Domů » Represe » Rada represe » Záznam z jednání ÚORV ÚORV SH ČMS ve dnech 28.-29.6. 2007, Přibyslav
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes193
mod_vvisit_counterVčera185
mod_vvisit_counterTento týden574
mod_vvisit_counterMinulý týden1207
mod_vvisit_counterTento měsíc1781
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096043986
Záznam z jednání ÚORV ÚORV SH ČMS ve dnech 28.-29.6. 2007, Přibyslav Tisk
Úterý, 23 Prosinec 2008 16:01

Na jednání byli přítomni: Stanislav Pumprla, Josef Plojhar, Kučera Milan, Kučera Robert, Růžička Milan, Kondler Václav, Burket Petr, Jan Aulický, Netík Josef, Henc Jiří, Meloun Josef, Pospíšil Miloslav

Omluveni: Ing. Šeps Jiří, Ing. Klos Tomáš, Schejbal František, Šulc Bohuslav, Mácha Roman

Přizváni: Zatloukal Vlastimil, Černý Josef, Kundera Luboš

Jednání zahájil a s programem přítomné seznámil p.Stanislav Pumprla.
Po zahájení dále přivítal všechny hosty a přítomné členy rady. Dále připomněl, že je to v letošním roce druhé jednání.

1. informace z jednání SS OSH, VV SH ČMS a vedení SH ČMS

p. Pumprla stručně okomentoval všechna jednání VV SH ČMS a SS OSH od posledního jednání rady velitelů, které proběhlo 9.3. 2007. VV SH ČMS z těchto jednání pro ÚORV vyčlenil úkol, zhodnocení plnění III. řádného sjezdu ÚORV, které se bude projednávat na VV SH ČMS dne 30.8. 2007. Dále se měla ÚORV zamyslet nad zdravotními prohlídkami řidičů a cestování dětí na soutěže. Stěžejním úkolem pro radu je zmapování školení členů JPO V a nezařazených.

 • k plnění závěrů III. řádného sjezdu rada konstatovala, že si všechny úkoly plní dle schváleného programu činnosti SH ČMS do roku 2010 a na něj navazující plány práce ÚORV schvalované na každý rok. ÚORV plnění úkolů každoročně předkládá ve Výroční zprávě SH ČMS a na jarním SS OSH, které zatím nemělo k činnosti rady závažnější připomínky,
 • převoz dětí na sportovní akce v rámci činnosti SH ČMS v hasičských speciálech je dán zákonem o provozu na pozemních komunikacích. ÚORV nemůže jakýmkoliv zásahem zákon změnit a ani konstrukční vybavení hasičských speciálů. Do budoucna se tento problém bude muset určitě řešit, jelikož celá EU přechází k větší bezpečnosti cestujících a výjimky v roce 2008 přestanou platit,
 • zdravotní prohlídky řidičů vozidel požární ochrany zůstaly po iniciativě SH ČMS stejné a to změnou zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). V tomto znění není ještě změna, kterou iniciovalo SH ČMS, a to zrušení povinnosti u řidičů vozidel požární ochrany podrobovat se dopravně psychologickému vyšetření a vyšetření neurologickému, včetně EEG. Zákon č. 342/2006 Sb. změnil zákon o provozu na pozemních komunikacích, § 87a odst 7 takto:
   (7) Povinnost dopravně psychologického vyšetření a vyšetření neurologického včetně EEG se netýká řidiče, který provádí silniční dopravu soukromé povahy, pokud není prováděna za úplatu, a dále řidičů vozidel požární ochrany.
 • co se týče zjištění úrovně školení členů JPO V. a nezařazených má ÚORV návrh pro VV SH ČMS aby tuto úroveň zajistil žádostí na krajská ředitelství HZS, které mají tuto oblast na starosti. To samé se dá i se zjištěním techniky a technických prostředků.

