Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes3
mod_vvisit_counterVčera169
mod_vvisit_counterTento týden887
mod_vvisit_counterMinulý týden1378
mod_vvisit_counterTento měsíc3472
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096045677
Záznam z jednání 27. 10. 2012 Tisk
Středa, 21 Listopad 2012 13:32

Zápis z jednání Shromáždění starostů OSH

27. 10. 2012 v Přibyslavi

Přítomni:      dle prezenční listiny

starostové OSH                ze 77  přítomno      74

nepřítomno  3

starosta SH ČMS                       přítomen      1

VV SH ČMS                     z 19   přítomno      17

nepřítomno  2

ÚKRR                              ze 13  přítomno      12

nepřítomno 1

 

Přítomno ze 75 pozvaných účastníků s rozhodujícím hlasem, tj. 96,1%. Shromáždění starostů OSH ČMS je usnášeníschopné.

1) Zahájení jednání, schválení hostů a volba pracovních komisí, schválení programu

Náměstek starosty SH ČMS Ing. Jan Karger z pověření VV SH ČMS zahájil SS OSH ČMS. V úvodu přivítal všechny přítomné. Konstatoval, že SS OSH ČMS je usnášeníschopné.

Přečetl z pozvánky program pro jednání SS OSH.

 1. 1. Zahájení, volba pracovních komisí
 2. 2. Zpráva o činnosti SH ČMS za uplynulé období
 3. 3. Zpráva o hospodaření SH ČMS za I. pololetí 2012 a návrh rozpočtu na rok 2013
 4. 4. Zaměření činnosti SH ČMS na rok 2013 – plány práce SS OSH, VV SH ČMS a Vedení SH ČMS
 5. 5. Zajištění VVH SDH
 6. 6. Výsledky činnosti a hospodaření spol. s vlast. podílem SH ČMS za I. pololetí roku 2012
 7. 7. Diskuse, vystoupení hostů
 8. 8. Schválení usnesení
  1. 9. Závěr

Hlasování:     pro: 75           proti: 0           zdržel se: 0

SS OSH ČMS schvaluje předložený program jednání.

 

Volba zapisovatelky:         Tereza Švejdová

Volba skrutátorů:             Ing. Ivan Jirota

Ing. Josef Dvořák

Ing. Karel Barcuch

Vladislav Štefl

František Malý

 

 

Volba ověřovatelů:  Josef Páv

Josef Krajča

Hlasování:     pro: 75           proti: 0           zdržel se: 0

SS OSH ČMS schvaluje navrženou zapisovatelku, navržené skrutátory a navržené ověřovatele zápisu.

Volba návrhové komise:     VV SH ČMS                Lubomír Janeba

Praha                       -----------------

Středočeský               Kamila Havlínová

Jihočeský           Jiří Novák

Plzeňský            Josef Černý

Karlovarský                Stanislav Hubáček

Ústecký             Renáta Špidlíková

Liberecký           Milan Navrátil

Královéhradecký  Karel Salava

Pardubický         Josef Jiruše

Vysočina            František Grubauer

Jihomoravský     Jitka Fabianová

Olomoucký         Ing. Josef Ošťádal

Zlínský              Ing. Josef Bernátík

Moravskoslezský  Milan Zehnal

 

Hlasování:     pro: 75           proti: 0           zdržel se: 0

SS OSH ČMS schvaluje navrženou komisi.

 

Hosté:                            Ing. Josef Kubeš

Ondřej Kříž

Josef Netík

Ing. Vladimíra Ondráková

 

Hlasování:     pro: 75           proti: 0           zdržel se: 0

SS OSH ČMS schvaluje účast hostů na jednání.

2) Zpráva o činnosti SH ČMS za uplynulé období

 

Ing. Richter přivítal přítomné, poděkoval za účast a přednesl svou zprávu.

Příloha č. 1 Zpráva o činnosti SH ČMS za uplynulé období

 

 

3) Zpráva o hospodaření SH ČMS za I. pololetí 2012 a návrh rozpočtu na rok 2013

Materiál byl předložen písemně.

