Domů » Ochrana obyvatelstva » Záznam z jednání ÚOROO SH ČMS dne 11.1. 2006, Praha
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes138
mod_vvisit_counterVčera211
mod_vvisit_counterTento týden138
mod_vvisit_counterMinulý týden1378
mod_vvisit_counterTento měsíc2723
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096044928

Kontaktní osoby úseku ochrany obyvatelstva

Jan Slámečka (náměstek pro ochranu obyvatelstva)
Telefon: 731 155 963
Adresa: Husova 300, Přibyslav, 582 22

 

Mgr. Bohumír Martínek, Ph.D. (vedoucí ÚOROO)
Telefon: 606 033 603, 725 082 284
Adresa: Neustupného 1838/10, Praha 5, 155 00

 

Ing. Jan Aulický
Email: jan.aulicky@dh.cz
Telefon: 222 11 95 04, 606 690 376
Adresa: Římská 45, Praha 2, 121 07
Záznam z jednání ÚOROO SH ČMS dne 11.1. 2006, Praha Tisk
Čtvrtek, 25 Prosinec 2008 09:38

Jednání zahájil náměstek starosty SH ČMS p. Netík, který se přítomným představil a nadnesl uspokojení s sestavením ÚOROO, jelikož si myslí, že tato problematika bude nadále mít stále větší prioritu a pro SDH další náplň jejich záslužné práce. Dále představil vedoucího rady Mgr. Martínka, kterého do této funkce schválil poslední VV SH ČMS a ředitele Kanceláře p. Aulického, který bude pro radu zpracovávat materiály. Poté předal slovo p. Martínkovi.

 

Mgr. Martínek se představil a přednesl svůj profesní životopis a požádal všechny přítomné členy aby se též navzájem představili, což se poté uskutečnilo.

Rada poté začala s jednáním dle programu, který přítomní schválili.
Poté byl všem členům předán plán práce na rok 2006, který vedoucí rady poupravil a termíny a místa jednání. Další jednání proběhne společně s ÚORP a to 16.3. 2006 v Přibyslavi, poté v měsíci červnu jako dvou denní v Jánských Koupelích, dále v měsíci záři též dvoudenní a to v Prostějově s ukázkou činnosti jednotky OO a jako poslední proběhne schůzka v prosinci a to v Praze. Plán práce rady odsouhlasila.
Dalším bodem jednání byly informace z jednání VV SH ČMS, které přednesl p. Netík a to:

 • schválení rad, vedoucích rad a jejich členů
 • hodnocení hasičského tisku, SS OSH a celého loňského roku
 • informace o připravovaných akcích s celostátní působností pro rok 2006
 • informace o činnosti Českého národního výboru CTIF
 • informace o HVP,a.s. a VPO,a.s.
 • informace o připravovaném jednání VV SH ČMS, kde budou vedoucí rad podávat informace o činnosti rad

 

 

Zaměření preventivně výchovné činnosti:

Mgr. Martínek
 • v roce 2003 byly předány základním školám metodické pomůcky ve formě videokazet a brožur s názvem Ochrana obyvatelstva za mimořádných situací
 • v současné době se připravuje společně s ČT televizní šot o mimořádných situacích, který se bude v televizi vysílat
 • připravuje se konference ochrany cestujících v dopravních prostředcích
 • ozývají se obce se zájmem o školení k ochraně obyvatelstva

Prezentace p. Hrubého o preventivně výchovné činnosti, která obsahovala konkrétní plán HZS olomouckého kraje jak informovat obyvatele a školní děti o problematice ochrany obyvatelstva a požární ochrany. Prezentace byla velice působivá a poučná a měla v sobě vše podstatné co by běžný občan měl vědět k sebeochraně a popřípadě pomoci bližnímu.

Ing. Hrubý - dále přítomné informoval ještě o jednom projektu pracovně nazvaném DUHA bezpečí, který se, ale teprve připravuje. Projekt bude obsahovat prezentaci s informacemi o všech možných nástrahách při mimořádných událostech. Dále přítomné informoval, kdo by se měl na vzdělávání k ochraně obyvatelstva podílet a kdo by se měl nechat proškolit.

Ing. Vícha - bude dobré konfrontovat směry a sladit legislativu. Dle toho co tu posloucháme si každý kraj řeší ochranu obyvatelstva jinak a též vydává i jiné publikace. Pro naší práci by bylo dobré se napojit na bratry Mikulky a spolupracovat s nimi na jejich systému školení. Oni dnes působí v Moravskoslezském kraji a dnes školí lektory, kteří pak chodí do základních škol a tam přednášejí jejich program, který je požehnán i MŠMT. Dále hovořil o programu ÚHŠ JK, kde též začínají se školením dětí na mimořádné události. Škola na to má též svůj program a neustále shání dotace a finance na jeho rozvoj. Víme, že HZS MK má rozpracovánu koncepci k ochraně obyvatelstva, kde se dokonce počítá s využitím ÚHŠ JK . Bylo by dobré tento dokument získat a vstoupit do něho z pozice SH ČMS.

Mgr. Martínek pozval všechny přítomné na konferenci "Ochrana obyvatelstva 2006", která se koná dne 15.2. 2006 v sále VŠB - TU, Ostrava - Poruba. Uzávěrka přihlášek je do 25.1. 2006 a podrobné informace budou všem zaslány emailovou poštou. Naše rada by měla zpracovat návrh koncepce k ochraně obyvatelstva, který se přizpůsobí struktuře SH ČMS.

Zařízení CO a odřadů CO:

Mgr. Martínek zařízeních CO je v ČR cca 120, ale zatím pouze u podniků. Zařízeních se moc nebuduje, ale v současné době se mění legislativa a zařízení je v plánu budovat z již existujících občanských sdruženích a to zejména z hasičů. Tyto zařízení by především měly mít obsazení fyzickými osobami a to z členů SH ČMS. Členi jednotek SDH obcí by si plnili při mimořádných událostí úkoly IZS. I bývalí preventisté na obcích by se mohli do ochrany obyvatelstva zapojit. Měli by vypracovávat materiály které by daly těmto členům v zařízeních CO náplň práce. Vše se dá najít v siáři GŘ HZS částka 22/2005. Dále vedoucí rady informoval o projektu Hamry 2005 s cílem zajištění plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva. Toto cvičení zabezpečovaly jednotky JPO V. Projekt byl proveden zkušebně právě ve skladu materiálu v Hamrech. Členové se učili pracovat a zacházet s materiálem vhodným k ochraně obyvatelstva.

Ing. Vícha asi největším problémem jsou a budou finance pro zabezpečení úkolů v oblasti OO a to na školení a přípravu a na zřizování zařízení CO

p. Netík finance se musí vyspecifikovat jako první. Stát něco požaduje a tak by se měl zajímat též o finanční zabezpečení

Mgr. Martínek přenesení působnosti na členy SH ČMS v plnění úkolů OO se musí dotáhnout do konce a to jak finančně a materiálově tak i sociálním zabezpečením a pojištěním. V první fázi by bylo dobré se sejít s Asociací měst a obcí a to bezpečnostní komisí k řešení tohoto problému. Zařízení CO a jeho financování by se mělo zajišťovat prostřednictvím grantů a to nejen s MV , ale i s MO.

Závěrem všem přítomným poděkoval za vstřícné jednání Mgr. Martínek a p. Netík.

Zapsal dne 11.1. 2006 Jan Aulický ml.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017