Po velké diskusi kdy se k problému postupně zapojili všichni přítomní členi ÚORV se rada usnesla na tom, že by se SH ČMS mělo do budoucna zasahovat o to aby školení JPO nezařazených a JPO V. přešlo plně pod SH ČMS tak jak to bylo do roku 1985.

p. Netík – přítomné informoval o Hasičských slavnostech v Litoměřicích, kde proběhlo jednání Podunajské komise členských států CTIF na téma sportovní vyžití dobrovolných hasičů. ÚORV se na konferenci prezentovala přednáškou o požárním sportu, která byla velice dobře připravena za což se musí poděkovat řediteli Kanceláře p. Aulickému. Další akcí bylo předávání ocenění vyhodnoceným dětem v soutěži PO očima dětí. Toto též proběhlo bez problémů a všechny děti a jejich doprovod dostaly k ocenění i volný vstup na výstaviště kde probíhaly Hasičské slavnosti 2007. Akce byla povedená a všem organizátorům je třeba vyslovit poděkování.

2. Příprava MČR v PS –Plzeň 2007

p. Černý informoval, že MČR v PS 2007 se uskuteční ve dnech 14.-16. září 2007 na atletickém stadionu ve Štruncových sadech, který si přítomní prohlédli na minulém jednání ÚORV. Od tohoto jednání se již dost pokročilo a přípravy jdou prakticky do finále. KSH plzeňského kraje zajišťuje MČR dle s Kanceláří SH ČMS schváleného zajištění příprav. Průvod si vezme do režie OORV Plzně Jihu a zabezpečovat to bude p. Zbyšek Zuber. Moderovat slavnostní zahájení bude p. Jančařík. Na stadionu budou 4 dráhy pro běh na 100 m s překážkami a dvě dráhy pro štafetu 4 x 100 m s překážkami. Útoky se musí udělat na tartanu před hlavní tribunou a to po jednotlivých kategoriích. Řeší se ubytování hostů, které je možné zajistit u VPO.

p. Aulický informoval, že na samotné provedení PÚ je objednána časomíra HZS Jihočeského kraje, která ale nemůže měřit tréninky a proto je nutné zajistit na tréninky jinou časomíru.

 • časomíru pro tréninky PÚ zajistí KSH PK

 

Ubytování je objednáno v jedné budově pro všechny účastníky MČR a to v zařízení elektroprůmyslové školy. Zabezpečení stravy na stadionu řeší 154. záchranný pluk Rakovník, který předložil jídelní lístek navýšený o množství stravy o polévku, která se v polních podmínkách do plastového nádobí nedá vydávat

p. Pumprla – připomněl, že všechna KSH musí do konce července dodat dva rozhodčí na MČR a to mimo členů ÚORV

p. Aulický všem do materiálů nakopíroval propozice soutěže, které se pro MČR musí dodělat. Propozice jsou již překontrolovány KRV PK a p. Pumprlou a p. Kučerou.

 • ÚORV změnila v propozicích čas začátku PÚ dne 16.9. 2007, delegovala jednotlivé členy štábu a rozhodčích do vedení soutěže a vylosovala pořadí soutěžících na nástup jednotlivých disciplín

 

3. Příprava MČR v PS – Přerov 2008

p. Zatloukal Vl. informoval přítomné, že MČR v PS pro rok 2008 se již připravuje, stadion bude zabezpečen dle nabídky KSH Olomouckého kraje. Je zapotřebí udělat předběžné objednávky na ubytování a stravu.

4. Pohár starosty SH ČMS

p. Kundera informoval, že soutěž O pohár starosty SH ČMS v požární útoku se bude konat dne 1.9. 2007 ve SDH Huť (okres Jablonec nad Nisou). Smlouva s Kanceláří SH ČMS je již podepsána. Soutěž se uskuteční dle pravidel PS s přetlakovým ventilem na úzké hadice. Povrch je travnatý a základna betonová. Areál je SDH Huť. Soutěž je organizována v rámci 130. výročí založení SDH Huť. V současné době připravujeme propozice soutěže a pozvánky, které v co nejkratším čase pošleme na Kancelář SH ČMS. Soutěž by měla proběhnout bez problémů.

