Domů » Prevence » ÚO rada prevence » Záznam z 1. 11. 2012
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes610
mod_vvisit_counterVčera454
mod_vvisit_counterTento týden610
mod_vvisit_counterMinulý týden3190
mod_vvisit_counterTento měsíc2975
mod_vvisit_counterMinulý měsíc11378
mod_vvisit_counterOd 25.9.20095861504
Záznam z 1. 11. 2012 Tisk
Středa, 07 Listopad 2012 14:58

Záznam z jednání Ústřední odborné rady prevence SH ČMS konaného dne 1. listopadu 2012 v Praze.

 

Přítomni:

Vedoucí rady:  Ing. Jan Majer,

Za ústředí SH ČMS: pro nemoc omluven Ing. Václav Liška, prof. h.c.

Členové rady: dle prezenční listiny

Omluveni: dle prezenční listiny

Hosté:

 

 

1) Úvod,

Úvodem přivítal vedoucí rady ing. Majer přítomné a oznámil jména omluvených členů, kteří zaslali omluvné e-maily nebo vzkazy před dnem jednání.

 

Následně seznámil s programem jednání, které je jen s malými doplňujícími tématy shodné s programem na pozvánce.

 

Jednání pokračovalo pietní vzpomínkou na tragicky zesnulého člena ÚORP za Ústecký kraj – ing. Václava Nejedlého.

 

V další části byly prezentovány výsledky jednání instrukčně metodického zaměstnání (IMZ) prevence HZS ČR, které se uskutečnilo ve dnech 10. – 12. Října 2012 ve vzdělávacím zařízení HZS v Brně. Jedním z témat, která na IMZ zazněla byly změny v právních a technických předpisech, zejména změna § 31 zákona o požární ochraně novelou zákona č. 183/2006 Sb. – stavebního zákona a změna ustanovení § 4 zákona o požární ochraně vydáním nového zákona č. 350/2011 Sb. – chemického zákona. Bylo konstatováno, že „velká novela“ zákona o požární ochraně tak, jak byla připravena ze strany MV GŘ HZS ČR není v současné době aktuální, v nejbližší době nebude předložena na pořad jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, není příznivá situace k předložení změny zákona.

 

Na základě novely české technické normy (ČSN) na výtahy dojde k novelizaci nejméně osmi ČSN požární bezpečnosti staveb řady 73 08xx.

 

Dalším aktuálním tématem IMZ byly výsledky kontrol plnění povinností obcí a zjišťované nedostatky. Významnou položku v neplnění povinností obcí bylo určování zdrojů vody pro účely hašení požárů a likvidaci jiných mimořádných událostí na území obce. Byla představena prezentace, která poskytuje návod k určování a označování vodních zdrojů pro účely hašení požárů v souladu s požadavky ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb, zdroje vody pro hašení požárů a návod k získání GPS souřadnic konkrétního vodního zdroje.

 

 

2) Koncepce požární prevence do r. 2016

 

Vedoucí rady představil materiál, který byl zpracován MV GŘ HZS ČR s názvem „Koncepce požární prevence na léta 2012 – 2016“ (dále jen „Koncepce“). Koncepce byla schválena v listopadu 2011 a uvádí nejdůležitější cíle a metody provádění prevence ze strany HZS ČR. V Koncepci je však také počítáno s angažovaností subjektů působících na úseku požární ochrany, zejména s nejpočetnějším subjektem – SH ČMS a to zejména v oblasti preventivně výchovné činnosti.

-          Hlavní poslání prevence: Vytvářet účinnou a společensky prospěšnou ochranu před vznikem požáru a jeho šířením

Motto: Požární prevence je řešení, které se každému vyplatí

Byla prezentována některá čísla ze statistiky požárovosti za uplynulé období roku 2012 a na tomto základě konstatován dramatický nárůst obětí při požárech v bytovém fondu – z loňských 60 obětí nárůst o 34 obětí, tj. na současných 94 úmrtí při požárech bytů a rodinných domů. Velký podíl na tomto čísle má nepochybně období mrazů v únoru letošního roku, kde denně při požáru zemřel jeden člověk. Z tohoto důvodu byla stanovena cílová skupina občanů pro intenzivní provádění preventivně výchovné činnosti a to na skupinu seniorů (v souladu s koncepcí prevence do r. 2016). Použitelná počítačová prezentace je umístěna na www.dh.cz pod názvem „Bezpečná domácnost“.

