Domů » Úsek vnitroorganizační » Vnitroorganizační rada » Zápis z 14. 11. 2012 v Praze
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes119
mod_vvisit_counterVčera211
mod_vvisit_counterTento týden119
mod_vvisit_counterMinulý týden1378
mod_vvisit_counterTento měsíc2704
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096044909
Zápis z 14. 11. 2012 v Praze Tisk
Středa, 12 Prosinec 2012 15:51

Zápis  z  jednání  ÚORVO  konaného  dne  14.11.2012  v  Praze.

 

Přítomni:           dle prezenční listiny

 

Zapsala:            Dagmar  Hladíková

 

Program jednání:      1)   Zahájení, schválení programu jednání ÚORVO

  1. 2)Kontrola plnění usneseníminulého zasedání ÚORVO
  2. 3)Projednání návrhů na změnu Statutu vyznamenání SH ČMS
  3. 4)
  4. 5)Různé a organizační záležitosti - informacejednání orgánů
     SH ČMS a další
  5. 6)Rekapitulace přijatých závěrů, ukončení jednání ÚORVO

 

 

K bodu 1 a 2) Zasedání ÚORVO zahájil a řídil vedoucí rady p.Lubomír Janeba. Omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady, přivítal hosta našeho zasedání pana Jiřího Sazimu z OSH Ústí nad Orlicí, který by měl nahradit, na vlastní žádost odstupující členku rady, paní Evu Faltusovou. Přistoupil ke kontrole zápisu a plnění usnesení s konstatováním, že usnesení byla splněna s výjimkou č. 23/12, které bude podrobněji rozebírat v bodu 3) dnešního zasedání a č. 24/12, které trvá.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

27/12   ÚORVO schvaluje program dnešního zasedání a bere na vědomí

kontrolu plnění usnesení s konstatováním – splněno, 24/12 - trvá.

                                                                                                                 

 

 

K bodu 3)  Vedoucí rady  p.Janeba konstatoval, s odvoláním na usnesení č.23/12, že ne všichni členové rady  tento úkol splnili. Na druhou stranu poděkoval za obsáhlé zpracování připomínek p. Pazderovi, jehož materiál byl v diskuzi určen jako stěžejní s tím, že bude rozeslán členům rady k dalšímu připomínkování, členové byli znovu vyzváni k předložení svých podnětů a připomínek a to na mail vedoucího rady p. Janeby a pí. Hladíkové -  nejpozději do 15. prosince 2012, k dalšímu zpracování. Reakcí na neuspokojivý  stav předkládaných návrhů na ocenění nejvyššího orgánu je požadavek ÚORVO, zakotvit do textu Statutu přímo nutnost zasílat všechny návrhy na ocenění nejdříve KSH ke kontrole a schválení, než budou odeslány Kanceláři SH ČMS. Návrh novelizovaného Statutu vyznamenání by měl být předložen k projednání na březnovém zasedání VV SH ČMS a starostů KSH a následně v dubnu shromáždění starostů OSH.

Po diskuzi byly přijaty tyto závěry:

 

28/12  ÚORVO  bere na vědomí   předložené informace  a  ukládá   pí.Hladíkové

rozeslat  všem členům rady, nejpozději se zápisem, materiál zpracovaný

p.Pazderou.

 

            29/12   ÚORVO  ukládá  všem členům rady poslat své připomínky ke Statutu

vyznamenání na mail vedoucího rady p.Janeby a  pí.Hladíkové.                                                                                                                                T: do 15.12.2012

 

30/12   ÚORVO ukládá  vedoucímu rady p.Janebovi  zapracovat veškeré připomínky

do návrhu Statutu vyznamenání a rozeslat jej všem členům rady ke kontrole a

případnému doplnění.

