Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes115
mod_vvisit_counterVčera300
mod_vvisit_counterTento týden1210
mod_vvisit_counterMinulý týden1279
mod_vvisit_counterTento měsíc809
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5612
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096112292
Zápis z 14. 11. 2012 Tisk
Pondělí, 03 Prosinec 2012 09:22

Zápis

z jednání Ústřední odborné rady pro vzdělávání SH ČMS (ÚORVZ) dne 14.11.2012 v ÚHŠ SH ČMS Jánské Koupele

Přítomni: doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák, Ing. Pavel Haas, Mgr. Jan Dumbrovský, Ing. Petr Vícha, Ing. Jan Karger,  Bc. Mojmír Studník

Omluveni: doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D, Ing. Jitka Paťavová, Bc. Zdeněk Ondráček, plk.Dr. Ing. Zdeněk Hanuška, Jitka Fabiánová , Ing. Martin Čížek

 

Jednání ÚORVZ zahájil její vedoucí Ing. Karger přivítáním členů rady a informací, že všichni nepřítomni se řádně omluvili z  vážných pracovních, či zdravotních důvodů.

Program jednání:

1)       Hodnocení průběhu Univerzity dobrovolného hasiče v roce 2012

2)       Zabezpečení Univerzity dobrovolného hasiče v roce 2013.

3)       Zabezpečení školení  členů VV SH ČMS,  starostů  KSH a OSH na rok 2013

4)       Elektronická knihovna SH ČMS

5)       Plán práce na rok 2013

6)       Různé, závěr

 

 

K jednotlivým bodům:

 

1. Zabezpečení Univerzity dobrovolného hasiče v roce 2012

 

Tato vzdělávací akce určená funkcionářům OSH a KSH v roce 2012 probíhá v souladu se schválenými zásadami podle stanoveného harmonogramu na všech třech plánovaných místech (CHH Přibyslav, ÚHŠ Bílé Poličany a Jánské Koupele). Dosavadní zkušenosti a odezvy od studentů jsou pozitivní, vysoce je hodnocen aktivní přístup studentů.  Bohužel však nejsou zastoupeni plošně funkcionáři ze všech KSH, což již bylo konstatováno na únorovém zasedání ÚORVZ., Možnosti tohoto studia nevyužily všechny kraje a žádného studenta (anebo minimální počet) má kraj Jihočeský,  Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Středočeský a Liberecký. Proto ÚORVZ navrhla, aby od roku 2013 byla mimořádně organizována UDH pro funkcionáře těchto krajů. Návrh byl přednesen ve VV SH ČMS a zmíněné kraje byly vyzvány, aby zjistily zájem ve svých krajích.  Odezva je však minimální. Proto ÚORVZ pověřuje Ing. Kargera, aby tuto problematiku znovu projednal na VV SH ČMS a s dotčenými starosty KSH v zájmu toho, aby i funkcionáři SH ČMS těchto krajů měli možnost zvýšit kvalitu svých znalostí.

 

2. Zabezpečení Univerzity dobrovolného hasiče v roce 2013

V roce 2013 bude zabezpečován druhý ročník studia UDH. V prvním pololetí proběhnou soustředění zaměřené na represi a ochranu obyvatelstva, v druhém pololetí další soustředění z oblasti represe a soustředění s náplní rétorika a etiketa. Osnovy pro soustředění represe připraví a navrhnou lektory Doc. Kvarčák a Ing. Haas ( do konce listopadu 2012.). Téma rétorika a etiketa bude zabezpečeno  VŠB – TU Ostrava ( Doc. Kvarčák). Osnovy a lektorské obsazení Ochrany Obyvatelstva zabezpečí Ústřední odborná rada Ochrany obyvatelstva

( Mgr. Martínek Ph.D.). Pro toto téma je možné využít i dlouholeté zkušenosti Ing. Haase, který tuto problematiku učí na střední škole.

Členové ÚORVZ se také dohodli na tématu  ročníkové práce pro rok 2013 a tímto tématem je vzorové zpracování „ Prezentace pro Výroční valnou hromadu SDH“, případně obdobnou hodnotících schůzí  na okresní, či krajské úrovni. Cílem je zkvalitnit průběh těchto akcí a zajistit potřebnou  informovanost účastníků o naší činnosti.(zejména hostů).

