Domů » Prevence » ÚO rada prevence » Záznam z jednání ÚORP SH ČMS dne 5.4. 2007, Bílé Poličany
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes162
mod_vvisit_counterVčera230
mod_vvisit_counterTento týden392
mod_vvisit_counterMinulý týden1173
mod_vvisit_counterTento měsíc4469
mod_vvisit_counterMinulý měsíc4779
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096132254
Záznam z jednání ÚORP SH ČMS dne 5.4. 2007, Bílé Poličany Tisk
Čtvrtek, 25 Prosinec 2008 09:22

 

Přítomni: vedoucí rady Ing. Jan Majer, Členi rady: Černík Jan, Adametz Alfred, Pudich Josef, Ing. Kalvarová Lucie,Ph.D., Květoň Zdeněk, Vrba Jaroslav, Teplý Antonín, Jakuba Josef, Bartas Pavel Přizváváni: náměstek starosty SH ČMS Josef Netík, ředitel Kanceláře Jan Aulický a zástupce odboru prevence HZS Královehradeckého kraje Ing. Josef Petrák Omluveni: Drahomír Jarka, Pospěch Miloslav, Široký Ladislav, Kocík Lubomír, Frank Libor, Dostál Mojmír, Jalovecký Václav a Ing. Vícha Petr

1) Jednání zahájil vedoucí ÚORP SH ČMS Ing. Jan Majer

V úvodu p. Majer omluvil nepřítomné a zdůvodnil zkrácení jednání rady na jeden den. Přednesl program jednání rady, ke kterému neměl žádný člen připomínky.

Členy rady dále informoval:

  • o vydané příručce „Řešení mimořádných událostí a krizových situací“ vydané pro starosty obcí a referenty prevence SH ČMS. Na jejíž znění se podílela i ÚOROO a kterou všichni členové rady obdrží. Příručka byla vydána v nákladu 20 000 ks. z čehož SH ČMS dostalo 9 000 ks.
  • o republikovém školení starostů obcí ČR, kterým se HZS ČR snažilo vysvětlit situaci v požární ochraně v ČR a struktury občanských sdružení působících na úseku PO. Starostům obcí bylo připomenuto co mají vše zajišťovat v oblasti PO a že jim v tom mohou pomoci členové občanských sdružení působících na úseku PO a zvláště referenti prevence SH ČMS.
  • o zájmu MV ČR a HZS ČR na aktivizaci prevence u občanských sdružení působících na úseku PO. Proto by SH ČMS mělo pro preventisty SDH vydat metodickou pomůcku co a jak lze dle platné legislativy v této oblasti dělat a jak případně v prevenci u SDH vyvíjet činnost.

2) Návrh vedoucího ÚORP

Ing. Majer navrhl členům ÚORP aby v KORP a OORP prosazovali vytvoření lektorského sboru, který by školil referenty prevence SH ČMS a to nejen ze znalostí k získání odbornosti preventista III. a II. stupně, ale i v nově navrhované cyklické přípravě, která je s ohledem na stále se měnící předpisy v prevenci nezbytná. Jsou totiž zkušenosti, že si hasič splní odbornost a víckrát se již neukáže a nic nedělá. Dle tohoto návrhu by pravidelně navštěvoval svolaná školení nebo semináře a na základě toho by se mu prodlužovala odbornost. V případě dvou po sobě jdoucích vynechání účasti na školení nebo semináři by mu odbornost byla zrušena. K tomu je potřebné zavést odpovídající a pravidelně a přesně vedenou evidenci získaných odborností a účasti preventistů na cyklické přípravě tak, aby nedocházelo k mylným záznamům resp. nepotvrzování a tím k nejasnostem v prodlužované platnosti osvědčení. K návrhu vedoucí rady předložil i písemný návrh osvědčení na jehož druhé straně by se potvrzovala účast na cyklickém školení. K tomuto návrhu se bude muset upravit Metodický pokyn k získání odbornosti Preventista III. a II. stupně. Podzimní období letošního roku je potřebné využít k pořádání školení a seminářů pro preventisty, na kterých se kromě připomenutí základních právních a technických předpisů bude vysvětlovat nový systém cyklické přípravy, se kterou by se mělo regulérně začít od roku 2008. Do této doby by měl být ze strany SH ČMS vydán upravený Metodický pokyn k získávání odbornosti preventista.

