Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes186
mod_vvisit_counterVčera185
mod_vvisit_counterTento týden567
mod_vvisit_counterMinulý týden1207
mod_vvisit_counterTento měsíc1774
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096043979
Zápis z 24. 1. 2013 Tisk
Úterý, 05 Únor 2013 10:02

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS 24. 1. 2013 v Praze


Přítomni:        

VV SH ČMS:        Ing. Richter, p. Janeba, Ing. Němečková, Doc. Ing. Liška, Ing. Salivar, Ing. Kuběna, Ing. Maděra, p. Navrátil, p. Hulec, p. Páv, p. Pazdera, Mgr. Martínek, Ing. Ing. Aulický, p. Kejmar

Přizváni:             Ing. Čížek, Josef Netík, RNDr.. Resl

Omluveni:          Ing. Karger, Ing. Stržínková, PhDr. Juráň, p. Bidmon, p. Majer, p. Pátek, p. Pumprla, p. Procházka, p. Slámečka, p. Zatloukal, Ing. Majer, p. Orsák

Jednání zahájil a řídil starosta SH ČMS Ing. Karel Richter.

 

1)   Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání

Zapisovatel:                 pí. Tereza Švejdová

Ověřovatelé:                Doc. Ing. Václav Liška

                                   Mgr. Bohumír Martínek                                                                                                                                            

Ing. Richter zahájil jednání. Přivítal přítomné členy VV SH ČMS a hosty, kteří byli na toto jednání přizváni. Následně omluvil nepřítomné a informoval o tom, jak bude probíhat jednání. Dále vyjmenoval materiály, které obdrželi přítomní poštou, na místě a elektronickou poštou. Následně představil program jednání a krátce ke každému bodu pohovořil.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č.  1/2013:                          VV SH ČMS schvaluje zapisovatelku, ověřovatele
a program jednání.

2)  Kontrola plnění usnesení

 

Materiál byl předložen písemně.

Ing. Richter stručně okomentoval jednotlivé body v řešení a dlouhodobé úkoly.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 2/2013:                           VV SH ČMS bere „Kontrolu plnění usnesení“ na vědomí včetně připomínek.

3) Stížnosti a náměty, souhrnná zpráva za rok 2012

 

Ing. Aulický uvedl, že v roce 2012 nepřišlo do Kanceláře SH ČMS a ÚKRR žádná podstatná stížnost. Byly zaznamenány ústní stížnosti, které byly řešeny hned a bezodkladně. Z tohoto důvodu není k tomuto bodu žádný písemný materiál.

4) Činnosti Kanceláře SH ČMS, ÚHŠ, CHH a Nadace

 

K tomuto bodu byl předložen písemný materiál.

Ing. Aulický a Ing. Čížek stručně okomentovali písemný materiál.

Ing. Richter stručně okomentoval písemný materiály Činnost ÚHŠ Jánské Koupele, Činnost CHH a Nadace z důvodu nepřítomnosti Ing. Kargra – ředitele ÚHŠ  a p. Pátka – ředitele CHH Přibyslav, který je zároveň i členem Nadace.

 

 

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 3/2013:                           1) VV SH ČMS bere na vědomí písemné materiály Hodnocení činnosti Kanceláře SH ČMS, ÚHŠ, CHH a Nadace.

2)VV SH ČMS pověřuje Vedení SH ČMS v součinnosti s ÚORVO rozpracovat přípravu oslav 150. Výročí vzniku dobrovolných hasičů.

5) Ples SH ČMS

 

Materiály byl předložen písemně.

Ing. Aulický informoval členy VV SH ČMS o aktuálních přípravách XVIII. Reprezentačního plesu SH ČMS. K tomuto bodu byl přizván starosta KSH Plzeňského kraje Josef Černý a starosta OSH Plzeň – město Petr Jůzek. Následně proběhla rozsáhlá diskuse ohledně zabezpečení příprav plesu a upřesnění jednotlivých úkolů v organizačním štábu.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 4/2013:                           VV SH ČMS jmenuje organizační skupinu pro zabezpečení příprav XVIII. Reprezentačního plesu SH ČMS ve složení: Ing. Aulický – vedoucí organizační skupiny, Doc. Ing. Liška – koordinátor organizační skupiny, Josef Černý – starosta KSH Plzeňského kraje a Petra Jůzek – starosta OSH Plzeň – město.