Ing. Jirota stručně okomentoval písemný materiál společně s aktuálními pohledávkami mezi OSH a SH ČMS.

 

4) Zaměření činnosti SH ČMS na rok 2013 – plány práce SS OSH, VV SH ČMS a Vedení SH ČMS

Materiál byl předložen písemně.

p. Janeba přítomným přednesl a okomentoval písemný materiál – Plán práce SS OSH, VV SH ČMS a Vedení SH ČMS, Hlavní zaměření činnosti SH ČMS na rok 2013 včetně drobných připomínek, které byly předneseny na VV SH ČMS dne 26. října. Drobné úpravy budou zapracovány a oba písemné materiály budou vyvěšeny na webové stránky www.dh.cz.

5) Zajištění VVH SDH

Materiál byl předložen písemně.

p. Janeba stručně okomentoval písemný materiál, který byl písemně poslán všem OSH k prostudování.

6) Výsledky činnosti a hospodaření spol. s vlast. podílem SH ČMS za I. pololetí roku 2012

Ing. Kubeš informoval o aktuální situaci v HVP, a. s.

připomněl, že v letošním roce je 20. výročí zahájení činnosti Hasičské vzájemné pojišťovny. Oslavy byly velice dobře připravené týmem zaměstnanců obchodního úseku Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s., zaměstnanci pobočky Ostrava a samozřejmě ve spolupráci se zástupci krajského sdružení hasičů.

V prvním pololetí letošního roku bohužel obchodní činnost přes veškeré úsilí stále stagnuje.  Nepropadá se sice kmen pojistných smluv, ten naopak vzrůstá. HVP, a. s. je však nucena, s ohledem na  ostatní pojišťovny, kterých je na našem pojistném trhu veliké množství, snižovat cenu pojištění. Tyto kroky však mají špatný vliv na vývoj předepsaného pojistného. Uvedené informace lze dokladovat i statistikami, které zpracovává Česká asociace pojišťoven. Všechny pojišťovny, které jsou v ní sdruženy, mají propad v předepsaném pojistném v oblasti neživotního pojištění, přičemž počty pojistných smluv se zvyšují.  Daleko nejhorší situace je v povinném ručení, kde sazby povinného rušení jsou tak nízko, že český pojistný trh je v oblasti povinného ručení prodělečný.

Snadno dostupné nabídky pojišťovacích obchodníků prostřednictvím různých srovnávačů na internetu snižují účinnost výhradního pojišťovacího agenta HVP, a. s. Pojistné smlouvy, které sjednávají pojišťovací agenti HVP, a. s., jsou nejkvalitnější, musí se při plnění náročných cílů, které si dává HVP, a. s. v obchodní oblasti, využít i jiné zdroje obchodníků, a to zejména pojišťovací makléře. Předpokládá, že trendy, které výše zmínil, přimějí konečně v letošním roce pojišťovny, aby začaly zdražovat povinné ručení. Tak by agenti HVP, a. s. měli více prostoru prodat produkty pojišťovny za solidní ceny cílové skupině HVP, a.s. – obyvatelům venkova. Hasičská vzájemná pojišťovna již svůj kmen povinného ručení očistila od špatných pojistných smluv. Může si proto dovolit pro příští rok udržet stávající ceny a povinné ručení nezdražit. Kromě toho pojišťovna připravila nový produkt autopojištění, který nabízí možnost komplexně pojistit auto jak v oblasti povinného ručení, tak havarijního pojištění, jakož
i sjednat další druhy  pojištění s tím spojené. Kumulací těchto pojištění lze cenu přiměřeně snížit a udělat ji tím pro zákazníka atraktivnější a přístupnější.

Co se týká hospodářského výsledku, do konce prvního pololetí se HVP, a. s. dařilo plánované hodnoty plnit.  Bohužel na začátku prázdnin, po opakovaných krupobitích, doprovázených místními vichřicemi
a přívalovými dešti, škodní průběh hospodářský výsledek zhoršil. V současné době se pojišťovna tento částečný neúspěch snaží napravit.  HVP, a. s. se zaměřuje především  na správní režii. Snížení za první pololetí letošního roku činilo cca 3 mil. Kč ve srovnání se stejným obdobím minulého roku. Doléhá na nás hospodářská krize, která se v oblasti pojišťovnictví projevuje vypovídáním pojistek a zvýšeným počtem pojistných podvodů.

