Domů » Represe » Rada represe » Záznam z jednání ÚORV ÚORV SH ČMS ve dnech 2.-3.5. 2008, Přibyslav
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes203
mod_vvisit_counterVčera185
mod_vvisit_counterTento týden584
mod_vvisit_counterMinulý týden1207
mod_vvisit_counterTento měsíc1791
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096043996
Záznam z jednání ÚORV ÚORV SH ČMS ve dnech 2.-3.5. 2008, Přibyslav Tisk
Úterý, 23 Prosinec 2008 16:07

 

Na jednání byli přítomni:

Stanislav Pumprla, Ing. Šeps Jiří, Josef Plojhar, Kučera Milan, Mácha Roman, Šulc Bohuslav, Růžička Milan, Henc Jiří, Ing. Klos Tomáš, Bc. Jan Aulický, Netík Josef, Pospíšil Miloslav, Meloun Josef

Omluveni:

Schejbal František, Kondler Václav, Burket Petr, Kučera Robert,

Přizváni:

člen OORV Přerov Zatloukal Vlastimil, starosta KSH Olomouckého Kraje p. Sýkora Luděk a zástupce GŘ HZS Ing. Pavel Nepovím

Jednání zahájil a s programem přítomné seznámil p.Stanislav Pumprla.
Po zahájení dále přivítal všechny hosty a přítomné členy rady. Dále připomněl, že je to v letošním roce druhé jednání rady, které bude spojené s přeškolením rozhodčích instruktorů.

1) informace z jednání SS OSH, VV SH ČMS a vedení SH ČMS

p. Pumprla - přítomné informoval o jednání SS OSH, které se konalo dne 26. 4. 2008 a kde v diskusi byla kritizována Směrnice hasičských soutěží, a to v části přestupů a v části číslování jednotlivých kol postupových soutěží. Od ÚKRR zazněla též kritika, ale na tu již ÚORV reagovala v schválené odpovědi na materiál " řešení námětů a připomínek předsedy ÚKRR", který byl projednán bez výhrad na VV SH ČMS. Dále informoval o uvolnění 300 mil. Kč od vlády ČR na vybavení 5550 JPO 5 lehkými zásahovými oděvy a botami. Na SS OSH zazněla i informace o přesunu všech vyřazených policejních automobilů pro JPO. Dále informoval o tom, že všechny zápisy z jednání různých rad jsou k dispozici na www.dh.cz a o jednáních informuje hasičský tisk.
p. Aulický - informoval o jednání VV SH ČMS a vedení SH ČMS, která se uskutečnila před jednáním SS OSH a kde na ÚORV zaznělo několik výtek, a to nedodání ÚOR pedagogické teze k připravované příručce "Minimum dobrovolného hasiče" a neprojednání ve VV SH ČMS novelu otázek Hasič I. - III. stupně.

 • ÚORV k námětům na SS OSH (přestupy) nebude navrhovat žádnou změnu ve SHS, jelikož je přesvědčena, že se konečně nastolil v přestupech pořádek. Pouze upraví přestupní lístek na "působení člena SH ČMS v SDH v soutěžní sezóně ……" . Zároveň nebude v tomto roce prodlužovat termín nahlášení přestupů.
 • ÚORV k námětům číslování jednotlivých kol udělá ve SHS úpravu, ale zároveň upozorňuje, že okrsková kola jsou ve SHS uvedena a je s nimi počítáno ve systému postupových kol , jako ze základní soutěží.
 • ÚORV k námitce nedodání tezí ÚOR pedagogické k příručce Minimum dobrovolného hasiče výtku nebere, a to proto, že tento bod byl projednán na jednání ÚORV dne 16. - 17. 11. 2007 kde byly teze navrhnuty. Dle ÚORV nejsou teze kompletní zpracovaný materiál, ale hlavních myšlenky připravované publikace a ÚORV se držela schváleného usnesení VV SH ČMS, který chtěl pouze teze.
 • ÚORV k námitce novely otázek Hasič I. - III. stupně výtku bere v potaz a jelikož byly schváleny nové předpisy předloží kompletní dokument na podzimním jednání VV SH ČMS. Též se ÚORV shodla na tom, že upraví i samotnou Směrnici pro získání odznaku odbornosti Hasič I. - III. stupně v oblasti získávání odbornosti bez zkoušek. Úpravu bude provádět Ing. Klos a návrhy dostaly za úkol zaslat na Kancelář SH ČMS všichni členové rady

2) informace z jednání KORV a ÚORV

Tento bod byl přesunut na informace členů ÚORV a různé.

3) Příprava MČR v PS -Přerov 2008

p. Sýkora informoval, že MČR v PS 2008 se intenzivně připravuje. V současné době se řeší úvodní zahájení a konečné ukončení. Dolaďuje se ubytování a sponzorství pivovaru Kozel. Stadion je zamluven a i okolní plochy stadionu budou k dispozici. Musí se skloubit jednotlivé počty organizačních skupin (štáb, pečovatelé družstev, technická a organizační četa) pro objednání stravy, trik a čepic a ubytování. Je potřeba co nejdříve nahlásit počet členů ÚORV, štábu a rozhodčích ze čtvrtka na pátek pro objednání stravy a ubytování. Pro úvodní ceremoniál je objednána kapela a mažoretky a moderátor p. Jančařík kteří budou stát dohromady 50 000,- Kč. Překážky máme připravené na velmi dobré úrovni pro tartan i tretry. Jednotlivé dílčí úkoly domluvené mezi kanceláří SH ČMS a KSH Olomouckého kraje se budou řešit na individuální schůzce přípravného štábu MČR.