6) Zahraniční spolupráce SH ČMS

 

K tomuto bodu byl předložen písemný materiál.

 

Ing. Richter stručně okomentoval písemný materiál.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 5/2013:                           VV SH ČMS bere na vědomí písemný materiál Zahraniční spolupráce SH ČMS v roce 2012 a schvaluje plán výjezdů na rok 2013.

7) Návrhy na vyznamenání

 

Ing. Richter informoval o velkém počtu návrhů na udělení titulu ZH. Uvedl, že bude třeba, aby se Kancelář SH ČMS dohodla s CHH Přibyslav na dalším termínu pro udělování. Dále informoval o návrhu KSH Zlínského kraje, kteří navrhují udělení řádu sv. Floriána pro hejtmana Zlínského kraje u příležitosti 10. výročí KSH Zlínského kraje.

Doc. Ing. Liška vyjádřil podporu k tomuto návrhu a uvedl, že by bylo vhodné zmocnit Vedení SH ČMS v této oblasti, pokud KSH navrhne udělení řádu sv. Floriána v rámci oslav výročí KSH.

Ing. Richter informoval o udělení Stuhy III. st. k HP – 23. 2. 2013. Dále se dotázal, kdo z KSH vlastní Historický prapor.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 6/2013:                           1) VV SH ČMS schvaluje všechny předložené návrhy na vyznamenání.

2) VV SH ČMS ukládá CHH Přibyslav ve spolupráci s Kanceláří SH ČMS domluvit termín na udělování titulu ZH z důvodu vysokého počtu schválených vyznamenání.

 

8) Různé

                 

Ing. Aulický informoval o připravovaném semináři vedoucích OORV a KORV.

p. Páv se dotázal, zda lze do školení hospodářů přidat školení v rámci programu Evidence SH ČMS. Dále se dotázal na pojistku na úraz uzavřenou mezi SH ČMS a HVP, a. s.

Ing. Němečková reagovala na dotaz p. Páva a odpověděla, že tento bod lze přidat do školení.

Následně se rozvinula diskuse o uzavřené pojistce na úraz mezi SH ČMS a HVP, a. s.

Na závěr bodu proběhla krátká diskuse ohledně návrhu na kontrolní činnost OSH v roce 2013 členy VV SH ČMS.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 7/2013:                           VV SH ČMS schvaluje navržené kontroly na jednotlivá OSH.

 

Ing. Richter požádal VV SH ČMS o schválení měsíčního paušálu pro Kancelář SH ČMS 3000,- na fond starosty SH ČMS a 2000,- pro pana Pikulu na údržbu Hasičského domu. Rovněž požádal o schválení ročního paušálu pro členy VV SH ČMS a členy ÚKRR.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 8/2013:                           1) VV SH ČMS schvaluje měsíční provozní zálohy pro Terezu Švejdovou 3000,- na fond starosty
SH ČMS a pro Karla Pikulu 2000,- na údržbu     
objektu Hasičského domu.

                                                                      2) VV SH ČMS schvaluje roční paušál pro členy VV  SH ČMS a ÚKRR na zajišťování úkolů dané Stanovami SH ČMS.

9) Závěr jednání

 

Ing. Richter poděkoval za aktivní přístup k jednání a popřál přítomných šťastný návrat domů.

 

Předsedající:                Ing. Karel Richter                                            ___________________________

Zapisovatel:                 pí. Tereza Švejdová                                         ___________________________

Ověřovatelé:                Doc. Ing. Václav Liška                                     ___________________________

                                   Mgr. Bohumír Martínek                                               ___________________________

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Čtvrtek, 07 Únor 2013 12:32
 

plakat chp-2017