Na základě legislativních změn v roce 2001 byla HVP,a.s., stejně jako ostatním pojišťovnám, uložena povinnost uvést své právní poměry do souladu se zákonem, zejména o pojišťovnictví.

Jednou z povinností byla i skutečnost, že akcie, do té doby v listinné podobě, musí být přeměněny na akcie v zaknihované podobě.

Ačkoli již uplynulo mnoho času, do dnešního dne bohužel HVP, ne zcela vlastní vinou, nedokončila proces zaknihování. Důsledkem této skutečnosti je nesoulad mezi základním kapitálem uvedeným v obchodním rejstříku s počtem vydaných akcií, vedených na účtech jednotlivých akcionářů, které převzal od Střediska cenných papírů Centrální depozitář cenných papírů. Jedná se o cca 650 drobných akcionářů kteří jsou majiteli akcií HVP a.s. v nominální výši 1,3 mil. Kč.

Bez součinnosti a podpory starostů okresních sdružení, či jednotlivých hasičů, by HVP, a. s. velice těžko pokročila dále, ať už v aktualizaci databáze, tak především v realizaci dalšího zaknihování.

Zároveň se na starostky a starosty OSH obrátil s prosbou, aby doklady, které vypracovávají v souvislosti s ukončením činnosti sborů, které vlastní akcie HVP, předali vždy zároveň v kopii do HVP k rukám paní Steigerové.

Závěrem poděkoval všem, kteří do současné doby byli velice vstřícní a nápomocni v tomto úsilí
a poprosil ostatní starosty jednotlivých OSH, jimž budou seznamy k aktualizaci databáze ještě předány, o spolupráci.

V nejbližší době, konkrétně 8. 11. 2012 čeká HVP a.s. informační schůzka s Českou národní bankou, kde budou řešeny i otázky související s připravovanou evropskou směrnicí SOLVENCE II.

7) Diskuse, vystoupení hostů

p. Kříž se přítomným představil jako nový šéfredaktor časopisu Alarm revue hasičů a záchranářů. Uvedl, že se snaží dát časopisu „nový kabát“ a nový styl. Poprosil o pomoc při nápadech a shánění inzerce. Na závěr uvedl svou představu o dalším vývoji časopisu a nových nápadech. Následně poděkoval za vznik Redakční rady.

p. Dudek (OSH Ostrava) vystoupil v reakci na zprávu pana starosty SH ČMS, ohledně JSDHO – jednání o této problematice by mělo začínat na vrcholné úrovni napříč celým spektrem a dále by se mělo přesunout až na pracovní komise a ÚORV k podrobný rozborům a předkládání návrhů na případné změny. Dále zmínil, že by bylo dobré se zamyslet a zrekapitulovat práci a výsledky proběhlých jednání k problematice jednotek SDH za uplynulé období, ohlédnout se za prací, zda vůbec bylo dosaženo předpokládaných cílů. Dále uvedl, že ve zprávě starosty SH ČMS chyběla zmínka o Svazu měst a obcí včetně asociace krajů. Dotázal se, zda funguje spolupráce mezi Svazem měst a obcí a SH ČMS, zda probíhají diskuse - do diskusí by se měli zapojit i ÚORV a ÚORP, resp. další pracovní skupiny. Rovněž připomněl myšlenku, zřízení pracovní pozice při Ústředí, která by zahrnovala problematiku jednotek, represe, legislativy a evropských záležitostí. Dále zmínil financování KSH – přednesl problém ohledně financování z vlastních zdrojů, uvedl, že je na čase najít cestu jak posílit vlastní zdroje KSH. Na závěr se dotázal, zda VV SH ČMS neuvažuje o systému financování sportovních aktivit? Např. TFA, MČR vyprošťování, atd. také kurzů nebo jiných sportovních aktivit mimo požární sport, z prostředků získaných z členství ve Sdružení sportovních svazů, za předem stanovených podmínek.

