Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes208
mod_vvisit_counterVčera185
mod_vvisit_counterTento týden589
mod_vvisit_counterMinulý týden1207
mod_vvisit_counterTento měsíc1796
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096044001
Zápis z 22. 11. 2012 Tisk
Pondělí, 10 Prosinec 2012 13:29

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS 22. 11. 2012 v Přibyslavi

Přítomni:

VV SH ČMS:  Ing. Richter, p. Janeba, Ing. Němečková, Doc. Ing. Liška, Ing. Salivar, Ing. Karger, PhDr. Juráň, p. Bidmon, Ing. Kuběna, Ing. Maděra, p. Navrátil, p. Hulec, p. Pátek, p. Procházka, p. Páv, p. Pazdera, P. Pumprla, p. Slámečka, p. Zatloukal, Ing. Čížek, Mgr. Martínek, Ing. Majer, Ing. Aulický

Přizváni:  p. Žižka, p. Černý, p. Henc, p. Gargula, p. Krajča, Ing. Jirota, pí. Švejdová, Ing. Olšanský, CSc.

Omluveni: Ing. Stržínková, p. Kejmar, p. Orsák, p. Riesner, pí. Bártková, p. Nitra

Jednání zahájil a řídil starosta SH ČMS Ing. Karel Richter.

 

1)   Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání

Zapisovatel:                 pí. Tereza Švejdová

Ověřovatelé:                p. Stanislav Pumprla, Ing. Antonín Maděra

 

Ing. Richter zahájil jednání. Přivítal přítomné členy VV SH ČMS a starosty KSH, kteří byli na toto jednání přizváni. Následně omluvil nepřítomné a informoval o tom, jak bude probíhat jednání. Dále vyjmenoval materiály, které obdrželi přítomní poštou, na místě a elektronickou poštou. Následně představil program jednání a krátce ke každému bodu pohovořil.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č.  53/2012:                        VV SH ČMS schvaluje zapisovatelku, ověřovatele a program jednání.

2)  Kontrola plnění usnesení

 

Materiál byl předložen písemně.

Ing. Richter stručně okomentoval jednotlivé body v řešení a dlouhodobé úkoly.

p. Janeba doporučil usnesení č. 9/2008 vypustit a dotázal se na usnesení č. 50/2011.

Ing. Aulický odpověděl na dotaz p. Janeby ohledně usnesení č. 50/2011 a uvedl, že SDH Nový Oldřichov nereaguje a neodpovídá na dopisy a navrhl u usnesení č. 9/2008 průběžné plnění.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 54/2012:                         VV SH ČMS bere „Kontrolu plnění usnesení na vědomí včetně připomínek.

3) Hodnocení shromáždění starostů OSH a návrhy k realizaci jeho závěrů

 

K tomuto bodu byl předložen písemný zápis z jednání SS OSH.

Ing. Richter okomentoval písemný zápis z jednání SS OSH. Ohledně diskusního příspěvku starosty OSH Ostrava doporučil, aby všechny ústřední odborné rady písemně zhodnotili období 2010 – 2015. Uvedl, že bude zaslán dopis hejtmanům s blahopřáním a zmínce o další spolupráci včetně plánu návštěvy jeho osoby a starosty KSH. Dále uvedl, že ve Svazu měst a obcí probíhají nadále diskuse. Na závěr se zmínil o finančním příspěvku od Sdružení sportovních svazů ČR, příspěvek byl letos mimo plán. Příští rok bude SH ČMS zařazeno do rozdělování financí dle platných pravidel Sdružení sportovních svazů ČR.

Mgr. Martínek reagoval na diskusní příspěvek starosty KSH Královéhradeckého p. Orsáka ohledně oblasti ochrany obyvatelstva a uvedl, že návrh dohody mezi SH ČMS a Svazem měst a obcí je již navržena a je předmětem dalšího jednání s touto organizací.

Doc. Ing. Liška reagoval na příspěvek Mgr. Martínka a uvedl, že předseda Svazu měst a obcí p. Jiránek je připraven jednat a spolupracovat. Obdobná situace je i se Spolkem venkova, kde probíhají diskuse o podobné dohodě jako ve Svazu měst a obcí.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 55/2012:                         VV SH ČMS bere hodnocení SS OSH na vědomí a ukládá starostovi SH ČMS realizovat náměty vzešlé z diskuse.

