Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes192
mod_vvisit_counterVčera185
mod_vvisit_counterTento týden573
mod_vvisit_counterMinulý týden1207
mod_vvisit_counterTento měsíc1780
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096043985
Zápis z 8. 1. 2013 Tisk
Čtvrtek, 28 Únor 2013 09:58

Záznam z řádného jednání Vedení SH ČMS konaného dne 8. 1. 2013 v Praze.
Přítomni: starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, náměstkové starosty SH ČMS Ing. Jan Karger, Ing. Monika Němečková, Lubomír Janeba, Ing. Markéta Stržínková, Ing. Jaroslav Salivar, předseda ÚKRR PhDr. Josef Juráň, poradce starosty Ing. Ivan Jirota, ředitel Kanceláře SH ČMS Ing. Jan Aulický.
Omluveni: náměstek starosty SH ČMS Doc. Ing. Václav Liška


1) Zahájení
Zahájil starosta Ing. Richter, omluvil nepřítomné a přednesl přítomným program dle pozvánky a požádal o připomínky a náměty. Vedení program schválilo.


2) Kontrola plnění usnesení
- p. Richter zhodnotil kontrolu plnění usnesení, kde konstatoval, že na usnesení se od posledního jednání VV SH ČMS nic nezměnilo a usnesení se plní dle možností celého sdružení.
■ Vedení k tomuto materiálu nemělo žádné další připomínky


3) Příprava jednání VV SH ČMS
- Ing. Richter přednesl Vedení SH ČMS pozvánku na jednání VV SH ČMS dne 24. 1. 2013 v Praze. Jednání VV SH ČMS se uskuteční ve zbrojnice SDH Horní Měcholupy. K pozvánce půjde vytištěná mapka dojezdu k místu jednání. Vedení poupravilo program jednání vypustilo bod Stav příprav novelizace Stanov, který přesunulo na jednání Vedení SH ČMS dne 26.2. 2013 a přizvalo čestného náměstka starosty SH ČMS p. Netíka a ředitele korporátních obchodů a člena představenstva společnosti Total Brokers Ing. Vlastimila Navrátila, který přednese
nabídku na levné energie.
■ Vedení pozvánku schválilo s navrženými úpravami a uložilo náměstku Doc. Liškovi připravit na jednání Vedení 26. 2. 2013 písemnou podobu kompletního znění úprav Stanov SH ČMS (nutno předložit v dostatečném předstihu, aby materiál mohl být zaslán s pozvánkou na jednání)


4) Příprava XVIII. reprezentačního plesu SH ČMS
- Ing. Aulický informoval, že přípravy plesu jsou ve v běhu a dle časového harmonogramu není nic zanedbáno. K tomuto bodu byl předložen písemný materiál zhodnocení příprav. V současné době se tisknou vstupenky a dodělává plakát a pozvánka pro hosty.
- Ing. Richter informoval členy Vedení, že se dne 7. 1. 2013 konala schůzka u primátora města Plzeň k požádání záštity nad plesem. Schůzka nedopadla nejlépe, jelikož zástupci MSH Plzeň město zpochybnili celou přípravu plesu a primátor záštitu nepřevzal, dokud se nenarovnají vztahy v organizačním výboru.
■ Vedení vzalo informace na vědomí a delegovalo Ing. Aulického jako koordinátora příprav plesu. Zároveň uložilo v co nejkratším termínu svolat jednání VV KSH s jediným bodem jednání „příprava plesu“


5) Přehled zahraniční spolupráce SH ČMS v roce 2012 a záměry na rok 2013
- Ing. Richter přednesl písemný materiál k tomuto bodu. Zhodnotil úspěšné zahraniční výjezdy sportovních reprezentací a další návštěvy na společenských akcích zahraničních dobrovolných spolků. Dále nastínil plánované zahraniční výjezdy pro rok 2013.
- Ing. Richter informoval, že v termínu 20. – 22. 2. 2013 budeme hostit členské organizace Podunajské komise CTIF v Přibyslavi.
■ Vedení doporučilo předložit ke schválení VV SH ČMS přehled zahraniční spolupráce SH ČMS v roce 2012 a záměry na rok 2013 schválit.


6) Informace členů vedení – různé
- Ing. Němečková oznámila Vedení, že termín školení hospodářů a vedoucích mládeže je již stanoven. Hospodáři ne 5. 4. 2013 a vedoucí mládeže na 6. 4. 2013. V tomto termínu jak je zvykem by mohlo proběhnout i školení funkcionářů.
■ Vedení schválilo termíny školení hospodářů 5. 4. 2013, vedoucích mládeže 6. 4. 2013 a funkcionáře 6. 4. 2013 do CHH Přibyslav.
- Ing. Richter informoval o jednání ČNV CTIF kde se především jednalo k zabezpečení výjezdu na mezinárodní soutěž CTIF do Francie a také se inicioval dopis napříč politickým spektrem pro sjednocení připravovaných výhod aktivních záloh AČR s dobrovolnými hasiči. Též se připravil návrh loga ČNV CTIF.
■ Vedení vzalo informace na vědomí a doporučilo logo pod číslem 1.
- Ing. Richter informoval že ke 150. výročí založení českých dobrovolných hasičů byla iniciována poštovní známka. Česká pošta návrh přijala a bude se jím zaobírat.
- Ing. Richter informoval o stavu připomínkového řízení ke sněmovnímu tisku 709. K tomuto materiálu byla ze strany VV SH ČMS velká odezva. Ovšem tento komplexní pozměňovací návrh sněmovního tisku 709, který má PSP ČR v jednání není podpora. Je postrádána důvodová zpráva a hlavně vysvětlení proč se původní návrh takto změnil.
■ Vedení doporučuje podporovat původní návrh sněmovního tisku 709 kterému rozumí Ing. Aulický informoval o jednání k akci Pyrocar 2014 a konstatoval, že prozatím není žádná změna v postoji firmy Osiva Havlíčkův Brod k pronájmu pozemků letiště a přilehlých polí na
parkování. Krajský úřad Vysočina a město Přibyslav Akci podporují, ale firma Osiva odmítá veškerá jednání k pronájmu pozemků.
Ing. Aulický informoval, že v rámci dodržení dotačních předpisů se bude muset vyhlásit výběrové řízení na poskytovatele internetových přímých přenosů významných akcí SH ČMS.
■ Vedení záměr schválilo
Ing. Aulický informoval o připravovaném semináři vedoucích OORV a KORV. Tento seminář se uskuteční v gesci ÚORV a Kanceláře SH ČMS ve dnech 16. – 17. 3. 2013 v Přibyslavi.
■ Vedení vzalo informaci na vědomí
Jednání Vedení ukončil starosta Ing. Karel Richter, který poděkoval všem za vstřícné jednání.
Zapsal dne 8. 1. 2013 Ing. Jan Aulický

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Čtvrtek, 28 Únor 2013 10:06
 

plakat chp-2017