Domů » Represe » Rada represe » Záznam z jednání ÚORV SH ČMS dne 9.3. 2007, Plzeň
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes189
mod_vvisit_counterVčera185
mod_vvisit_counterTento týden570
mod_vvisit_counterMinulý týden1207
mod_vvisit_counterTento měsíc1777
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096043982
Záznam z jednání ÚORV SH ČMS dne 9.3. 2007, Plzeň Tisk
Úterý, 23 Prosinec 2008 15:59

 

Na jednání byli přítomni:

Stanislav Pumprla, Ing. Šeps Jiří, Josef Plojhar, Ing. Klos Tomáš, Růžička Milan, , Kondler Václav, Burket Petr, Jan Aulický, Netík Josef, Henc Jiří, Sejpka Karel, Mácha Roman, Šulc Bohuslav, Meloun Josef

Omluveni:

Kučera Milan, Kučera Robert, Schejbal František, Pospíšil Miloslav

Přizváni:

Sejpka Karel, Sýkora Luděk, Zatloukal Vlastimil, Pečený Pavel, Černý Josef , kpt Ing. Milan Koňák

Jednání zahájil a s programem přítomné seznámil p.Stanislav Pumprla.

 

Po zahájení dále přivítal všechny hosty a přítomné členy rady. Dále připomněl, že je to v letošním roce první jednání a to na místě kde se bude konat MČR v požárním sportuv letošním roce.

V úvodu si všichni hosté a členové rady prohlédli stadion ve Štruncových sadech a jeho zázemí. Stadion pro MČR v požárním sportu je vyhovující a některé disciplíny jako štafeta 4 x 100 m s překážkami bude moci jet ve třech drahách. Čímž se zrychlí celkový běh MČR.

Dále byl všem představen kpt. Ing. Milan Koňák, který je ze 154 záchranného praporu Rakovník a bude zabezpečovat stravu pro účastníky MČR. Proběhla prohlídka místa, kde se strava bude zabezpečovat a upřesnilo se místo výdeje stravy. P. Černý přislíbil, že zjistí možnosti nového místa na stravu.

Před samotným jednáním rady dostal slovo p. Pečený, který na radě zastupoval Ing. Hanušku z GŘ HZS ČR. P. Pečený přítomným sdělil, jak probíhají avizované změny v pravidlech požárního sportu. Vedoucímu rady předal kompletní nová pravidla požárního sportu i se zapracovanými změnami, které jsou připraveny k podpisu. V okamžiku kdy budou pravidla podepsána GŘ HZS. Začnou platit. Proto by se i SH ČMS na tyto změny mělo v této sezóně připravit. Přítomným dále přednesl nejdůležitější změny, které se budou týkat dobrovolných hasičů a jejich soutěží. Poté přednesl nejdůležitější termíny soutěží, které vydává GŘ HZS ve svém kalendáři soutěží.

P. Pečený se dotazoval na konferenci podunajských států CTIF, která se bude konat na téma sportovní vyžití dobrovolných hasičů. GŘ HZS by rádo na této konferenci vystoupilo se svým příspěvkem k požárnímu sportu.

p. Aulický informoval radu, že konference se bude konat při Hasičských slavnostech v Litoměřicích dne 15.června 2007 a SH ČMS tam bude zajišťovat přednášku o požárním sportu dobrovolných hasičů a sportovním vyžití mladých hasičů hře Plamen. Možnosti zapojení GŘ HZS do konference bude muset projednat s vedením SH ČMS a poté dá Ing. Hanuškovi informaci.

p. Aulický se dále p. Pečeného zeptal na vyhodnocení Velké ceny v PÚ HZS na připravovaném galavečeru v Tylově divadle v Plzni za spoluúčasti sdružení Český hasič. P. Pečený odpověděl, že GŘ HZS od nabídky ustoupilo a vyhodnocení nebude na galavečeru dělat.

1) informace z jednání VV SH ČMS a vedení SH ČMS

p. Netík stručně okomentoval všechna jednání vedení SH ČMS a VV SH ČMS od posledního jednání rady velitelů, které proběhlo 15.12. 2006. VV SH ČMS se sešel dne 18.1. 2007 kde projednal přípravu SS OSH, Stížnosti a náměty k činnosti SH ČMS za rok 2006,činnost Kanceláře, ÚHŠ a CHH za rok 2006, přípravu plesu SH ČMS, kompletní zprávu ze zahraniční spolupráce a různé informace.