p. Orsák (KSH Královéhradeckého kraje, OSH Trutnov) reagoval na vystoupení p. Dudka a odpověděl, že SH ČMS spolupracuje se Svazem měst a obcí. Sám se zúčastnil posledního jednání jedné z komis SMO – komise branná, kde mimo jiné probírali problém ohledně zákona o pojišťovnictví. Uvedl, že všichni členové komise souhlasili, aby byl v PSP ČR schválen tento zákon. Na závěr uvedl, že věří v prohlubování této spolupráce

Ing. Němečková stručně přítomné informovala o činnosti na úseku mládeže. Uvedl, že proběhla premiérová akce TFA MH. V souvislosti s tímto poprosila starosty OSH o spolupráci, kdyby se na některé OSH obrátila jakákoliv střední škola se zájmem o pomoc. Dále se stručně zmínila o proběhnutých kontrolách na letních táborech a s tím související školení vedoucích táborů, vše proběhlo bez problémů. Uvedl, že úsek mládeže čeká v měsíci prosinec příjemné setkání u příležitosti 40. výročí hry Plamen. 8. listopadu je vyhlášení soutěže RWE. V roce 2013 se bude konat Jablonecká hala MH v Jablonci nad Nisou, na této akci se již pracuje. Následně se stručně zmínila o aktuální situaci ohledně dotací z MŠMT a na závěr poděkovala panu starostovi Karlovarského kraje Richardu Kejmaru za spolupráci a pomoc při zajišťování MČR hry Plamen a dorostu v roce 2012.

Ing. Jirota přítomným stručně objasnil zákon o účetnictví, který se vztahuje na občanská sdružení a jejich organizační složky. Upozornil všechny OSH a KSH, že musí povinně vést podvojné účetnictví. SH ČMS zatím zpracovává účetnictví v programu WINDUO, ale ekonomické oddělení uvažuje ještě o dalších programech.

p. Zeman (OSH Žďár nad Sázavou) přítomné seznámil s nabídkou výhodného vedení účtu České Pojišťovny – Era – výhody pro DH.

p. Pazdera (OSH Tábor) vystoupil s administrativními připomínkami k písemnému materiálu Směrnice činnosti s kolektivy MH. Následně se obrátil na všechny starosty OSH s prosbou ohledně udělování vyznamenání SH ČMS. Požádal, aby při navrhování vyznamenání vzali na vědomí podmínky pro udělování obsažené ve Statutu vyznamenání SH ČMS a sami dbali jejich dodržování na všech organizačních stupních.

p. Žižka (KSH Jihočeského kraje, OSH České Budějovice) reagoval na zprávu starosty SH ČMS – Panel nestátních neziskových organizací. Vyjádřil svůj názor na význam Panelu NNO, dle jeho názoru se jedná spíše o „stínový IZS“ – jedná se o starší zkušené lidi, kteří již nejsou zařazení v JSDHO, ale svými zkušenostmi jsou nápomocni. Doporučil ÚOROO, aby se tímto tématem zabývala.

Ing. Miksánek (OSH Semily) vyjádřil nesouhlas s příspěvkem p. Žižky. Uvedl, že na území OSH Svitavy bylo zrušeno 50 JSDHO a nyní nastává problém co s těmi SDH. Situace není jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo zdát.

8) Schválení usnesení

 

p. Janeba přečetl návrh usnesení včetně úprav a vložení bodu č. 8 ke schválení SS OSH ve dne 27. 10. 2012.

Hlasování:     pro:74            proti: 0           zdržel se: 0

SS OSH ČMS schvaluje Usnesení SS OSH ke dni 27. 10. 2012.

11) Závěr

 

Ing. Karger poděkoval na závěr všem zúčastněným za práci aktivní přístup při jednání.

Na závěr popřál šťastnou cestu domů.

 

Předsedající:          Ing. Jan Karger                     __________________________

Zapisovatelka:        Tereza Švejdová                    __________________________

Ověřovatelé:          Josef Páv                            ___________________________

Josef Krajča                         ___________________________

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017