 

3. Zabezpečení školení  členů VV SH ČMS,  starostů  KSH a OSH na rok 2013

Každoročně je pro výše zmíněné funkcionáře zabezpečováno nejméně jednodenní školení. Pro rok 2013 je plánováno v březnu v  CHH Přibyslavi a zabezpečuje jej ústředí SH ČMS.

ÚORVZ navrhuje, aby tématem pro rok 2013 byl „Fundraising“ (získávání finančních prostředků. Doc. Kvarčák zjistí možnost lektorování tohoto tématu Doc. Ing. Václavem Nétkem CSc. z VŠB – TÚ Ostrava. Pochopitelně doporučení i dalších lektorů je vítané. Rada navrhuje, aby vystoupili i úspěšní starostové v tomto směru se svými zkušenostmi (např. Jiří Orság, Jitka Fabiánová)

4. Elektronická knihovna SH ČMS

Na návrh ÚORVZ byl VV SH ČMS schválen koncept Elektronické knihovny SH ČMS, jako zdroj informací pro členy a funkcionáře SH ČMS pro potřeby jejich činnosti a vzdělávání. Vedoucí ústředních odborných rad a další funkcionáři byli vyzváni, aby zasílali materiály , které mají v elektronické podobě. Ne všichni ale na výzvu reagovali, ve sběru podkladových materiálů je třeba pokračovat a ÚORVZ žádá všechny co nesplnili svůj slib, ať tak bezodkladně učiní. Ing. Karger má úkol na VV SH ČMS urgovat zasílání vzdělávacích materiálů. I tak je již k dispozici tisíce stránek, kterým je dávána jednotící podoba. Je vytvořeno grafické řešení těchto vzdělávacích stránek. Pracovní verze je již na stránkách www.dh.cz (zatím k nahlédnutí jen pod přístupovým heslem). Pan Studník členům rady ukázal jak stránky aktuálně vypadají a dal přístupové heslo, tak aby členové mohli sledovat průběžně výstavbu těchto vzdělávacích stránek. Aktuálním problémem jsou časové možnosti osoby, která zpravuje stránky www.dh.cz.  Pan Studník dostal úkol projednat časový harmonogram vkládání materiálů a to do 25. listopadu 2012.

 

5. Plán práce

Viz příloha

6. Různé

Vzhledem k tomu, že se nedaří dlouhodobě zabezpečit vytvoření zamyšlené brožury

„ Základní znalosti dobrovolného hasiče“, je Ing Karger radou pověřen projednat tuto možnost s panem Přibylem (Hasiči Nové Město nad Metují).

 

7. Usnesení:

Ústřední odborná rada pro vzdělávání SH ČMS

 

Schvaluje:

 

zadání ročníkové práce pro studenty UDH pro rok 2013 – „ Prezentace pro Výroční valnou hromadu SDH“, případně prezentaci obdobných hodnotících schůzí  na okresní, či krajské úrovni

 

Ukládá:

 

1) Ing. Kargerovi – zabezpečit průběh 2. ročníku UDH v roce 2013

 

2) Ing. Kargerovi – opakovaně vyzvat kraje, které nemají své funkcionáře v UDH, aby zabezpečily nábor, s cílem otevřít pro tyto kraje nový ročník UDH

 

3) Ing. Kargerovi – seznámit VV SH ČMS se stavem Elektronické knihovny a urgovat sběr podkladových materiálů

 

4) p.Studníkovi – projednat s odpovědnou osobou, která má v kompetenci stránky www.dh.cz harmonogram vkládání materiálů pro Elektronickou knihovnu SH ČMS

 

 

Doporučuje:

 

1) „Fundraising (získávání finančních prostředků) „ – jako téma pro školení členů VV SH ČMS, starostů OSH a KSH v roce 2013

 

2) KSH. OSH a SDH aby věnovaly větší pozornost vzdělávání svých funkcionářů a členů. Vzdělávací akce zařazovaly do svých plánů práce a ve svých rozpočtech pamatovaly na jejich ekonomické zabezpečení.

 

Zapsal: Jan Karger

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1

Plán práce ÚORVZ na rok 2013

březen 2013  – ÚHŠ Jánské Koupele

říjen 2013  - CHH Přibyslav

Další případná jednání dle aktuální potřeby

Stálé body jednání:

-          Univerzita dobrovolného hasiče

-          Elektronická knihovna SH ČMS

 

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017