 

4) Předběžný souhrn kontrolní činnosti v roce 2012 a plán kontrol na rok 2013

 

Materiály byl předložen písemně na minulém VV SH ČMS.

Ing. Aulický uvedl, že písemná tabulka k tomuto bodu byla po minulém jednání VV SH ČMS rozeslána mezi členy VV SH ČMS, kteří měli doplnit, kde byli tento rok na kontrole a plán kontrol na rok 2013. Odezva nebyla však žádná.

Ing. Richter uvedl, že Kancelář SH ČMS má vytipovaných 16 OSH, kde by měla kontrola v roce 2013 proběhnout za přítomnosti ekonomického úseku SH ČMS, starosty SH ČMS a jednoho člena VV SH ČMS.

OSH Kladno

OSH Praha – západ

OSH Český Krumlov

OSH Plzeň – město

OSH Plzeň – jih

OSH Karlovy Vary

OSH Sokolov

OSH Chomutov

OSH Most

OSH Jablonec nad Nisou

OSH Rychnov nad Kněžnou

OSH Brno – venkov

OSH Vyškov

OSH Jeseník

OSH Šumperk

OSH Svitavy

Nejedná se o kontroly v rámci dotace, ale především o pomoc pro OSH, aby nedocházelo k problémům a vše bylo v pořádku.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 56/2012:                         VV SH ČMS schvaluje návrh kontrol pro rok 2013 na všech šestnácti OSH, které byli navrženy ekonomickým úsekem SH ČMS.

5) Plány práce ÚORad na rok 2013

 

Materiály byl předložen písemně.

Ing. Salivar zmínil, že je potřeba úzký kontakt mezi vedoucím rady velitelů, IZS a starostou KSH, jak na úrovni kraje, tak na úrovni OSH. Stejně úzký kontakt by měl být mezi velitelem ÚO HZS  a OSH.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 57/2012:                         VV SH ČMS bere na vědomí plány práce ÚORad pro rok 2013.

 

6) Pojistná smlouva úrazová, pojistná smlouva odpovědnostní

 

Materiál byl předložen písemně na minulém VV SH ČMS.

Ing. Aulický přítomným okomentoval nové změny v písemném materiálu Pojistná smlouva úrazová a Pojistná smlouva odpovědnostní, které projednala a schválila pracovní skupina pro tvorbu těchto dvou smluv na základě usnesení z minulého VV SH ČMS. Tento bod byl vysvětlen a okomentován formou prezentace.

Následně proběhla krátká diskuse.

Hlasování: zdržel: 1, pro: 22, proti: 0

Usnesení č. 58/2012:                         VV SH ČMS schvaluje Pojistnou smlouvu úrazovou a Pojistnou smlouvu odpovědnostní se všemi změnami, tak jak bylo uvedeno v prezentaci.

 

PO TOMTO BODU SE USKUTEČNILA PREZENTACE HVP, A. S. PŘEDNESENÁ OBCHODNÍM ÚSEKEM HVP, A. S. V ČELE S OBCHODNÍ ŘEDITELKOU HVP, A. S. ING. VLADIMÍROU ONDRÁKOVOU TÝKAJÍCÍ SE PENZIJNÍHO PŘIPOJISTĚNÍ, NOVÉHO BALÍČKU AUTOPOJIŠTĚNÍ A AKČNÍCH NABÍDEK HVP, A. S.

Následně proběhla krátká diskuse včetně otázek směřující na obchodní odd. HVP, a. s. ohledně nových nabídek a změn HVP, a. s.

7) Činnost Krajských sdružení hasičů – hodnocení činnosti za rok 2012 a plány činnosti na rok 2013

Spojeno s bodem

9) Různé

 

p. Bidmon (KSH Pardubického kraje) uvedl, že v Pardubickém kraji vše probíhá dle plánu práce. Jednání na krajském úřadě po volbách již proběhlo a byla dohodnuta spolupráce.

p. Henc (KSH Ústeckého kraje) informoval stručně o činnosti KSH. Uvedl, že vše bylo splněno dle plánu práce kromě soutěže o pohár starosty KSH vzhledem k úmrtí p. Pavla Doubravy, starosty KSH. Byla také zrušena akce se Zasloužilými hasiči. Dále informoval o uskutečněném jednání s firmou TOHATSU, která věnovala Ústeckému kraji již 21 strojů a je s ní velice dobrá spolupráce. Následně uvedl, že na krajském úřadě je velice dobrá spolupráci hlavně díky p. Doubravovi, který se o to zasloužil. Na závěr se zmínil o dobré spolupráci mezi OSH  a ÚO HZS ČR.

