Domů » Ochrana obyvatelstva » Zápis z 5. 3. 2013
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes207
mod_vvisit_counterVčera328
mod_vvisit_counterTento týden535
mod_vvisit_counterMinulý týden2092
mod_vvisit_counterTento měsíc6985
mod_vvisit_counterMinulý měsíc9974
mod_vvisit_counterOd 25.9.20095810105

Kontaktní osoby úseku ochrany obyvatelstva

Jan Slámečka (náměstek pro ochranu obyvatelstva)
Telefon: 731 155 963
Adresa: Husova 300, Přibyslav, 582 22

 

Mgr. Bohumír Martínek, Ph.D. (vedoucí ÚOROO)
Telefon: 606 033 603, 725 082 284
Adresa: Neustupného 1838/10, Praha 5, 155 00

 

Ing. Jan Aulický
Email: jan.aulicky@dh.cz
Telefon: 222 11 95 04, 606 690 376
Adresa: Římská 45, Praha 2, 121 07
Zápis z 5. 3. 2013 Tisk
Úterý, 05 Březen 2013 15:44

Zápis z jednání ÚOROO

 

Termín: 5.3.2013

Účast:

Mgr. Martínek Bohumír,Ph.D., Prof.Liška Václav ,Ing.Doubrava Jan ,Jíra Albert ,     Ing. Čížek Martin, Štyndl Pavel,DiS, Ing.Vícha Petr, Ing. Job Lukáš, Šustr Jiří.

Ing. Vondruška Vladimír,

Omluveni: Ing.Hrubý Václav, Capil Vojtěch

Nepřítomen: Dolanský Miroslav.

 

Program:

 1. 1.Kontrola plnění úkolůminulých jednání
 2. 2.Stav plnění dlouhodobých úkolů
 3. 3.Informacejednání vedení, VV SH ČMS a shromáždění starostů OSH
 4. 4.Informacečinnosti KOORO, odborníků
 5. 5.Informace o Vánoční konferenciIOO ČR
 6. 6.Informace o workshopuproblematice vzdělávání hasičů v oblasti ochrany obyvatelstva konaného v rámci konference „Ochrana obyvatelstva 2013“ v Ostravě
 7. 7.Realizace Metodického pokynu SH ČMSzískání odborné způsobilosti v ochraně obyvatelstva (jednání s GŘ, odznak,kurs v ÚHŠ Bílé Poličany – květen 2013)
 8. 8.Informace o realizaci projektu Moravskoslezského kraje (stav přípravy metodických manuálů)
 9. 9.Publikace „Hasič a obec v nesnázích“

Různé

 1. 1.Kontrola plnění úkolůminulých jednání

Prvotní informace předané na posledním jednání ÚOROO dne 10.10.2012 budou dále projednány v bodech 7-9 jednání:

 • o návrhu odznaku odbornosti ochrany obyvatelstva
 • o kursu techniků ochrany obyvatelstva v ÚHŠ Bílé Poličany
 • o přípravě příruček pro činnost obce při přípravě na mimořádné události a při jejich řešení a  pro preventivně výchovnou činnost v obci

            o publikaci hasič v obci

 1. 2.Stav plnění dlouhodobých úkolů

Pokračuje se ve vytváření podmínek k realizaci „Metodického pokynu  SHČMS k provádění přípravy k získání odbornosti SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva“ byl schválen VV dne 14.6.2012. Jde např. o  odznak odbornosti,  a také pedagogickou dokumentaci, přípravu lektorů, testy,které budou řešeny v rámci projektu Msk.

 1. 3.Informacejednání vedení, VV SH ČMS a shromáždění starostů OSH

Náměstek starosty SH ČMS Doc. Liška informoval zejména o stavu novely stanov Sdružení a připravovaných změnách dalších dokumentů.

 

 1. 4.Informacečinnosti KOORO, odborníků

Ing. Vícha informoval o ustanovení KOROO Msk.

 1. 5.Informace o Vánoční konferenciIOO ČR

Vánoční konference pořádaná Institutem se uskutečnila v prosinci 2012 ochrany obyvatelstva – Vánoční konference. V rámci 2. diskusního stolu se probíralo téma  „Role dobrovolných hasičů a budoucí strategie ochrany obyvatelstva“. Za ÚOROO se zúčastnil vedoucí a  Pavel Štyndl a diskutovalo se např. o otázkách:

1.Proč by měli právě členové SHČMS  sehrávat významnou roli v ochraně obyvatelstva. Proč ne jiná občanská sdružení?

Odpověď: (Výhody SHČMS):

 • velká členská základna
 • SDH téměř v každé obci
 • ochrana obyvatelstva je ve stanovách

Nevýhody:

 • nemají vlastní jednotky na rozdíl od ČČK (humanitární jednotky ČČK

2. Jaká by měla být role SDH na různých municipálních stupních v kontextu s legislativními změnami

            Odpovědi:

Jedná se především o pomoc obcím, zejména „malým obcím“, kde nejsou všichni funkcionáři uvolnění pro výkon funkce.

Pomoc SDH k tomu co obec musí nebo může zabezpečovat podle právních předpisů, popř. co by mohla (zavést a pracovat s jednoduchou dokumentací). Sdružení může k tomu nabídnout vzdělávání v ochraně obyvatelstva a řešení mimořádných událostí a to nejen pro své členy, ale i pracovníky orgánů obcí.

