Domů » Represe » Rada represe » Záznam z jednání ÚORV ÚORV SH ČMS ve dnech 16.-17.11. 2007, Troubky
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes206
mod_vvisit_counterVčera185
mod_vvisit_counterTento týden587
mod_vvisit_counterMinulý týden1207
mod_vvisit_counterTento měsíc1794
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096043999
Záznam z jednání ÚORV ÚORV SH ČMS ve dnech 16.-17.11. 2007, Troubky Tisk
Úterý, 23 Prosinec 2008 16:04

Na jednání byli přítomni

Stanislav Pumprla, Ing. Šeps Jiří, Josef Plojhar, Kučera Milan, Kučera Robert, Ing. Klos Tomáš, Mácha Roman Růžička Milan, Kondler Václav, Burket Petr, Bc. Jan Aulický, Netík Josef, Henc Jiří, , Pospíšil Miloslav,

Omluveni

Meloun Josef, Schejbal František, Šulc Bohuslav,

Přizváni

člen OORV Přerov Zatloukal Vlastimil, starosta KSH Olomouckého kraje Sýkora Luďek, vedoucí oddělení jednotek PO MV - generální ředitelství HZS ČR plk. Ing. Pavel Dekret, zástupce ÚO HZS Přerov Ing. Jaromír Šindler a starosta obce Troubky Mgr. Radek Brázda

 

Jednání zahájil a s programem přítomné seznámil p.Stanislav Pumprla.
Po zahájení dále přivítal všechny hosty a přítomné členy rady. Dále připomněl, že je to v letošním roce poslední jednání.

Po zahájení si vzal slovo starosta obce Troubky, který všechny přítomné přivítal a především poděkoval za činnost kterou pro veřejnost dobrovolní hasiči dělají. Informoval též o historii obce a především o současnosti, kterou úplně změnila povodeň v roce 1997. Též se zmínil o tom co všechno se podařilo po povodních udělat a co ještě není spraveno. Na závěr vyzdvihl činnost místních dobrovolných hasičů a poděkoval za spolupráci. Popřál příjemný pobyt v Troubkách a dobré jednání.

1) informace z jednání SS OSH, VV SH ČMS a vedení SH ČMS

p. Pumprla stručně okomentoval všechna jednání VV SH ČMS a SS OSH od posledního jednání rady velitelů, které proběhlo 7. 9. 2007. VV SH ČMS a SS OSH z těchto jednání pro ÚORV vyčlenily úkol reagovat na diskusní příspěvek starosty OSH Louny a distribuci a dání na vědomí Směrnice hasičských soutěží pro muže a ženy.

p. Netík – přítomné informoval o akcích které se podařilo uskutečnit, a to především zhodnocení té největší Pyro-car 07, která se velice povedla a na které se členi rady též podíleli. Připomněl připravované 35. výročí založení hry Plamen, které se uskuteční v Přibyslavi dne 1. 12. 2007 a 50. výročí založení ÚHŠ Bílé Poličany, které se uskuteční dne 14. 12. 2007 v Bílých Poličanech. Dále přítomným sdělil , že se podařilo prosadit zachování jednoduchého účetnictví u organizačních článků občanských sdružení. Dále se v poslanecké sněmovně lobuje za prosazení zrušení změny názvu občanských sdružení. Již je k tomuto poslanecký návrh, který prošel do druhého čtení a který je nutno podpořit.

2) informace z jednání KORV a OORV

p. Plojhar - na kraji i v okresech Jihočeského kraje se daří plnit všechny úkoly. V současné době máme velké problémy se zařazením členů JPO do kursů velitelů a strojníků. Na škole v Borovanech a ani HZS Jihočeského kraje nejsou volné místa. Museli jsme pozvat na školení lektory z ÚHŠ Jánské Koupele.

p. Růžička ve Středočeském kraji se KORV sešla celkem 3 x . Máme velice malou podporu od krajského starosty Středočeského kraje. Krajské kolo KORV vůbec nepřipravuje. Vše zabezpečuje krajské ředitelství HZS Středočeského kraje ve spolupráci s KSH Středočeského kraje. S okresními soutěžemi jsou problémy, jako asi všude. Na krajské soutěži si závodníci stěžovali na málo míst ke konzumaci jídla a zabezpečení lékařskou službou. Jinak rada vyjádřila spokojenost s průběhem krajské soutěže a navrhla zachovat tento systém i pro další rok. Základní a cyklická příprava na kraji probíhá a funguje po linii HZS,v některých okresech ve spolupráci s OSH.

