Domů » Represe » Rada represe » Záznam z jednání ÚORV ÚORV SH ČMS dne 29.2. 2008, Přibyslav
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes194
mod_vvisit_counterVčera185
mod_vvisit_counterTento týden575
mod_vvisit_counterMinulý týden1207
mod_vvisit_counterTento měsíc1782
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096043987
Záznam z jednání ÚORV ÚORV SH ČMS dne 29.2. 2008, Přibyslav Tisk
Úterý, 23 Prosinec 2008 16:06

 

Na jednání byli přítomni:

Stanislav Pumprla, Ing. Šeps Jiří, Josef Plojhar, Kučera Milan, Kučera Robert, , Mácha Roman, Šulc Bohuslav Růžička Milan, Kondler Václav, Burket Petr, Bc. Jan Aulický, Netík Josef, Henc Jiří, , Pospíšil Miloslav, Meloun Josef,

Omluveni:

Ing. Klos Tomáš, Schejbal František,

Přizváni:

člen OORV Přerov Zatloukal Vlastimil, zástupce ÚO HZS Přerov Jaromír Šindler, trenéři reprezentace SH ČMS ženy a muži Michailidis Petr a Prodělal Zdeněk a mluvčí SH ČMS Josef Nitra.

Jednání zahájil a s programem přítomné seznámil p.Stanislav Pumprla. Po zahájení dále přivítal všechny hosty a přítomné členy rady. Dále připomněl, že je to v letošním roce první jednání rady.

1) informace z jednání SS OSH, VV SH ČMS a vedení SH ČMS

p. Netík - přítomné informoval o akcích které se podařilo uskutečnit, a to především zhodnocení té největší Pyro-car 07, která se velice povedla a na které se členi rady též podíleli. Uskutečnění 35. výročí založení hry Plamen a 50. výročí založení ÚHŠ Bílé Poličany. Dále přítomným sdělil , že se podařilo prosadit zachování jednoduchého účetnictví u organizačních článků a zrušení změny názvu občanských sdružení. Informoval o jednáních VV SH ČMS a vedení SH ČMS od posledního jednání ÚORV. Všechny zápisy jsou k dispozici na www.dh.cz a o jednáních informuje hasičský tisk.

2) plnění usnesení III. řádného sjezdu SH ČMS

Bc. Aulický - informoval členy ÚORV, že na základě usnesení VV připravil společně s vedoucím rady materiál k plnění usnesení III. řádného sjezdu SH ČMS. Materiál se detailně zaobírá jednotlivými body usnesení III. řádného sjezdu a programu činnosti SH ČMS do roku 2010 se závěrem, že ÚORV si všechny dané úkoly plní dle schváleného programu činnosti SH ČMS do roku 2010 a to i nad rámec tohoto programu, který byl rozpracován do plánů práce ÚORV schvalovaných na každý rok. ÚORV plnění úkolů každoročně předkládá ve Výroční zprávě SH ČMS a na jarním SS OSH, které zatím nemělo k činnosti rady závažnější připomínky.

 • ÚORV schvaluje zprávu o plnění usnesení III. řádného sjezdu SH ČMS na úseku represe.

3) Příprava MČR v PS -Přerov 2008


p. Zatloukal Vlastimil informoval, že MČR v PS 2008 se uskuteční ve dnech 19.-21. září 2008 na městském stadionu v Přerově, Sokolská ulice. Přípravy jsou rozjeté. Stadion je zamluven a část členů ÚORV ho již měla možnost shlédnout. Jsou již domluveny noclehy a strava. Kompletní seznam kontaktů na jednotlivé ubytovací zařízení byly předány na Kancelář SH ČMS k vypracování objednávek. Ubytovací komisy zajistí pořadatelské KSH, tak jako pečovatel jednotlivých družstev.
p. Mácha informoval, že KORV se dodnes k zajištění MČR nesešla, ale co se týče přípravy sportovní části MČR je vše na dobré cestě. Překážky pro muže jsou připraveny z HZS a překážky pro ženy se nechají vyrobit.
p. Šindler jeho slova potvrdil a dodal, že technická četa bude složena s profesionálních hasičů a vždy jich bude dostatek.
p. Pumprla informoval, že stále nebyla ve VV SH ČMS vyřešena návrh zrušení výjimky postupu dvou družstev Středočeského kraje a návrh na zrušení obhájce. ÚORV proto své požadavky na VV SH ČMS zopakuje.

 • ÚORV navrhuje VV SH ČMS zrušit výjimku postupu dvou družstev ze Středočeského kraje
 • ÚORV navrhuje VV SH ČMS zrušit obhájce mistrovských titulů na dalších konání MČR

4) Příprava jednotných vzorových propozic na postupové soutěže

p. Kučera M. předložil přítomným jednotné vzorové propozice na postupové soutěže, které pro příští rok budou pomáhat organizátorům postupových soutěží při pořádání soutěží. Propozice jsou z části upraveny dle nových SHS a pravidel PS. Propozice byly probrány bod po bodu a jednotlivé změny zdůvodněny.

Po diskusi se ÚORV dohodla že:
 • vzorové propozice dle vznesených připomínek upraví p. Kučera M. a poté budou zveřejněny na www.dh.cz

5) Revize otázek a odpovědí k odbornosti Hasič I. - III. stupně

Bc. Aulický předložil přítomným členům rady přepracované a doplněné otázky a odpovědi k odbornosti Hasič I. - III. stupně. Otázky a odpovědi revidoval p. Krakovský, Ing. Šeps a Bc. Aulický. Postupně byly zasílány členům ÚORV, kteří mají elektronické spojení a výsledek je nyní na posouzení ÚORV v písemné podobě.