  • po tomto návrhu se rozvedla diskuse k smyslu výše popsaného návrhu a současné přípravy preventistů, (technici PO /TPO/ a odborně způsobilé osoby /OZO/ vyžadují soustředěnou přípravu a jejich zkoušky musí proběhnout před komisí MV ČR. Do přípravy TPO a OZO nechce ÚORP vstupovat a do zkoušek ze zákona nemůže vstupovat – proto je hlavní zájem soustředěn na odbornosti III a II a na pravidelnou – cyklickou - přípravu preventistů). Oproti TPO a OZO nemohou námi vyškolení referenti prevence a výchovné činnosti SH ČMS téměř nic. Přítomní členové ÚORP vyslovili souhlas se zavedením systému cyklické odborné přípravy referentů prevence a výchovné činnosti ve SDH SH ČMS. K tomu i souhlas s přepracováním Metodického pokynu k získávání a nově i udržování odbornosti preventista.

Ing. Kalvarová navrhla, že by bylo dobré začít u zákonodárců prosazovat využití členů občanských sdružení působících na úseku PO v prevenci a to tím, že by se měla prosazovat změna hlavně v preventivních kontrolách malých provozoven začleněných ve smyslu § 4 zákona o PO do kategorie „bez zvýšeného požárního nebezpečí“ v působnosti obcí.

ÚORP souhlasí s návrhem k na vytvoření u OSH a KSH sboru lektorů k provádění základní a cyklické odborné přípravy referentů preventivně výchovné činnosti a pověřuje vedoucího ÚORP zpracovat písemný návrh na příkladné složení a požadovanou odbornost lektorské skupiny.

ÚORP pověřuje Ing. Kalvarovou přípravou návrhu změny legislativy k činnosti preventistů SDH. Návrh by měl obsahovat paragrafové znění změny legislativy a důvodovou zprávu. Návrh vedoucí rady předloží k projednání VV SH ČMS.

Ing. Majer předložil ÚORP další návrh a to materiály pro činnost preventistů SDH. Jedná se o metodické listy, které by v jednotné formě postupně vycházely na internetových stránkách www.dh.cz pro potřebu preventistů a stručnou formou jim budou poskytovat návod, jak tu kterou činnost prakticky provádět. Metodické listy by se pravidelně doplňovaly a dle potřeb aktualizovaly. Materiál by byl v co nejjednodušší formě, ale v souladu se zákony a technickými předpisy. Každý preventista by v tomto materiálu měl najít co a jak má dělat, jak školit atd.

3) Návrh změny kritérií a kategorií soutěže PO očima dětí

Ing. Majer informoval členy rady, že tento návrh přišel z Královehradeckého kraje, kde se domnívají, že se dlouhodobý metodický pokyn PO očima dětí musí změnit. Dále předal slovo p. Vrbovi, který přednesl návrh (dokument s návrhem v příloze zápisu). Z návrhu vyplývá že kromě změn v názvu kategorií se vypustí i v oblasti literární věková skupina dětí 1-2 třídy ZŠ. Zapojení této věkové kategorie zcela postrádá logiku, neboť dítě v tomto věku neumí ani pořádně psát, natož tvořit literárně slohové práce. Změny, které se navrhují v zařazení do jednotlivých kategorií vyplývají z osobních dlouholetých zkušeností v této činnosti a nejvíce z připomínek pravidelných účastníků této soutěže a ze zkušeností naší OORP při OSH v Trutnově. Jan Aulický k tomuto předložil radě vyjádření úřadu pro ochranu osobních údajů, který na základě dotazu ředitele jedné základní školy z Lichnova (okr. Bruntál) doporučuje vypustit datum narození a věk.
  • po diskusi se ÚORP dohodla, že návrh na změnu kritérií, kategorií a zrušení data narození a věku metodického pokynu (MP) soutěže PO očima dětí schvaluje. Dále do MP doporučuje přesně pojmenovat pomocné a zvláštní školy a v části výtvarné přidat kategorii pro tělesně postižené. Návrh MP PO očima dětí doporučuje poslat k připomínkám členům ÚORP společně se zápisem. Po zvážení a zapracování připomínek je potřebné odpovídajícím způsobem změnit současná kritéria soutěže (Metodický pokyn) a jejich změnu vyhlásit na www. stránkách sdružení, projednat na KORP a OORP a dát úkol každoročním vyhlašovatelům soutěže upozornit na provedenou změnu. Současně s touto změnou seznámit preventisty na pravidelných školeních a seminářích ještě v r. 2007.

4) Různé

p. Aulický přednesl žádost od svazu skautů a skautek – JUNÁK – který žádá naše sdružení o zabezpečení přednášek o požární prevenci pro jejich celorepublikové setkání OBROK 07, které se koná dne 6.5. 2007 v Bílé Skále nedaleko Jindřichova Hradce.

  • po diskusi se úkolu ujal člen rady p. Jakuba a p. Černík.

Závěrem vedoucí rady poděkoval za vstřícné jednání a popřál všem šťastnou cestu domů a příjemně strávené nastávající Velikonoční svátky a hodně pohody do příštího roku.

Zapsal dne 5.4. 2007 Jan Aulický ml.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017