Domů
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes176
mod_vvisit_counterVčera328
mod_vvisit_counterTento týden504
mod_vvisit_counterMinulý týden2092
mod_vvisit_counterTento měsíc6954
mod_vvisit_counterMinulý měsíc9974
mod_vvisit_counterOd 25.9.20095810074
Záznam z jednání ÚORP SH ČMS dne 8.12. 2005, Praha Tisk
Čtvrtek, 25 Prosinec 2008 09:14


Přítomni: vedoucí rady Ing. Jan Majer, Členi rady, Černík Jan, Adametz Alfred, Kocík Lubomír, Tartas Pavel, Ing. Vícha Petr, Pudich Josef, Pospěch Miloslav, Ing. Kalvarová Lucie,Ph.D., Dostál Mojmír, Květoň Zdeněk, Mňuk Ladislav, Jakuba Josef, Frank Libor a Jalovecký Václav

Přizváváni: náměstek starosty SH ČMS Josef Netík a ředitel Kanceláře Jan Aulický

Omluveni: Drahomír Jarka, Teplý Antonín

1) Jednání zahájil náměstek starosty SH ČMS Josef Netík

V úvodu p. Netík přivítal všechny přítomné a představil vedoucího rady Ing. Jana Majera, kterého do funkce jmenoval VV SH ČMS.
Dále představil Jana Aulického ředitele Kanceláře SH ČMS a poté předal slovo p. Majerovi, který se všem přítomným představil i se svým profesním životopisem.
Poté se představil Jan Aulický, který potom vyzval všechny přítomné o vzájemné představení se.

2) Plán práce na rok 2006

Na jednání VV SH ČMS, které proběhlo dne 18.11. 2005 v Jevíčku byl předložen plán práce ÚORP na rok 2006, který ovšem nebyl schválen radou a proto je nyní předložen k doplnění. Ing. Majer přítomným přednesl jednotlivé jednací dny a plánované body, které členi rady postupně doplnili. Po drobných úpravách byl plán práce schválen.

3) Zhodnocení činnosti ÚORP za rok 2005

V roce 2005 se konaly pouze dvě rady a tato je třetí. Zhodnocení činnosti rady zpracuje ředitel kanceláře SH ČMS ze zápisů rady a toto předloží na příštím jednání ÚORP. Zhodnocení se použije i k prezentaci do Výroční zprávy SH ČMS za rok 2005.

4) PO očima dětí

Metodický pokyn k soutěži PO očima dětí byl vydán již v září roku 2005, jelikož se nemohlo čekat až se sejde rada k jeho projednání. V metodickém pokynu neshledala rada žádné chyby.
Připomínku rada převzala od Josefa Pudicha z MSK na kterou vedoucí rady společně s p. Aulickým odpověděli ihned.
Pro bod 1) stejné diplomy se od okresního kola až po ústřední kolo již od minulého roku nedávají, připomínku k popiskám na diplomech vyřeší Kancelář s dodavatelem.
Pro bod 2) vyhodnocení za celou republiku již několik let je do konce června příslušného roku a to slavnostní formou v Přibyslavi.
Pro bod 3) samostatné kategorie pro členy SH ČMS by byly akorát zbytečnými náklady pro pořadatele. Do soutěže se členi SH ČMS mohou přihlásit i podle dnes platného metodického pokynu.
Pro bod 4) finanční dotace z MŠMT již druhý rok nejsou. Jiné finanční zajištění nemáme. Je doporučeno obracet se na obce, kraje a sponzory. Dle sdělení kanceláře SH ČMS byla v loňském roce navýšena kapitola materiálně technické zabezpečení OSH a to o 2500,- Kč, které by se měly použít na zabezpečení vyhodnocení PO očima dětí.

5) Různé

Ing. Majer - navrhl partnerství GŘ HZS s ÚORP. Prověří kontakt a na příští radu již bude zástupce GŘ HZS pozván. Je toho názoru, že prevence se na SDH postupně vytrácí, členům SDH se musí dát větší impuls, který musí vyjít z této rady a která by měla vyspecifikovat do budoucnosti činnost preventistů SH ČMS.
Členové rady poté hovořili o získávání odborností preventistů, techniků a osob odborně způsobilých, kteří by postupně vrátili prevenci na SDH.
Ing. Vícha po této diskusi nabídl kurs pro získání odborné způsobilosti techniků a OZO, který proběhne v ÚHŠ Jánské Koupele a bude zakončen zkouškou před komisí MV. Informace o kursu jsou na stránkách www.dh.cz a budou publikovány i v Hasičských novinách
Ing. Kalvarová SH ČMS by mělo lobovat za změnu zákona a to v tom smyslu aby členi SH ČMS mohli po získání odborností SH ČMS vykonávat preventivní prohlídky tam kde je nízké požární nebezpečí
p. Pudich severní Morava má pro preventisty program a to " Výchova dětí v oblasti požární ochrany", který se daří postupně naplňovat hlavně spoluprací s bratry Mikulky, kteří na to mají akreditaci od Ministerstva školství. Kraj je i dobře informován o dění v prevenci jelikož na zasedání krajské rady prevence dochází zástupce z krajského ředitelství HZS
p. Mňuk bylo by dobré navštěvovat základní školy a přednášet problematiku prevence PO v rámci vyučování. Z GŘ HZS šly do škol 2 videokazety s učebnicí. Toto by se mohlo v rámci členů SH ČMS proškolit a členi SH ČMS by toto mohli na školách přednášet

Po diskusi se rada usnesla pozvat na příští radu 16.3. 2006 bratry Mikulky a to pro představení jejich programu a navázání užší spolupráce.

Na závěr Ing. Majer informoval členy ÚORP o situaci v oblasti prevence na HZS a o přípravě kontrol, které HZS v současné době začne provádět směrem k podnikatelským subjektům. Kontrolovat se budou benzínové pumpy, prodejci pyrotechniky atd. Vysvětlil postupy i úskalí s kterými se na kontrolách setkávají a hlavně zdůraznil, že dnes již není kontrolní činnost jednoduchá, kontrolní orgán musí mít dostatečné nejen znalosti právních a technických předpisů se vztahem k oboru požární ochrany, ale i dostatečné právní vědomí o formách a způsobu kontroly (zahájení a průběh kontroly, závěry z kontrol, projednání výsledků eventuální postih kontrolované osoby apod.) z toho důvodu, že řada firem již využívá právníky i k posouzení oprávněnosti ukládaných opatření a eventuelnímu napadení opatření vydaných kontrolním orgánem.

Závěrem vedoucí rady poděkoval za vstřícné jednání a popřál všem šťastnou cestu domů a příjemně strávené nastávající svátky a hodně pohody do příštího roku.

Zapsal dne 8.12. 2005 Jan Aulický

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Čtvrtek, 25 Prosinec 2008 09:15
 

plakat chp-2017