Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes191
mod_vvisit_counterVčera185
mod_vvisit_counterTento týden572
mod_vvisit_counterMinulý týden1207
mod_vvisit_counterTento měsíc1779
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096043984
Zápis z 2. 4. 2013 Tisk
Pondělí, 15 Duben 2013 07:32

Zápis z jednání 2. dubna 2013

Přítomni : dle presenční listiny
Omluveni : Aulický, Stržínková, Liška
Jednání zahájil starosta Ing.Richter.
Schválen byl program jednání dle předložené pozvánky.

1) Kontrola plnění usnesení
60/2008
Starosta informoval Vedení o mediální kauze – Únik dat z evidence SH ČMS. Vysvětlil, že šlo o výpis z evidence nikoliv celkovou evidenci, zpracovaný do tabulky EXCEL za účelem povinné přílohy k čerpání dotací v oblasti sportu. Na základě medializování celé záležitosti vstoupila SH ČMS do jednání s Úřadem na ochranu osobních údajů. Tento zahájí řízení. K celé záležitosti bylo vydáno písemné stanovisko SH, bylo zasláno všem OSH. SH ČMS zpřísní bezpečností opatření vůči využívání evidenčního programu členské základny.
Salivar – při úniku dat došlo k vlastní chybě SH ČMS, zmíněná data se nikdo nepokoušel stáhnout nebo jinak zneužít, došlo k vlastnímu pochybení při práci s tímto souborem. Do budoucna toto musí sloužit jako poučení, je třeba samozřejmě zavést další bezpečnostní prvky, neomazovat však práci s programem, který je prospěšný. Je zřejmé, že v takovém početním rozsahu členské základny se naše data vždy mohou cíleně stát objektem nějakých skupin, proto je zvýšená bezpečnost žádoucí, ale toto nebyl případ uvedené mediální kauzy.
Karger – nabídka přednášky s tématem ochrana zabezpečení osobních údajů – školení funkcionářů. Vedení po seznámení se s osnovou přednášky konstatovala, že v předložené podobě není přednáška přínosem, jelikož je zaměřena na příliš odborné téma. Ing. Karger ověří, zda je zpracovatel přednášky schopen nabídnout obecnější rovinu problematiky zaměřenou zejména na zákon o ochraně osobních údajů. Pokud es to podaří bude přednáška zařazena operativně na program školení funkcionářů.
Němečková – evidenční seznamy v různých podobách jsou požadovány státními orgány jako přílohy k žádosti o dotaci již mnoho let, tyto zkušenosti máme např. s MŠMT, důležité je volit vhodnou a bezpečnou formu přenosu a vyhnout se tak podobným kauzám

6/2013
Další termín pro udělování titulu ZH je 30.5.2013.

2) Příprava jednání VV SH ČMS a SS
Vedení odsouhlasilo pozvánku na obě akce. Pozvánka na SS bude rozšířena o bod. : Udělení záslužného řádu.

3) Hodnocení plesu SH ČMS
Bylo předloženo písemně ředitelem Kanceláře SH ČMS. Vedení ukládá řediteli dopracovat část vyúčtování včetně výdajů a příjmů spoluorganizátora KSH Plzeňského kraje a předložit na dalším jednání Vedení.

4) Výroční zpráva 2012
Vedení projednalo stav příprav VZ SH ČMS na rok 2012. U některých OSH došlo k výraznému odchýlení v počtech členské základny (evidenční program x papírové hlášení). Ve 3 případech je to pravděpodobně způsobeno nečinností OSH v elektronické evidenci členské základny. Vedení rozhodlo, že směrodatná data určuje elektronická evidence, vyjma uvedených 3 případů, kdy není řádně vedena, bude použito papírového hlášení.

5) Výsledky hospodaření spol. s majetkovým podílem SH ČMS
Výsledky hospodaření FIRE EDITU budou předneseny na SS. Hospodářský výsledek za rok 2012 je kladný.
Starosta informoval Vedení, že výsledky HVP stále nemáme k dispozici.

6) Program evidence členské základny
viz. bod 1)
V programu stále aktivně nepracují : OSH Český Krumlov, Most a Jeseník. Je třeba písemně požádat starosty těchto OSH o sjednání nápravy.