 • ÚORV navrhuje hledat pro zahájení MČR levnější variantu kapely a moderátora.

4) Příprava propozic MČR Přerov 2008

p. Kučera Milan představil členům ÚORV návrh propozic MČR družstev SDH SH ČMS a prošel je bod po bodu. Po diskusi se ÚORV dohodla na změnách, které zapracuje p. Kučera a pošle je kanceláři SH ČMS k vytištění pro jednání příští rady.

 • ÚORV se neztotožňuje s návrhem VV SH ČMS na 9 soutěžících v družstvu a navrhuje 10 soutěžících.

Zdůvodnění:

Soutěžní ročník postupových soutěží začal, není účelné snižovat počet závodníků družstva během soutěžního ročníku , a to proto, že družstva, která mají zajištěný postup z okresních kol a krajských kol s 10 soutěžícími a na MČR by museli jednoho závodníka vyřadit.
 • ÚORV schválila změny, které zapracuje do propozic MČR p. Kučera Milan

5) Příprava propozic pro kvalifikaci družstev tradičních disciplín CTIF

Bc. Aulický informoval čelny ÚORV, že kvalifikace pro tradiční disciplíny CTIF proběhne ve Dvoře Králové nad Labem dne 27. 9. 2008 jako otevřená všem družstvům pod patronací ČNV CTIF a ÚORV by mněla pro ČNV CTIF připravit propozice pro kvalifikaci a podmínky účasti na mezinárodní soutěži v Ostravě 2009.

 • ÚORV, po prozkoumání výsledků z mezinárodní soutěže ve Finsku a Varaždinu a výsledků soutěže Svatováclavský pohár 2006 a 2007, navrhuje VV SH ČMS aby na mezinárodní soutěž v roce 2009 postoupili všechna družstva, která dokončí zdárně kvalifikaci.
 • ÚORV dále navrhuje VV SH ČMS, po konstatování účasti na minulých ročnících Svatováclavského poháru" úhradu nákladů na vybavení a účastnické poplatky pro mezinárodní soutěž 2009:
  - Vítěz kvalifikace třída A muži - 50% nákladů
  - Druhé místo kvalifikace třídy A muži - 35 % nákladů
  - Třetí místo kvalifikace třídy A muži - 15 % nákladů
  - Vítěz kvalifikace třída A ženy - 50 % nákladů
  - Vítěz kvalifikace třída B muži - 25 % nákladů
  - Vítěz kvalifikace třída B ženy - 25 % nákladů

6) Návrh rozhodčích pro pro mezinárodní hasičskou soutěž Ostrava 2009

Bc. Aulický informoval přítomné, že rozhodčí na mezinárodní soutěž Ostrava 2009 musejí mít pro požární sport odpovídající kvalifikaci a pro tradiční disciplíny též. V SH ČMS pro požární sport nikdo takovou kvalifikaci nemá a pro tradiční disciplíny pouze dva lidé. CTIF by mělo uspořádat školení a tm by jsme měli vyslat zástupce. Po předchozí dohodě s ČNV CTIF by SH ČMS mělo obsadit 6 rozhodčích pro požární sport a 5 rozhodčích pro tradiční disciplíny.

 • ÚORV se prozatím nedohodla na konkrétních návrzích rozhodčích a učiní tak na dalším jednání rady

7) Informace členů ÚORV a různé

p. Nepovím informoval o změně na postu náměstka generálního ředitele HZS pro IZS, kdy nahradil p. Muchnu p. Zadina. Také, že od GŘ HZS odešel p. Pečený, kterého zatím nikdo nenahradil a z OUPO Brno p. Tománek, kterého nahradil p. Ondráček , který bude zde zítra školit rozhodčí instruktory. Dále informoval o připravovaném MČR v PS profesionálních hasičů, které se uskuteční ve dnech 30.6. - 3.7. 2008 v Pardubicích kam všechny pozval. Představil všem připravované technické specifikace prostředků PO, které se používají v požárním sportu , tlakovou pevnou spojku (pojistku) a šroubení sacích požárních hadic.

 • ÚORV navrhla p. Nepovímovi, aby projednal na GŘ HZS jeden kurs pro nové rozhodčí instruktory v PS.

p. Kučera Milan informoval členy rady, že se doslechl nepříjemnou zprávu, a to změnu zákona o technických podmínkách vozidel v tom smyslu, že dosud jezdící Avie nebudou v roce 2010 splňovat emisní limity pro provoz na pozemních komunikacích.


 • ÚORV navrhla kanceláři SH ČMS aby situaci zjistila a v případě pravdivosti začal VV SH ČMS jednat s odpovědnými politickými zástupci.

8) Příprava přezkoušení rozhodčích instruktorů

Bc. Aulický informoval, že přezkoušení se uskuteční dne 3. 5. 2008 a že zajistil přes GŘ HZS komisi jejíž vedoucí bude p. Ondráček z OUPO Brno a členové p. Pumprla a p. Aulický pomáhat bude i p. Plojhar. Bylo konstatováno, že je počet rozhodčích instruktorů, kteří před pěti lety skládali zkoušky na Rozhodčí instruktor , a to 15 osob.

Na závěr vedoucí rady poděkoval všem přítomným za vstřícné jednání a popřál šťastnou cestu domů.

Příští jednání ÚORV se uskuteční v měsíci červnu 2008.

Zapsal: Bc. Jan Aulický v.r.
schválil: Stanislav Pumprla v.r.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Pátek, 27 Únor 2009 11:50
 

plakat chp-2017