p. Kondler v Jihomoravském kraji nemáme zásadní problémy. Stále řešíme problém se stadionem na pořádání soutěží. Máme příslib od vojáků na stadion, který by byl pro kraj vhodný.

p. Šeps na Královéhradeckém kraji jsme pořádali krajskou soutěž společně s krajem Pardubickým v Pardubicích. I v příštím roce bude soutěž společná a budeme ji pořádat v našem kraji. Školení velitelů a strojníků provádíme dle jednotných propozic v celém kraji a velice se nám to vyplácí. Jinak v Královéhradeckém kraji vše funguje.

p. Mácha krajská rada se sešla celkem 2 x . Připravují se akce. Měli jsme problémy na krajském kole, ale vše se vyřešilo doma.

p. Burket v Libereckém kraji se postupové soutěže organizují velmi těžko. Velké problémy jsou s okresem Česká Lípa. Jinak školení velitelů a strojníků probíhá dobře. Je nespokojenost s prací ÚORV že stále není zpracován výcvikový rok a není zajištěno jak přepravovat děti na soutěže a různé akce.

p. Klos úkoly se snažíme plnit. Naproti všem ostatním se nám ovšem nedaří plnit odbornost Hasič III. stupně. Potýkáme se s malou účastí a nezájmem. V tomto roce vznikly problémy na okresním kole v Ostravě. Po stížnostech SDH Michálkovice se nakonec vše vyřešilo na OSH Ostrava.

p. Henc v Ústeckém kraji jsme se sešli celkem 4x . nedaří se nám plnit odbornost Hasič a Strojník. Soutěže v tomto roce proběhly celkem bez problémů. I v našem kraji se potýkáme s nedostatkem sportovišť na požární sport. Ještě jakž takž to jde v Lounech a Teplicích, ale ostatní okresy musejí postupová kola dělat dle místních podmínek. Již plánujeme dělat školení na nové Směrnice hasičských soutěží pro muže a ženy.

p. Pumprla ve Zlínském kraji se podílíme na školení velitelů JPO III, IV a V. nedávno proběhlo školení velitel dokonce z 99% účastí. Školíme rozhodčí a zásadní problémy zde nemáme.

p. Kučera Milan v Hl. městě Praha je rada každý měsíc. Jedenkrát za rok děláme cvičení a dvakrát do roka ověření znalostí hasičů. Máme málo družstev na postupové soutěže a pokušíme se to nějak řešit. V Praze je velká podpora HZS.

p. Kučera Robert v Plzeňském kraji se rada schází pravidelně. Letošní rok byl pro nás mimořádným. Pořádali jsme MČR a i krajskou soutěž, kterou máme společně s Karlovarským krajem. Krajská soutěž byla dělána jako příprava na MČR a proto zde vznikly nějaké nedostatky, které se však do MČR odstranily a tato soutěž proběhla na velmi vysoké úrovni. Na naše rady je přizváván zástupce krajského ředitelství HZS, který nám velice pomáhá se zabezpečováním úkolů. U nás pracuje sekce rozhodčích a připravujeme i sekci požárního sportu. Neustále na naše jednání nechodí zástupci z OSH Plzeň město.

p. Pospíšil Karlovarský kraj se pomalu začíná zvedat. Problémy si řešíme samy. Soutěže probíhají ve všech okresech. Pro objektivnost zveme rozhodčí na soutěže z jiných okresů a to se nám vyplácí v disciplíně soutěžících. V současné době se připravujeme na pořadatelství krajské soutěže v roce 2008. Máme dobrou spolupráci s KSH Plzeňského kraje.

3) příprava MČR v PS –Přerov 2008

p. Sýkora informoval, že MČR v PS 2007 se uskuteční ve dnech 19.-21. září 2008 na městském stadionu v Přerově, Sokolská ulice. Přípravy jsou rozjeté. Stadion je zamluven a jedná se o dalších věcech. Ubytovací kapacita je dostatečná a stravování bude zajištěno školní jídelnou.

Byl představen vedoucí technické čety p. Šindler, který přítomným sdělil, že bude dávat dohromady kompletní zabezpečení stadionu a potřebuje cca 40 osob, které si zajistí a kteří se budou starat o překážky, pořadatelskou službu, průběžný úklid atd.

p. Sýkora dále informoval, že počítá s pečovateli družstev v počtu 32 osob a dále vznesl připomínku na nemožnost výhradního zastoupení pivovaru Velkopopovický Kozel. Naše KSH potřebuje aby se na MČR mohl propagovat i pivovar ZUBR, který nám přispívá každoročně na činnost.