 • ÚORV na soutěž delegovala, jako hlavního rozhodčího p. Kučeru Milana

5. Změna Směrnic hasičských soutěží

p. Aulický informoval, že v materiálech mají členové rady novelu pravidel PS, která vzešla v účinnost dne 1. května 2007. Na základě těchto pravidel musí ÚORV udělat novelizaci Směrnice hasičských soutěží. Dle předchozích dohod budou Směrnice hasičských soutěží rozděleny na dvě části, a to část organizační a část výkonu sportu, která bude kopírovat přesné znění pravidel PS, které ve Směrnici nebudou uvedeny. Část organizační musí rada připravit a vydat do konce roku 2007. Bylo by dobré využít přípravy p. Kučery Milana a změnit tento návrh kam by se měl dostat přestupový systém dětí a dorostu.

 • ÚORV souhlasí s přestupovým systémem dětí a dorostu a ukládá zpracování návrhu SHS p. Kučerovi M a p. Aulickému.

 

6. Testové otázky Hasič I. – III. stupně

p. Aulický – předložil radě připomínky souboru otázek Hasič III. – I. stupně, které přišly na Kancelář SH ČMS.

 • připomínek je k tomuto materiálu docela dost a členové rady s rozhodli, že tuto problematiku projednají na dalším jednání rady
 • přesto se k materiálu vedla diskuse, která vyústila ve společný názor, že ÚORV nemůže v takovémto materiálu ihned reagovat na legislativní úpravy a po každé změně legislativy upravovat znění otázek. Otázky jsou vydány v knižních podobách a v době příprav se na nich podílelo několik fundovaných osob z GŘ HZS a OUPO Brno, jsou dělány pro všechny členy SH ČMS od JPO nezařazených až po JPO II a proto mají i otázky, které se zdají lépe vybaveným SDH jako nesmyslné a zbytečné. Pro členy, které zase mají techniku staršího data výroby zase mohou pomoci.
 • proto ÚORV doporučila otázky a odpovědi v materiálu Hasič III. – I. stupně neměnit a posečkat na zkompletování změn legislativy, která právě probíhá na GŘ HZS.

7. Různé

p. Aulicky informoval zástupce kraje ústeckého a jihomoravského, že vedení navrhlo na ocenění pamětní Svatováclavskou medailí SDH Bohušovice a SDH Bzenec. Oba tyto SDH budou oceněni v září 2007 ve výstavní síni Mánes v Praze. K tomuto je zapotřebí zajistit malou charakteristiku obou SDH a fotografie ze zásahové činnosti a zvláště z povodňové.

 • podklady zajistí od SDH Bohušovice p. Henc a SDH Bzenec p. Kondler

 

p. Aulický dále informoval, že Kancelář SH ČMS je pravidelně informována o národních rekordech v disciplínách PS. Rekordy se neustále mění a náš reprezentant Jan Lorenc již byl překonán Karlem Rylem, který v běhu na 100m s překážkami dosáhl času 16,04 s.

p. Netík informoval přítomné o přípravách akce PYRO-CAR 2007, která se bude konat ve dnech 7. – 9.9. 2007 na letišti v Přibyslavi. O akci je velký zájem a přihlášky se jenom hrnou. V současné době je přihlášeno přes 120 požárních automobilů a to jak nové výroby tak historických.

 • ÚORV vyslovila žádost udělat v rámci akce Pyro-car 2007 jednání a tímto se akce zúčastnit.

 

p. Aulický informoval o přípravách Svatováclavského poháru v tradičních disciplínách CTIF, který se uskuteční dne 29.9. 2007 ve Dvoře Králové nad Labem. Vše je prakticky předjednáno. Poháry jsou objednány a řeší se nová roura. Rozhodčí budou pozváni dle účasti a zájmu loňské soutěže s jednodenním předstihem na proškolení, které povede p. Košťál.

Na závěr vedoucí rady poděkoval všem přítomným za vstřícné jednání a popřál šťastnou cestu domů.

Příští jednání ÚORV se uskuteční v měsíci září.

Zapsal: Bc. Jan Aulický v.r.
schválil: Stanislav Pumprla v.r.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Pátek, 27 Únor 2009 11:51
 

plakat chp-2017