Ing. Majer poděkoval všem, kteří se podílejí na organizaci University dobrovolného hasiče. V souvislosti s probíhající UDH poukázal na "problém", který posluchačům, jež absolvovali přednášky z prevence a mají zájem složit zkoušku na stupeň "preventista II", staví do cesty překážku v podobě postupného získávání odbornosti (podle znění Metodického pokynu č. 2/2008 k provádění přípravy k získávání odbornosti SH ČMS v oblasti požární prevence, čl. IV "Způsob ověřování znalostí a hodnocení úspěšnosti", odst. 6 mohou uchazeči "o dvojku" skládat zkoušky jen přes získání odbornosti nižší, tj. "preventista III" a to až po uplynutí 1 roku ode dne získání "preventista III"). Následně dal k úvaze, zda pro posluchače UDH upravit znění Metodického pokynu tak, aby výše zmíněná podmínka pro absolventy UDH neplatila.

VV se přiklonil k názoru, že výjimka z Metodického pokynu se pro tyto účely nebude udělovat. Celý proces tak bude probíhat ve smyslu platného znění Metodiky.

p. Krajča (KSH Zlínského kraje) informoval o činnosti KSH. Uvedl, že všechny akce, které byly naplánované proběhly v pořádku a dle plánu práce 2012 včetně MČR v PS dobrovolných a profesionálních hasičů v Uherském Hradišti. Krátce se zmínil o Propagační jízdě SH ČMS, která také proběhla bez komplikací. Uvedl, že spolupráce s krajským úřadem i HZS Zlínského kraje je na dobré úrovni. Na závěr připomněl, že v roce 2013 bude mít KSH Zlínského kraje 10. let od založení KSH.

p. Gargula (KSH Jihomoravského kraje) stručně informoval o činnosti KSH. V úvodu upozornil na novou adresu KSH, jelikož se kancelář krajského sdružení přestěhovala do prostorů HZS. Informoval, že letos se pravděpodobně konalo poslední společné krajské kolo SH ČMS s HZS Jihomoravského kraje a MHJ. I přesto je spolupráce s HZS na dobré úrovni. V souvislosti s plánovaním MČR Plamen v roce 2014 v Jihomoravském kraji probíhají jednání s krajským úřadem.

p. Žižka (KSH Jihočeského kraje) stručně informoval o činnosti KSH. Uvedl, že vše se konalo dle plánu práce KSH pro rok 2012. Spolupráce s krajským úřadem je na velice dobré úrovni. Dále se zmínil o školení „Obsluha přenosných motorových pil v JPO“. Předal starostovi SH ČMS písemné stanovisko KSH Jihočeského kraje ohledně tohoto školení. Uvedl, že toto školení je pro zásah dobrovolných hasičů nedostatečné. Na základě předpisů HZS musí být dobrovolní hasiči školení pracovníky HZS. KORV souhlasí, že u požárů je činnost specifická a je potřebné speciální školení. Navrhuje rozdělit zásahy na technické zásahy a požáry. U JPO jsou zařazeni i lidé, kteří pracují jako profesionálové pro práci s motorovou pilou a je paradoxem, že při zásahu JPO technického tipu nemohou s motorovou pilou zasahovat.

p. Pazdera vyjádřil nesouhlas s návrhy na vyznamenání, konkrétně udělování výjimek. Vyjádřil názor, že k udělení výjimek nevidí důvod a doporučil výjimky neschválit.

p. Černý (KSH Plzeňského kraje) uvedl, že hlavní činnost KSH v roce 2013 bude zabezpečení Reprezentačního plesu SH ČMS, který se bude konat v Plzni. Vše probíhá dle plánu a nyní se zabezpečuje ubytování. Dále informoval o nových volbách hejtmana Plzeňského kraje a na závěr uvedl, že letos probíhalo krajské kolo soutěže v PS poprvé bez Karlovarského kraje.

