29.5.2013, které bude zaměřeno na vyhodnocování republikového kola soutěže POOD. Současně opět požádal o další aktivní práci. Zaměření odborné přípravy preventistů v r. 2013 se doporučuje na povinnosti obcí na úseku požární ochrany (§ 29 zákona, NV 172/2001 Sb., ve znění NV 498/2002 Sb.), výraznou pozornost věnovat vydání obecně závazných vyhlášek obcí, zejména požárního řádu obce a určování, evidenci a kontroly provozuschopnosti vodních zdrojů pro účely hašení požárů a likvidaci jiných mimořádných událostí na území obce.

Preventivně výchovnou činnost v dalším období zaměřit na seniory a bezpečnou domácnost z hlediska vzniku a následků požárů.

V Praze dne 11. dubna 2013                                Zapsal: vedoucí ÚORP ing. Jan Majer

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Pondělí, 06 Květen 2013 07:33
 

plakat chp-2017