Domů » Prevence » ÚO rada prevence » Záznam z jednání ÚORP SH ČMS dne 20.11. 2008, Praha
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes16
mod_vvisit_counterVčera165
mod_vvisit_counterTento týden16
mod_vvisit_counterMinulý týden1648
mod_vvisit_counterTento měsíc275
mod_vvisit_counterMinulý měsíc7570
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096056068
Záznam z jednání ÚORP SH ČMS dne 20.11. 2008, Praha Tisk
Čtvrtek, 25 Prosinec 2008 09:26

 

Přítomni:

    vedoucí rady Ing. Jan Majer,

Členi rady:
    Pudich Josef, Ing. Kalvarová Lucie, Ph.D., Vrba Jaroslav, Dostál Mojmír, Jakuba Josef, Bartas Pavel, Adametz Alfred, Frank Libor, Ing. Vícha Petr, Černík Jan, Pospěch Miloslav, Teplý Antonín, Květoň Zdeněk

Omluveni:
    Drahomír Jarka, , Jalovecký Václav, , Široký Ladislav,

 

1) Jednání zahájil vedoucí ÚORP SH ČMS Ing. Jan Majer

Seznámil členy s programem jednání, kde je nejaktuálnějším bodem programu provést rozbor a připomínkování nově přepracovaného metodického pokynu starosty SH ČMS k získávání odbornosti preventista III. a II. stupně s ohledem na skutečnost, že VV SH ČMS na jednání dne 24. 10. 2008 schválil pětiletou platnost získané odbornosti. K tomu posoudit nově zpracované testové otázky pro každý stupeň odbornosti ve dvou variantách (A a B), s ohledem na zapracování skutečností podle nově vydané vyhlášky MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, která nabyla účinnosti dne 1.7.2008 a změnu některých technických předpisů, např. ČSN 73 4201: leden 2008: Komíny a kouřovody-Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv.

Vedoucí rady vyjádřil záměr předložit připomínkovaný metodický pokyn v konečné podobě na jednání VV dne 27.11.2008 se žádostí o schválení tohoto dokumentu včetně přepracovaných testových otázek a zajistit tak jeho platnost od 1.1.2009.

2) Rozbor a připomínkování návrhu pokynu

V další části jednání odborná rada podrobně probrala návrh nově přepracovaného pokynu, jednotlivé články a ustanovení včetně příloh, ke kterým se členové vyjadřovali, přinášely své návrhy na obsah, vznášely dotazy a diskutovali konečné verze. Postupně tak byl probrán a připomínkován celý předpis, jehož konečným zpracováním podle připomínek byl pověřen vedoucí rady Ing. Majer.

Ve věci přepracování testových otázek sdělila zpracovatelka změn - odbornice rady Ing. Lucie Kalvarová, PhD. - stav ve kterém jsou testové otázky rozpracovány. Rada posoudila koncepci, obsah a zaměření nového souboru otázek a odsouhlasila oblasti, ve kterých budou otázky zpracovány. Následně byla Ing. Kalvarová, PhD. Pověřena jejich dopracováním a zasláním v elektronické podobě na vedoucího rady tak, aby mohly být součástí metodického pokynu, předkládaného vedoucím rady VV SH ČMS na jednání dne 27.11.2008 v Přibyslavi.

Návrh přepracovaných otázek byl vedoucímu rady v dohodnutém termínu zaslán a mohou být tedy součástí předkládaného materiálu tak, jak bylo na jednání rady dohodnuto (pozn. zapisovatele).

3) Informace z oblasti změn technických předpisů

V další části jednání přinesl pan Emil Morávek, člen rady a prezident Společenstva kominíků ČR, informaci o ČSN 73 4201: leden 2008: Komíny a kouřovody-Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv, a co tento technický předpis přináší nového oproti dosavadním verzím. Současně vylíčil situaci v procesu technické normalizace v této oblasti, na nové normy přejaté z EU a stav ve změně prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu (dnešní označení Vyhl. MMR č. 137/1998 Sb., o obecných požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů), která má být nahrazena novou prováděcí vyhláškou ke stavebnímu zákonu. Tato nová vyhláška je již údajně předložena k notifikaci příslušným notifikačním orgánům EU, ale na ČSN 73 4201 se vůbec neodvolává a proto nebudou moci být závazné nové termíny čištění komínů a kouřovodů, které norma v příloze uvádí. S největší pravděpodobností se tak dál budeme potýkat s dnes již přežitou vyhl. č. 111/1981 Sb., o čištění komínů.

Vedoucí rady Ing. Majer pak upozornil na souvislost ČSN 73 4201 s evropskými normami o komínech, zejména s ČSN EN 1443 – Komíny, všeobecné požadavky a ČSN EN 12 391 Kovové komíny, kde je uveden vzor identifikačního štítku spalinové cesty, který je nutno na nové komíny montovat podle požadavků vyhl. č. 23/2008 Sb. v normalizované a trvanlivé podobě. Nehledě na skutečnost, že s ohledem na zrušení ČSN EN 12 391 a její nahrazení novou normou, (převzatou do soustavy ČSN zatím jen v anglickém originále-pozn. zapisovatele), bude nutná i revize současné ČSN 73 4201.

3) v závěrečné části jednání – diskusi

byly podány informace o činnosti prevence v jednotlivých krajích a byly diskutovány některé dobré zkušenosti např. z Ústeckého kraje, ze kterého pan Libor Frank předložil k nahlédnutí a k dalšímu případnému využití materiál s názvem „Výcvikový rok preventista“, který představuje plán vzdělávání a činnosti preventistů v jeho kraji.

Ing. Kalvarová - hovořila k rozsahu a obsahu zpracování novelizace učebních textů pro preventisty, byla diskutována otázka jejich zveřejnění a v jaké formě. Podle všeobecného názoru by měly být k dispozici i na webových stánkách sdružení a po té vydány v listinné podobě.

Ing. Majer po provedené diskusi a informaci z krajů jednání ÚORP zakončil.

V Praze dne 20. listopadu 2008

Zapsal: vedoucí ÚORP ing. Jan Majer

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017