Ing. Richter reagoval na příspěvek p. Černého a upozornil, že jednání ohledně příprav Reprezentačního plesu SH ČMS je nutné vést s hejtmanem kraje a primátorem města Plzeň. Na závěr uvedl, že chce být přítomen u těchto jednání.

p. Černý dále informoval o činnosti KSH v roce 2012. Dále uvedl, že bude jednat s HZS o společném konání soutěže v PS, jako důvod uvedl dostatečný počet rozhodčích a víkendových dnů oproti pracovním dnům. Informoval, že při zabezpečování akcí mají s HZS Plzeňského kraje dobrou spolupráci, ale VV KSH neschválil společnou soutěž s HZS.

Ing. Richter reagoval na informaci p. Černého a uvedl, že je důležité, aby našli společnou cestu ke společné soutěži s HZS Plzeňského kraje.

p. Černý odpověděl, že zatím se to týká roku 2013, ale i na dále bude samozřejmě jednat. Dále informoval o plánu soutěží z každého OSH Plzeňského kraje na 5 let. MČR ve vyprošťování se uskutečnilo a vše proběhlo bez problému. Spolupráce s HZS je na dobré úrovni, ale smlouvy, které kdysi vznikli mezi OSH a HZS budou ukončeny. Dotázal se, zda by nešlo s GŘ HZS vyjednat pokračování těchto smluv. Na závěr stručně informoval o rozpočtu KSH a plánu práce na rok 2013.

Mgr. Martínek požádal o schválení Ing. Čížka do ÚOROO jako člena této rady v oblasti školení.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 59/2012:                         VV SH ČMS schvaluje Ing. Martina Čížka jako člena ÚOROO pro oblast školení.

 

p. Hulec informoval o přípravách V. propagační jízdy SH ČMS. Trasy apod. jsou zatím v jednání, dále je domluvená schůzka s hejtmanem ohledně jízdy. Na závěr stručně informoval o nedávno proběhnutých akcích.

p. Pátek stručně informoval o předávání titulu ZH, které se konalo v první polovině listopadu na zámku Přibyslav. Dále uvedl, že se konaly poslední ročníkové zkoušky UDH a na závěr informoval o plánovaném zasedání správní a dozorčí rady Nadace pro podporu hasičského hnutí ČR, která se sejde 29. 11.

p. Slámečka (KSH Vysočina) stručně informoval o činnosti KSH, kde vše proběhlo dle plánu práce 2012. Uvedl, že odborné rady pracují včetně rady vnitroorganizační, která projednává všechny organizační záležitosti. Krajské soutěže a 0. ročník šedesátkování se uskutečnil na dobré úrovni, stejně jako akce pro ZH kraje Vysočina. Na závěr uvedl, že spolupráce s HZS je na dobré úrovni, ale bude jmenován nový krajský ředitel HZS, tak snad bude spolupráce i nadále vynikající. Konstatoval, že plán práce roku 2012 byl splněn a plán práce na rok 2013 je podobného obsahu.

Ing. Čížek informoval o kurzech a školení, které probíhají v ÚHŠ Bílé Poličany. Zmínil se o špatné finanční situaci.

Ing. Maděra (MSH Praha) informoval o akcích, které se konaly v rámci MSH Praha včetně Memoriálu Marty Habadové, kterého se zúčastnilo 500 dětí. Dále uvedl, že se snažili zvýšit předplatné hasičského tisku, ale zatím bez úspěchu, tudíž se MSH Praha rozhodlo předplatit hasičský tisk SDH a vybraným jednotlivcům.

p. Zatloukal (KSH Olomouckého kraje) informoval o krajské soutěži, která se konala společně s HZS Olomouckého a Moravskoslezského kraje a KSH MSK. Ve stejném duchu bude probíhat i příští rok, jelikož se obě strany shodly, že je to výhodnější. Dále uvedl, že proběhlo setkání s hejtmanem, zástupci HZS Olomouckého kraje a KSH. Na závěr zkonstatoval, že plán na rok 2013 se bude teprve schvalovat.