     

 1. 6.Informace o workshopuproblematice vzdělávání hasičů v oblasti ochrany obyvatelstva konaného v rámci konference „Ochrana obyvatelstva 2013“ v Ostravě

Konference se konala ve dnech 29.-30.1.2013. V jejím rámci proběhl workshop s názvem „Úloha JSDHO v ochraně obyvatelstva“. Po úvodním vystoupení (ved. ÚOROO) následovaly některá další vystoupení a diskuse. Zajímavé bylo vystoupení zástupce HZS Kvk, kde je 16 předurčených JPO pro ochranu obyvatelstva (JPO V). Tyto jednotky cvičí je jako celky, obsah je prakticky stejný jako u načí odbornosti technik ochrany obyvatelstva. Tyto jednotky jsou oficiálně zařazeny do plošného pokrytí kraje JPO (tj. v Nařízení kraje).

 • Ø Workshop – některé otázky a odpovědi

Jak motivovat občanská sdružení, aby se zapojila do řešení mimořádných událostí      ( dotaz z HZS Vysočina)

Odpovědi (HZS KV kraje):

-        Členové občanských sdružení se sami chtějí zapojovat do činnosti jednotek SDHO i do ochrany obyvatelstva. Jde i o oživení činnosti ve SDH.

(HZS Jčk)

-        školení JSDHO v ochraně obyvatelstva je velký zájem, vzhledem k nákladům na jeden kurs (cca 1.500,- Kč) to pro obec, která školení financuje, není velký problém

 

 1. 7.Realizace Metodického pokynu SH ČMSzískání odborné způsobilosti v ochraně obyvatelstva
  1. a)jednáníGŘ

Zástupci ÚOROO spolupracovali s pracovníky GŘ HZS ČR při zavádění přípravy členů jednotek dobrovolných hasičů v oblasti ochrany obyvatelstva podle nově zavedených metodických listů Bojového řádu pro tuto oblast. Výsledkem byl návrh osnovy přípravy odbornosti – technik ochrany obyvatelstva, který byl schválen ke konci roku 2012 a bude vydán jako Pokyn GŘ ve Sbírce interních aktů řízení GŘ HZS ČR. Aby mohly ÚHŠ zabezpečovat kursy pro získání odbornosti v ochraně obyvatelstva byl požádán o souhlas GŘ HZS dopisem starosty Sdružení.

 

 1. b)- byl projednán návrh odznaku odbornosti ochrany obyvatelstva. Navržená varianta bude jako konsensus ÚOROO předložen na březnový VV SHČMS.

Nošení odznaku musí být upraveno vnitřním předpisem. Bude se navrhovat nošení jednoho odznaku podle vlastního uvážení. Jednotlivé odbornosti jsou tak specifické, že nemusí na sebe navazovat. Např. pro technika je rozhodující zvládnutí praktických činností v jednotce, pro specialistu zvládnutí úkolů pro orgány obce,apod.

 

 1. c)kurs techniků ochrany obyvatelstvaÚHŠ Bílé Poličany

Ve dnech 1.-2. listopadu 2012 se uskutečnil „nultý kurs“  techniků ochrany obyvatelstva v Ústřední hasičské škole Bílé Poličany. Kursu se zúčastnilo 10 dobrovolných hasičů. Byl více zaměřen na teorii (kvůli nedostatku pomůcek)  a také na diskusi k obsahu. Z ní vyplynulo, že by se příprava techniků měla co nejvíce zaměřit na činnost v jednotce SDH,samostatně by se měla řešit příprava specialistů se zaměřením na činnost obce při mimořádných událostech a samostatně by se měla také řešila příprava preventistů pro oblast ochrany obyvatelstva i požární ochrany. V tomto duchu je realizován projekt v Moravskoslezském kraji.

 

 1. 8.Informace o realizaci projektu Moravskoslezského kraje (stav přípravy metodických manuálů)
 • Øustavení expertní skupiny a managementu projektu

  Od zahájení realizace projektu se uskutečnily 2 workshopy. Na prvním byla ustavena 5ti členná expertní skupina ze zástupců  Hasičského záchranného sboru MSK, krajského sdružení SHČMS, VŠB-TU (FBI)  a Ústřední odborné rady ochrany obyvatelstva SHČMS  a management ze zástupců ÚHŠ Jánské Koupele. Byli vybráni další spolupracovníci ke zpracování potřebné dokumentace a provedení školení lektorů. Další spolupracovníci budou vybírání ad hoc podle potřeby.

 • Øvýběr lektorů

Počet předběžně vybraných lektorů přesáhl 30. Jedná se zejména o příslušníky Hasičského záchranného sboru a krajského sdružení SH ČMS MSK, dále o pracovníky úřadů, vysokých škol, občanských sdružení, podniků, městské policie, zdravotnické záchranné služby i OSVČ.

 • Øprofily absolventů a obsah kursů (hodinové dotace, forma) – byly zaslány členům ÚOROO  emailem. Z diskuse nevyplynuly žádné připomínky.

 Hlavní úkoly v roce 2013

 • zpracování a vydání metodických manuálů pro jednotlivé vzdělávací moduly

 

9. Publikace „Hasič a obec v nesnázích“

Předána informace o návrhu osnovy

Různé

Členové ÚOROO byli seznámeni:

 • s pojistnou smlouvou pro pojištění pro případ úrazu při akcích Sdružení,
 • s možnostmi spolupráce s organizací Regionservis, která se aktivně podílí na přípravě obcí, zejména z hlediska bezpečnosti.
 • S realizací projektu zateplení ÚHŠ J.K. (P.Vícha)

 

Další jednání:

Vzhledem k účasti několika členů ÚOROO na kursu techniků ochrany obyvatelstva v ÚHŠ Bílé Poličany ve dnech 2.-3.5. se rada uskuteční 2.5. v cca 16.00 v ÚHŠ.

 

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Úterý, 05 Březen 2013 15:46
 

plakat chp-2017