Dále vznesl připomínku k postupujícímu klíči na MČR v PS a to dvou družstev Středočeského kraje.

K tomuto ÚORV vedla diskusi ze které vyplynulo, že v zhledem k navýšení počtu soutěžících z 9 osob na 10 osob a konání dvou pokusů útoků, které vyplynulo z novely pravidel PS:

 • ÚORV navrhuje VV SH ČMS zrušit výjimku postupu dvou družstev ze Středočeského kraje
 • ÚORV navrhuje VV SH ČMS zrušit obhájce mistrovských titulů na dalších konání MČR

p. Aulický informoval, že k MČR byla vypracována smlouva o spolupráci, kterou ovšem KSH Olomouckého kraje odmítlo podepsat. Proto byl starostovi KSH p. Sýkorovi předložen dokument zajištění příprav MČR v PS Přerov 19. – 21.9. 2008 ve kterém jsou specifikovány jednotlivé úkoly k MČR a kdo je bude zajišťovat. Tento dokument starosta KSH převzal a podpisem ztvrdil jeho převzetí. K přípravě MČR by bylo dobré aby byl zván na každé jednání přípravného výboru zástupce Kanceláře SH ČMS a nebo jím pověřený člen ÚORV a aby byl vypracován podrobný přehled událostí při samotném konání MČR. Vzor, který se používal na MČR v Plzni byl předán p. Máchovi. Také stále není vyřešeno objednání ubytování a stravy. Objednávky by se již měly udělat ať nevzniknou problémy. Slib p. Zatloukala Vlastimila z jednání ÚORV 28. 6. 2007, že zajistí adresy na zajištění objednávek nebyl dodnes vyřešen. Ze strany KSH OK by bylo dobré určit osobu, která bude komunikovat s kanceláří SH ČMS a bude mít patřičné rozhodovací pravomoci.

4) příprava jednotných vzorových propozic na postupové soutěže

p. Kučera M. předložil přítomným jednotné vzorové propozice na postupové soutěže, které pro příští rok budou pomáhat organizátorům postupových soutěží při pořádání soutěží. Propozice jsou z části upraveny dle nových SHS a pravidel PS. Propozice byly probrány bod po bodu a jednotlivé změny zdůvodněny.

Po diskusi se ÚORV dohodla že:

 • pro zajištění ústrojové kázně sportovců na nástupech MČR bude u družstev krajů vždy přítomen zástupce ÚORV za ten který kraj nebo jím určený zástupce. Družstva, která nedodrží ústrojovou kázeň nebudou hodnocena a budou vykázána z nástupu
 • vzorové propozice dle vznesených připomínek upraví p. Kučera M. a poté budou zveřejněny na www.dh.cz

5) zhodnocení MČR družstev SDH SH ČMS v PS Plzeň 2007 a Poháru starosty 2007

p. Pumprla velice kladně hodnotil průběh a konání MČR v PS 2007 v Plzni. Vše proběhlo v pořádku a pořadatelé, rozhodčí, technická četa a štáb v Plzni předvedli bezchybný výkon a proto si zaslouží poděkování.

p. Kučera M. zhodnotil soutěž O pohár starosty SH ČMS, která se konala dne 1.9. 2007 ve SDH Huť (okres Jablonec nad Nisou) při jejich 130 výročí založení SDH. Soutěž proběhla dobře a i když bylo špatné počasí soutěžící i diváci byli spokojeni. Soutěže se zúčastnilo i družstvo z Německa, které i když soutěžilo v plné výbavě k zásahu, dosáhlo na sání velmi dobrého výsledku. SDH Huť připravilo bohatý doprovodný program, který vyvrcholil až v pozdních večerních hodinách ohňostrojem. Za pořadatelství si SDH Huť zaslouží též poděkování.

6) příprava odpovědi od OSH Louny na diskusní příspěvek ze SS OSH

p. Aulický předložil přítomným připravenou odpověď na diskusní příspěvek.

 • po diskusi o přepravování dětí bez zádržných systémů, se ÚORV dohodla tuto odpověď předložit VV SH ČMS.