p. Navrátil (KSH Libereckého kraje) v úvodu informoval a neobvyklé situaci na kraji, jelikož se politické strany nedohodli a krajský úřad je zatím bez hejtmana Libereckého kraje. Proběhlo Shromáždění delegátů SDH, kde byl stanoven rozpis práce a sešli se i odborné rady. Informoval o přípravách MČR Plamen 2013, které se bude konat v Jablonci nad Nisou. Dále se zmínil o firmě PROBO, která nahradila v Libereckém kraji VPO, a. s. a zatím má kladný ohlas u hasičů. Na závěr se zmínil o problému s razítky SDH. Razítka nesplňují základní podmínky SH ČMS. OSH Liberec bude objednávat nová razítka pro všechny SDH.

p. Páv (KSH Středočeského kraje) uvedl, že všechny akce se uskutečnili dle plánu práce. Zmínil se o krajské soutěži, která proběhla společně s HZS Středočeského kraje. Následně na to vznesl HZS Středočeského kraje kritiku a uvedl, že v roce 2013 s KSH společnou soutěž konat nebudou i z důvodu konání MČR v PS profesionálních a dobrovolných hasičů ČR v Mladé Boleslavi. Ovšem spolupráce je s HZS na dobré úrovni. Krátce se zmínil o akcích pro ZH, kterých se zúčastňuje stále více lidí a je větší problém tyto akce zabezpečit. Dále informoval o nově zvoleném hejtmanovi, který byl zvolen tento týden. Na závěr se dotázal jménem SDH Velvary, zda by mohl vzniknout dekret o tom, že SDH Velvary je 1. Český sbor. Poté vyjádřil nesouhlas s udělováním vyznamenání zejména udělování výjimek. Uvedl, že každý, který posílá návrh výš až po VV SH ČMS by měl velice zvážit důvod udělení výjimky. Dále směřoval připomínky k ÚORV ohledně Výcvikového roku – materiál, který je vyvěšen na www.dh.cz není dobrý a nedá se s ním pracovat. Obsah by měl být tematický a menší.

Ing. Richter reagoval na dotaz SDH Velvary a informoval, že oslavy budou začínat pravděpodobně dubnovým Shromážděním starostů OSH a vrcholit budou při srpnovém PYROCARU. Ohledně tzv. dekretu uvedl, že nejprve se doloží záznamy jako důkaz. Na další připomínku pana Páva vyjádřil souhlas a uvedl, že je vhodné vybírat témata jednotlivě.

Ing. Kuběna (KSH MSK) stručně informoval o činnosti KSH MSK v roce 2012, kde proběhlo vše dle plánu. Spolupráce s Polskou a Slovenskou republikou je na velice dobré úrovni. V rámci této mezinárodní dohody se uskutečnil Mezinárodní tábor, na který byla velice pozitivní odezva. Dále se zmínil o získání ke spolupráci nejmenovaný potravinový řetězec, který hasičům vyklidil velké parkoviště před svým obchodem k pořádání soutěže a propagoval ji i ve svých letácích. Pro příští rok v tomto kraji také plánují pro dobrovolné jednotky mezinárodní soutěž ve vyprošťování a vydání výzvy k fair-play na hasičských soutěžích. Dále se zmínil o dobré spolupráci s krajským úřadem a stručně informoval o 10. výročí KSH MSK, kde bylo v rámci oslav vyhlášena soutěž kronikářů. Na závěr konstatoval, že KSH MSK čeká klidný rok 2013.

PhDr. Juráň stručně informoval o činnosti ÚKRR v roce 2012 včetně proběhnutých kontrol, kde byli přítomni i členové VV.

Ing. Karger stručně okomentoval písemný zápis ÚORVZ. Reagoval na zmínku ohledně školení v oblasti motorových pil. Vyjádřil názor, že každý instruktor, který má oprávnění může posoudit individuálně. Uvedl, že ÚHŠ Jánské Koupele tyto kurzy pořádají a jsou přeobsazené. V tomto kurzu dělali anonymní dotazník na dotaz dostatečného obsahu a bylo převážně odpovězeno, že obsah je vyhovující.