2) Informace z jednání KRV a ORV

p. Plojhar - na kraji i v okresech Jihočeského kraje se postupně připravují soutěže. Probíhá školení rozhodčích a daří se nám dělat odbornost Hasič II. a III. stupně. Máme velice dobrou spolupráci s HZS Jihočeského kraje s kterým pořádáme i krajskou soutěž dne 16.6. 2007 ve Strakonicích.
p. Růžička i ve Středočeském kraji bude krajská soutěž pořádána ve spolupráci s HZS kraje a to ve dnech 22. - 23.6. 2007 v Nymburku. Odbornost Hasič II. a III. stupně budeme připravovat.
p. Kondler připravujeme krajskou soutěž také. V Jihomoravském kraji máme problém s časomírou, ale snad to vyřešíme. V současné době vysíláme hasiče do ÚHŠ J.K. do vzdělávacího programu MOST na všeobecné vzdělání. Spolupráce s ÚHŠ je v tomto velice dobrá.
p. Šeps připravujeme krajskou soutěž společně s krajem Pardubickým a to na den 23.6. 2007 do Pardubic. Jinak v Královehradeckém kraji vše funguje.
p. Mácha krajská soutěž se bude pořádat dne 18.8. 2007 na stadionu v Přerově, kde bude příští rok MČR v PS. Máme proškoleny rozhodčí v PS pro tento rok. Velice jsme se zabývali přestupy, jak byly navrženy v minulém jednání rady. Stále to není dořešeno a proto se musíme na tento problém znovu zaměřit. Na příští sportovní sezónu to musí být doděláno.
p. Šulc jak jste již slyšeli krajskou soutěž máme společnou s Královehradeckým krajem. Stále řešíme odbornou přípravu v ÚHŠ Bílé Poličany a jednání jsme měli i se starosty obcí, kterým jsme dávali rady jak zabezpečovat v obcích požární ochranu.
p. Meloun v kraji Vysočina se podílíme na zabezpečení plnění odbornosti Hasič III. stupně a kupodivu máme velkou odezvu a účast. Stále se nám hlásí více mladých lidí.
p. Burket v Libereckém kraji se postupové soutěže organizují velmi těžko. Krajskou soutěž máme zabezpečenu na 18.8. 2007 v Jablonci nad Nisou, ale máme stále problém s účastí družstev. Jsme nespokojeni s přenosem informací z vyšších orgánů na nižší.
p. Klos úkoly se snažíme plnit. Naproti všem ostatním se nám ovšem nedaří plnit odbornost Hasič III. stupně. Potýkáme se s malou účastí a nezájmem. Připravujeme sekci rozhodčích, která u nás v kraji bude ručit za kvalitu a přípravu rozhodčích v PS. Krajskou soutěž pořádáme v Novém Jičíně dne 18.8. 2007.
p. Henc v Ústeckém kraji jsme se zaobírali pomůckou pro odborné rady k plnění úkolů na úseku represe PO. Metodická pomůcka je zaměřena na oživení činnosti odborných rad velitelů KSH, OSH a velitelů dobrovolných jednotek PO. Pomůcku jste dostali písemně a můžete ji využít ke své práci. V kraji to docela funguje až na OSH Chomutov a Most. Krajská soutěž bude 25.8. 2007 v Podbořanech.
p. Pumprla ve Zlínském kraji se podílíme na školení velitelů JPO III, IV a V. Školíme rozhodčí a připravujeme MČR dětí a dorostu do Zlína. Krajská soutěž proběhne 11.8. 2007 v Kroměříži.
p. Černý krajská soutěž bude společná s krajem Karlovarským tak jako již několik let a konat se bude 18.8. 2007 na stadionu Štruncovi sady v Plzni a to jako příprava MČR v PS. V kraji již funguje sekce rozhodčích a na připravenost je to znát.

3) Kalendář soutěží pro rok 2007

p. Aulický přítomným rozdal kompletní Kalendář hasičských soutěží pro rok 2007. Kalendář je vyvěšen na stránkách www.dh.cz a postupně bude vycházet v Hasičských novinách. Soutěží je v Kalendáři stále velké množství a v jednom termínu se jich koná i několik což svědčí o tom, že jsou naše sbory v této sféře dost aktivní.

4) Příprava zkoušek Hasič I. stupně a Strojník

p. Aulický informoval přítomné, že zkoušky jsou vyhlášeny na 21.4. 2007 do ÚHŠ Bílé Poličany a v současné době jsou přihlášeny 2 osoby na Strojníka a jeden na Hasiče I. stupně.
Rada nenominovala zkušební komisy a t ve složení:
vedoucí p. Pumprla a
členové pp. Henc, Plojhar, Klos a Aulický
ÚORV doporučila zkoušky v případě, že bude účast nižší jak 10 uchazečů odložit na jiný termín.

