Domů » Prevence » ÚO rada prevence » Záznam z jednání ÚORP SH ČMS dne 5.6. 2008, Praha
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes28
mod_vvisit_counterVčera165
mod_vvisit_counterTento týden28
mod_vvisit_counterMinulý týden1648
mod_vvisit_counterTento měsíc287
mod_vvisit_counterMinulý měsíc7570
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096056080
Záznam z jednání ÚORP SH ČMS dne 5.6. 2008, Praha Tisk
Čtvrtek, 25 Prosinec 2008 09:25

 

Přítomni: vedoucí rady Ing. Jan Majer,
Členi rady: Pudich Josef, Ing. Kalvarová Lucie, Ph.D., Vrba Jaroslav, Jakuba Josef, Bartas Pavel, Adametz Alfred, Frank Libor, Pospěch Miloslav,
Přizván: ředitel Kanceláře Bc. Jan Aulický
Omluveni: Ing. Vícha Petr, Černík Jan, Drahomír Jarka, Jalovecký Václav, Teplý Antonín, Květoň Zdeněk, Dostál Mojmír, Široký Ladislav, Morávek Emil, Netík Josef

1) Jednání zahájil vedoucí ÚORP SH ČMS Ing. Jan Majer

Seznámil členy s programem jednání, kde je nejaktuálnějším bodem provést vyhodnocení literárních a výtvarných prací zaslaných z krajů na ústředí pro účely završení akce slavnostním vyhlášením v rámci soutěže Požární ochrana očima dětí (POOD) 2007/2008.
Před provedením vyhodnocení prací stručně seznámil s nejnovějšími informacemi na úseku prevence:
  • upřesnil dřívější informace k vyhlášce MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany (TPPO) staveb, zejména připomněl ustanovení § 30 – Užívání stavby, které nabude účinnosti až 1.1.2009, tj. uživatelé stávajících staveb, na které se ustanovení tohoto paragrafu vztahuje, mají k naplnění stanovených podmínek požární bezpečnosti ještě půl roku. Pozor na stavby, které byly dokončeny po 1.7.2008! Na tyto stavby se ustanovení § 30 vztahuje dnem kolaudace (!), tj. ještě před 1.1.2009.
  • Stručně připomněl obsah § 30 a vztah k odkazům na některé přílohy vyhlášky, např. k příloze 1, kde jsou uvedeny technické normy oboru požární bezpečnosti staveb a některé další ČSN – Evropské normy (ČSN EN), k příloze č. 4 – Určení počtu přenosných hasicích přístrojů, k příloze č. 5 – Autonomní detekce a signalizace, k příloze č. 6 – Požadavky požární ochrany při užívání staveb nebo jejich částí vztahující se k chráněné únikové cestě, k úpravě interiéru, přístupu k nástěnným hydrantům a hasicím přístrojům, k příloze č. 7 – Požadavky požární ochrany pro užívání staveb nebo jejich částí s výskytem hořlavých kapalin a k příloze č. 8 – Bezpečné vzdálenosti spotřebičů od hořlavých hmot. K této poslední příloze se rozvinula diskuse k problematice čištění komínů, která je v současné době stále upravena vyhláškou č. 111/1981 Sb. Byla podána informace, že tato vyhláška by měla být zrušena po té, co vyjde nová vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), která nahradí stávající vyhlášku č. 137/1999 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, která jako jediná nebyla v souvislosti s vydáním nového stavebního zákona (zákona č. 183/2006 Sb.) zrušena – pouze byla novelizována. Vydáním nové vyhlášky (nahrazující stávající vyhl. č. 137/1999 Sb.), by měla být zezávazněna příloha E k ČSN 73 4201 – Požární bezpečnost komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů paliv s novými lhůtami čištění komínů a současně zrušena vyhl. 111/1981 Sb.
  • Připomněl, že podzimní semináře s preventisty by měly být věnovány výkladu uvedené vyhlášky a to, že výklad by měl v zájmu odbornosti a jednotnosti podání v celé ČR provést příslušník prevence příslušného HZS kraje (krajského ředitelství nebo příslušného územního odboru),
  • Vedoucím rady byl představen nový metodický list pro pomoc preventistům v oblasti ohlašoven požárů v obcích, které mají stále svoje opodstatnění i když je drtivá většina tísňových volání vedena prostřednictvím mobilních telefonů.