Doc. Ing. Liška, jako člen pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti, informoval o připravovaném zákonu o tzv. ,,veřejné prospěšnosti, který by měl vstoupit v platnost s novým Občanským zákoníkem k 1.1.2014. Připravovaná legislativní úprava bude zřejmě chápana jako přiznání příznaku veřejné prospěšnosti různým subjektům, tedy ne jen nadacím, spolkům a charitám, ale budou v ní i zatím ,,nevydiskutované,, podobě obsažené různé benefity pro výše zmíněné subjekty. Každý, kdo bude mít příznak Veřejné prospěšnosti bude také o sobě muset dávat více informací ve výroční zprávě - tento fakt nás nijak navíc informačně nezatíží, protože my máme výroční zprávu obsáhlejší než je navrhovaný obsah podle nového zákona.

Ing. Salivar stručně objasnil aktuální situaci ohledně zákonu o pojišťovnictví, které je před druhým čtením v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Jedna z hlavních změn se týká výtěžku z fondu, ze kterého by měli jít také pro policii. Dále informoval o vztahu mezi Sdružením sportovních svazů ČR a SH ČMS. SH ČMS je v SSS ČR velmi považováno a je zváno na všechna jednání včetně nedávného jednání se zástupcem olympijského výboru ČR.

Ing. Němečková stručně informovala o příspěvku z MŠMT. Uvedla, že ta OSH, která si zažádala o příspěvek dostanou finanční příspěvek v plné výši. Na závěr zmínila přípravy v rámci 40. Výročí hry Plamen, které se bude konat 8. 12. v nově zrekonstruované ÚHŠ Jánské Koupele.

p. Janeba stručně informoval o jednání ÚORVO, kde byly projednávány návrhy změn ve Statutu vyznamenání SH ČMS, které byli členům ÚORVO přeposlány k dalšímu připomínkování. Opětně se ÚORVO bude tímto dokumentem zabývat na svém dalším jednání v únoru 2013.

Ing. Richter navrhl zařadit mezi návrhy na vyznamenání řád sv. Floriána pro plk. Ing. Drahoslava Rybu u příležitosti jeho významného jubilea. Na závěr informoval o proběhnutém kontrolním dnu v rámci rekonstrukce ÚHŠ Jánské Koupele.

Ing. Jirota reagoval na příspěvek pana starosty SH ČMS ohledně rekonstrukce v ÚHŠ Jánské Koupele,  informoval o finanční stránce této rekonstrukce a podrobně seznámil přítomné členy VV SH ČMS se stavebními úpravami a časovým plánem do konce rekonstrukce, která má být hotová 7. 12. 2012. Na závěr doporučil uvolnit prostředky pro vícepráce ÚHŠ JK (vyrovnání stěn, změny parapetů, výměna oken v garážích, přípravná dokumentace sociálních zařízení, výtahu a schodiště). Navrhl, aby potřebné finanční prostředky byly vzaty z úspor vlastních zdrojů rozpočtovaných na hasičské soutěže.

Následně proběhla krátká diskuse ohledně rekonstrukce ÚHŠ Jánské Koupele. Doc. Ing. Liška navrhl, aby rámec finančních prostředků včetně rezervy 10% nepřekročil částku 490 tis. Kč.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 60/2012:                         VV SH ČMS schvaluje uvolnit pro vícepráce při rekonstrukci ÚHŠ Jánské Koupele finanční příspěvek do výše 490 tis. Kč.

8) Návrhy na vyznamenání

Hlasování: jednomyslně schváleno

Usnesení č. 61/2012:

1) VV SH ČMS uděluje panu Václavu Ulrychovi a Vlastimilu Jindřichovi (OSH Louny) Čestné uznání SH ČMS.

2) VV SH ČMS schvaluje udělení výjimky pro pana Blažeje Zeleného včetně průvodního dopisu týkající se jeho dalšího oceňování.

3)   VV SH ČMS schvaluje řád sv. Floriána pro plk. Ing. Drahoslava Rybu.

4) VV SH ČMS schvaluje všechny ostatní předložené návrhy na vyznamenání.

10) Závěr jednání

 

Ing. Richter poděkoval za aktivní přístup k jednání a popřál přítomných šťastný návrat domů.

 

 

Předsedající:                Ing. Karel Richter                                            ___________________________

Zapisovatel:                 pí. Tereza Švejdová                                         ___________________________

Ověřovatelé:                p. Stanislav Pumprla                                       ___________________________

Ing. Antonín Maděra                                       ___________________________

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Úterý, 11 Prosinec 2012 08:58
 

plakat chp-2017