7) příprava tezí pro příručku „MINIMUM DOBROVOLNÉHO HASIČE“

p. Pumprla informoval přítomné, že tento úkol vzešel z jednání VV SH ČMS a každá rada má nastínit co by se v příručce mělo objevit. Příručka bude takové minimum co by měl dobrovolný hasič (člen SH ČMS) vědět.

Po diskusi se ÚORV dohodla že příručka by měla obsahovat:
 • výňatek ze zákona 133/85 Sb.
 • výňatek z vyhlášek 246 a 247ú 2001 Sb.
 • výňatek z bojového řádu
 • výňatek z cvičebního řádu
 • výňatek z veřejného vystupování hasičů

8) informace o zajištění akceschopnosti psovodů SDH při SH ČMS

p. Aulický informoval, že p. Schejbal měl na tento termín sjednané cvičení a proto se nemohl dostavit. Členům ÚORV zaslal hodnocení činnosti psovodů SDH Hejnice. Tento materiál poslouží jako podklad pro vypracování Výroční zprávy SH ČMS za rok 2007 a konečného hodnocení činnosti ÚORV za rok 2007.

9) Různé

plk. Ing. Pavel Dekret v prvé řadě poděkoval za pozvání na radu a též za vzornou spolupráci SH ČMS s HZS. HZS si je vědomo, že bez dobrovolných hasičů by nemohlo tak dobře fungovat a i prosazovat požadavky u zákonodárců. V minulých letech se povedlo prosadit několik změn v zákonech a navýšit dotační finance na pořizování techniky a nebýt funkcionářů SH ČMS tak by byl úspěch určitě menší. Dne 18. 12. 2007 se bude prvních 40 hasičských speciálů předávat na Hradčanském náměstí v Praze a pro příští rok jsou připraveny finance též. K bodu Minimum dobrovolného hasiče doporučuje i udělat poznámku z pokynu GŘ HZS 17/2003, kterým se stanoví normy znalostí hasičů. Též informoval o dotačních řízení k občanským sdružením působícím na úseku PO a jejich zásadách. Ubezpečil přítomné, že dotace od MV ČR bude zachována v přibližně stejné výši jako v minulém roce a bude navýšena o cca 1 400 000,- Kč na specifické soutěže dětí a mládeže od ministra vnitra ČR.

Dále informoval o připravovaném jednání komise sportu při GŘ HZS a programu jednání a to z jakého důvodu se budou upravovat pravidla PS a proč je na jednání bod o pojistkách proti rozpojení hadic. Osvětlil též problém, který se řeší a to ze školením velitelů a strojníků, kdy komise kraje HZS vydá osvědčení hasiči a toto osvědčení neplatí v jiném kraji. Toto je problém ÚHŠ BP i JK kam se jezdí školit hasiči z celé ČR a mají komise sestavené z HZS krajů kde sídlí. GŘ HZS tento problém řeší.

p. Aulický předložil radě vyhlášení hasičských soutěží s celostátní působností pro rok 2008 a seznámil členy se soutěžemi, které se na dokumentu objeví. Při soutěži O pohár starosty o kterou měl v loňském roce zájem SDH Šumvald na okrese Olomouc se zastavil a dotázal p. Máchy zda k skutečnosti, že pořádají MČR v PS mají o tuto soutěž zájem stále. O soutěž totiž projevil zájem SDH Kněžpole (okres Uh. Hradiště).

 • po dohodě s p. Máchou a p. Sýkorou, ÚORV přiděluje soutěž O pohár starosty SH ČMS SDH Kněžpole a to na den 6.9. 2007 za podmínek určených smlouvou Kanceláře SH ČMS.

p. Aulický dále informoval, že by bylo dobré vyhlásit zkoušky pro získání odbornosti hasič I. stupně a Strojník. Navrhuje termín 1. 3. 2008 v Přibyslavi.

 • ÚORV schvaluje vyhlášení zkoušek Hasič I. a Strojník na termín 1.3. 2008 se složením komisí: Hasič – vedoucí Pumprla a členové – Růžička, Henc, Pospíšil Strojník – vedoucí Kučera R. a členové – Jíra Albert, Plojhar

Na závěr vedoucí rady poděkoval všem přítomným za vstřícné jednání a popřál příjemně strávené Vánoční svátky, hodně pohody do příštího roku a šťastnou cestu domů.

Příští jednání ÚORV se uskuteční v měsíci únoru 2008.

Zapsal: Bc. Jan Aulický v.r.
schválil: Stanislav Pumprla v.r.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Pátek, 27 Únor 2009 11:51
 

plakat chp-2017