 • ÚORV schvaluje změny v otázkách a odpovědích u odbornosti Hasič I. - III. stupně a požaduje jejich konečnou úpravu a zveřejnění na www.dh.cz. Též je nutné zajištění úpravy počítačového programu pro generaci otázek a odpovědí.

6) Kalendář soutěží 2008

Bc. Aulický předložil přítomným kompletní Kalendář soutěží pro rok 2008. V kalendáři se zveřejňují soutěže, které jejich pořadatelé uznají za tzv. otevřené pro všechny členy SH ČMS.

 • ÚORV doporučila kalendář hlavních sportovních soutěží pro rok 2008 vydat v obvyklých informačních médiích SH ČMS

7) Zhodnocení činnosti ÚORV za rok 2007

p. Pumprla informoval, že tento materiál připravil Bc. Aulický a je v písemné podobě v dnešních materiálech. Jedná se o kompletní zhodnocení činnosti ÚORV na úseku represe za rok 2007, které bude zveřejněno ve Výroční zprávě SH ČMS za rok 2007.

 • ÚORV schvaluje materiál "Zpráva o činnosti na úseku represe za rok 2007"

8) Reprezentace v PS

Bc. Aulický informoval, že na Kancelář SH ČMS přišel dopis od části reprezentantek v požárním sportu ve kterém navrhly změny v trenérské dvojici vybrané SH ČMS. Touto otázkou se již zaobíralo i Vedení SH ČMS a proto byli pozváni trenéři obou reprezentačních družstev k řešení této situace. Po vzájemné domluvě bylo trenéru družstva žen p. Michailidisovi navrženo rozdělení kompetencí, a to tak, že hlavním trenérem bude on a jeho žena se bude starat o administrativu, přípravu soustředěních atd.

9) Různé

p. Kučera Milan informoval o jednání komise tělesné přípravy a sportu, kde se zúčastnil za SH ČMS a kde se projednávaly především problémy vznikající při požárním sportu. Především pak pojistky proti rozpojení hadic, technické listy k materiálu pro požární sport, funkčnost přetlakových ventilů atd.

Bc. Aulický předložil radě zpracovaný materiál k řešení námětů a připomínek předsedy ÚKRR, které vznesl na posledním jednání VV SH ČMS. Některé připomínky se týkaly ÚORV a proto na ně bylo po dohodě s p. Pumprlou reagováno.

 • ÚORV se ztotožňuje s odpověďmi v materiálu k řešení námětů a připomínek předsedy ÚKRR týkající se ÚORV

p. Kučera Milan informoval o jednání přípravného výboru k halové soutěži "Hala Jablonec nad Nisou 2008" kam byl vyslán za ÚORV. Tato soutěž se uskuteční ve dnech 19. - 20. 4. 2008 v Jablonci nad Nisou a jedná se o běh na 100m s překážkami a štafetu 4 x 100m s překážkami v prvním dni dobrovolní hasiči a druhém dni profesionální hasiči.

Bc. Aulický informoval, že na Kancelář SH ČMS již začaly přicházet přestupní lístky, jednotlivých závodníků z různých okresů a krajů. Předložil radě postup, jak se budou jednotlivé přestupy evidovat a jak se budou zveřejňovat na www.dh.cz . K tomuto bodu se rozvinula diskuse ze které vyplynulo:

 • ÚORV souhlasí s navrženými tabulkami sledovaných přestupů
 • ÚORV schválila dosud došlé přestupy a schválila jednání ÚORV na den 4. 4. 2008 k schválení ostatních přestupů.

Bc. Aulický dále informoval, že byly vyhlášeny zkoušky pro získání odbornosti hasič I. stupně a Strojník na termín 1. 3. 2008 v Přibyslavi a v zhledem k tomu, že se na zkoušky Hasič I. stupně přihlásili 2 hasiči a na Strojník 4 hasiči byly tyto zkoušky zrušeny. Po diskusi na toto téma bylo ÚORV schváleno konání zkoušek ve stejném termínu co jednání rady, která je schopná i v odpoledních hodinách malé množství uchazečů prozkoušet.

 • ÚORV schvaluje vyhlášení zkoušek Hasič I. a Strojník na termín jednání ÚORV.

p. Pumprla informoval radu, že byli p. Krakovským vypracovány doporučené standardy pro zřizovatele dobrovolných jednotek PO. V těchto standardech zřizovatelům dobrovolných jednotek doporučuje jak postupovat v případě mimořádných událostí a to formou zjednodušených řádů speciálních služeb. Tyto standardy nám však GŘ HZS zakázalo zveřejnit na což reagoval VV SH ČMS negativní odezvou.

 • ÚORV navrhuje VV SH ČMS projednat s GŘ HZS možnost zapojení zástupců SH ČMS při návrzích a úpravách předpisů v rámci PO.

Na závěr vedoucí rady poděkoval všem přítomným za vstřícné jednání a popřál šťastnou cestu domů.

Příští jednání ÚORV se uskuteční 4. dubna 2008.

Zapsal: Bc. Jan Aulický v.r.
schválil: Stanislav Pumprla v.r.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Pátek, 27 Únor 2009 11:51
 

plakat chp-2017