5) Příprava MČR v PS -Plzeň 2007

p. Černý informoval, že MČR v PS 2007 se uskuteční ve dnech 14.-16. září 2007 na atletickém stadionu ve Štruncových sadech, který si přítomní prohlédli. Již je objednán stadion, ubytování a řeší se strava, kterou by pro nás měl udělat v rámci cvičení 154. záchranný pluk z Rakovníka. Vše je již v jednání a snad se to podaří. Toto se připravuje proto, že by byla tímto zabezpečena strava přímo u stadionu. Z atletickým klubem je vyřešena možnost použití jejich časomíry a dalšího vybavení. Technickou četu bude zabezpečovat HZS Plzeňského kraje a to i s dodáním překážek, které je možno použít na tretry. Slavnostní zahájení proběhne na náměstí v Plzni, kde bude i kulturní program. Průvod si vezme do režie OORV Plzně Jihu a zabezpečovat to bud p. Zbyšek Zuber. Moderovat slavnostní zahájení bude p. Jančařík. Na stadionu je možno dát 3 dráhy jak pro běh na 100 m s překážkami tak pro štafetu 4 x 100 m s překážkami. Útoky se musí udělat na tartanu před hlavní tribunou a to po jednotlivých kategoriích.

p. Aulický informoval, že na tréninky a samotné provedení PÚ je objednána časomíra HZS Jihočeského kraje. Ubytování je objednáno v jedné budově pro všechny účastníky MČR a to v zařízení elektroprůmyslové školy.

 • Po těchto informacích se diskuse vedla na zabezpečení stravy a to kritikou vlastních odběrních nádob na stravu.
 • p. Aulický vysvětlil proč se přistoupilo na zabezpečení stravy na stadionu a formu výdeje prověří u kompetentních osob ze 154. záchranného pluku Rakovník. Řešení výdeje stravy jednorázovým nádobím se též prověří.

  6) Příprava MČR v PS - Přerov 2008

  p. Sýkora informoval přítomné, že MČR v PS pro rok 2008 se již připravuje, stadion není tak veliký jako v Plzni, ale zato je veškerý servis pro účastníky v blízkosti stadionu a to jak ubytování tak strava. Vše vyzkoušíme na krajské soutěži v letošním roce. Vytváříme úplně novou časomíru, která by měla již MČR měřit.

  p. Aulický informoval, že již potvrdil KSH Olomouckého kraje, že MČR se pro rok 2008 schvaluje do Přerova s podmínkou, že se s KSH podepíše smlouva kde se přesně vymezí kdo co bude zabezpečovat.

  7) Příprava konference podunajských států CTIF

  p. Aulický informoval, že ÚORV musí pro tuto konferenci připravit přednášku o sportovním vyžití dobrovolných hasičů a to na téma "požární sport". Vyzval členy rady ať se přihlásí kdo přednášku zpracuje a na konferenci v rámci Hasičských slavností přednese. Z členů rady nikdo na výzvu nereagoval.

  8) Pohár starosty SH ČMS

  p. Aulický informoval, že soutěž O pohár starosty SH ČMS v požární útoku se bude konat dne 1.9. 2007 ve SDH Huť (okres Jablonec nad Nisou). Starostovi SDH Huť již byli zaslány podmínky uspořádání soutěže a bylo informováno i OSH Jablonec nad Nisou. Telefonicky bylo potvrzeno, že soutěž proběhne dle pravidel PS.

  9) Příprava přezkoušení rozhodčích instruktorů

  p. Aulický informoval, že v Kanceláři má doposud přihlášeno 34 členů k prodloužení kvalifikace rozhodčí instruktor. Postupně všechny hlásí na OU PO Brno, aby je nevyřadili z evidence. Bylo již požádáno GŘ HZS o umožnění konání přezkoušení a GŘ HZS dopisem potvrdilo, že s tímto souhlasí a žádost přeposlalo do OUPO Brno. Ovšem dodnes nikdo Kancelář SH ČMS z OUPO Brno nekontaktoval.

  p. Pečený přislíbil prověřit kde se stala chyba a proč OUPO nereaguje.

  10) Různé

  p. Aulicky předložil kompletní hodnocení činnosti ÚORV za rok 2006, které bude publikované ve Výroční zprávě pro rok 2006.

 • dále přítomným rozdal vzorové propozice pro organizování postupových soutěží pro rok 2007 a informoval, že byly staženy z internetu SH ČMS a to proto, že se ještě neví jak to bude s pravidly PS. Dále členy rady požádal o připomínky k tomuto materiálu.
 •  

  p. Aulický informoval, že na Kancelář SH ČMS přišla žádost o sponzorský příspěvek Extraligy v PÚ a chtěl by znát názor na tuto finanční výpomoc.

 • ÚORV po diskusi doporučuje VV SH ČMS zrušit finanční dotaci Extralize PÚ a finance věnovat na zajištění seriálu soutěží v běhu na 100m s překážkami Český Pohár.
 •  

  p. Netík informoval přítomné o přípravách akce PYRO-CAR 2007, která se bude konat ve dnech 7. - 9.9. 2007 na letišti v Přibyslavi. O akci je velký zájem a přihlášky se jenom hrnou. V současné době je přihlášeno přes 80 požárních automobilů a to jak nové výroby tak historických.

  Na závěr vedoucí rady poděkoval všem přítomným za vstřícné jednání a popřál šťastnou cestu domů.

  Příští jednání ÚORV se uskuteční v měsíci květnu. .

  Zapsal: Jan Aulický ml. v.r.
  schválil: Stanislav Pumprla v.r.

  Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

  Aktualizováno Pátek, 27 Únor 2009 11:51
   

  plakat chp-2017