2) V další části jednání

provedli členové ÚORP vyhodnocení literárních a výtvarných prací soutěže POOD v jednotlivých kategoriích. V části literární bylo rozhodnuto udělit zvláštní ocenění dramatickému počinu Haně Grigarczikové ZŠ Dolní Benešov, okres Opava, za dramatizaci příběhu o zbytečné příčině a oběti požáru a v části výtvarné práci Filipa Hovorky MŠ Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou za sugestivní výtvarné dílo varující před nedbalostí s následkem ohně.

3) v závěrečné části jednání - diskusi

byl diskutován postup prací na novelizaci učebních textů pro získání odborné způsobilosti preventista II a III, na které pracuje Ing. Kalvarová. Bylo konstatováno, že je potřebné sledovat co nejstručnější výklad problematiky a že část z oblasti ochrany obyvatelstva v textech „preventista III“ zůstane zachována v původním rozsahu a do učebních textů pro preventisty II bude připojena část pojednávající o povinnostech obcí na úseku požární ochrany a část z oblasti ochrany obyvatelstva, kterou zpracovává Ústřední odborná rada ochrany obyvatel (ÚOROOB). Současně bude nutné upravit i otázky ke zkouškám, ovšem tak, aby původní počet 40 otázek zůstal zachován. Konečné zpracování učebních textů k jejich vydání podle původního záměru bude vhodné časově pozdržet tak, aby zahrnovaly i problematiku nové vyhlášky č. 23/2008 Sb. o TPPO staveb a postihovaly i řešení nové úpravy čištění komínů (viz výše).

Jaroslav Vrba – vyjádřil nesouhlas s rozhodnutím výkonného výboru ze dne 20.3.2008 ohledně zamítnutí návrhu novely metodiky pro získávání odbornosti preventista I., II. a III, který zaváděl periodickou obhajobu odbornosti preventista po dvou letech účastí na odborných seminářích. Provedl srovnání se strojníky, veliteli resp. jejich zástupci, kteří, ačkoli v jejich oblasti nedochází k tak masivní změně předpisů, obhajují odbornost po pěti letech.
V diskusi byl vedoucí rady pověřen, aby na výkonném výboru (VV) opětovně přednesl důvody, pro které se obhajování navrhuje a požádal VV o nové projednání obnovy alespoň ve stejné relaci jako velitelé, tj. po 5-ti letech.

Ing. Kalvarová - hovořila k rozsahu a obsahu zpracování novelizace učebních textů pro preventisty a k původu dříve vydaného doplňujícího textu, který vykazuje chyby.

Libor Frank – sdělil, že pro potřebu preventistů ve svém okrese vypracoval text s názvem „Výcvikový rok preventista“, který představuje plán vzdělávání a činnosti preventistů. Byl požádán o zaslání elektronickou cestou k nahlédnutí a k dalšímu případnému využití.

Zástupce z Moravskoslezského kraje (MSK) – sdělil, že VV SH ČMS MSK v návaznosti na vydanou vyhlášku o TPPO a novinky v ostatních oblastech doporučuje proškolení vedoucích a dvou členů okresních odborných rad z celého kraje. KORP zajistila dvoudenní proškolení v říjnu 2008, lektorem bude příslušník HZS MSK.

Všeobecně bylo konstatováno, že pro školení vyhl. č. 23/2008 Sb., o TPPO nepoužívat články z novin, ale pouze materiály z oficiálních stránek HZS (GŘ, HZS krajů) popř. články z odborného časopisu 112 nebo jiné oficiální výklady, např. chystané vydání komentovaného znění vyhlášky.

Ing. Majer – informoval radu o existenci nadace AHA, která organizuje celostátní akci „Dětský čin roku“. Webové stránky nadace lze najít na www.detskycinroku.cz a lze do ní vstupovat s písemným popisem dobrodějného jednání popř. hrdinského činu dětí. Bližší informace zatím nejsou k dispozici, ale nepochybně by bylo k užitku věci, aby takové činy se vztahem k požární ochraně vyhledávaly a přihlašovaly samotné SDH, kde by se této činnosti ujal preventista.
Bližší informace k podmínkám účasti v této akci ing. Majer zjistí a bude informovat radu na příštím jednání.

Po té bylo jednání ÚORP ukončeno .

V Praze dne 5.6.2008

Zapsal: vedoucí ÚORP ing. Jan Majer

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017