7) Různé
a) starosta informoval Vedení o připravovaném zákonu o Dobrovolnej požiarnej ochraně SR. Vedení dostalo pracovní verzi zákona k dispozici v písemné podobě.
b) starosta přednesl Vedení námět ze SR – výroba medailí v Číně, zároveň informoval Vedení o zahájení svého jednání s česko – čínskou komorou, předpoklad je , že se cena dostane na 1/3 současné. Dále starosta přednesl Vedení návrh na udělování všech medailí zdarma. Vedení tyto návrhy doporučilo k další rozsáhlejší diskusi.
c) předložen byl dopis Dolnoživotského okrsku (OSH Opava), který zahrnuje 7 otázek k činnosti OSH Opava. Vedení SH ČMS si vyžádá písemné stanovisko OSH Opava.
d) předložena byla žádost OSH Vyškov o odklad platby členských příspěvků na rok 2013 do dubna 2014 z důvodu předfinancování přiděleného projektu SZIF.Vedení SH ČMS si vyžádá k předložení kopii písemného rozhodnutí SZIF o přidělení dotace a rovněž kopii projektu, prostřednictvím jehož byla dotace žádána. Poté zaujme k žádosti své stanovisko.
e) akce a pozvání : 12.4.2013 Shromáždění představitelů OSH Trutnov – omluva pana starosty, 16.4.2013 jednání ÚORVZ
f) starosta seznámil Vedení s připomínkami k vydanému Metodickému pokynu starosty – STROJ NÍK – v textu se objevuje neplatné názvosloví chybné citace a další nepřesnosti, na které je upozorňováno hasičskou veřejností.
Salivar – ÚORV konstatovala, že směrnice Strojník je zastaralá, je třeba ji opravit, uložila to i 2 členům rady, ale na druhé straně jednohlasně přijala názor, že odznak strojník, by měl být udělován analogicky s velitelem, tj. i po absolvování kurzu S40, S24, S8. Místo tohoto drobného doplňku došlo k chybnému nazvání novelizace metodického pokynu starosty….a logicky tak přicházejí připomínky, protože se o novelizaci zastaralého textu opravdu nejedná. Tato se teprve připravuje.
Vedení ukládá Kanceláři SH ČMS stáhnout materiál z www stránek sdružení a ÚORV sjednat nápravu a předložit ji k jednání Vedení
g) starosta seznámil Vedení se stanoviskem GŘ HZS ke Specializačnímu kurzu technik ochrany obyvatelstva prováděném v ÚHŠ SH ČMS. Pořádání kurzu je plně v kompetenci SH ČMS a nesouvisí s kurzem Technik ochrany obyvatelstva, který provádí HZS.
h) statut čestných vyznamenání a titulů
Janeba – ÚORVO provede konečné úpravy a připraví materiál pro jednání SS OSH
Němečková – předala písemně stanovisko ÚORM ohledně změny v udělování medailí a stužek za věrnost. Stanovy SH ČMS pod pojmem řádný člen zařazují : mladé hasiče a hasiče. ÚORM se tedy domnívá, že pokud si MH plní své povinnosti řádného člena, je logické, že má možnost i využívat stejných práv. jedním z nich je i ocenění z titulu délky členství. ÚORM kvituje záporně zavedení odznaků věrnosti (nákladné, neopodstatnělé) a navrhuje ponechat udělování medailí a stužek za věrnost dle stávajícího statutu. Naopak ÚORM pozitivně oceňuje návrh na prodloužení doby k získání Medaile za zásluhy o výchovu a podmínění tohoto ocenění předchozími, včetně vnímání doby určení nároku od 18 let.Ing.

Karger a JuDr. Juráň informovali vedení o stavu šetření stížnosti OSH Olomouc versus KSH Olomouckého kraje. ÚKRR uzavře své šetření a výsledky předá písmeně VV OSH Olomouckého kraje i Vedení SH ČMS.
Jednání ukončil Starosta SH ČMS.
Další jednání vedení proběhne dne 2.dubna 2013.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Pondělí, 15 Duben 2013 07:45
 

plakat chp-2017