 

Vedoucí rady podal informaci o připravované publikaci „Hasič a komín“, která by měla vyjít počátkem roku 2013 (vydavatel SH ČMS) a příručce „Zdroje vody pro účely hašení požárů a likvidaci jiných mimořádných událostí na území obce“, kterou má v plánu vydat sdružení „Prevence pro všechny“, kterou zastupuje Mgr. Pavel Nejtek z HZS Pardubického kraje. Pokud SH ČMS na edici této publikace přispěje nějakou finanční částkou, bylo by možné publikaci vydat ve větším nákladu tak, aby se dostala na všechny OSH a rady prevence v celé České republice.

 

V této souvislosti se opět rozvinula diskuse k výkladu povinností obcí ve věci zřizování vodních zdrojů pro účely hašení požárů. Zákon v ustanovení § 29 odst. 1, písm. k) ukládá obcím povinnost „zabezpečovat zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a stanovit další zdroje vody pro hašení požárů …“. Vznikla nejasnost v pojmu „další zdroj vody“ a v identifikaci tohoto pojmu. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti jsou podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. f) NV 172/2001 Sb., ve znění NV 498/2002 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, závazným obsahem požárního řádu obce. Bylo navrženo provedení dotazu na MV GŘ HZS ČR Odboru prevence k vyjasnění pojmu.

 

Na www.dh.cz je k dispozici prezentace „Vodní zdroje“, která vysvětluje pojmy a varianty vnějších odběrních míst požární vody podle ČSN 73 2411.

 

3) Informace ze sekce Ochrany obyvatelstva

 

Za účelem postupného zavádění odbornosti techniků ochrany obyvatel vyšel Metodický pokyn starosty k získávání této odbornosti. Odborná příprava techniků ochrany obyvatelstva se v současnosti uskutečňuje v ústředních hasičských školách, ale o získání odbornosti je zatím malý zájem. Technici ochrany obyvatel, kteří se budou podrobovat odborné přípravě, zkouškám a získávat potřebnou odbornost na dobu pěti let, budou nápomocni činnosti jednotek na úseku zásahové činnosti při mimořádných událostech při živelních pohromách mimo požár, nápomocni v preventivně výchovné činnosti a nápomocni obcím při plnění jejich úkolů na tomto úseku.

 

 

 

 

4) Otázky ke zkouškám preventistů III a III pro rok 2013

 

Na jednání rady bylo probráno znění 60 testových otázek pro stupeň preventiva III a 60 otázek pro stupeň preventiva II jako základní kmen otázek, z nichž si jednotlivé zkušební komise budou generovat 40 otázkový test (ve variantě „A“ a/nebo „B“) pro účely zkoušek uchazečů o odbornost. Návrh otázek byl předem elektronickou cestou rozeslán jednotlivým členům, takže jejich precizace a odsouhlasení proběhlo na jednání rady bez zbytečných prodlev. Bylo odsouhlaseno, že otázky budou pro rok 2013 a jejich konečné znění bude umístěno na internetu.

 

Pro další období budou otázky zpracovány odbornicí - členkou rady - pí. Ing. Kalvarovou tak, aby mohly být na www stránkách SH ČMS vyvěšeny opět v závěru roku 2013.

 

5) Závěr

 

Na závěr vedoucí rady požádal členy o další aktivní práci. Zaměření odborné přípravy preventistů v r. 2013 se doporučuje na povinnosti obcí na úseku požární ochrany (§ 29 zákona, NV 172/2001 Sb., ve znění NV 498/2002 Sb., výraznou pozornost věnovat vydání obecně závazných vyhlášek obcí, zejména požárního řádu obce a určování, evidenci a kontroly provozuschopnosti vodních zdrojů pro účely hašení požárů a likvidaci jiných mimořádných událostí na území obce.

 

Preventivně výchovnou činnost v dalším období zaměřit na seniory a bezpečnou domácnost z hlediska vzniku a následků požárů.

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 1. listopadu 2012                                Zapsal: vedoucí ÚORP ing. Jan Majer

 

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017