                                                                                       T: do konce ledna 2013

 

 

K bodu 4) Vedoucí rady  p.Janeba  předložil členům písemný návrh plánu práce ÚORVO na rok 2013, který byl doplněn o výjezdní zasedání v Jihočeském kraji, nicméně vznikly i další nabídky na výjezdní zasedání rady  a to z kraje Plzeňského od p. Černého a Libereckého od p.Stejskala. S ohledem na konání jarního školení funkcionářů OSH a KSH je nutné počítat s možnou změnou termínu plánovaného květnového zasedání. V souvislosti se školením,  zazněl námět na připomenutí  předpisu k provádění zápisů z jednání orgánů a jejich zasílání  do CHH Přibyslav. Dále byla členům předložena zpráva o činnosti ÚORVO za rok 2012 s tím, že bude doplněna o informace z dnešního zasedání a následně předložena vedoucím rady p.Janebou výkonnému výboru  SH ČMS.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

 31/12   ÚORVO  schvaluje   návrh plánu práce rady na rok 2013 a zprávu o činnosti

 rady za rok 2012 a   ukládá   vedoucímu  rady  p.Janebovi  její  doplnění o

 informace z dnešního zasedání a následné předložení VV SH ČMS.

 

 

 

K bodu 5) V různém předal vedoucí rady slovo p.Netíkovi – vedoucímu AZH, který přítomné informoval o návštěvách 6-ti krajských AZH s konstatováním, že splňují představy celostátního AZH, probíhají setkání, vyměňují se zkušenosti, nezapomínají na přestárlé a nemocné držitele titulu ZH, ale nejen na ně. Za tuto činnost poděkoval všem KSH a OSH, které se na činnosti podílejí, samozřejmě ho zajímají i ta KSH, kde činnost této úrovně ještě nedosáhla. Pochvalně se zmínil  rovněž o reakcích členů SH ČMS, kteří si přijíždějí z celé ČR pro udělení titulu „Zasloužilý hasič“. Jako poslední uvedl informaci týkající se  přípravy výjezdního zasedání AZH SH ČMS, které se uskuteční ve dnech 4. -5. 12. 2012 v Uherském Hradišti a kde bude projednán návrh změn ve Statutu Aktivu zasloužilých hasičů SH ČMS, o výsledku bude informovat na prvním zasedání naší rady v roce 2013.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

            32/12   ÚORVO  bere na vědomí   informace p.Netíka vedoucího AZH SH ČMS   a

ukládá   pí. Hladíkové rozeslat na jednotlivá KSH návrh Statutu AZH SH ČMS

s prosbou,  o předání jejich zástupcům v AZH SH ČMS  k  projednání  a

připomínkování na jejich výjezdním  zasedání v Uherském Hradišti.

 

 

 

Vedoucí rady p.Janeba hovořil k již projednávaným „jmenovkám“ na vycházkový stejnokroj PS I pro členy SH ČMS – podařilo se mu získat kontakt na výrobce tohoto zboží, včetně dodací lhůty a ceny. V diskuzi zaznělo, aby Kancelář byla výhradním dodavatelem jmenovek s doporučením možnosti a  způsobu nošení, provedení a typu písma, což by mělo být zakotveno ve Stejnokrojovém předpise SH ČMS.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

33/12  ÚORVO  ukládá   vedoucímu rady  p.Janebovi  a  řediteli  Kanceláře SH ČMS

Ing.Aulickému  navrhnout, kam  ve  Stejnokrojovém  předpise  umístit  znění

doporučení.

 

 

Ing. Aulický informoval členy, že bylo v programu Evidence testováno Hlášení o činnosti, které je v tuto chvíli funkční a připraveno k použití. Dále informoval o provedených školeních funkcionářů, která proběhla v Praze, Benešově, Lounech a kterých se zúčastnil spolu s pí.Hladíkovou (mimo Benešov). Školení splnila účel, ze strany funkcionářů OSH byla hodnocena kladně.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

            34/12  ÚORVO  bere na vědomí  informace Ing.Aulického.

 

 

 

K bodu 9) Na závěr dnešního zasedání poděkoval vedoucí rady p.Janeba přítomným členům za účast a jejich celoroční aktivitu, popřál všem členům a jejich rodinám hodně zdraví, štěstí a pohody o Vánocích a do Nového roku 2013 spoustu elánu pro práci v ÚORVO, dále popřál šťastnou cestu domů  a připomenul termín řádného zasedání rady – 20.2.2013 v Praze, které bude společné s pracovní skupinou  pro přípravu nových Stanov SH ČMS.

 

 

 

 

 

 

 

 

ooooooooooooooooooooooooooooo

 

 

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Středa, 12 Prosinec 2012 15:52
 

plakat chp-2017